Karin Svensson Smith (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Miljöpartiet
Valkrets
Skåne läns södra
Titel
Lärare.
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2014-09-29 – 2018-09-24
Ordinarie
2005-06-03 – 2010-10-04
Ordinarie
1998-10-05 – 2005-06-02

Trafikutskottet

Ordförande
2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamot
2014-10-07 – 2014-10-07
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2005-06-16 – 2006-10-02
Ledamot
2002-10-08 – 2005-06-15
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2010-10-04
Suppleant
2002-10-24 – 2005-06-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Skatteutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2010-10-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 98-10 och 14-. Ledamot trafikutskottet 98-10 och ordförande 14-. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 98-05 och 06-10 och skatteutskottet 06-10. Ordförande GLOBE- miljönätverket i Sveriges riksdag 06-09.

Föräldrar

Förvaltaren Ragnar Svensson och receptarien Birgitta Svensson, f. Thomasson.

Utbildning

Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Katedralskolan i Lund, slutår 75. Ämneslärarexamen och fil.kand. 84. Universitetskurser.

Anställningar

Ombudsman, Kommunistisk ungdom 76-78. Beklädnadsarbetare 78-79. Informationssekreterare, vpk 79-80. Högstadielärare, Hästveda 85-90. Gymnasieadjunkt, Nicolaiskolan i Helsingborg 90-98.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, nationalkommittén för förberedelser inför 1992 års FN-konferens om miljö och utveckling 91-92. Delegat, FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 92. Ledamot, kommunikationskommittén 95-97, miljömålskommittén 98-00, Vinnovas forskningsråd för innovativa transportsystem 02-, referensgrupp till vägtrafikbeskattningsutredningen 02-04 och referensgrupp till godstransportdelegationen 03-04. Ensamutredare, alkolåsutredningen 04-06. Ledamot, effektivare planering av vägar och järnvägar SOU 09-10. Sakkunnig, utredningen om järnvägens organisation 13-15.

Kommunala uppdrag

Ledamot, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Lunds kommun 84-93 och miljönämnden 94-96. Ordförande, miljödelegationen, Lunds kommun 95-98. Ledamot, miljönämnden, Malmöhus läns landsting 95-96. 2:e vice ordförande, tekniska nämnden, Lunds kommun 11-14. 2:e vice ordförande, VA Syds ägarnämnd, Lunds kommun 11-14.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Styrelseledamot, vpk Skånes distrikt, ordförande 80-83. Ledamot, Vänsterpartiets programkommission 93-00. Ledamot, Miljöförbundets nationella styrelse 75-78, Folkkampanjen Nej till kärnkrafts nationella ledning 78-80 och Linje 3:s nationella ledning 79-80. Ordförande och förhandlare, Beklädnads 78-79. Valberedare, det nationella Nätverket för kvinnor i transportpolitiken 03-. Ordförande, riksdagens miljönätverk, Global Legislators Organisation for a Balanced Environment (GLOBE) 06-09. Länsstyrelsens miljömålsråd Skåne län 99-02 och 11-14. Stakeholder Klimatforskningsprogrammet LETS - Governing towards low-carbon energy and transport systems for 2050, Lunds Universitet 09-13. Stakeholder Metalund - Centrum för medicin och teknologi för arbetsliv och samhälle Lunds Universitet 10-15. Bolagsstyrelseledamot, Sundbybergs infrastruktur AB 11-14. Ledamot, Advisory board Chalmers styrelseområde transporter 13-14. Ordförande, Resenärsforum 13-15.

Litteratur

Vid vägs ände? - Järnvägarna, klimatet och Europas framtida transportpolitik (03, artikel i antologi). Res jämt - Tankar kring ett jämställt transportsystem (05, artikel i antologi). Alkolås - nyckel till nollvisionen. SOU 2005:72 (05). Vägval vänster (06, artikel i antologi). Öppna möjligheter med alkolås. SOU 2006:72 (06). Pax - Vandring med Dag Hammarskjölds Vägmärken - 20 röster från Lund (07). Den hållbara stadens transporter - Artikel i antologi: Hållbarhetens villkor, Arena förlag 13. Vilka styrmedel är lämpliga för att nå en fossilbränslefri transportsektor? I Transportform 13 - Granskade artiklar VTI:R787. Miljöpartiets vision för tågtrafiken (16).

Sagt och gjort

Valda filter
 • med anledning av prop. 1999/2000:81 Forskning för framtiden - en ny organisation för forskningsfinansiering

  Motion 1999/2000:Ub30 av Karin Svensson Smith och Stig Eriksson (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ub30 av Svensson Smith, Karin v med anledning av prop. 1999/2000:71 Forskning för framtiden en ny organisation för forskningfinansiering Propositionen har vissa principiella utgångspunkter som är lätta att dela. För en god utveckling är det avgörande att Sverige förmår att generera samt

  Inlämnad
  2000-04-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:78 Ändrad verksamhetsform för SJ m.m.

  Motion 1999/2000:T13 av Karin Svensson Smith m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T13 av Svensson Smith, Karin v med anledning av prop. 1999/2000:78 Ändrad verksamhetsform för SJ, m.m. 1 Effekter av avregleringen av järnvägstrafiken Upprinnelsen till det föreliggande förslaget om bolagisering av SJ ska ses i relation till 1988 års trafikpolitiska beslut. Då beslutades

  Inlämnad
  2000-04-05
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1999/2000:TU11
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • skatt på avfallsförbränning

  Interpellation 1999/2000:306 av Svensson Smith, Karin (v)

  den 17 mars Interpellation 1999/2000:306 av Karin Svensson Smith v till miljöminister Kjell Larsson om skatt på avfallsförbränning Strax innan sommaruppehållet förra året hade vi en debatt i riksdagen om huruvida förbränning av avfall skulle skattebefrias eller ej. En majoritet i riksdagen drev igenom detta trots varningar

  Inlämnad
  2000-03-21
  Besvarare
  miljöminister Kjell Larsson (S)
 • interneringsläger under andra världskriget

  Interpellation 1999/2000:236 av Svensson Smith, Karin (v)

  den 15 februari Interpellation 1999/2000:236 av Karin Svensson Smith v till statsminister Göran Persson om interneringsläger under andra världskriget Under andra världskriget internerades i Sverige flera hundra människor i särskilt upprättade militära läger, s.k. arbetskompanier. De fick aldrig veta skälen för interneringen

  Inlämnad
  2000-02-16
  Besvarare
  vice statsminister Lena Hjelm-Wallén (S)
 • lösning av miljöproblemen

  Skriftlig fråga 1999/2000:208 av Svensson Smith, Karin (v)

  den 15 november Fråga 1999/2000:208 av Karin Svensson Smith v till näringsminister Björn Rosengren om lösning av miljöproblemen Björn Rosengren säger i en intervju att kärnkraften blir kvar länge. Barsebäcksreaktorerna kommer att avvecklas men att avveckla resterande reaktorer blir svårt och kommer att ta lång tid

  Inlämnad
  1999-11-15
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • med anledning av förs. 1999/2000:RR2 Riksdagens revisorers förslag angående Vägverket, Banverket och miljön

  Motion 1999/2000:T2 av Karin Svensson Smith m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T2 av Svensson Smith, Karin v med anledning av förs. 1999/2000:RR2 Riksdagens revisorers förslag angående Vägverket, Banverket och miljön Inledning Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat hur Vägverket och Banverket hanterar miljöaspekter vid investeringar i vägar och

  Inlämnad
  1999-10-27
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1999/2000:TU4
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Fristående skolor

  Motion 1999/2000:Ub296 av Britt-Marie Danestig m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ub296 av Danestig, Britt-Marie v Fristående skolor 1 Inledning Den svenska skolan är en sammanhållen skola som skall ge likvärdig utbildning till alla barn och ungdomar. Det är viktigt att barn och ungdomar med olika erfarenheter, kulturer och sociala tillhörigheter tillbringar tid

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1999/2000:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Miljökraven för Öresundsbron

  Motion 1999/2000:T811 av Karin Svensson Smith m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T811 av Svensson Smith, Karin v Miljökraven för Öresundsbron Ett villkor för byggandet av Öresundsbron var att stränga och precisa miljökrav, som att bron inte skulle medföra mer vägtrafik i Öresundsregionen, skulle uppfyllas. Den idag alltför omfattande och växande vägtrafiken i regionen

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:TU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Gotlandstrafiken

  Motion 1999/2000:T626 av Karin Svensson Smith m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T626 av Svensson Smith, Karin v Gotlandstrafiken 1 Fraktstöd Stödet för godstransporter till och från Gotland har varit föremål för mycket diskussion, utredande och översyn. Sedan den stegvisa avvecklingen av gotlandstillägget inleddes har de gotländska transportvillkoren präglats

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:TU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Bilfri dag

  Motion 1999/2000:T429 av Lennart Värmby m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T429 av Värmby, Lennart v Bilfri dag För andra året genomfördes den 22 september i år en bilfri dag under parollen En ville, sans ma voitureI staden, utan min bili Frankrike och några andra länder. Aktiviteten, som bygger på det lokala engagemanget, samlade 66 städer i Frankrike och

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:TU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Trafiksäkerhet

  Motion 1999/2000:T463 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T463 av Schyman, Gudrun v Trafiksäkerhet 1 Åtgärder för att styra utvecklingen mot nollvisionen och nå delmålet högst 400 döda i trafiken år 2000 1.1 Bakgrund En enig riksdag står bakom nollvisionen att ingen skall förolyckas i trafiken. Det tidiga 1990-talets trend mot allt färre

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  50
  Utskottsberedning
  -------------------------1999/2000:JuU4 1999/2000:JuU6 1999/2000:TU5
  Riksdagsbeslut
  (50 yrkanden): , , 25 saknar beslutsinformation
 • Regionalpolitiska konsekvensanalyser i budgetpropositioner

  Motion 1999/2000:N368 av Camilla Sköld Jansson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N368 av Sköld Jansson, Camilla v Regionalpolitiska konsekvensanalyser i budgetpropositioner Bakgrund Regionalpolitik har blivit ett begrepp som för många har en negativ laddning. Inte sällan omnämns regionalpolitik nedlåtande på ett sätt som för tanken om bidragspengar till den fattige

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:NU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kvinnor i regionalpolitiken

  Motion 1999/2000:N367 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N367 av Wahlén, Gunilla v Kvinnor i regionalpolitiken De främsta hoten mot den regionala balansen och utvecklingen i de utsatta regionerna har under senare år varit en negativ befolkningsutveckling, en ensidig näringsstruktur och en vikande sysselsättning, medan de heta regionerna har

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1999/2000:FiU2 1999/2000:NU13 1999/2000:NU14
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Nätavgifterna och elsparande

  Motion 1999/2000:N303 av Lennart Beijer m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N303 av Beijer, Lennart v Nätavgifterna och elsparande Riksdagen har genom en rad beslut bestämt riktlinjerna för den framtida energipolitiken. Fossilbaserad el- och värmeproduktion och kärnkraft skall avvecklas och ersättas av biomassabaserad el- och värmeproduktion, vind, småskalig

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:NU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skogsindustrin och träförädlingen

  Motion 1999/2000:N302 av Lennart Beijer m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N302 av Beijer, Lennart v Skogsindustrin och träförädlingen Den svenska skogsindustrin sysselsätter 26 av alla industrianställda. Man investerar årligen 12 miljarder kronor i egna anläggningar. Skatteintäkter från anställda samt bolagsskatt är årligen 32 miljarder kronor. Exportvärdet

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:NU13
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Minerallagen

  Motion 1999/2000:N298 av Karin Svensson Smith m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N298 av Svensson Smith, Karin v Minerallagen Många kommer säkert ihåg filmen Äppelkriget. När storföretag ville förvandla den vackra änglamarken till ett jättelikt turistgetto. Nu finns det risk för att filmen blir verklighet. Men den här gången är det inte hotell och nöjesfält man

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  -2001/02:NU10
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Internationell samordning av regler för el

  Motion 1999/2000:N261 av Lennart Värmby m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N261 av Värmby, Lennart v Internationell samordning av regler för el 1 Inledning Sverige har under senare år blivit en alltmer integrerad del av världen. På energisidan kan man tala om en näst intill revolutionär förändring på mycket kort tid. Från en elproduktion som var reglerad,

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:NU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Återföring av vattenkraftsvinsterna

  Motion 1999/2000:N252 av Stig Eriksson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N252 av Eriksson, Stig v Återföring av vattenkraftsvinsterna Flertalet av de vattenkraftsproducerande kommunerna upplever idag en kraftig befolkningsminskning. Flyttlassen till kuststäderna, men framför allt till storstadsregionerna, tenderar att accelerera. Utflyttningen från skogslänen

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:NU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Grytjakt på grävling

  Motion 1999/2000:MJ911 av Maggi Mikaelsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ911 av Mikaelsson, Maggi v Grytjakt på grävling Grävlingen är ett fredligt nattlevande djur. Den lever i en livslång relation med sin partner. Den är allätare i likhet med människan men dess huvudsakliga föda utgörs av daggmaskar. Den är inget rovdjur och konkurrerar inte med människan

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:MJU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Naturbetesmarkerna

  Motion 1999/2000:MJ798 av Karin Svensson Smith m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ798 av Svensson Smith, Karin v Naturbetesmarkerna Biologisk mångfald Vid FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro skapades konventionen om biologisk mångfald. Konventionen har inneburit en förändring av den naturbevarande strategin. Tidigare riktades ansträngningarna huvudsakligen in

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter