Jörgen Berglund (M)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Västernorrlands län, plats 275
Titel
Officer.
Född år
1974
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Moderaterna

Kvittningsperson

Försvarsutskottet

Ledamot

Utrikesutskottet

Suppleant

Valberedningen

Ordförande

Krigsdelegationen

Ledamot

Riksdagens överklagandenämnd

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2026-09-21

Moderaterna

Kvittningsperson
2022-11-24 –

Försvarsutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2019-06-17 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2019-02-13 – 2019-06-17
Suppleant
2018-10-02 – 2019-02-12

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2018-10-02 – 2019-02-13

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03
Suppleant
2019-02-13 – 2019-06-17

Utrikesutskottet

Suppleant
2022-10-18 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2022-10-20 – 2022-12-21
Deputerad
2021-11-11 – 2021-12-15
Suppleant
2021-03-18 – 2021-04-21
Suppleant
2020-11-10 – 2020-12-15
Deputerad
2020-03-26 – 2020-09-13
Suppleant
2019-11-14 – 2019-12-17

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04

Valberedningen

Ordförande
2022-09-26 –
Ledamot
2022-09-26 – 2022-09-26

Ledamotsrådet

Ledamot
2022-10-12 – 2022-12-14

Krigsdelegationen

Ledamot
2022-11-15 –

Riksdagens överklagandenämnd

Suppleant
2022-10-11 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18-. Ledamot försvarsutskottet 19-. Suppleant skatteutskottet 18-19, arbetsmarknadsutskottet 18-19 och konstitutionsutskottet 19.

Föräldrar

Göran Berglund och Rut Berglund, f. Jonsson.

Utbildning

Samhällsvetenskaplig linje, Hedbergska gymnasiet, Sundsvall. Europaprogrammet, Mittuniversitetet, Sundsvall. Stridsskola Nord, Officershögskolan, Umeå Stridsskola Mitt, Officershögskola, Linköping/Kvarn MHS, Militärhögskolan, KHS AK i Östersund MSS, Militärhögskolan, Skövde. Enstaka kurser, Umeå universitet, Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle.

Anställningar

Sommar- och helgjobb inom restaurang/kök. MUF-ombudsman, Sundsvall. Yrkesofficer, Östersund. Partiombudsman, Sundsvall. Affärsområdeschef, Stockholm. Kommunalråd, Sundsvall.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Sundsvall 94-97 och 14-.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Straffrättsliga åtgärder mot otillåtna vägspärrar

  Straffrättsliga åtgärder mot otillåtna vägspärrar

  Interpellation 2019/20:475 av Johan Hedin (C)

  Interpellation 2019/20:475 Straffrättsliga åtgärder mot otillåtna vägspärrar av Johan Hedin C till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I slutet av augusti stoppade och kontrollerade unga maskerade män bilar som körde in i och ut ur stadsdelen Angered i nordöstra Göteborg. Vägspärrarna upprättades för att

  Inlämnad
  2020-09-03
  Besvarare
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
 • Hemställan från Försvarsmakten angående drivmedel och tillståndsprövning

  Skriftlig fråga 2019/20:2021 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2019/20:2021 Hemställan från Försvarsmakten angående drivmedel och tillståndsprövning av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I en hemställan från Försvarsmakten till regeringen daterad den 17 juli 2020 Försvarsmaktens kompletterande budgetunderlag 2021 vill Försvarsmakten att regeringen ändrar

  Inlämnad
  2020-08-21
  Besvarare
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
 • Nedläggningen av sågverket i Östavall

  Skriftlig fråga 2019/20:2004 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2019/20:2004 Nedläggningen av sågverket i Östavall av Jörgen Berglund M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Ånge kommun i Västernorrland har drabbats av ett svårt bakslag i och med att sågverket i Östavall nu lagt ned. Sågverket var en av de största privata arbetsgivarna i kommunen. Nedläggningen innebär

  Inlämnad
  2020-08-20
  Besvarare
  Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
 • Hemställan från Försvarsmakten angående ändring i miljöbalken

  Skriftlig fråga 2019/20:2003 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2019/20:2003 Hemställan från Försvarsmakten angående ändring i miljöbalken av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I en hemställan från Försvarsmakten till regeringen daterad den 17 augusti 2020 Försvarsmaktens kompletterande budgetunderlag 2021 vill Försvarsmakten att 21 kap. 7 miljöbalken

  Inlämnad
  2020-08-20
  Besvarare
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
 • Färre värnpliktiga till Försvarsmakten

  Skriftlig fråga 2019/20:2002 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2019/20:2002 Färre värnpliktiga till Försvarsmakten av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I en skriftlig fråga från februari 2020 till försvarsminister Peter Hultqvist efterfrågade jag besked om ökad finansiering för ett tredje prövningskontor till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet TRMDetta

  Inlämnad
  2020-08-20
  Besvarare
  Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
 • Sänkning av maxhastighet på E14

  Skriftlig fråga 2019/20:1537 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2019/20:1537 Sänkning av maxhastighet på E14 av Jörgen Berglund M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Europaväg 14, eller E14, förbinder Sundsvallsregionen med Östersund och Trondheim. Vägen har stor betydelse för bland annat turisttrafiken till och från fjällområdet och ingår i det av EU utpekade transeuropeiska

  Inlämnad
  2020-06-09
  Besvarare
  Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
 • Förvarsplatser i Viskan

  Skriftlig fråga 2019/20:1466 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2019/20:1466 Förvarsplatser i Viskan av Jörgen Berglund M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sverige har i dag för få förvarsplatser. De är dessutom ojämnt fördelade i landet. Det nordligaste förvaret finns i dag i Gävle, vilket innebär att två tredjedelar av det geografiska Sverige står utan

  Inlämnad
  2020-06-01
  Besvarare
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
 • Säkra och funktionella digitala sambandsvägar

  Skriftlig fråga 2019/20:1447 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2019/20:1447 Säkra och funktionella digitala sambandsvägar av Jörgen Berglund M till Statsrådet Lena Micko S Pandemin som Sverige och världen nu plågas av har bland annat inneburit att svenska myndigheter har fått ställa om och jobba på nya sätt. Ett sätt att bidra till minskad smittspridning är att jobba hemifrån

  Inlämnad
  2020-05-28
  Besvarare
  Statsrådet Anders Ygeman (S)
 • med anledning av prop. 2019/20:154 Skärpta regler avseende hanteringen av sprängämnesprekursorer

  Motion 2019/20:3611 av Pål Jonson m.fl. (M)

  Motion till riksdagen 2019/20:3611 av Pål Jonson m.fl. M med anledning av prop. 2019/20:154 Skärpta regler avseende hanteringen av sprängämnesprekursorer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av regelverket kring explosiva varor i syfte att uppnå en

  Inlämnad
  2020-05-06
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2020/21:FöU2
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman S Utrikesminister Ann Linde S Utbildningsminister Anna Ekström S Infrastrukturminister Tomas Eneroth S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • med anledning av prop. 2019/20:86 Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali

  Motion 2019/20:3549 av Pål Jonson m.fl. (M)

  Motion till riksdagen 2019/20:3549 av Pål Jonson m.fl. M med anledning av prop. 2019/20:86 Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att deltagandet i insatsen bör vara avhängigt den fortsatta utvecklingen kring

  Inlämnad
  2020-04-01
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2019/20:UFöU4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2019/20:110 Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland

  Motion 2019/20:3526 av Pål Jonson m.fl. (M, KD)

  Motion till riksdagen 2019/20:3526 av Pål Jonson m.fl. M, KD med anledning av prop. 2019/20:110 Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelverket för operativt stöd mellan Sverige och Finland bör generaliseras för att

  Inlämnad
  2020-03-27
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  UU
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Militära frågor

  Militära frågor

  Betänkande 2019/20:FöU9

  Riksdagen sa nej till ett 40-tal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om organisation och övningsverksamhet inom försvaret och hemvärnet. Riksdagen sa nej bland annat med hänvisning till att det inte finns någon anledning att föregripa det kommande försvarspolitiska inriktningsbeslutet och annat arbete som pågår inom området.

  Behandlade dokument
  16
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  12, 58 minuter
  Justering
  2020-03-10
  Bordläggning
  2020-03-17
  Debatt
  2020-03-18
  Beslut
  2020-03-18
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman S Minister med ansvar för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson MP Kultur- och demokratiminister

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Bärgning av gifttunnor i Bottenhavet

  Bärgning av gifttunnor i Bottenhavet

  Interpellation 2019/20:275 av Jörgen Berglund (M)

  Interpellation 2019/20:275 Bärgning av gifttunnor i Bottenhavet av Jörgen Berglund M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP I Bottenhavet någonstans mellan Sundsvall och Gotland ligger över 23 000 tunnor som beräknas innehålla närmare 9 ton kvicksilver. Ingen vet exakt var alla tunnor ligger då endast en liten

  Inlämnad
  2020-01-21
  Besvarare
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: 23 000 tunnor med kvicksilver utanför Sundsvall och Gotland

  23 000 tunnor med kvicksilver utanför Sundsvall och Gotland

  Interpellation 2019/20:268 av Lars Beckman (M)

  Interpellation 2019/20:268 23 000 tunnor med kvicksilver utanför Sundsvall och Gotland av Lars Beckman M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Mätningar med sonarteknik som Sveriges geologiska undersökning, SGU, har gjort visar att tunnor dumpades på väg ut till det bestämda dumpningsområdet. Bara 3 500 tunnor

  Inlämnad
  2020-01-17
  Besvarare
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
 • Riksarkivets kontor i Ramsele

  Skriftlig fråga 2019/20:921 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2019/20:921 Riksarkivets kontor i Ramsele av Jörgen Berglund M till Statsrådet Lena Micko S Riksarkivet ska omorganisera, modernisera och flytta flera arkiv i Stockholmsområdet. Detta har lett till stora kostnadsökningar, bland annat genom flyttkostnader som beräknas till 15 miljoner kronor. Riksarkivet har begärt

  Inlämnad
  2020-02-07
  Besvarare
  Statsrådet Lena Micko (S)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Socialminister Lena Hallengren S Försvarsminister Peter Hultqvist S Utbildningsminister Anna Ekström S EU-minister Hans Dahlgren S Socialminister Lena Hallengren S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Inrikesminister Mikael Damberg S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Minister med ansvar för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson MP Civilminister Lena Micko S

 • Prövningskapaciteten hos Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

  Skriftlig fråga 2019/20:810 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2019/20:810 Prövningskapaciteten hos Totalförsvarets rekryteringsmyndighet av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Totalförsvarets rekryteringsmyndighet TRM har som ett av flera uppdrag att stödja Försvarsmaktens personalförsörjning. Det innebär bland annat att TRM mönstrar, skriver in och kallar

  Inlämnad
  2020-01-24
  Besvarare
  Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Filter

Valda filter