Katarina Luhr (MP)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti
Miljöpartiet
Valkrets
Stockholms kommun, plats 242
Född år
1973
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Civilutskottet

Ledamot

Trafikutskottet

Suppleant

Finansutskottet

Suppleant

Socialutskottet

Suppleant

EU-nämnden

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2022-10-18 – 2026-09-21

Civilutskottet

Ledamot
2022-10-26 – 2026-09-21

Trafikutskottet

Suppleant
2022-10-27 – 2026-09-21

Finansutskottet

Suppleant
2022-12-16 – 2026-09-21

Socialutskottet

Suppleant
2023-03-30 – 2026-09-21

EU-nämnden

Suppleant
2022-11-17 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • Krisberedskap för en varm sommar

  Skriftlig fråga 2022/23:720 av Katarina Luhr (MP)

  Fråga 2022/23:720 Krisberedskap för en varm sommar av Katarina Luhr MP till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin M Just nu flaggar meteorologer för att vi kan stå inför ännu en rekordvarm sommar i Sverige. Detta kräver planering, då en riktigt varm och torr sommar kan medföra ett stort antal negativa effekter för många medborgare.

  Inlämnad
  2023-05-26
  Svarsdatum
  2023-06-07
  Besvarare
  Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Kulturminister Parisa Liljestrand M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari L Migrationsminister

 • Stillbild från Debatt om förslag: Ökad transparens för stora företags skattebetalningar

  Ökad transparens för stora företags skattebetalningar

  Betänkande 2022/23:CU19

  Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag om ökad transparens för stora företags skattebetalningar. Den nya lagen ställer krav på att stora, multinationella koncerner och företag ska offentliggöra uppgifter om den inkomstskatt som de betalar i olika länder.

  Lagstiftningen

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  2, 10 minuter
  Justering
  2023-05-09
  Bordläggning
  2023-05-23
  Debatt
  2023-05-24
  Beslut
  2023-05-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Hushållningen med mark- och vattenområden

  Hushållningen med mark- och vattenområden

  Betänkande 2022/23:CU13

  Riksdagen sa nej till ett nittiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om hushållningen med mark- och vattenområden. Riksdagen hänvisar främst till pågående arbete.

  Motionerna handlar bland annat om riksintressen, skyddet av jordbruksmark och vattenområden, tillstånd till vattenverksamhet, va-infrastruktur och allmänna vattentjänster.

  Behandlade dokument
  41
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  11, 50 minuter
  Justering
  2023-04-27
  Bordläggning
  2023-05-05
  Debatt
  2023-05-09
  Beslut
  2023-05-10
 • Stillbild från Debatt om förslag: Konsumenträtt

  Konsumenträtt

  Betänkande 2022/23:CU8

  Riksdagen sa nej till 70 förslag om konsumenträtt i motioner från den allmänna motionstiden 2022, främst med hänvisning till att arbete redan pågår i de frågor förslagen tar upp.

  Förslagen handlar bland annat om telefonförsäljning av lotter och andra spel, reklam riktad till barn, köp av levande djur, snabblån, resegarantisystemet, konsumentvägledning och märkningsfrågor.

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  25
  Reservationer
  28 
  Anföranden och repliker
  36, 102 minuter
  Justering
  2023-04-27
  Bordläggning
  2023-05-05
  Debatt
  2023-05-09
  Beslut
  2023-05-10
 • Stillbild från Debatt om förslag: EU:s nya tågpassagerarförordning

  EU:s nya tågpassagerarförordning

  Betänkande 2022/23:CU18

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändrade regler för kollektivtrafikresenärer och järnvägstrafik.

  EU har infört en ny tågpassagerarförordning som innehåller grundläggande regler om transportavtalet, information och biljetter. Med anledning av den nya tågpassagerarförordningen

  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  9, 41 minuter
  Justering
  2023-04-27
  Bordläggning
  2023-05-02
  Debatt
  2023-05-03
  Beslut
  2023-05-03
 • med anledning av skr. 2022/23:111 Riksrevisionens rapport om statens insatser för klimatanpassning av den byggda miljön

  Motion 2022/23:2390 av Katarina Luhr (MP)

  Motion till riksdagen 2022/23:2390 av Katarina Luhr MP med anledning av skr. 2022/23:111 Riksrevisionens rapport om statens insatser för klimatanpassning av den byggda miljön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att statsbidraget för att finansiera klimatanpassningsåtgärder

  Inlämnad
  2023-05-03
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:CU2
 • med anledning av prop. 2022/23:100 2023 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2022/23:2383 av Per Bolund m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2022/23:2383 av Per Bolund m.fl. MP med anledning av prop. 2022/23:100 2023 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Inledning Tillkommande förslag för 2023 Stöd till hushåll och barnfamiljer Slopad matmoms på basvaror Gratis frukost i skolan Det förhöjda

  Inlämnad
  2023-04-27
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:FiU20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Svenskt deltagande i evakueringsinsats i Sudan

  Svenskt deltagande i evakueringsinsats i Sudan

  Betänkande 2022/23:UU17

  Riksdagen beslutade att medge att regeringen ställer en väpnad styrka med högst 400 personer till förfogande i Sudan. Styrkan ska i enlighet med folkrätten stödja och genomföra en evakueringsinsats av svenska och utländska medborgare samt materiel från Sudan och ställs till

  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  8, 24 minuter
  Justering
  2023-04-23
  Bordläggning
  2023-04-23
  Debatt
  2023-04-23
  Beslut
  2023-04-23
 • med anledning av prop. 2022/23:88 Ökad transparens för stora företags skattebetalningar

  Motion 2022/23:2373 av Katarina Luhr m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2022/23:2373 av Katarina Luhr m.fl. MP med anledning av prop. 2022/23:88 Ökad transparens för stora företags skattebetalningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en heltäckande rapporteringsskyldighet och tillkännager detta för regeringen. Motivering

  Inlämnad
  2023-04-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:CU19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder förlängs

  Möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder förlängs

  Betänkande 2022/23:CU16

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att förlänga giltighetstiden av regleringen för tidsbegränsat bygglov för nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder. Den här typen av bygglov får ges bland annat utan prövning av om behovet av åtgärden är tillfälligt.

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  8, 24 minuter
  Justering
  2023-03-23
  Bordläggning
  2023-03-28
  Debatt
  2023-03-29
  Beslut
  2023-03-29
 • med anledning av prop. 2022/23:72 EU:s nya tågpassagerarförordning

  Motion 2022/23:2354 av Katarina Luhr m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2022/23:2354 av Katarina Luhr m.fl. MP med anledning av prop. 2022/23:72 EU:s nya tågpassagerarförordning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i den del det avser 15 a lagen 2015:953 om kollektivtrafikresenärers rättigheter. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

  Inlämnad
  2023-03-22
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2022/23:CU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Sänkta hastigheter för minskat buller

  Skriftlig fråga 2022/23:470 av Katarina Luhr (MP)

  Fråga 2022/23:470 Sänkta hastigheter för minskat buller av Katarina Luhr MP till Statsrådet Andreas Carlson KD Regeringen har genom infrastruktur- och bostadsministern Andreas Carlson gett Boverket i uppdrag att föreslå lättnader i bullerkraven för studentbostäder, trots att studenter i många fall tillbringar mer tid

  Inlämnad
  2023-03-17
  Svarsdatum
  2023-03-29
  Besvarare
  Statsrådet Andreas Carlson (KD)
 • med anledning av prop. 2022/23:74 Sveriges medlemskap i Nato

  Motion 2022/23:2349 av Märta Stenevi m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2022/23:2349 av Märta Stenevi m.fl. MP med anledning av prop. 2022/23:74 Sveriges medlemskap i Nato Sammanfattning Miljöpartiet anser att det säkerhetspolitiska läget är mycket allvarligt efter Rysslands folkrättsvidriga anfallskrig mot Ukraina och även de följder detta har fått och fortsatt kommer

  Inlämnad
  2023-03-13
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  2022/23:UU16
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): 14 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Associationsrätt

  Associationsrätt

  Betänkande 2022/23:CU11

  Riksdagen sa nej till ett 30-tal förslag i motioner om associationsrätt från den allmänna motionstiden 2022. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom området.

  Förslagen handlar bland annat om modernisering av bokföringslagen, krav på aktiekapital och tvångslikvidation, företag som brottsverktyg, krav på sammansättning i bolagsstyrelsen och företags rapportering om hållbarhet och mångfald.

  Behandlade dokument
  13
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  15, 39 minuter
  Justering
  2023-02-23
  Bordläggning
  2023-03-07
  Debatt
  2023-03-08
  Beslut
  2023-03-08
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fastighetsrätt

  Fastighetsrätt

  Betänkande 2022/23:CU9

  Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner om fastighetsrätt, huvudsakligen med hänvisning till pågående arbete i frågorna och tidigare ställningstaganden.

  Förslagen har inkommit under den allmänna motionstiden 2022 och handlar bland annat om arrende, tomträtt,

  Behandlade dokument
  24
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  24, 72 minuter
  Justering
  2023-02-23
  Bordläggning
  2023-03-07
  Debatt
  2023-03-08
  Beslut
  2023-03-08
 • Ett nationellt register för donation av spermier

  Skriftlig fråga 2022/23:373 av Katarina Luhr (MP)

  Fråga 2022/23:373 Ett nationellt register för donation av spermier av Katarina Luhr MP till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson KD Dagens Nyheter har avslöjat att den sexfamiljsregel som finns i Sverige inte följs. Regeln säger att en donator får ge upphov till barn i max sex familjer detta för att minska risken att genetiska

  Inlämnad
  2023-02-17
  Svarsdatum
  2023-03-01
  Besvarare
  Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Utbildningsminister Mats Persson L Socialminister Jakob Forssmed KD Civilminister Erik Slottner KD Finansmarknadsminister Niklas Wykman MUtbildningsminister Mats Persson L besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson KD Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Kulturminister Parisa Liljestrand M Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg

 • med anledning av prop. 2022/23:48 Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet

  Motion 2022/23:2306 av Per Bolund m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2022/23:2306 av Per Bolund m.fl. MP med anledning av prop. 2022/23:48 Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen

  Inlämnad
  2023-01-16
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:KU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter