Kaj Larsson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
inköpare
Född år
1938
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1985-09-29 – 2002-09-30

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1990-10-03 – 1991-09-29
Suppleant
1988-10-02 – 1990-10-02
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Utbildningsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1988-10-26 – 1991-09-29

Skatteutskottet

Suppleant
1999-11-04 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30
Ledamot
1995-11-08 – 1998-10-05
Suppleant
1994-10-17 – 1995-11-07

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Föräldrar

Kyrkovaktmästaren Carl Erik Larsson och Nancy Erika Svensson

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985- Suppleant i Utbildningsutskottet 85/86-87/88, Jordbruksutskottet 85/86-89/90, Konstitutionsutskottet 88/89-90/91 och Skatteutskottet 91/92-. Ledamot av Jordbruksutskottet 90/91-. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 94/95. Ledamot av Nordiska rådets svenska delegation 95/96-.

Bostadsort

Tomelilla

Utbildning

Inköparutbildning i Malmö 65-66. Järnvägstjänsteman, inköpare, inköpschef.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stifab. - Ledamot av styrelsen för klubb inom Svenska Industritjänstemannaförbundets avdelning i Tomelilla, ordförande. - Ledamot av styrelsen för Tomelilla arbetarekommun, ordförande 79-90, och Skånes SAP-distrikt 85-92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Utvecklingsfonden i Kristianstads län 80-94, vice ordförande 91-94, Statens livsmedelsverk 93-96, Kronofogdemyndigheten i Malmö 99-. Ledamot av Fiskenämnden i Kristianstads län, ordförande 86-91, Lantbruksnämnden i Kristianstads län, vice ordförande 86-91, Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden 87-91, Gentekniknämnden 95-. - Ledamot av referensgrupp till utredningen om fiskerinäringens utvecklingsmöjligheter 92-93.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Tomelilla kommunfullmäktige 75-, 2:e vice ordförande 92-94, ordförande 94-. Ledamot av kommunstyrelsen 77-85, vice ordförande 80-85. Ledamot av fritidsnämnden 69-82, vice ordförande 77-82, och valberedningsnämnden 79-85. Ledamot av styrelsen för Tomelilla Industribyggnads AB 79-86, vice ordförande, och Tomelilla Sommarland AB, 83-86.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Ansvarsfullt fiske - svenska prioriteringar förEU:s framtida fiskeripolitik, m.m.

  Ansvarsfullt fiske - svenska prioriteringar förEU:s framtida fiskeripolitik, m.m.

  Betänkande 2001/02:MJU23

  Riksdagen lade till handlingarna regeringens redovisning av svenska prioriteringar för EU:s framtida fiskepolitik. Målen för nuvarande fiskepolitik har inte uppnåtts. Målsättningen för den gemensamma fiskepolitiken ska vara att den bedrivs på ett långsiktigt hållbart sätt. Den framtida fiskepolitiken

  Behandlade dokument
  58
  Förslagspunkter
  44
  Reservationer
  27 
  Anföranden och repliker
  31, 82 minuter
  Justering
  2002-05-16
  Debatt
  2002-06-11
  Beslut
  2002-06-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: Trädgårdsnäring, m.m.

  Trädgårdsnäring, m.m.

  Betänkande 2001/02:MJU17

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999, 2000 och 2001 om trädgårdsnäring och växtskydd.

  Behandlade dokument
  8
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  19, 84 minuter
  Justering
  2002-02-14
  Debatt
  2002-03-06
  Beslut
  2002-03-07
 • med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem

  Motion 2001/02:T33 av Leif Jakobsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:T33 av Leif Jakobsson m.fl. s med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ett starkt regionalt inflytande över prioriteringsbeslut

  Inlämnad
  2001-10-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Skattemyndighetens granskning av deklarationer

  Motion 2001/02:Sk411 av Kaj Larsson och Marianne Jönsson (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk411 av Kaj Larsson och Marianne Jönsson s Skattemyndighetens granskning av deklarationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av att överväga möjligheterna att lägga ut delar av granskningsverksamheten av

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Fisketurismnäringen

  Motion 2001/02:N281 av Kaj Larsson och Ann-Kristine Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:N281 av Kaj Larsson och Ann-Kristine Johansson s Fisketurismnäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att initiera ett nationellt projekt för utveckling av fisketurism utifrån ett helhetsperspektiv med fokus på upplevelseindustrin.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:NU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:Ub70 av Börje Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub70 av Börje Nilsson m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Den socialdemokratiska regeringens förslag till näringspolitisk inriktning av vårt land är betydelsefullt för att kunna skapa tillväxt och därmed på ett stort antal områden främja den strukturomvandling

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:T59 av Börje Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:T59 av Börje Nilsson m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Ub70 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om infrastrukturella satsningar i östra

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:T19 av Kaj Larsson (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:T19 av Kaj Larsson s med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Regeringen anger i propositionen att ett program för den inomregionala kollektivtrafiken skall utarbetas i Malmöhusregionen. Den överenskommelse som utgör grund för det kommande programmet omfattar bland

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En extra professur i miljöpsykologi vid Lunds universitet

  Motion 1990/91:Ub526 av Birthe Sörestedt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub526 av Birthe Sörestedt m.fl. s En extra professur i miljöpsykologi vid Lunds universitet Ämnet miljöpsykologi omfattar studier av hur människorna upplever sin omgivning och påverkas av densamma. De analyser som utföres tar sikte på en rad såväl fysiska som sociala faktorer med tyngdpunkten

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sanktionsbestämmelserna i främjandelagen

  Motion 1990/91:A228 av Jarl Lander m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:A228 av Jarl Lander m.fl. s Sanktionsbestämmelserna i främjandelagen Lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder ålägger arbetsgivare att varsla länsarbetsnämnden före driftinskränkningar som omfattar minst fem arbetstagare. Tanken är att länsarbetsnämnden i god tid skall kunna vidtaga

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vidareutbildning av arbetslösa byggnadsarbetare

  Motion 1990/91:A227 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:A227 av Kaj Larsson m.fl. s Vidareutbildning av arbetslösa byggnadsarbetare Den moderna yrkesutbildningen för byggnadsarbetare inom gymnasieskolans ram är väl avpassad att ge ungdomarna en god yrkeskunskap. Men för att bli en skicklig hantverkare räcker det dock inte med enbart denna

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetsrättens tillämpning i s.k. 50/50-bolag

  Motion 1990/91:A746 av Britta Sundin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:A746 av Britta Sundin m.fl. s Arbetsrättens tillämpning i s.k. 50/50-bolag Under 1980-talet övergick industriidkarna i stor utsträckning till att bedriva sin verksamhet i koncernform genom att dela upp de stora industriföretagen i flera mindre bolag s.k. bolagiseringNär behov av samverkan

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utvecklingen inom regionen Österlen

  Motion 1990/91:A478 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:A478 av Kaj Larsson m.fl. s Utvecklingen inom regionen Österlen Utvecklingen på Österlen uppvisar oroväckande tendenser. Arbetsmarknadssituationen i Tomelilla kan komma att bli mycket svår med hänsyn till bland annat de varsel som kommit om nedläggning av Samhall Lavi, Skanek och Scan

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:AU13
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Prissättningen på elenergi

  Motion 1990/91:N435 av Ingegerd Wärnersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:N435 av Ingegerd Wärnersson m.fl. s Prissättningen på elenergi Efter beslut i riksdagen har kravet på lönsamhet i Vattenfall höjts över vad som kan vara skälig avkastning för reinvesteringar. Utvecklingen pekar mot att Vattenfall kommer att ombildas till aktiebolag och bli börsnoterat.

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU40
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utveckling av fytokemicentrum Balsgård

  Motion 1990/91:N244 av Börje Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:N244 av Börje Nilsson m.fl. s Utveckling av fytokemicentrum Balsgård Under senare år har världsmarknaden för specialkemikalier från västvärlden genomgått en snabb expansion, vilken förväntas att fortsätta under 1990-talet. Det är framställningen av produkter från naturråvaror som prioriteras

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sekretesskyddet för barn

  Motion 1990/91:L413 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:L413 av Kaj Larsson m.fl. s Sekretesskyddet för barn I december 1990 beslutade riksdagen, i samband med behandling av lagutskottets betänkande 1990/91:LU13, att ändra 6 kap. 15 föräldrabalken som innebar att vårdnadshavaren skall vara skyldig att lämna bl.a. umgängesföräldern sådana

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:LU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Teknikens hus

  Motion 1990/91:N307 av Maja Bäckström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:N307 av Maja Bäckström m.fl. s Teknikens hus 1865 skrev Jules Verne sin bok Från jorden till månensom blev en klassisk och uppskattad science fiction. Den 21 juli 1969 satte den första människan sin fot på månen. Det tog alltså inte mer än drygt 100 år innan verkligheten kom ikapp fantasin.

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vägar m.m. på Österlen

  Motion 1990/91:T807 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:T807 av Kaj Larsson m.fl. s Vägar m.m. på Österlen Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:A478 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om infrastrukturella satsningar i form av vägar och AXE-system inom regionen

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  --1990/91:TU28
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • En riksbangård i Hässleholm

  Motion 1990/91:T529 av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:T529 av Johnny Ahlqvist m.fl. s En riksbangård i Hässleholm Banverket och statens järnvägar utreder för närvarande etablering av en riksbangård syd. Rangering av kontinenttrafik och godstrafik mellan Sydsverige och Europa kommer att ske på denna riksbangård. Dess primära roll blir att

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skattefri försäljning på färjeförbindelsen Simrishamn-Allinge, Bornholm

  Motion 1990/91:Sk658 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk658 av Kaj Larsson m.fl. s Skattefri försäljning på färjeförbindelsen Simrishamn-Allinge, Bornholm Våren 1989 ingicks en överenskommelse mellan Sverige och Danmark som öppnade möjlighet till en ändrad klassificering av färjeleden Ystad-Rönne/ Bornholm från kort till lång rutt. Samtidigt

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SkU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter