Kaj Larsson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
inköpare
Född år
1938
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1985-09-29 – 2002-09-30

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1990-10-03 – 1991-09-29
Suppleant
1988-10-02 – 1990-10-02
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Utbildningsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1988-10-26 – 1991-09-29

Skatteutskottet

Suppleant
1999-11-04 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30
Ledamot
1995-11-08 – 1998-10-05
Suppleant
1994-10-17 – 1995-11-07

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Föräldrar

Kyrkovaktmästaren Carl Erik Larsson och Nancy Erika Svensson

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985- Suppleant i Utbildningsutskottet 85/86-87/88, Jordbruksutskottet 85/86-89/90, Konstitutionsutskottet 88/89-90/91 och Skatteutskottet 91/92-. Ledamot av Jordbruksutskottet 90/91-. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 94/95. Ledamot av Nordiska rådets svenska delegation 95/96-.

Bostadsort

Tomelilla

Utbildning

Inköparutbildning i Malmö 65-66. Järnvägstjänsteman, inköpare, inköpschef.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stifab. - Ledamot av styrelsen för klubb inom Svenska Industritjänstemannaförbundets avdelning i Tomelilla, ordförande. - Ledamot av styrelsen för Tomelilla arbetarekommun, ordförande 79-90, och Skånes SAP-distrikt 85-92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Utvecklingsfonden i Kristianstads län 80-94, vice ordförande 91-94, Statens livsmedelsverk 93-96, Kronofogdemyndigheten i Malmö 99-. Ledamot av Fiskenämnden i Kristianstads län, ordförande 86-91, Lantbruksnämnden i Kristianstads län, vice ordförande 86-91, Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden 87-91, Gentekniknämnden 95-. - Ledamot av referensgrupp till utredningen om fiskerinäringens utvecklingsmöjligheter 92-93.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Tomelilla kommunfullmäktige 75-, 2:e vice ordförande 92-94, ordförande 94-. Ledamot av kommunstyrelsen 77-85, vice ordförande 80-85. Ledamot av fritidsnämnden 69-82, vice ordförande 77-82, och valberedningsnämnden 79-85. Ledamot av styrelsen för Tomelilla Industribyggnads AB 79-86, vice ordförande, och Tomelilla Sommarland AB, 83-86.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • förmögenhetsbeskattning för överlikviditet i bolag

  Skriftlig fråga 2000/01:1650 av Larsson, Kaj (s)

  den 5 september Fråga 2000/01:1650 av Kaj Larsson s till finansminister Bosse Ringholm om förmögenhetsbeskattning för överlikviditet i bolag När ett mindre företag som drivs i aktiebolagsform väljer att konsolidera uppkomna vinster genom placering i aktier för att få så bra avkastning som möjligt drabbas ägarna av

  Inlämnad
  2001-09-05
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • Nordiskt samarbete

  Motion 2000/01:Sk794 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk794 av Gustavsson, Åke s Nordiskt samarbete Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda möjligheten av att etablera ett system för koordinerade eller gemensamma godkännanden och kontroller för företag och

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Integration och demokrati

  Motion 2000/01:Sf635 av Kent Härstedt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sf635 av Härstedt, Kent s Integration och demokrati Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd till kommuner i arbetet mot främlingsfientlighet och rasism. Motivering Sverige som land befinner sig i en intressant omvandlingsprocess.

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Södra stambanan

  Motion 2000/01:T538 av Marianne Jönsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:T538 av Jönsson, Marianne s Södra stambanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av en utbyggnad av Södra stambanan. Motivering Södra stambanan är en av Sveriges viktigaste kommunikations- och transportleder.

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Nettonuvärdeskvot för vägar

  Motion 2000/01:T398 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:T398 av Larsson, Kaj s Nettonuvärdeskvot för vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att nettonuvärdeskvoten för vägar endast belastas med anläggningskostnad. Motivering Prioriteringen av vägutbyggnader avgörs ofta

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Socialt stöd vid avhysning

  Motion 2000/01:So525 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:So525 av Larsson, Kaj s Socialt stöd vid avhysning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behov av skärpta krav på socialtjänsten att ge de drabbade hjälp och stöd vid avhysning. Motivering Med avhysning menas att någon

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Infrastrukturinvesteringar i Skåne

  Motion 2000/01:T218 av Marie Granlund m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:T218 av Granlund, Marie s Infrastrukturinvesteringar i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av infrastrukturinvesteringar i Skåne. Motivering Skånes geografiska läge medför att en stor del av Sveriges

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kulturellt bevarade hamnar

  Motion 2000/01:Kr325 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:Kr325 av Larsson, Kaj s Kulturellt bevarade hamnar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utredning och finansiering av icke aktiva fiskehamnar. Motivering Eftersom vårt land har en mycket lång kuststräcka har vi också

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:KrU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:Ub70 av Börje Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub70 av Börje Nilsson m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Den socialdemokratiska regeringens förslag till näringspolitisk inriktning av vårt land är betydelsefullt för att kunna skapa tillväxt och därmed på ett stort antal områden främja den strukturomvandling

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:T59 av Börje Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:T59 av Börje Nilsson m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Ub70 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om infrastrukturella satsningar i östra

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:T19 av Kaj Larsson (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:T19 av Kaj Larsson s med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Regeringen anger i propositionen att ett program för den inomregionala kollektivtrafiken skall utarbetas i Malmöhusregionen. Den överenskommelse som utgör grund för det kommande programmet omfattar bland

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Teknikens hus

  Motion 1990/91:N307 av Maja Bäckström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:N307 av Maja Bäckström m.fl. s Teknikens hus 1865 skrev Jules Verne sin bok Från jorden till månensom blev en klassisk och uppskattad science fiction. Den 21 juli 1969 satte den första människan sin fot på månen. Det tog alltså inte mer än drygt 100 år innan verkligheten kom ikapp fantasin.

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skattefri försäljning på färjeförbindelsen Simrishamn-Allinge, Bornholm

  Motion 1990/91:Sk658 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk658 av Kaj Larsson m.fl. s Skattefri försäljning på färjeförbindelsen Simrishamn-Allinge, Bornholm Våren 1989 ingicks en överenskommelse mellan Sverige och Danmark som öppnade möjlighet till en ändrad klassificering av färjeleden Ystad-Rönne/ Bornholm från kort till lång rutt. Samtidigt

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SkU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utvecklingen inom regionen Österlen

  Motion 1990/91:A478 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:A478 av Kaj Larsson m.fl. s Utvecklingen inom regionen Österlen Utvecklingen på Österlen uppvisar oroväckande tendenser. Arbetsmarknadssituationen i Tomelilla kan komma att bli mycket svår med hänsyn till bland annat de varsel som kommit om nedläggning av Samhall Lavi, Skanek och Scan

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:AU13
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Erosionsproblem i Löderups strandbad i Ystads kommun

  Motion 1990/91:Jo757 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo757 av Kaj Larsson m.fl. s Erosionsproblem i Löderups strandbad i Ystads kommun Stranderosionen har förekommit i trakten av Ystad i Skåne under lång tid. Den har dock inte vållat erosionsproblem förrän på 1950-talet. Under de senaste decennierna har vid några tillfällen erosionskatastroferinträffat.

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Sanktionsbestämmelserna i främjandelagen

  Motion 1990/91:A228 av Jarl Lander m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:A228 av Jarl Lander m.fl. s Sanktionsbestämmelserna i främjandelagen Lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder ålägger arbetsgivare att varsla länsarbetsnämnden före driftinskränkningar som omfattar minst fem arbetstagare. Tanken är att länsarbetsnämnden i god tid skall kunna vidtaga

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vidareutbildning av arbetslösa byggnadsarbetare

  Motion 1990/91:A227 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:A227 av Kaj Larsson m.fl. s Vidareutbildning av arbetslösa byggnadsarbetare Den moderna yrkesutbildningen för byggnadsarbetare inom gymnasieskolans ram är väl avpassad att ge ungdomarna en god yrkeskunskap. Men för att bli en skicklig hantverkare räcker det dock inte med enbart denna

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetsrättens tillämpning i s.k. 50/50-bolag

  Motion 1990/91:A746 av Britta Sundin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:A746 av Britta Sundin m.fl. s Arbetsrättens tillämpning i s.k. 50/50-bolag Under 1980-talet övergick industriidkarna i stor utsträckning till att bedriva sin verksamhet i koncernform genom att dela upp de stora industriföretagen i flera mindre bolag s.k. bolagiseringNär behov av samverkan

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En extra professur i miljöpsykologi vid Lunds universitet

  Motion 1990/91:Ub526 av Birthe Sörestedt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub526 av Birthe Sörestedt m.fl. s En extra professur i miljöpsykologi vid Lunds universitet Ämnet miljöpsykologi omfattar studier av hur människorna upplever sin omgivning och påverkas av densamma. De analyser som utföres tar sikte på en rad såväl fysiska som sociala faktorer med tyngdpunkten

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vägar m.m. på Österlen

  Motion 1990/91:T807 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:T807 av Kaj Larsson m.fl. s Vägar m.m. på Österlen Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:A478 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om infrastrukturella satsningar i form av vägar och AXE-system inom regionen

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  --1990/91:TU28
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter