Kaj Larsson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
inköpare
Född år
1938
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1985-09-29 – 2002-09-30

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1990-10-03 – 1991-09-29
Suppleant
1988-10-02 – 1990-10-02
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Utbildningsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1988-10-26 – 1991-09-29

Skatteutskottet

Suppleant
1999-11-04 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30
Ledamot
1995-11-08 – 1998-10-05
Suppleant
1994-10-17 – 1995-11-07

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Föräldrar

Kyrkovaktmästaren Carl Erik Larsson och Nancy Erika Svensson

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985- Suppleant i Utbildningsutskottet 85/86-87/88, Jordbruksutskottet 85/86-89/90, Konstitutionsutskottet 88/89-90/91 och Skatteutskottet 91/92-. Ledamot av Jordbruksutskottet 90/91-. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 94/95. Ledamot av Nordiska rådets svenska delegation 95/96-.

Bostadsort

Tomelilla

Utbildning

Inköparutbildning i Malmö 65-66. Järnvägstjänsteman, inköpare, inköpschef.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stifab. - Ledamot av styrelsen för klubb inom Svenska Industritjänstemannaförbundets avdelning i Tomelilla, ordförande. - Ledamot av styrelsen för Tomelilla arbetarekommun, ordförande 79-90, och Skånes SAP-distrikt 85-92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Utvecklingsfonden i Kristianstads län 80-94, vice ordförande 91-94, Statens livsmedelsverk 93-96, Kronofogdemyndigheten i Malmö 99-. Ledamot av Fiskenämnden i Kristianstads län, ordförande 86-91, Lantbruksnämnden i Kristianstads län, vice ordförande 86-91, Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden 87-91, Gentekniknämnden 95-. - Ledamot av referensgrupp till utredningen om fiskerinäringens utvecklingsmöjligheter 92-93.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Tomelilla kommunfullmäktige 75-, 2:e vice ordförande 92-94, ordförande 94-. Ledamot av kommunstyrelsen 77-85, vice ordförande 80-85. Ledamot av fritidsnämnden 69-82, vice ordförande 77-82, och valberedningsnämnden 79-85. Ledamot av styrelsen för Tomelilla Industribyggnads AB 79-86, vice ordförande, och Tomelilla Sommarland AB, 83-86.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Innovatörer

  Motion 1996/97:N227 av Ulla Rudin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:N227 av Ulla Rudin m.fl. s Innovatörer Nya idéer och särskilt nya produktidéer är ovärderliga i näringslivets utveckling. Uppfinnandet måste därför stimuleras och genom att förenkla för innovatörerna kan de kreativa processerna förstärkas. Den socialdemokratiska regeringen har gjort mycket

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:NU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Socionomers yrkesutövning

  Motion 1996/97:So623 av Ulla Rudin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:So623 av Ulla Rudin m.fl. s Socionomers yrkesutövning Frågan om statlig reglering av socionomers yrkesutövning legitimation har drivits av Socionomernas fackförbund, SSR, under många år. Socionomernas envishet i kravet på en statlig reglering visar på vilken vikt frågan har bland socialarbetarna.

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Trädgårdsnäringens konkurrenssituation

  Motion 1996/97:Jo247 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Jo247 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Trädgårdsnäringens konkurrenssituation Svensk trädgårdsnäring har alltid bedrivits i en öppen marknadskonkurrens med importerade trädgårdsprodukter. Ett visst undantag har emellertid gällt för fruktodlingen fram till mitten av 80-talet, då den under

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Jordbrukspolitik

  Motion 1996/97:Jo246 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Jo246 av Sinikka Bohlin m.fl. s Jordbrukspolitik I propositionen föreslår regeringen att den ekonomiska ramen för utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske och anslutande näringar uppgår till 13 324 miljoner kronor för år 1997. Regeringen föreslår att nivån för miljöersättningsprogrammet

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1996/97:JoU1
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Luktservitut

  Motion 1996/97:Bo411 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Bo411 av Kaj Larsson m.fl. s Luktservitut I landsortskommuner uppstår ofta problem med de s.k. immissionernas inverkan, dvs. inverkan av buller, lukt m.m. vid ny bebyggelse eller vid skiftning av fastighetsägare. Det kan vara olika delar av företagsverksamhet, t.ex. jordbruket som bedrivit

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:BoU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse - etapp 2

  Motion 1996/97:Fö37 av Per Olof Håkansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fö37 av Per Olof Håkansson m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse etapp 2 I proposition 1996/97:4 föreslår regeringen att Lv 4 i Ystad skall avvecklas. Om Lv 4 läggs ner innebär det att den unika kompetensen då det gäller luftvärnsrobotsystemet RBS77 Hawk helt

  Inlämnad
  1996-10-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:Ub70 av Börje Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub70 av Börje Nilsson m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Den socialdemokratiska regeringens förslag till näringspolitisk inriktning av vårt land är betydelsefullt för att kunna skapa tillväxt och därmed på ett stort antal områden främja den strukturomvandling

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:T59 av Börje Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:T59 av Börje Nilsson m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Ub70 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om infrastrukturella satsningar i östra

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:T19 av Kaj Larsson (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:T19 av Kaj Larsson s med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Regeringen anger i propositionen att ett program för den inomregionala kollektivtrafiken skall utarbetas i Malmöhusregionen. Den överenskommelse som utgör grund för det kommande programmet omfattar bland

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En extra professur i miljöpsykologi vid Lunds universitet

  Motion 1990/91:Ub526 av Birthe Sörestedt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub526 av Birthe Sörestedt m.fl. s En extra professur i miljöpsykologi vid Lunds universitet Ämnet miljöpsykologi omfattar studier av hur människorna upplever sin omgivning och påverkas av densamma. De analyser som utföres tar sikte på en rad såväl fysiska som sociala faktorer med tyngdpunkten

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sanktionsbestämmelserna i främjandelagen

  Motion 1990/91:A228 av Jarl Lander m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:A228 av Jarl Lander m.fl. s Sanktionsbestämmelserna i främjandelagen Lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder ålägger arbetsgivare att varsla länsarbetsnämnden före driftinskränkningar som omfattar minst fem arbetstagare. Tanken är att länsarbetsnämnden i god tid skall kunna vidtaga

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vidareutbildning av arbetslösa byggnadsarbetare

  Motion 1990/91:A227 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:A227 av Kaj Larsson m.fl. s Vidareutbildning av arbetslösa byggnadsarbetare Den moderna yrkesutbildningen för byggnadsarbetare inom gymnasieskolans ram är väl avpassad att ge ungdomarna en god yrkeskunskap. Men för att bli en skicklig hantverkare räcker det dock inte med enbart denna

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetsrättens tillämpning i s.k. 50/50-bolag

  Motion 1990/91:A746 av Britta Sundin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:A746 av Britta Sundin m.fl. s Arbetsrättens tillämpning i s.k. 50/50-bolag Under 1980-talet övergick industriidkarna i stor utsträckning till att bedriva sin verksamhet i koncernform genom att dela upp de stora industriföretagen i flera mindre bolag s.k. bolagiseringNär behov av samverkan

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utvecklingen inom regionen Österlen

  Motion 1990/91:A478 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:A478 av Kaj Larsson m.fl. s Utvecklingen inom regionen Österlen Utvecklingen på Österlen uppvisar oroväckande tendenser. Arbetsmarknadssituationen i Tomelilla kan komma att bli mycket svår med hänsyn till bland annat de varsel som kommit om nedläggning av Samhall Lavi, Skanek och Scan

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:AU13
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Prissättningen på elenergi

  Motion 1990/91:N435 av Ingegerd Wärnersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:N435 av Ingegerd Wärnersson m.fl. s Prissättningen på elenergi Efter beslut i riksdagen har kravet på lönsamhet i Vattenfall höjts över vad som kan vara skälig avkastning för reinvesteringar. Utvecklingen pekar mot att Vattenfall kommer att ombildas till aktiebolag och bli börsnoterat.

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU40
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utveckling av fytokemicentrum Balsgård

  Motion 1990/91:N244 av Börje Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:N244 av Börje Nilsson m.fl. s Utveckling av fytokemicentrum Balsgård Under senare år har världsmarknaden för specialkemikalier från västvärlden genomgått en snabb expansion, vilken förväntas att fortsätta under 1990-talet. Det är framställningen av produkter från naturråvaror som prioriteras

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sekretesskyddet för barn

  Motion 1990/91:L413 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:L413 av Kaj Larsson m.fl. s Sekretesskyddet för barn I december 1990 beslutade riksdagen, i samband med behandling av lagutskottets betänkande 1990/91:LU13, att ändra 6 kap. 15 föräldrabalken som innebar att vårdnadshavaren skall vara skyldig att lämna bl.a. umgängesföräldern sådana

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:LU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Teknikens hus

  Motion 1990/91:N307 av Maja Bäckström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:N307 av Maja Bäckström m.fl. s Teknikens hus 1865 skrev Jules Verne sin bok Från jorden till månensom blev en klassisk och uppskattad science fiction. Den 21 juli 1969 satte den första människan sin fot på månen. Det tog alltså inte mer än drygt 100 år innan verkligheten kom ikapp fantasin.

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vägar m.m. på Österlen

  Motion 1990/91:T807 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:T807 av Kaj Larsson m.fl. s Vägar m.m. på Österlen Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:A478 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om infrastrukturella satsningar i form av vägar och AXE-system inom regionen

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  --1990/91:TU28
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • En riksbangård i Hässleholm

  Motion 1990/91:T529 av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:T529 av Johnny Ahlqvist m.fl. s En riksbangård i Hässleholm Banverket och statens järnvägar utreder för närvarande etablering av en riksbangård syd. Rangering av kontinenttrafik och godstrafik mellan Sydsverige och Europa kommer att ske på denna riksbangård. Dess primära roll blir att

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter