Karl Gustav Abramsson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Socialdemokraterna
Valkrets
Västerbottens län
Titel
Socionom
Född år
1947
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2010-10-04

Näringsutskottet

Suppleant
2007-01-17 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
2001-03-22 – 2002-09-29
Suppleant
1998-10-13 – 2001-03-21

Justitieutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Skatteutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Riksdagsstyrelsen

Ersättare
2006-10-10 – 2010-10-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • Strandskydd

  Motion 2004/05:MJ517 av Rune Berglund m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ517 av Rune Berglund m.fl. s Strandskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om modernisering av strandskyddsbestämmelserna. Motivering Människan har genom historien samlats kring och bosatt sig invid vatten. Nästan alla

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Regional organisation av Riksrevisionsverket

  Motion 2004/05:Fi243 av Lars Lilja och Karl Gustav Abramsson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi243 av Lars Lilja och Karl Gustav Abramsson s Regional organisation av Riksrevisionsverket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av en översyn av den regionala organisationen av Riksrevisionsverket. Principer för

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Anläggningsstöd till åkerbränsle

  Motion 2004/05:MJ404 av Karl Gustav Abramsson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ404 av Karl Gustav Abramsson s Anläggningsstöd till åkerbränsle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införandet av ett anläggningsstöd för anläggande av odling av åkerbränsle på nedlagd jordbruksmark. Motivering Åkerarealen

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:MJU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stödet till jordbruket i s.k. LFA-områden

  Motion 2004/05:MJ402 av Karl Gustav Abramsson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ402 av Karl Gustav Abramsson s Stödet till jordbruket i s.k. LFA-områden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att det i kommande svenska miljö- och landsbygdsprogram prioriteras åtgärder som riktar sig till

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2005/06:MJU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Privatanställdas meddela frihet/efterforskningsförbud

  Motion 2004/05:A308 av Lars Lilja och Karl Gustav Abramsson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:A308 av Lars Lilja och Karl Gustav Abramsson s Privatanställdas meddela frihet/efterforskningsförbud Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om privatanställdas yttrandefrihet. Motivering Offentligt anställda har en grundlagsskyddad

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Mobiltelefoni i hela landet

  Motion 2004/05:T356 av Karl Gustav Abramsson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:T356 av Karl Gustav Abramsson s Mobiltelefoni i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om mobiltelefoni i hela landet. Motivering Ett fungerande mobiltelefonisystem är en viktig fråga för olika näringsverksamheter

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:TU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor

  Motion 1999/2000:MJ33 av Karl Gustav Abramsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ33 av Abramsson, Karl Gustav s med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor Regeringens proposition 1999/2000:73 Jaktens villkor innehåller bl a förslag om att nuvarande lag om jaktvårdsområden ska ersättas med en ny lag om viltvårdsområden. Lagförslaget har fått en utformning

  Inlämnad
  2000-04-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:MJU17
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Bilstöd

  Motion 1999/2000:So435 av Carin Lundberg och Karl Gustav Abramsson (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So435 av Lundberg, Carin s Bilstöd Regeringen föreslår, att anslaget för bilstöd till handikappade ska ökas. De senaste åren har anslaget varit förbrukat efter ca sex månader, trots att försäkringskassornas bedömningsgrunder för beviljande av bilstöd och nödvändig anpassning har skärpts

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bidrag till handikapp- och pensionärsorganisationer

  Motion 1999/2000:So434 av Carin Lundberg och Karl Gustav Abramsson (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So434 av Lundberg, Carin s Bidrag till handikapp- och pensionärsorganisationer Handikapporganisationerna har enligt regeringen en viktig opinionsbildande uppgift och fyller en central funktion bland folkrörelserna i Sverige. Statsbidrag lämnas också till handikapporganisationer sedan

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Tillgänglighet för alla

  Motion 1999/2000:So433 av Carin Lundberg och Karl Gustav Abramsson (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So433 av Lundberg, Carin s Tillgänglighet för alla Det är en rättvisefråga och en rättighet att också funktionshindrade ska ha tillgång till samhällets utbud. Det kan gälla besök i offentliga lokaler men också andra fritidsaktiviteter. De funktionshindrades situation har belysts i många

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Infrastruktur

  Motion 1999/2000:T225 av Karl Gustav Abramsson och Carin Lundberg (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T225 av Abramsson, Karl Gustav s Infrastruktur En positiv utveckling i ett län eller i en region kräver att de grundläggande funktionerna i ett samhälle finns utbyggda och att de har en hög kvalitet och modern standard. Det gäller inom områden som exempelvis väg, järnväg, flyg, energi

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lycksele tingsrätt

  Motion 1999/2000:Ju415 av Karl Gustav Abramsson och Carin Lundberg (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ju415 av Abramsson, Karl Gustav s Lycksele tingsrätt Lycksele tingsrätt har under en följd av år fått vidkännas minskande anslag för sin verksamhet. Sedan 1995 har anslaget minskat med nästan 30 och som en följd härav, har bl a antalet anställda vid tingsrätten minskat med fyra personer.

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:JuU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Europaväg 4 i Västerbotten

  Motion 1999/2000:T362 av Carin Lundberg och Karl Gustav Abramsson (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T362 av Lundberg, Carin s Europaväg 4 i Västerbotten Norra Sveriges geografiska läge innebär långa avstånd till flera större internationella avsättningsmarknader. Vägtrafiken är det transportslag som svarar för den övervägande delen av person- och godstransporter. I norra landsdelen

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åkerinäringens sitution

  Motion 1999/2000:T453 av Karl Gustav Abramsson och Carin Lundberg (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T453 av Abramsson, Karl Gustav s Åkerinäringens situation I budgetpropositionen för år 2000 har föreslagits att, som en del i en s.k. grön skatteväxling, höja skatten på dieselbrännolja med 25 öre. Som bekant har åkernäringen en särskilt utsatt situation idag. Svenska åkeriföretag ska

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:TU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Socialbidragen

  Motion 1998/99:Fi609 av Lena Sandlin och Karl Gustav Abramsson (s)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi609 av Lena Sandlin och Karl Gustav Abramsson s Socialbidragen Den snabba kostnadsutvecklingen till följd av den höga arbetslösheten fräter i en allt snabbare takt sönder det gemensamma trygghetssystemet ute i landets kommuner. Riksdagsbeslutet om en allmän riksnorm för socialbidragen

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:FiU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förarbevis för snöskoter

  Motion 1998/99:T429 av Rinaldo Karlsson och Karl Gustav Abramsson (s)

  Motion till riksdagen 1998/99:T429 av Rinaldo Karlsson och Karl Gustav Abramsson s Förarbevis för snöskoter Snöskotern är för många boende i inlandet en nödvändighet för att kunna leva under drägliga förhållanden. Snöskotern är också ett sätt för många att kunna komma ut i fjällvärlden. Fjällen som för många var något

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:TU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ökade krav på bärplockare

  Motion 1998/99:Sf633 av Carin Lundberg och Karl Gustav Abramsson (s)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sf633 av Carin Lundberg och Karl Gustav Abramsson s Ökade krav på bärplockare De västerbottniska skogarna är fyllda av bär, som bör tas till vara. Under åren har utländska bärplockar upptäckt våra skogars guld. De lockas ofta hit under förespeglingen om lättförtjänta pengar. Bärplockningen

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SfU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Läkarutbildningen i Umeå

  Motion 1998/99:Ub471 av Carin Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ub471 av Carin Lundberg m.fl. s Läkarutbildningen i Umeå Tillgång på utbildad personal är en förutsättning för att kunna erbjuda befolkningen en god hälso- och sjukvård på lika villkor enligt hälso- och sjukvårdslagen. En grupp som det varit brist på i flera decennier är läkare. En tillfällig

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:UbU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Decentraliserad utbildning

  Motion 1998/99:Ub466 av Mats Lindberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ub466 av Mats Lindberg m.fl. s Decentraliserad utbildning Merkostnader vid decentraliserad utbildning Under de senare åren har såväl individens möjligheter till högskoleutbildning och livslångt lärande som näringslivets och övriga samhällssektorers möjligheter till kompetensutveckling

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Upphandlingen av det interregionala Norrlandsflyget

  Motion 1998/99:T706 av Carin Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1998/99:T706 av Carin Lundberg m.fl. s Upphandlingen av det interregionala Norrlandsflyget Som en förutsättning för att Jämtlands län skulle få överföras från Uppsala sjukvårdsregion till Umeå och den utvidgade norra sjukvårdsregionen uppställde riksdagen år 1980 kravet att resmöjligheterna förbättrades

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:TU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter