Karl Gustav Abramsson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västerbottens län
Titel
Socionom
Född år
1947
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2010-10-04

Näringsutskottet

Suppleant
2007-01-17 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
2001-03-22 – 2002-09-29
Suppleant
1998-10-13 – 2001-03-21

Justitieutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Skatteutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Riksdagsstyrelsen

Ersättare
2006-10-10 – 2010-10-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Vattenfall AB

  Vattenfall AB

  Betänkande 2004/05:NU12

  Riksrevisionens styrelse har lämnat förslag till riksdagen om Vattenfall AB och statens ägarförvaltning av bolaget. Riksdagen sade nej till styrelsens förslag och en motion. När det gäller Vattenfalls uppdrag anser riksdagen att den i dagarna föreslagna ändringen av företagets bolagsordning tillgodoser

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  37, 25 minuter
  Beredning
  2005-03-01
  Justering
  2005-04-05
  Debatt
  2005-04-27
  Beslut
  2005-04-27
 • Stillbild från Debatt om förslag: Statliga företag

  Statliga företag

  Betänkande 2004/05:NU4

  Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen där man redogör för förvaltningen av statens företagsägande och för verksamheten i de statliga företagen. Riksdagen föreslår att skrivelsen läggs till handlingarna. Riksdagen säger nej till ett antal motioner som handlar om synen på statligt ägande av företag och försäljning av statliga företag, statens ägarutövning och bolagsledningarnas löner och ersättningar.

  Behandlade dokument
  16
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  27, 82 minuter
  Justering
  2004-11-09
  Debatt
  2004-11-25
  Beslut
  2004-12-01
 • Terrängkörningslagen

  Motion 2004/05:MJ454 av Sören Wibe m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ454 av Sören Wibe m.fl. s Terrängkörningslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att terrängkörningslagen TKL, lag 1996:1551 ändras så att stycket i 2 som nu lyder: För områden som avses i 1 andra stycket får regeringen föreskriva att sådana föreskrifter eller beslut om undantag

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Privatanställdas meddela frihet/efterforskningsförbud

  Motion 2004/05:A308 av Lars Lilja och Karl Gustav Abramsson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:A308 av Lars Lilja och Karl Gustav Abramsson s Privatanställdas meddela frihet/efterforskningsförbud Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om privatanställdas yttrandefrihet. Motivering Offentligt anställda har en grundlagsskyddad

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Viltvårdsområden

  Motion 2004/05:MJ452 av Karl Gustav Abramsson och Sören Wibe (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ452 av Karl Gustav Abramsson och Sören Wibe s Viltvårdsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av viltvårdslagen i enlighet med motionen. Motivering Av lag 2000:592 om viltvårdsområden 27 första stycket framgår att en viltvårds-områdesförening

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Strandskydd

  Motion 2004/05:MJ517 av Rune Berglund m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ517 av Rune Berglund m.fl. s Strandskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om modernisering av strandskyddsbestämmelserna. Motivering Människan har genom historien samlats kring och bosatt sig invid vatten. Nästan alla

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Regional organisation av Riksrevisionsverket

  Motion 2004/05:Fi243 av Lars Lilja och Karl Gustav Abramsson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi243 av Lars Lilja och Karl Gustav Abramsson s Regional organisation av Riksrevisionsverket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av en översyn av den regionala organisationen av Riksrevisionsverket. Principer för

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Riksväg 45

  Motion 2004/05:T510 av Per Erik Granström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:T510 av Per Erik Granström m.fl. s Riksväg 45 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ändra beteckningen på riksväg 45 till Europaväg 45. Motivering Stamvägen riksväg 45 går idag som en blodåder genom i stort sett hela

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:TU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Anläggningsstöd till åkerbränsle

  Motion 2004/05:MJ404 av Karl Gustav Abramsson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ404 av Karl Gustav Abramsson s Anläggningsstöd till åkerbränsle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införandet av ett anläggningsstöd för anläggande av odling av åkerbränsle på nedlagd jordbruksmark. Motivering Åkerarealen

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:MJU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stödet till jordbruket i s.k. LFA-områden

  Motion 2004/05:MJ402 av Karl Gustav Abramsson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ402 av Karl Gustav Abramsson s Stödet till jordbruket i s.k. LFA-områden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att det i kommande svenska miljö- och landsbygdsprogram prioriteras åtgärder som riktar sig till

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2005/06:MJU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Mobiltelefoni i hela landet

  Motion 2004/05:T356 av Karl Gustav Abramsson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:T356 av Karl Gustav Abramsson s Mobiltelefoni i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om mobiltelefoni i hela landet. Motivering Ett fungerande mobiltelefonisystem är en viktig fråga för olika näringsverksamheter

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:TU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor

  Motion 1999/2000:MJ33 av Karl Gustav Abramsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ33 av Abramsson, Karl Gustav s med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor Regeringens proposition 1999/2000:73 Jaktens villkor innehåller bl a förslag om att nuvarande lag om jaktvårdsområden ska ersättas med en ny lag om viltvårdsområden. Lagförslaget har fått en utformning

  Inlämnad
  2000-04-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:MJU17
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Bilstöd

  Motion 1999/2000:So435 av Carin Lundberg och Karl Gustav Abramsson (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So435 av Lundberg, Carin s Bilstöd Regeringen föreslår, att anslaget för bilstöd till handikappade ska ökas. De senaste åren har anslaget varit förbrukat efter ca sex månader, trots att försäkringskassornas bedömningsgrunder för beviljande av bilstöd och nödvändig anpassning har skärpts

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bidrag till handikapp- och pensionärsorganisationer

  Motion 1999/2000:So434 av Carin Lundberg och Karl Gustav Abramsson (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So434 av Lundberg, Carin s Bidrag till handikapp- och pensionärsorganisationer Handikapporganisationerna har enligt regeringen en viktig opinionsbildande uppgift och fyller en central funktion bland folkrörelserna i Sverige. Statsbidrag lämnas också till handikapporganisationer sedan

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Tillgänglighet för alla

  Motion 1999/2000:So433 av Carin Lundberg och Karl Gustav Abramsson (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So433 av Lundberg, Carin s Tillgänglighet för alla Det är en rättvisefråga och en rättighet att också funktionshindrade ska ha tillgång till samhällets utbud. Det kan gälla besök i offentliga lokaler men också andra fritidsaktiviteter. De funktionshindrades situation har belysts i många

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Infrastruktur

  Motion 1999/2000:T225 av Karl Gustav Abramsson och Carin Lundberg (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T225 av Abramsson, Karl Gustav s Infrastruktur En positiv utveckling i ett län eller i en region kräver att de grundläggande funktionerna i ett samhälle finns utbyggda och att de har en hög kvalitet och modern standard. Det gäller inom områden som exempelvis väg, järnväg, flyg, energi

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åkerinäringens sitution

  Motion 1999/2000:T453 av Karl Gustav Abramsson och Carin Lundberg (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T453 av Abramsson, Karl Gustav s Åkerinäringens situation I budgetpropositionen för år 2000 har föreslagits att, som en del i en s.k. grön skatteväxling, höja skatten på dieselbrännolja med 25 öre. Som bekant har åkernäringen en särskilt utsatt situation idag. Svenska åkeriföretag ska

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:TU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lycksele tingsrätt

  Motion 1999/2000:Ju415 av Karl Gustav Abramsson och Carin Lundberg (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ju415 av Abramsson, Karl Gustav s Lycksele tingsrätt Lycksele tingsrätt har under en följd av år fått vidkännas minskande anslag för sin verksamhet. Sedan 1995 har anslaget minskat med nästan 30 och som en följd härav, har bl a antalet anställda vid tingsrätten minskat med fyra personer.

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:JuU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Europaväg 4 i Västerbotten

  Motion 1999/2000:T362 av Carin Lundberg och Karl Gustav Abramsson (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T362 av Lundberg, Carin s Europaväg 4 i Västerbotten Norra Sveriges geografiska läge innebär långa avstånd till flera större internationella avsättningsmarknader. Vägtrafiken är det transportslag som svarar för den övervägande delen av person- och godstransporter. I norra landsdelen

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Socialbidragen

  Motion 1998/99:Fi609 av Lena Sandlin och Karl Gustav Abramsson (s)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi609 av Lena Sandlin och Karl Gustav Abramsson s Socialbidragen Den snabba kostnadsutvecklingen till följd av den höga arbetslösheten fräter i en allt snabbare takt sönder det gemensamma trygghetssystemet ute i landets kommuner. Riksdagsbeslutet om en allmän riksnorm för socialbidragen

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:FiU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter