Kaj Larsson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
inköpare
Född år
1938
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1985-09-29 – 2002-09-30

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1990-10-03 – 1991-09-29
Suppleant
1988-10-02 – 1990-10-02
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Utbildningsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1988-10-26 – 1991-09-29

Skatteutskottet

Suppleant
1999-11-04 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30
Ledamot
1995-11-08 – 1998-10-05
Suppleant
1994-10-17 – 1995-11-07

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Föräldrar

Kyrkovaktmästaren Carl Erik Larsson och Nancy Erika Svensson

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985- Suppleant i Utbildningsutskottet 85/86-87/88, Jordbruksutskottet 85/86-89/90, Konstitutionsutskottet 88/89-90/91 och Skatteutskottet 91/92-. Ledamot av Jordbruksutskottet 90/91-. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 94/95. Ledamot av Nordiska rådets svenska delegation 95/96-.

Bostadsort

Tomelilla

Utbildning

Inköparutbildning i Malmö 65-66. Järnvägstjänsteman, inköpare, inköpschef.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stifab. - Ledamot av styrelsen för klubb inom Svenska Industritjänstemannaförbundets avdelning i Tomelilla, ordförande. - Ledamot av styrelsen för Tomelilla arbetarekommun, ordförande 79-90, och Skånes SAP-distrikt 85-92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Utvecklingsfonden i Kristianstads län 80-94, vice ordförande 91-94, Statens livsmedelsverk 93-96, Kronofogdemyndigheten i Malmö 99-. Ledamot av Fiskenämnden i Kristianstads län, ordförande 86-91, Lantbruksnämnden i Kristianstads län, vice ordförande 86-91, Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden 87-91, Gentekniknämnden 95-. - Ledamot av referensgrupp till utredningen om fiskerinäringens utvecklingsmöjligheter 92-93.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Tomelilla kommunfullmäktige 75-, 2:e vice ordförande 92-94, ordförande 94-. Ledamot av kommunstyrelsen 77-85, vice ordförande 80-85. Ledamot av fritidsnämnden 69-82, vice ordförande 77-82, och valberedningsnämnden 79-85. Ledamot av styrelsen för Tomelilla Industribyggnads AB 79-86, vice ordförande, och Tomelilla Sommarland AB, 83-86.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1995/96:38 Länsindelningen i Skåne och Västsverige m.m.

  Motion 1995/96:Bo8 av Börje Nilsson m.fl. (s, S)

  Motion till riksdagen 1995/96:Bo8 av Börje Nilsson m.fl. s med anledning av prop. 1995/96:38 Länsindelningen i Skåne och Västsverige m.m. I propositionen tar regeringen upp länsindelningen i bl.a. Skåne. Man föreslår att Kristianstads och Malmöhus län läggs samman till Skåne län den 1 januari 1997. Regeringen anser också

  Inlämnad
  1996-03-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:BoU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi61 av Margareta Winberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi61 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition I den reviderade finansplanen prop. 1993/94:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret

  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi53 av Lars Hedfors m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi53 av Lars Hedfors m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Den grundläggande syn på skattepolitiken och på behovet av åtgärder inom skattepolitikens område som vi redovisade i vår

  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  40
  Utskottsberedning
  --------------------1993/94:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m.

  Motion 1993/94:Sk51 av Lars Hedfors m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk51 av Lars Hedfors m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m. Utredningen om reformerad företagsbeskattning URF diskuterade i sitt betänkande SOU 1989:34 s 310 frågan om vilka krav den då föreslagna inkomst- och bolagsskattereformen ställer

  Inlämnad
  1994-05-03
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1993/94:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:229 Strandskydd

  Motion 1993/94:Jo66 av Margareta Winberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo66 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:229 Strandskydd Regeringen har presenterat en proposition om förändrat strandskydd. Riksdagen skall ta ställning till ett förslag om ändring av strandskyddsbestämmelserna i Naturvårdslagen. Lagändringen innebär att strandskyddet

  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:JoU28
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:198 Lag om genetiskt modifierade organismer

  Motion 1993/94:Jo62 av Margareta Winberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo62 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:198 Lag om genetiskt modifierade organismer Den genetiska forskningen och utvecklingen är en av de mest lovande vetenskapliga landvinningarna. De nya kunskaperna öppnar helt nya möjligheter för att förstå och därmed lösa

  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1993/94:JoU29
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:193 Licensområden för älgjakt m.m.

  Motion 1993/94:Jo59 av Margareta Winberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo59 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:193 Licensområden för älgjakt m.m. Bakgrund Älgjakten har under de senaste 20 30 åren bedrivits i olika former och försök. Från att uteslutande ha bedrivits som allmän jakt under en kort tid som regeringen bestämde kan jakten

  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JoU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:231 Utvidgad kompensation för viss dieseloljeskatt, m.m.

  Motion 1993/94:Sk42 av Margareta Winberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk42 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:231 Utvidgad kompensation för viss dieseloljeskatt, m.m. Regeringens handläggning av dieselskatten har inneburit en rad märkliga turer. Det mest anmärkningsvärda är hanteringen av lagen om dieseloljeskatt och förordningen

  Inlämnad
  1994-04-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:SkU33
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:236 Vissa jordbrukspolitiska frågor

  Motion 1993/94:Jo52 av Margareta Winberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo52 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:236 Vissa jordbrukspolitiska frågor I regeringens proposition 1993/94:236 samlar regeringen ihop de något disparata, återstående jordbrukspolitiska frågor man inte varit färdig att lägga förslag om i budgetpropositionen.

  Inlämnad
  1994-03-30
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:JoU26
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:151 Rättssäkerhet vid beskattningen

  Motion 1993/94:Sk38 av Lars Hedfors m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk38 av Lars Hedfors m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:151 Rättssäkerhet vid beskattningen Rättvisa och rättssäkerhet I den proposition 1987/88:65 som den socialdemokratiska regeringen lade fram för riksdagen i november 1987 redovisades ett antal utgångspunkter för utformningen

  Inlämnad
  1994-03-24
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1993/94:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:158 Vissa fiskeripolitiska frågor

  Motion 1993/94:Jo33 av Margareta Winberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo33 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:158 Vissa fiskeripolitiska frågor Propositionen föreslår vissa förändringar av fiskeripolitiken i syfte att anpassa fisket till den långsiktiga tillgången på fisk. Förändringarna föranleds också av EES- avtalet och ett framtida

  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:JoU24
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:157 Stöd till ekologisk odling och trädgårdsnäringen, m.m.

  Motion 1993/94:Jo27 av Margareta Winberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo27 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:157 Stöd till ekologisk odling och trädgårdsnäringen, m.m. Stöd till ekologisk odling I den jordbrukspolitiska motionen 1993/94:Jo233 från allmänna motionstiden i januari 1994 utvecklar socialdemokrater sin syn på det svenska

  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:JoU22 1993/94:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:163 Riktlinjer för en fortsatt kretsloppsanpassning av samhället - åtgärder för att minska riskerna med kemikaliehanteringen

  Motion 1993/94:Jo46 av Margareta Winberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo46 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:163 Riktlinjer för en fortsatt kretsloppsanpassning av samhället åtgärder för att minska riskerna med kemikaliehanteringen Kemikaliefrågorna tillhör ett av socialdemokraternas prioriterade områden inom miljöpolitiken. Det

  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1993/94:JoU23 1993/94:SoU21
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Skyddsdräkt för motorcyklister

  Motion 1993/94:T412 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T412 av Kaj Larsson m.fl. s Skyddsdräkt för motorcyklister Erfarenheterna visar att olyckor i samband med motorcykelfärder orsakar stora kroppsskador som till en del skulle kunna minskas om förarna har skyddsdräkter. Under förra året behandlade trafikutskottet en motion om skyldighet

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fruktträdens årtionde

  Motion 1993/94:U627 av Marianne Carlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:U627 av Marianne Carlström m.fl. s Fruktträdens årtionde I december 1948 antog FN en Allmän förklaring för de mänskliga rättigheterna. I trettio artiklarslog man fast varje individs rätt till liv, frihet och personlig säkerhet, social trygghet, arbete, uppfostran och nationalitet. Rätten

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Statlig lönegaranti vid konkurs

  Motion 1993/94:L318 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:L318 av Kaj Larsson m.fl. s Statlig lönegaranti vid konkurs Det högsta garantibeloppet enligt lönegarantilagen sänktes 1 juli 1992 med 75 d.v.s. från ca 400 000 till 100 000 kr per löntagare och konkurs. Utvecklingen visar att det nu är nödvändigt att höja garantibeloppet till åtminstone

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU34
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Riksbangård Syd

  Motion 1993/94:T537 av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T537 av Johnny Ahlqvist m.fl. s Riksbangård Syd I anslutning till den satsning som görs från staten för förbättringar av transportsystemen och en höjning av deras effektivitet har frågan tagits upp om en etablering av Riksbangård Syd. Båda dessa investeringar har en mycket stor betydelse

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Elektrifiering m.m. av länsjärnvägen Malmö--Ystad--Simrishamn

  Motion 1993/94:T515 av Kaj Larsson och Börje Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T515 av Kaj Larsson och Börje Nilsson s Elektrifiering m.m. av länsjärnvägen Malmö-Ystad-Simrishamn Länsstyrelserna har vid ett flertal tillfällen framhållit den regionalpolitiska betydelsen av en upprustning och elektrifiering av länsjärnvägen Malmö-Ystad-Simrishamn. De korta avstånden

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:TU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Nyinvestering i fiskefartyg

  Motion 1993/94:Sk360 av Sverre Palm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk360 av Sverre Palm m.fl. s Nyinvestering av fiskefartyg Lagen om särskild fartygsfond 1954:40 upphörde att gälla vid utgången av juni 1990. De sista avsättningarna till fonden kunde göras vid 1991 års taxering. Lagen innebar i korthet att den som sålde sitt fartyg kunde avsätta belopp

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skattefrågor för yrkesfiskare

  Motion 1993/94:Sk356 av Sverre Palm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk356 av Sverre Palm m.fl. s Skattefrågor för yrkesfiskare Konkurrenssituationen för det svenska yrkesfisket har under senare år kraftigt försämrats. Sveriges främsta konkurrentländer, Danmark och Norge, har bl.a. genom förmånliga skatteavdrag och reserveringsmöjligheter erhållit allt

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter