Karin Enström (M)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län, plats 6
Titel
Kapten i amfibiekåren.
Född år
1966
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Moderaterna

Partisekreterare

Utrikesutskottet

Suppleant

Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete

Ledamot

Krigsdelegationen

Ledamot

Utrikesnämnden

Suppleant

Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2014-10-04 – 2026-09-21
Ledig
2012-04-18 – 2014-10-03
Ordinarie
1998-10-05 – 2012-04-17

Moderaterna

Partisekreterare
2022-10-19 –

Utrikesutskottet

Suppleant
2022-11-29 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03
Suppleant
2018-01-19 – 2018-09-24
Vice ordförande
2014-10-07 – 2017-12-19
Ordförande
2010-10-12 – 2012-04-17
Ledamot
2010-10-12 – 2010-10-12
Suppleant
2006-10-24 – 2010-10-04
Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Konstitutionsutskottet

Vice ordförande
2022-10-04 – 2022-10-20
Ledamot
2022-10-04 – 2022-10-04
Ordförande
2019-02-26 – 2022-09-26
Ledamot
2019-02-13 – 2019-02-26
Suppleant
1998-10-13 – 2000-02-15

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2000-02-15 – 2002-09-30

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-26 – 2020-09-13
Deputerad
2017-11-14 – 2017-12-15
Ordförande
2017-05-02 – 2017-06-14
Deputerad
2016-11-15 – 2016-12-14
Vice ordförande
2016-04-28 – 2016-05-25
Ordförande
2016-04-12 – 2016-04-28
Deputerad
2015-11-17 – 2015-12-16
Deputerad
2015-05-19 – 2015-06-16
Ordförande
2015-04-14 – 2015-05-19
Deputerad
2014-11-20 – 2014-12-17
Ordförande
2011-11-24 – 2011-12-14
Deputerad
2011-09-20 – 2011-09-21
Ordförande
2011-06-16 – 2011-06-17
Deputerad
2011-03-31 – 2011-04-01
Ordförande
2010-11-23 – 2010-12-15
Deputerad
2010-02-04 – 2010-03-03
Vice ordförande
2009-11-12 – 2009-12-09
Deputerad
2009-02-12 – 2009-03-12
Deputerad
2008-11-20 – 2008-12-19
Deputerad
2007-10-18 – 2008-06-18
Deputerad
2007-03-22 – 2007-06-01
Deputerad
2006-10-10 – 2006-10-13
Deputerad
2006-05-18 – 2006-06-14
Deputerad
2005-11-22 – 2005-12-07
Deputerad
2004-10-19 – 2004-12-15
Suppleant
2003-06-11 – 2003-06-12
Suppleant
2002-05-31 – 2002-06-12
Deputerad
2002-01-17 – 2002-01-18
Suppleant
2001-10-25 – 2001-12-11
Deputerad
1999-03-23 – 1999-09-13

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2002-04-18 – 2002-06-04

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04
Ledamot
2017-12-19 – 2019-02-14
Suppleant
2014-10-14 – 2017-12-19

Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling

Suppleant
2022-10-26 –
Ordförande
2018-10-24 – 2022-10-24
Vice ordförande
2014-11-05 – 2018-10-24
Ledamot
2014-10-28 – 2014-11-05
Ordförande
2010-11-17 – 2012-04-17

Utrikesnämnden

Suppleant
2022-10-04 –
Suppleant
2014-10-07 – 2022-10-02
Ledamot
2010-10-12 – 2012-04-17

Krigsdelegationen

Ledamot
2022-10-11 –
Ledamot
2010-10-19 – 2022-10-09

Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete

Ledamot
2022-10-27 –
Ledamot
2020-02-11 – 2022-10-26

Riksdagsstyrelsen

Ersättare
2022-10-04 – 2022-11-08
Ersättare
2018-10-02 – 2022-10-02

Försvarsdepartementet

Försvarsminister
2012-04-18 – 2014-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 98-. Ledamot försvarsutskottet 02-10 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 99, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, vice ordförande 09 och ordförande 10, 11, 15 och 16. Ledamot EU-nämnden 17-19 och konstitutionsutskottet 19, ordförande 19-. Suppleant konstitutionsutskottet 98-00, utrikesutskottet 98-10 och 18, justitieutskottet 00-02, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 01, 02, 03, utrikes- och konstitutionsutskottet 02 och socialförsäkringsutskottet 02-06. Ordförande, Försvarsberedningen 08-12. Ordförande utrikesutskottet 10-12 och vice ordförande 14-. Suppleant Utrikesnämnden 14-, EU-nämnden 14-17 och riksdagsstyrelsen 18-. Ledamot, Utrikesnämnden 10-12, krigsdelegationen 10- och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14. Ordförande riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 10-12 och 18-, vice ordförande 14-18. Statsråd och chef (försvarsminister), Försvarsdepartementet 120418-141003.

Föräldrar

Överläkaren Staffan Landerholm och fil.kand. Olena Tingdal.

Utbildning

Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, S:t Eskils skola, slutår 84. Marinens officershögskola, examen 87. Allmän kurs, Marinens krigshögskola 88. Högre kurs, Krigshögskolan 93. Fänrik, Vaxholms kustartilleriregemente 87, löjtnant 88, kapten 93.

Anställningar

Generalsekreterare, MUF 91-92. Politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet 93-94.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ordförande, försvarsberedningen 08-12.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Eskilstuna 88-91. Kommunfullmäktig, Vaxholm 94-12 och 14-, ordförande 02-06, 10-12 och 14-. Ersättare, kommunstyrelsen 94-02. Ledamot, valberedningen, ordförande 02-. Ersättare, nämnden för utbildning och social service 95-98. Representant, Länsstyrelsens skärgårdsråd 03-06. Ersättare, Skärgårdsstiftelsen 03-06.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2000/01:127 Sjöfartsstöd

  Motion 2000/01:T18 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T18 av Molén, Per-Richard m med anledning av prop. 2000/01:127 Sjöfartsstöd Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som framförs i motionen om att regeringen genast bör inleda förhandlingar med de andra berörda nordiska länderna kring statliga

  Inlämnad
  2001-05-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  -2001/02:TU3
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:119 Europa i omvandling - Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa

  Motion 2000/01:U17 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:U17 av Lennmarker, Göran m med anledning av prop. 2000/01:119 Europa i omvandling Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att Sverige stöder Estlands,

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  47
  Utskottsberedning
  -------------------------------2000/01:UU9
  Riksdagsbeslut
  (47 yrkanden): , , 31 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2000/01:Fi30 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi30 av Molén, Per-Richard m med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om omfördelningen av medel mellan anslaget 36:2 Vägverket: administration och

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----2000/01:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:114 med anledning av skr. 2000/01:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2000

  Motion 2000/01:U15 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:U15 av Lennmarker, Göran m med anledning av skr. 2000/01:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2000 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om gemensamma exportregler för

  Inlämnad
  2001-04-23
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:UU14
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:112 Reformeringen av domstolsväsendet - information och uppföljning av handlingsplanen

  Motion 2000/01:Ju24 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju24 av Reinfeldt, Fredrik m med anledning av skr. 2000/01:112 Reformeringen av domstolsväsendet information och uppföljning av handlingsplanen 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om domstolarnas särställning inom

  Inlämnad
  2001-04-17
  Förslag
  21
  Utskottsberedning
  --------------2000/01:JuU28 2000/01:JuU29
  Riksdagsbeslut
  (21 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:95 Lag om vägtrafikregister m.m.

  Motion 2000/01:T12 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T12 av Molén, Per-Richard m med anledning av prop. 2000/01:95 Lag om vägtrafikregister m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar att regeringen utreder vägtrafikregistrets anpassning till EG-rätten. 2. Riksdagen beslutar förtydliga vägregistrets ändamål i syfte att stärka den

  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----2000/01:TU15
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:85 Förberedelse till brott m.m.

  Motion 2000/01:Ju17 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju17 av Reinfeldt, Fredrik m med anledning av prop. 2000/01:85 Förberedelse till brott m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om ett i lag definierat uppsåtsbegrepp. 2 Motivering I regeringens proposition 2000/01:85 Förberedelse till brott

  Inlämnad
  2001-04-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:JuU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:79 Stöd till brottsoffer

  Motion 2000/01:Ju14 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju14 av Reinfeldt, Fredrik m med anledning av prop. 2000/01:79 Stöd till brottsoffer 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av en fungerande rättsstat för att bistå brottsoffer. 2. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2001-04-02
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:JuU20
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:90 Nordiskt samarbete 2000

  Motion 2000/01:U14 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:U14 av Lennmarker, Göran m med anledning av skr. 2000/01:90 Nordiskt samarbete 2000 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om medlemskap i Nordiska rådet för Estland, Lettland och Litauen. 2. Riksdagen tillkännager för

  Inlämnad
  2001-03-29
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----2000/01:UU13
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:76 Från anstalt till frihet

  Motion 2000/01:Ju10 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju10 av Reinfeldt, Fredrik m med anledning av prop. 2000/01:76 Från anstalt till frihet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Inledning I proposition 2000:01:76 Från anstalt till frihet lägger regeringen fram ett förslag om att inleda en treårig försöksverksamhet

  Inlämnad
  2001-03-20
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  --2000/01:JuU21
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 2000/01:RR11 Nya vägar till vägar och järnvägar?

  Motion 2000/01:T8 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T8 av Molén, Per-Richard m med anledning av förs. 2000/01:RR11 Nya vägar till vägar och järnvägar Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om regeringens redovisning av väg- och järnvägsinvesteringars finansiering. 2. Riksdagen

  Inlämnad
  2001-03-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---2000/01:TU16
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:62 Brott kan förebyggas! Utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet

  Motion 2000/01:Ju7 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju7 av Hellsvik, Gun m med anledning av skr. 2000/01:62 Brott kan förebyggas Utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast förstärker och konkretiserar beskrivningen av hur det brottsförebyggande arbetet skall utvecklas.

  Inlämnad
  2001-02-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:JuU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:56 Ändringar i handläggningen av ungdomsmål m.m.

  Motion 2000/01:Ju3 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju3 av Hellsvik, Gun m med anledning av prop. 2000/2001:56 Ändringar i handläggningen av ungdomsmål m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen slopar vårdnadshavares rätt till ersättning enligt 26 tredje stycket lagen 1964:167 med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare i enlighet

  Inlämnad
  2001-01-31
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  ------2000/01:JuU18
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • handläggningstider för asylärenden

  Interpellation 2000/01:165 av Enström, Karin (m)

  den 4 december Interpellation 2000/01:165 av Karin Enström m till statsrådet Maj-Inger Klingvall om handläggningstiderna för asylärenden Många människor kommer till Sverige med förhoppningar om att kunna skapa sig en bättre framtid eller så flyr de av rädsla för att söka en fristad undan förtryck och krig. Alla människor

  Inlämnad
  2000-12-04
  Besvarare
  statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)
 • med anledning av förs. 2000/01:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående Sjöfartsinspektionens tillsyn

  Motion 2000/01:T1 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T1 av Molén, Per-Richard m med anledning av förs. 2000/01:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående Sjöfartsinspektionens tillsyn 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sjöfartsinspektionen bör få en mer självständig

  Inlämnad
  2000-11-22
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -------2000/01:TU8
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:2 Att förebygga väpnade konflikter

  Motion 2000/01:U5 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:U5 av Lennmarker, Göran m med anledning av skr. 2000/01:2 Att förebygga väpnade konflikter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det program för konfliktförebyggande som skall presenteras vid Europeiska rådets

  Inlämnad
  2000-11-08
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -------2000/01:UU4
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Krafttag mot narkotika

  Motion 2000/01:Ju931 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju931 av Hellsvik, Gun m Krafttag mot narkotika 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om inrättandet av en narkotikageneral i enlighet med vad som anförs i motionen.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  -----------2000/01:JuU1 2000/01:JuU13 2000/01:JuU14 2000/01:JuU32 2000/01:UbU13 2001/02:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Hyressättningssystemet

  Motion 2000/01:Bo417 av Karin Enström (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Bo417 av Enström, Karin m Hyressättningssystemet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att ett läges- och efterfrågestyrt hyressättningssystem på sikt skall införas i enlighet med vad i motionen anförs. 2. Riksdagen begär att regeringen lägger

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --2000/01:BoU3
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Skattevillkor för officerskåren

  Motion 2000/01:Sk782 av Henrik Landerholm och Karin Enström (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk782 av Landerholm, Henrik m Skattevillkor för officerskåren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av regelsystemet på skatteområdet för att möjliggöra ett ändamålsenligt personalutnyttjande inom

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SkU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Green Card-system

  Motion 2000/01:Sf628 av Per Bill m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sf628 av Bill, Per m Ett svenskt Green Card-system Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att möjliggöra en svensk motsvarighet till Green CardInledning Sverige är i dag ledande på t ex IT-området i allmänhet och inom

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SfU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter