Kaj Larsson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
inköpare
Född år
1938
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1985-09-29 – 2002-09-30

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1990-10-03 – 1991-09-29
Suppleant
1988-10-02 – 1990-10-02
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Utbildningsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1988-10-26 – 1991-09-29

Skatteutskottet

Suppleant
1999-11-04 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30
Ledamot
1995-11-08 – 1998-10-05
Suppleant
1994-10-17 – 1995-11-07

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Föräldrar

Kyrkovaktmästaren Carl Erik Larsson och Nancy Erika Svensson

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985- Suppleant i Utbildningsutskottet 85/86-87/88, Jordbruksutskottet 85/86-89/90, Konstitutionsutskottet 88/89-90/91 och Skatteutskottet 91/92-. Ledamot av Jordbruksutskottet 90/91-. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 94/95. Ledamot av Nordiska rådets svenska delegation 95/96-.

Bostadsort

Tomelilla

Utbildning

Inköparutbildning i Malmö 65-66. Järnvägstjänsteman, inköpare, inköpschef.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stifab. - Ledamot av styrelsen för klubb inom Svenska Industritjänstemannaförbundets avdelning i Tomelilla, ordförande. - Ledamot av styrelsen för Tomelilla arbetarekommun, ordförande 79-90, och Skånes SAP-distrikt 85-92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Utvecklingsfonden i Kristianstads län 80-94, vice ordförande 91-94, Statens livsmedelsverk 93-96, Kronofogdemyndigheten i Malmö 99-. Ledamot av Fiskenämnden i Kristianstads län, ordförande 86-91, Lantbruksnämnden i Kristianstads län, vice ordförande 86-91, Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden 87-91, Gentekniknämnden 95-. - Ledamot av referensgrupp till utredningen om fiskerinäringens utvecklingsmöjligheter 92-93.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Tomelilla kommunfullmäktige 75-, 2:e vice ordförande 92-94, ordförande 94-. Ledamot av kommunstyrelsen 77-85, vice ordförande 80-85. Ledamot av fritidsnämnden 69-82, vice ordförande 77-82, och valberedningsnämnden 79-85. Ledamot av styrelsen för Tomelilla Industribyggnads AB 79-86, vice ordförande, och Tomelilla Sommarland AB, 83-86.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1991/92:Jo41 av Göran Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo41 av Göran Persson m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition En samlad strategi för ökad användning av ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken Vår uppgift är att skapa en långsiktigt

  Inlämnad
  1992-05-11
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1991/92:JoU24
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1991/92:Fi65 av Lars Hedfors m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fi65 av Lars Hedfors m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Skattepolitik för arbete och rättvisa Innehåll 1. Inledning2 2. Internationaliseringen2 3. Skatt efter bärkraft4 4. Återupprätta

  Inlämnad
  1992-05-11
  Förslag
  58
  Utskottsberedning
  -----------------------------1991/92:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (58 yrkanden): , , 29 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1991/92:Fi52 av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fi52 av Johnny Ahlqvist m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Åtgärder för Skåne Att klara den fulla sysselsättningen och bekämpa arbetslösheten är den viktigaste politiska frågan.

  Inlämnad
  1992-05-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:166 Ändring i tullagen och om vissa skattefrågor

  Motion 1991/92:Sk30 av Lars Hedfors m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sk30 av Lars Hedfors m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:166 Ändring i tullagen och om vissa skattefrågor I propositionen föreslår regeringen att skatten på vinster i vinstsparandet sänks till 25 av vinstens värde. Den föreslagna sänkningen motiveras av att skattesatsen bör vara på

  Inlämnad
  1992-04-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SkU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:129 Socialavgifter på vissa förmåner när förutsättningar för jämkning av förmånsvärdet föreligger, m.m.

  Motion 1991/92:Sk28 av Lars Hedfors m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sk28 av Lars Hedfors m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:129 Socialavgifter på vissa förmåner när förutsättningar för jämkning av förmånsvärdet föreligger, m.m. Bilförmån Det schabloniserade systemet för värdering av bilförmån innebar en betydande förenkling. Grundvärdet eller i förekommande

  Inlämnad
  1992-04-21
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1991/92:SkU32
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:117 Avdragsrätt för avgifter till arbetsgivarorganisationer

  Motion 1991/92:Sk27 av Lars Hedfors m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sk27 av Lars Hedfors m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:117 Avdragsrätt för avgifter till arbetsgivarorganisationer Inledning Genom beslut av höstriksdagen 1991 slopades löntagarnas skattereduktion för fackföreningsavgift fr.o.m. beskattningsåret 1992. Samtidigt aviserades ett förslag

  Inlämnad
  1992-04-21
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1991/92:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:120 Reglering av priserna på fisk m.m.

  Motion 1991/92:Jo38 av Göran Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo38 av Göran Persson m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:120 Reglering av priserna på fisk m.m. I regeringens proposition 1991/92:120 om reglering av priserna på fisk m.m. tas en rad frågor upp om prisstöd under regleringsåret 1992/93 och så kallade offensiva åtgärder inom fiskerinäringen.

  Inlämnad
  1992-04-21
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:JoU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:139 Statlig lönegaranti vid konkurs

  Motion 1991/92:L20 av Anders Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:L20 av Anders Nilsson m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:139 Statlig lönegaranti vid konkurs Konkursutvecklingen i Sverige är oroande. På 1970-talet var antalet konkurser drygt 4 000 per år. Under 1980-talet ökade de till ca 5 000-6 000 per år. 1990 var siffran nästan 11 000 och

  Inlämnad
  1992-04-21
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:LU37
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:96 Vissa jordbrukspolitiska frågor, m.m.

  Motion 1991/92:Jo30 av Göran Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo30 av Göran Persson m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:96 Vissa jordbrukspolitiska frågor, m.m. I propositionen föreslås att nuvarande konstruktion för stödet till jordbruket i norra Sverige bibehålls tills vidare samt att stödnivån för jordbruket i norra Sverige höjs med i genomsnitt

  Inlämnad
  1992-03-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1991/92:JoU15
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:96 Vissa jordbrukspolitiska frågor, m.m.

  Motion 1991/92:Jo22 av Göran Persson m.fl. (s)

  Dokument

  Inlämnad
  1992-03-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:102 Totalförsvarets utveckling till och med budgetåret 1996/97 samt anslag för budgetåret 1992/93

  Motion 1991/92:Fö23 av Börje Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fö23 av Börje Nilsson m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:102 Totalförsvarets utveckling till och med budgetåret 1996/97 samt anslag för budgetåret 1992/93 Världen över ser man i dag miljöförstöringen som det stora hotet mot människans överlevnad. Man har också blivit allt mer medveten

  Inlämnad
  1992-03-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:FöU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Färjeförbindelsen Simrishamn-Allinge

  Motion 1991/92:Sk606 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sk606 av Kaj Larsson m.fl. s Färjeförbindelsen Simrishamn-Allinge Våren 1989 ingicks en överenskommelse mellan Sverige och Danmark som öppnade möjlighet till en ändrad klassificering av färjeleden Ystad-Rönne/Bornholm från kort till lång rutt. Samtidigt beslöts att någon motsvarande

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vidareutbildning av arbetslösa byggnadsarbetare

  Motion 1991/92:A206 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:A206 av Kaj Larsson m.fl. s Vidareutbildning av arbetslösa byggnadsarbetare Den moderna yrkesutbildningen för byggnadsarbetare inom gymnasieskolans ram är väl avpassad att ge ungdomarna en god yrkeskunskap. Men för att bli en skicklig hantverkare räcker det dock inte med enbart denna

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Barnens rättigheter

  Motion 1991/92:So602 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:So602 av Kaj Larsson m.fl. s Barnens rättigheter Det råder inga tvivel om att svenska barn och ungdomar huvudsakligen lever i goda omständigheter. Sveriges framväxt till ett rikt välfärdsland har också gynnat barnen och tillåter dem leva ett ur många andra länders synvinkel avundsvärt

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utvecklingen inom sydöstra Skåne

  Motion 1991/92:Jo676 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo676 av Kaj Larsson m.fl. s Utvecklingen inom sydöstra Skåne Arbetsmarknadsläget i sydöstra Skåne är i en mycket besvärlig situation. Speciellt drabbad är Tomelilla kommun där den största industrin, Skaneks slakteri och Scan syd, har flyttat sin verksamhet från orten. Som en följd av

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  ---------1991/92:JoU12 1991/92:JoU20 1991/92:TU15
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Erosionsproblem i Löderups strandbad, Ystads kommun

  Motion 1991/92:Jo640 av Kaj Larsson och Börje Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo640 av Kaj Larsson och Börje Nilsson s Erosionsproblem i Löderups strandbad, Ystads kommun Stränderna är en ovärderlig tillgång för avkoppling och rekreation. Detta är det ingen som ifrågasätter. Till Ystads kommun och de milsvida stränderna söker sig årligen tiotusentals människor

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Beskattningen av turistresor

  Motion 1991/92:Sk314 av Kaj Larsson och Bengt Silfverstrand (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sk314 av Kaj Larsson och Bengt Silfverstrand s Beskattning av turistresor Landbaserade persontransporter inom landet är i dag beskattade. Sker däremot transporten till annat land jämställs den med export och är därmed skattebefriad även för den del av transporten som sker inom Sveriges

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SkU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Elkonsumentens situation

  Motion 1991/92:N409 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:N409 av Kaj Larsson m.fl. s Elkonsumentens situation Efter beslut i riksdagen har kravet på lönsamhet i Vattenfall höjts över vad som kan vara skälig avkastning för reinvesteringar. Utvecklingen pekar mot att Vattenfall kommer att ombildas till aktiebolag och bli börsnoterat. För att

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:NU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Införandet av en allmän fiskevårdsavgift

  Motion 1991/92:Jo438 av Göran Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo438 av Göran Persson m.fl. s Införandet av en allmän fiskevårdsavgift Sportfisket är en av landets största fritidssysselsättningar. Enligt en undersökning som Fiskeristyrelsen och SCB gjort är det nästan 1,5 miljoner människor som sportfiskar någon gång under året. Av dessa är det

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JoU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fiskeriförordningen

  Motion 1991/92:Jo416 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo416 av Kaj Larsson m.fl. s Fiskeriförordningen Under senare år har fisket med kust- och havsfiskeredskap ökat betydligt. En mycket stor del av detta fiske bedrivs av personer, som ej är beroende av fisket för sin försörjning. De geografiska områden det här är fråga om är mycket känsliga

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:JoU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter