Kaj Larsson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Socialdemokraterna
Titel
inköpare
Född år
1938
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1985-09-29 – 2002-09-30

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1990-10-03 – 1991-09-29
Suppleant
1988-10-02 – 1990-10-02
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Utbildningsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1988-10-26 – 1991-09-29

Skatteutskottet

Suppleant
1999-11-04 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30
Ledamot
1995-11-08 – 1998-10-05
Suppleant
1994-10-17 – 1995-11-07

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Föräldrar

Kyrkovaktmästaren Carl Erik Larsson och Nancy Erika Svensson

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985- Suppleant i Utbildningsutskottet 85/86-87/88, Jordbruksutskottet 85/86-89/90, Konstitutionsutskottet 88/89-90/91 och Skatteutskottet 91/92-. Ledamot av Jordbruksutskottet 90/91-. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 94/95. Ledamot av Nordiska rådets svenska delegation 95/96-.

Bostadsort

Tomelilla

Utbildning

Inköparutbildning i Malmö 65-66. Järnvägstjänsteman, inköpare, inköpschef.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stifab. - Ledamot av styrelsen för klubb inom Svenska Industritjänstemannaförbundets avdelning i Tomelilla, ordförande. - Ledamot av styrelsen för Tomelilla arbetarekommun, ordförande 79-90, och Skånes SAP-distrikt 85-92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Utvecklingsfonden i Kristianstads län 80-94, vice ordförande 91-94, Statens livsmedelsverk 93-96, Kronofogdemyndigheten i Malmö 99-. Ledamot av Fiskenämnden i Kristianstads län, ordförande 86-91, Lantbruksnämnden i Kristianstads län, vice ordförande 86-91, Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden 87-91, Gentekniknämnden 95-. - Ledamot av referensgrupp till utredningen om fiskerinäringens utvecklingsmöjligheter 92-93.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Tomelilla kommunfullmäktige 75-, 2:e vice ordförande 92-94, ordförande 94-. Ledamot av kommunstyrelsen 77-85, vice ordförande 80-85. Ledamot av fritidsnämnden 69-82, vice ordförande 77-82, och valberedningsnämnden 79-85. Ledamot av styrelsen för Tomelilla Industribyggnads AB 79-86, vice ordförande, och Tomelilla Sommarland AB, 83-86.

Sagt och gjort

 • Mobiltelefoniteknik

  Motion 1998/99:Bo519 av Ulla Wester och Kaj Larsson (s)

  Motion till riksdagen 1998/99:Bo519 av Ulla Wester och Kaj Larsson s Mobiltelefoniteknik Signalerna till landets alla mobiltelefoner sprids via tusentals antenner monterade på husväggar och tak. Ingen vet hur de som bor i dessa hus påverkas och ansvariga myndigheter saknar kunskaper om antal och placering av dessa

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:BoU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Hälsoupplysningen

  Motion 1998/99:So336 av Ulla Wester och Kaj Larsson (s)

  Motion till riksdagen 1998/99:So336 av Ulla Wester och Kaj Larsson s Hälsoupplysningen Arbetslivet utgör fortfarande en källa till ohälsa för många människor. Kvinnor är särskilt utsatta inom många branscher, inte minst inom tjänstesektorn. Arbetarskyddsstyrelsen rapporterar att var fjärde kvinna anser att arbetet

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SoU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Minerallagen

  Motion 1998/99:N318 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1998/99:N318 av Kaj Larsson m.fl. s Minerallagen Gällande minerallag 1991:45 trädde i kraft den 1 juli 1992 och har därefter varit föremål för två förändringar, dels den 1 juli 1993, dels den 1 juli 1998. Lagen bygger på koncessionssystemet och har starka inmutningsrättsliga inslag. Förändringarna

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:NU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kulturellt bevarande av hamnar

  Motion 1998/99:Kr266 av Kaj Larsson (s)

  Motion till riksdagen 1998/99:Kr266 av Kaj Larsson m.fl. s Kulturellt bevarande av hamnar Längs våra kuster har vi många hamnar. En stor del av dessa är inte aktiva som fiskehamnar men får ändå anses ha ett stort kulturellt värde, tillsammans med samhällena som omger hamnarna. Här har våra förfäder i århundranden

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:KrU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ravlunda skjutfält

  Skriftlig fråga 1997/98:564 av Larsson, Kaj (s)

  Fråga 1997/98:564 av Kaj Larsson s till försvarsministern om Ravlunda skjutfält Ravlunda skjutfält, som är beläget i östra Skåne, är ett känsligt område vad gäller den ömtåliga och sköna naturen. Markens växttäcke kommer vid större användning av tunga stridsvagnar att förstöras. Stora delar av bebyggelsen i trakterna

  Inlämnad
  1998-03-13
  Besvarare
  försvarsminister Björn von Sydow (S)
 • Kulturellt bevarande av hamnar

  Motion 1997/98:Kr258 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr258 av Kaj Larsson m.fl. s Kulturellt bevarande av hamnar Längs våra kuster har vi många hamnar. En stor del av dessa är inte aktiva som fiskehamnar men får ändå anses ha ett stort kulturellt värde, tillsammans med samhällena som omger hamnarna. Här har våra förfäder i århundraden bedrivit

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KrU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skåneregionen

  Motion 1997/98:A444 av Annika Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A444 av Annika Nilsson m.fl. s Skåneregionen Skåne är unikt. Det är unikt genom att ligga geografiskt både i periferi och i centrum. Skåne ligger i periferin av Sverige men i centrum av södra Östersjöområdet och nära kärnan i Europa och Europeiska unionen. Genom den troliga utvidgningen

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  --1997/98:AU2
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Innovatörer

  Motion 1996/97:N227 av Ulla Rudin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:N227 av Ulla Rudin m.fl. s Innovatörer Nya idéer och särskilt nya produktidéer är ovärderliga i näringslivets utveckling. Uppfinnandet måste därför stimuleras och genom att förenkla för innovatörerna kan de kreativa processerna förstärkas. Den socialdemokratiska regeringen har gjort mycket

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:NU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Socionomers yrkesutövning

  Motion 1996/97:So623 av Ulla Rudin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:So623 av Ulla Rudin m.fl. s Socionomers yrkesutövning Frågan om statlig reglering av socionomers yrkesutövning legitimation har drivits av Socionomernas fackförbund, SSR, under många år. Socionomernas envishet i kravet på en statlig reglering visar på vilken vikt frågan har bland socialarbetarna.

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Trädgårdsnäringens konkurrenssituation

  Motion 1996/97:Jo247 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Jo247 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Trädgårdsnäringens konkurrenssituation Svensk trädgårdsnäring har alltid bedrivits i en öppen marknadskonkurrens med importerade trädgårdsprodukter. Ett visst undantag har emellertid gällt för fruktodlingen fram till mitten av 80-talet, då den under

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Jordbrukspolitik

  Motion 1996/97:Jo246 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Jo246 av Sinikka Bohlin m.fl. s Jordbrukspolitik I propositionen föreslår regeringen att den ekonomiska ramen för utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske och anslutande näringar uppgår till 13 324 miljoner kronor för år 1997. Regeringen föreslår att nivån för miljöersättningsprogrammet

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1996/97:JoU1
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Luktservitut

  Motion 1996/97:Bo411 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Bo411 av Kaj Larsson m.fl. s Luktservitut I landsortskommuner uppstår ofta problem med de s.k. immissionernas inverkan, dvs. inverkan av buller, lukt m.m. vid ny bebyggelse eller vid skiftning av fastighetsägare. Det kan vara olika delar av företagsverksamhet, t.ex. jordbruket som bedrivit

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:BoU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse - etapp 2

  Motion 1996/97:Fö37 av Per Olof Håkansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fö37 av Per Olof Håkansson m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse etapp 2 I proposition 1996/97:4 föreslår regeringen att Lv 4 i Ystad skall avvecklas. Om Lv 4 läggs ner innebär det att den unika kompetensen då det gäller luftvärnsrobotsystemet RBS77 Hawk helt

  Inlämnad
  1996-10-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:38 Länsindelningen i Skåne och Västsverige m.m.

  Motion 1995/96:Bo8 av Börje Nilsson m.fl. (s, S)

  Motion till riksdagen 1995/96:Bo8 av Börje Nilsson m.fl. s med anledning av prop. 1995/96:38 Länsindelningen i Skåne och Västsverige m.m. I propositionen tar regeringen upp länsindelningen i bl.a. Skåne. Man föreslår att Kristianstads och Malmöhus län läggs samman till Skåne län den 1 januari 1997. Regeringen anser också

  Inlämnad
  1996-03-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:BoU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m.

  Motion 1994/95:So43 av Börje Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:So43 av Börje Nilsson m.fl. s med anledning av prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m. Det är viktigt att primärvården kan utgöra den basala nivån i sjukvården. Härigenom garanteras medborgarna en bra och nära service samtidigt som den dyra sjukhusvården avlastas. Primärvården

  Inlämnad
  1995-04-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Elöverkänslighet

  Motion 1994/95:Bo244 av Marianne Carlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Bo244 av Marianne Carlström m.fl. s Elöverkänslighet Fenomenet elöverkänslighet har funnits i drygt 10 år och är ett växande problem på våra arbetsplatser. Spekulationerna är många om problemets orsaker. Hypoteser om möjliga samband ställs upp av dels experter, dels företrädare för de

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:BoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skåne-regionen

  Motion 1994/95:K630 av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:K630 av Johnny Ahlqvist m.fl. s Skåneregionen Sverige har tagit steget in i Europeiska Unionen, i själva verket en politisk bekräftelse på en sedan länge pågående ekonomisk och kulturell integrationsprocess. Skåne har i egenskap av Sveriges sydligaste landskap och som granne med den europeiska

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1994/95:AU13 1994/95:AU9 1994/95:FöU4 1994/95:JoU13 1994/95:SfU10 1994/95:SkU23 1994/95:TU13 1995/96:JoU2 1995/96:TU1 1996/97:KU4
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi61 av Margareta Winberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi61 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition I den reviderade finansplanen prop. 1993/94:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret

  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi53 av Lars Hedfors m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi53 av Lars Hedfors m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Den grundläggande syn på skattepolitiken och på behovet av åtgärder inom skattepolitikens område som vi redovisade i vår

  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  40
  Utskottsberedning
  --------------------1993/94:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m.

  Motion 1993/94:Sk51 av Lars Hedfors m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk51 av Lars Hedfors m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m. Utredningen om reformerad företagsbeskattning URF diskuterade i sitt betänkande SOU 1989:34 s 310 frågan om vilka krav den då föreslagna inkomst- och bolagsskattereformen ställer

  Inlämnad
  1994-05-03
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1993/94:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Filter