Kaj Larsson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
inköpare
Född år
1938
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1985-09-29 – 2002-09-30

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1990-10-03 – 1991-09-29
Suppleant
1988-10-02 – 1990-10-02
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Utbildningsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1988-10-26 – 1991-09-29

Skatteutskottet

Suppleant
1999-11-04 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30
Ledamot
1995-11-08 – 1998-10-05
Suppleant
1994-10-17 – 1995-11-07

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Föräldrar

Kyrkovaktmästaren Carl Erik Larsson och Nancy Erika Svensson

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985- Suppleant i Utbildningsutskottet 85/86-87/88, Jordbruksutskottet 85/86-89/90, Konstitutionsutskottet 88/89-90/91 och Skatteutskottet 91/92-. Ledamot av Jordbruksutskottet 90/91-. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 94/95. Ledamot av Nordiska rådets svenska delegation 95/96-.

Bostadsort

Tomelilla

Utbildning

Inköparutbildning i Malmö 65-66. Järnvägstjänsteman, inköpare, inköpschef.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stifab. - Ledamot av styrelsen för klubb inom Svenska Industritjänstemannaförbundets avdelning i Tomelilla, ordförande. - Ledamot av styrelsen för Tomelilla arbetarekommun, ordförande 79-90, och Skånes SAP-distrikt 85-92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Utvecklingsfonden i Kristianstads län 80-94, vice ordförande 91-94, Statens livsmedelsverk 93-96, Kronofogdemyndigheten i Malmö 99-. Ledamot av Fiskenämnden i Kristianstads län, ordförande 86-91, Lantbruksnämnden i Kristianstads län, vice ordförande 86-91, Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden 87-91, Gentekniknämnden 95-. - Ledamot av referensgrupp till utredningen om fiskerinäringens utvecklingsmöjligheter 92-93.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Tomelilla kommunfullmäktige 75-, 2:e vice ordförande 92-94, ordförande 94-. Ledamot av kommunstyrelsen 77-85, vice ordförande 80-85. Ledamot av fritidsnämnden 69-82, vice ordförande 77-82, och valberedningsnämnden 79-85. Ledamot av styrelsen för Tomelilla Industribyggnads AB 79-86, vice ordförande, och Tomelilla Sommarland AB, 83-86.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av skriv. 1992/93:255 Inriktningen av det svenska miljöarbetet inom EES och EG

  Motion 1992/93:Jo111 av Margareta Winberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo111 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av skr. 1992/93:255 Inriktningen av det svenska miljöarbetet inom EES och EG Allmänna utgångspunkter Socialdemokraterna efterlyste en samlad strategi för miljöarbetet inom EES i motion 1991/92:E7. Nu redovisas denna begäran i en skrivelse

  Inlämnad
  1993-06-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:JoU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:232 Fiskelag, m.m.

  Motion 1992/93:Jo99 av Margareta Winberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo99 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:232 Fiskelag, m.m. Regeringen föreslår i proposition 1992/93:232 en ny fiskelag som ersätter lagen 1950:596 om rätt till fiske. Förslaget innebär bl.a. att bestämmelserna som avgränsar fiskerätten görs enklare och mera lättillgängliga.

  Inlämnad
  1993-04-19
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1992/93:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:140 Svensk verksamhet i Antarktis

  Motion 1992/93:Jo94 av Margareta Winberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo94 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:140 Svensk verksamhet i Antarktis Regeringen föreslår i proposition 1992/93:140, att riksdagen skall godkänna Antarktisfördragets miljöprotokoll, som Sverige undertecknat den 4 oktober 1991. Vidare föreslås att genomförandet

  Inlämnad
  1993-04-02
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:JoU27
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:196 Överföring av Riksskatteverkets beskattningsavdelning i Ludvika till Skattemyndigheten i Kopparbergs län, m.m.

  Motion 1992/93:Sk31 av Lars Hedfors m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sk31 av Lars Hedfors m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:196 Överföring av Riksskatteverkets beskattningsavdelning i Ludvika till Skattemyndigheten i Kopparbergs län, m.m. På förslag av regeringen har riksdagen tidigare avskaffat den s.k. betalningslagen och ersatt denna med särskilda

  Inlämnad
  1993-03-31
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:SkU28
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:179 Åtgärder mot klimatpåverkan m.m.

  Motion 1992/93:Jo86 av Margareta Winberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo86 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:179 Åtgärder mot klimatpåverkan m.m. Utsläpp av klimatgaser utgör ett av de allvarligaste miljöproblemen någonsin. Hela jorden kan komma att beröras. Människors, djurs och växters livsbetingelser kan bli föremål för drastiska

  Inlämnad
  1993-03-29
  Förslag
  40
  Utskottsberedning
  --------------------1992/93:JoU19 1992/93:NU28
  Riksdagsbeslut
  (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:226 En ny skogspolitik

  Motion 1992/93:Jo81 av Margareta Winberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo81 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:226 En ny skogspolitik Skogen som global resurs En gång, för mycket länge sedan, var jordens landyta till två tredjedelar täckt av skog i dag återstår endast hälften. Människan har steg för steg trängt undan skogen för att

  Inlämnad
  1993-03-24
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1992/93:JoU15
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:180 Riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling

  Motion 1992/93:Jo60 av Margareta Winberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo60 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:180 Riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling Inledning Under det socialdemokratiska regeringsinnehavet inleddes den omställning av samhället som är nödvändig för att nå en långsiktig hållbar utveckling. Vi

  Inlämnad
  1993-03-18
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1992/93:JoU14
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:184 Vissa fiskefrågor

  Motion 1992/93:Jo48 av Margareta Winberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo48 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:184 Vissa fiskefrågor Regeringen lägger i propositionen en rad förslag till olika åtgärder på fiskets område mot bakgrund av de internationella överenskommelser som träffats på bl.a. fiskets område. En av Jordbruksdepartementet

  Inlämnad
  1993-03-17
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1992/93:JoU21
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:183 Vissa frågor rörande jordbruket och trädgårdsnäringen

  Motion 1992/93:Jo39 av Margareta Winberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo39 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:183 Vissa frågor rörande jordbruket och trädgårdsnäringen Vi ser nu åter en omvandling av svensk jordbrukspolitik. Den är onödig och medför en inlåsning i en struktur som inte är framtidsinriktad. Den är kostsam, nu, men framför

  Inlämnad
  1993-03-17
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1992/93:JoU20
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg

  Motion 1992/93:Ub114 av Anders Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub114 av Anders Nilsson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:170 Forsknig för kunskap och framsteg Forskningsinformation Propositionen verkar utgå ifrån att forskningsinformation är en central fråga men bara för näringslivet. I själva verket är forskningsinformation och möjlighet för

  Inlämnad
  1993-03-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Färjeförbindelsen Simrishamn--Allinge

  Motion 1992/93:Sk635 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sk635 av Kaj Larsson m.fl. s Färjeförbindelsen Simrishamn-Allinge Våren 1989 ingicks en överenskommelse mellan Sverige och Danmark som öppnade möjlighet till en ändrad klassificering av färjeleden Ystad-Rönne/ Bornholm från kort till lång rutt. Samtidigt beslöts att någon motsvarande

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Befogenheter för Tullverket

  Motion 1992/93:Sk622 av Lars Hedfors m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sk622 av Lars Hedfors m.fl. s Befogenheter för Tullverket De snabbt förändrade förhållandena i vår omvärld utvecklingen i Östeuropa respektive genomförandet av den inre marknaden liksom ett framtida svenskt medlemskap i den Europeiska gemenskapen påverkar många svenska myndigheters och

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Kronofogdemyndighetens regionala organisation

  Motion 1992/93:L319 av Börje Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:L319 av Börje Nilsson m.fl. s Kronofogdemyndighetens regionala organisation Den nuvarande indelningen av exekutionsväsendet i 24 kronofogdemyndigheter en myndighet i varje län under Riksskatteverket RSV som central förvaltningsmyndighet och chefsmyndighet tillkom så sent som den 1 juli

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:LU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lönegarantilagen

  Motion 1992/93:L318 av Kaj Larsson (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:L318 av Kaj Larsson m.fl. s Lönegarantilagen Den lag om lönegaranti som gällde t.o.m. 1992-06-30 innebar att fordringar som blev kända för kronofogdemyndigheten inom ett år från det att konkursen avslutades eller beslut om dess avskrivning vann laga kraft kunde ersättas av garantin.

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:LU40
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Regional utveckling i Kristianstads län

  Motion 1992/93:A435 av Börje Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:A435 av Börje Nilsson m.fl. s Regional utveckling i Kristianstads län Aktuellt arbetsmarknadsläge i korthet Markant ökad öppen arbetslöshet. Nu 5,9 4,7 Arbetslösheten har ökat i samtliga kommuner. Högst var den i Åstorp med 6,5 7,1 2 659 2 023 ungdomar var öppet arbetslösa, vilket innebar

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skyddsdräkt för motorcyklister

  Motion 1992/93:T409 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:T409 av Kaj Larsson m.fl. s Skyddsdräkt för motorcyklister Analyserna visar att omkullkörning med motorcykel, i jämförelse med kollisioner, oftast är ett förhållandevis långsamt förlopp och att den vertikala hastighetskomponenten därför inte behöver vara särskilt stor, ofta sannolikt

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vägförbindelsen Malmö/Lund--norra Skåne--Mellansverige

  Motion 1992/93:T343 av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:T343 av Johnny Ahlqvist m.fl. s Vägförbindelsen Malmö/Lund-norra Skåne-Mellansverige Vägverket arbetar för närvarande med långsiktiga utvecklingsplaner för vägnätet. En av de frågor som Vägverket Region Skåne aktualiserat är en utveckling av en ny och mer gen förbindelse Malmö/Lund-norra

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Satsning på infrastruktur i Skåne

  Motion 1992/93:T227 av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:T227 av Johnny Ahlqvist m.fl. s Satsning på infrastruktur i Skåne Hemställan Med hänvisning till det anförda hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som anförts i motion 1992/93:A470 om satsning på infrastruktur i Skåne. Stockholm den 26 januari 1993 Johnny

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ett Skåneparlament

  Motion 1992/93:K617 av Bo Bernhardsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:K617 av Bo Bernhardsson m.fl. s Ett Skåneparlament För att kunna ta tillvara Skånes alla möjligheter som framtidsregion krävs ett mer samlat ansvar för de regionala frågorna. Detta är ett vitalt intresse också för övriga Sverige. När banden med kontinenten knyts tätare, när bron byggs,

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Anpassning av semesterlagen till föräldraförsäkringen

  Motion 1992/93:A707 av Gunnar Thollander m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:A707 av Gunnar Thollander m.fl. s Anpassning av semesterlagen till föräldraförsäkringen Rätten till semester utgör en central del av arbetslivet. Semesterlagen avser att garantera arbetstagarna behövlig ledighet för rekreation och utveckling av personliga intressen. Lagen innehåller regler

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:AU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter