Jörgen Berglund (M)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Västernorrlands län, plats 275
Titel
Yrkesofficer.
Född år
1974
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Moderaterna

Kvittningsperson

Försvarsutskottet

Ledamot

Utrikesutskottet

Suppleant

Valberedningen

Ordförande

Krigsdelegationen

Ledamot

Riksdagens överklagandenämnd

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2026-09-21

Moderaterna

Kvittningsperson
2022-11-24 –

Försvarsutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2019-06-17 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2019-02-13 – 2019-06-17
Suppleant
2018-10-02 – 2019-02-12

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2018-10-02 – 2019-02-13

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03
Suppleant
2019-02-13 – 2019-06-17

Utrikesutskottet

Suppleant
2022-10-18 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2022-10-20 – 2022-12-21
Deputerad
2021-11-11 – 2021-12-15
Suppleant
2021-03-18 – 2021-04-21
Suppleant
2020-11-10 – 2020-12-15
Deputerad
2020-03-26 – 2020-09-13
Suppleant
2019-11-14 – 2019-12-17

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04

Valberedningen

Ordförande
2022-09-26 –
Ledamot
2022-09-26 – 2022-09-26

Ledamotsrådet

Ledamot
2022-10-12 – 2022-12-14

Krigsdelegationen

Ledamot
2022-11-15 –

Riksdagens överklagandenämnd

Suppleant
2022-10-11 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18-. Ledamot försvarsutskottet 19-. Suppleant skatteutskottet 18-19, arbetsmarknadsutskottet 18-19 och konstitutionsutskottet 19.

Föräldrar

Göran Berglund och Rut Berglund, f. Jonsson.

Utbildning

Samhällsvetenskaplig linje, Hedbergska gymnasiet, Sundsvall. Europaprogrammet, Mittuniversitetet, Sundsvall. Stridsskola Nord, Officershögskolan, Umeå Stridsskola Mitt, Officershögskola, Linköping/Kvarn MHS, Militärhögskolan, KHS AK i Östersund MSS, Militärhögskolan, Skövde. Enstaka kurser, Umeå universitet, Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle.

Anställningar

Sommar- och helgjobb inom restaurang/kök. MUF-ombudsman, Sundsvall. Yrkesofficer, Östersund. Partiombudsman, Sundsvall. Affärsområdeschef, Stockholm. Kommunalråd, Sundsvall.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Sundsvall 94-97 och 14-.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Hemställan från Försvarsmakten angående drivmedel och tillståndsprövning

  Skriftlig fråga 2019/20:2021 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2019/20:2021 Hemställan från Försvarsmakten angående drivmedel och tillståndsprövning av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I en hemställan från Försvarsmakten till regeringen daterad den 17 juli 2020 Försvarsmaktens kompletterande budgetunderlag 2021 vill Försvarsmakten att regeringen ändrar

  Inlämnad
  2020-08-21
  Besvarare
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
 • Nedläggningen av sågverket i Östavall

  Skriftlig fråga 2019/20:2004 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2019/20:2004 Nedläggningen av sågverket i Östavall av Jörgen Berglund M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Ånge kommun i Västernorrland har drabbats av ett svårt bakslag i och med att sågverket i Östavall nu lagt ned. Sågverket var en av de största privata arbetsgivarna i kommunen. Nedläggningen innebär

  Inlämnad
  2020-08-20
  Besvarare
  Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
 • Hemställan från Försvarsmakten angående ändring i miljöbalken

  Skriftlig fråga 2019/20:2003 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2019/20:2003 Hemställan från Försvarsmakten angående ändring i miljöbalken av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I en hemställan från Försvarsmakten till regeringen daterad den 17 augusti 2020 Försvarsmaktens kompletterande budgetunderlag 2021 vill Försvarsmakten att 21 kap. 7 miljöbalken

  Inlämnad
  2020-08-20
  Besvarare
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
 • Färre värnpliktiga till Försvarsmakten

  Skriftlig fråga 2019/20:2002 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2019/20:2002 Färre värnpliktiga till Försvarsmakten av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I en skriftlig fråga från februari 2020 till försvarsminister Peter Hultqvist efterfrågade jag besked om ökad finansiering för ett tredje prövningskontor till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet TRMDetta

  Inlämnad
  2020-08-20
  Besvarare
  Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
 • Sänkning av maxhastighet på E14

  Skriftlig fråga 2019/20:1537 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2019/20:1537 Sänkning av maxhastighet på E14 av Jörgen Berglund M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Europaväg 14, eller E14, förbinder Sundsvallsregionen med Östersund och Trondheim. Vägen har stor betydelse för bland annat turisttrafiken till och från fjällområdet och ingår i det av EU utpekade transeuropeiska

  Inlämnad
  2020-06-09
  Besvarare
  Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
 • Förvarsplatser i Viskan

  Skriftlig fråga 2019/20:1466 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2019/20:1466 Förvarsplatser i Viskan av Jörgen Berglund M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sverige har i dag för få förvarsplatser. De är dessutom ojämnt fördelade i landet. Det nordligaste förvaret finns i dag i Gävle, vilket innebär att två tredjedelar av det geografiska Sverige står utan

  Inlämnad
  2020-06-01
  Besvarare
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
 • Säkra och funktionella digitala sambandsvägar

  Skriftlig fråga 2019/20:1447 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2019/20:1447 Säkra och funktionella digitala sambandsvägar av Jörgen Berglund M till Statsrådet Lena Micko S Pandemin som Sverige och världen nu plågas av har bland annat inneburit att svenska myndigheter har fått ställa om och jobba på nya sätt. Ett sätt att bidra till minskad smittspridning är att jobba hemifrån

  Inlämnad
  2020-05-28
  Besvarare
  Statsrådet Anders Ygeman (S)
 • Riksarkivets kontor i Ramsele

  Skriftlig fråga 2019/20:921 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2019/20:921 Riksarkivets kontor i Ramsele av Jörgen Berglund M till Statsrådet Lena Micko S Riksarkivet ska omorganisera, modernisera och flytta flera arkiv i Stockholmsområdet. Detta har lett till stora kostnadsökningar, bland annat genom flyttkostnader som beräknas till 15 miljoner kronor. Riksarkivet har begärt

  Inlämnad
  2020-02-07
  Besvarare
  Statsrådet Lena Micko (S)
 • Prövningskapaciteten hos Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

  Skriftlig fråga 2019/20:810 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2019/20:810 Prövningskapaciteten hos Totalförsvarets rekryteringsmyndighet av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Totalförsvarets rekryteringsmyndighet TRM har som ett av flera uppdrag att stödja Försvarsmaktens personalförsörjning. Det innebär bland annat att TRM mönstrar, skriver in och kallar

  Inlämnad
  2020-01-24
  Besvarare
  Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
 • Miljölagstiftningen och Sveriges säkerhet

  Skriftlig fråga 2019/20:770 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2019/20:770 Miljölagstiftningen och Sveriges säkerhet av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Enligt Svenska kraftnät hotar träd att falla över viktiga högspänningsledningar på 65 platser i landet, med risk för avbrott i elleveranserna och risk för skogsbränder. I dag gör naturvärden att Svenska

  Inlämnad
  2020-01-17
  Besvarare
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
 • Försvarsministerns kunskap om förfalskade uppgifter

  Skriftlig fråga 2019/20:759 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2019/20:759 Försvarsministerns kunskap om förfalskade uppgifter av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Enligt uppgifter i flera medier, vilka också har bekräftats av Försvarsmakten, har en person varit anställd i Försvarsmakten som officer bland annat på Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten

  Inlämnad
  2020-01-15
  Besvarare
  Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
 • Försvarets skolflygplan

  Skriftlig fråga 2019/20:612 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2019/20:612 Försvarets skolflygplan av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Samtliga av flygvapnets skolflygplan SK 60 fick flygförbud den 13 november 2019, då ett allvarligt materialfel har uppstått som påverkar flygsäkerheten. Enligt nuvarande analys handlar det om utmattningsdefekter, och

  Inlämnad
  2019-12-10
  Besvarare
  Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
 • En myndighet för civilt försvar

  Skriftlig fråga 2019/20:340 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2019/20:340 En myndighet för civilt försvar av Jörgen Berglund M till Statsrådet Mikael Damberg S I dag finns det inte någon myndighet på central nivå med tydligt mandat att stödja regeringen med att leda, inrikta och prioritera beredskapsåtgärderna inom det civila försvaret. För att regeringen ska kunna fokusera

  Inlämnad
  2019-11-07
  Besvarare
  Statsrådet Mikael Damberg (S)
 • Krigsplacering i myndigheter

  Skriftlig fråga 2019/20:323 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2019/20:323 Krigsplacering i myndigheter av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Regeringen har gett ett gemensamt uppdrag till Försvarsmakten och MSB att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret under den innevarande försvarspolitiska inriktningsperioden till och med

  Inlämnad
  2019-11-07
  Besvarare
  Statsrådet Mikael Damberg (S)
 • Försvarsdepartementets samordningsansvar för totalförsvaret

  Skriftlig fråga 2019/20:322 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2019/20:322 Försvarsdepartementets samordningsansvar för totalförsvaret av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I den försvarspolitiska inriktningspropositionen anges att det enskilt viktigaste under försvarsinriktningsperioden 20162020 är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och

  Inlämnad
  2019-11-07
  Besvarare
  Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
 • Gifttunnor i Östersjön

  Skriftlig fråga 2019/20:11 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2019/20:11 Gifttunnor i Östersjön av Jörgen Berglund M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP På 1950- och 1960-talen dumpades ca 23 000 tunnor innehållande bland annat kvicksilverhaltig katalysatormassa i havet och i Sundsvallsbukten. Avfallet kom från tillverkning av polyvinylklorid PVC vid Stockviksverken

  Inlämnad
  2019-09-12
  Besvarare
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
 • Pensionärer hos Kronofogden

  Skriftlig fråga 2018/19:581 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2018/19:581 Pensionärer hos Kronofogden av Jörgen Berglund M till Finansminister Magdalena Andersson S Antalet skuldsatta pensionärer har ökat kraftigt sedan 2010. Vid det senaste årsskiftet hade drygt 40 000 pensionärer skulder hos Kronofogden. Tillsammans var de skyldiga 18 miljarder kronor. Många pensionärer

  Inlämnad
  2019-04-25
  Besvarare
  Finansminister Magdalena Andersson (S)
 • Nya Ostkustbanan

  Skriftlig fråga 2018/19:49 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2018/19:49 Nya Ostkustbanan av Jörgen Berglund M till Statsrådet Tomas Eneroth S Längs Ostkustbanan mellan Sundsvall och Gävle finns i dag en mycket begränsad möjlighet att öka antalet gods- och persontransporter, trots att efterfrågan finns. På den enkelspåriga delen SundsvallGävle går det relativt tät trafik med

  Inlämnad
  2019-01-28
  Besvarare
  Statsrådet Tomas Eneroth (S)
 • Nedsatt moms på livsmedel

  Skriftlig fråga 2018/19:48 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2018/19:48 Nedsatt moms på livsmedel av Jörgen Berglund M till Finansminister Magdalena Andersson S Mervärdesskatten moms på livsmedel är sedan den 1 januari 1996 nedsatt till 12 procent. Riksrevisionen har granskat den nedsatta momsen på livsmedel med avseende på dess priseffekt, fördelningsprofil och kostnadseffektivitet.

  Inlämnad
  2019-01-28
  Besvarare
  Finansminister Magdalena Andersson (S)

Filter

Valda filter