Jörgen Berglund (M)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Västernorrlands län, plats 275
Titel
Officer.
Född år
1974
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Moderaterna

Kvittningsperson

Försvarsutskottet

Ledamot

Utrikesutskottet

Suppleant

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad

Valberedningen

Ordförande

Krigsdelegationen

Ledamot

Riksdagens överklagandenämnd

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2026-09-21

Moderaterna

Kvittningsperson
2022-11-24 –

Försvarsutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2019-06-17 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2019-02-13 – 2019-06-17
Suppleant
2018-10-02 – 2019-02-12

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2018-10-02 – 2019-02-13

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03
Suppleant
2019-02-13 – 2019-06-17

Utrikesutskottet

Suppleant
2022-10-18 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2024-05-23 – 2024-06-18
Deputerad
2022-10-20 – 2022-12-21
Deputerad
2021-11-11 – 2021-12-15
Suppleant
2021-03-18 – 2021-04-21
Suppleant
2020-11-10 – 2020-12-15
Deputerad
2020-03-26 – 2020-09-13
Suppleant
2019-11-14 – 2019-12-17

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04

Valberedningen

Ordförande
2022-09-26 –
Ledamot
2022-09-26 – 2022-09-26

Ledamotsrådet

Ledamot
2022-10-12 – 2022-12-14

Krigsdelegationen

Ledamot
2022-11-15 –

Riksdagens överklagandenämnd

Suppleant
2022-10-11 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18–. Ledamot försvarsutskottet 19– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 20, 21 och 22. Suppleant skatteutskottet 18–19, arbetsmarknadsutskottet 18–19, konstitutionsutskottet 19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 19, 20 och 21 samt utrikesutskottet 22–. Kvittningsperson Moderaterna 22–. Ordförande valberedningen 22– och suppleant riksdagens överklagandenämnd 22–. Ledamot krigsdelegationen 22–.

Föräldrar

Göran Berglund och Rut Berglund, f. Jonsson.

Utbildning

Samhällsvetenskaplig linje, Hedbergska gymnasiet, Sundsvall. Europaprogrammet, Mittuniversitetet, Sundsvall. Stridsskola Nord, Officershögskolan, Umeå Stridsskola Mitt, Officershögskola, Linköping/Kvarn MHS, Militärhögskolan, KHS AK i Östersund MSS, Militärhögskolan, Skövde. Enstaka kurser, Umeå universitet, Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle.

Anställningar

Sommar- och helgjobb inom restaurang/kök. MUF-ombudsman, Sundsvall. Yrkesofficer, Östersund. Partiombudsman, Sundsvall. Affärsområdeschef, Stockholm. Kommunalråd, Sundsvall.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

MSB:s insynsråd. Ledamot, Kommittén om beredskap enligt regeringsformen.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Sundsvall 94–97 och 14–.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Straffbeskattning av folket på landsbygden

  Straffbeskattning av folket på landsbygden

  Interpellation 2018/19:275 av Saila Quicklund (M)

  Interpellation 2018/19:275 Straffbeskattning av folket på landsbygden av Saila Quicklund M till Finansminister Magdalena Andersson S Sverige har redan i dag bland världens högsta bensin- och dieselskatter. Nya, högre bränsleskatter slår hårt mot landsbygden och landets bilägare. På landsbygden där busskommunikationer
  Inlämnad
  2019-06-04
  Besvarare
  Finansminister Magdalena Andersson (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Skattebelastningen på privatbilismen

  Skattebelastningen på privatbilismen

  Interpellation 2018/19:272 av Jan Ericson (M)

  Interpellation 2018/19:272 Skattebelastningen på privatbilismen av Jan Ericson M till Finansminister Magdalena Andersson S TV4 och Kalla fakta avslöjade nyligen att Sverige, via Exportkreditnämnden, ställt kreditgarantier på över 3 miljarder kronor för svensk utrustning till ett stort gaskraftverk i ryska Arktis. Detta
  Inlämnad
  2019-06-04
  Besvarare
  Finansminister Magdalena Andersson (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Avskaffad särskild löneskatt för äldre

  Avskaffad särskild löneskatt för äldre

  Betänkande 2018/19:SkU18

  Regeringen föreslår att den särskilda löneskatten för äldre avskaffas. Sedan 2016 tas det ut en särskild löneskatt på 6,15 procent på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar som betalas ut till personer som har fyllt 65 vid årets början. Skatten tas också ut på inkomst

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  19, 53 minuter
  Justering
  2019-05-07
  Bordläggning
  2019-05-14
  Debatt
  2019-05-15
  Beslut
  2019-05-15
 • Stillbild från Debatt om förslag: Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor

  Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor

  Betänkande 2018/19:KU29

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om tryck- och yttrandefrihet och massmediefrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår på området eller att det inte finns skäl att ändra på gällande regler.

  Motionerna handlar exempelvis

  Behandlade dokument
  23
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  8, 40 minuter
  Justering
  2019-05-09
  Bordläggning
  2019-05-14
  Debatt
  2019-05-15
  Beslut
  2019-05-15
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Finansminister Magdalena Andersson S Socialminister Lena Hallengren S Statsrådet Anders Ygeman S Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Finansminister Magdalena Andersson S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.
 • Pensionärer hos Kronofogden

  Skriftlig fråga 2018/19:581 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2018/19:581 Pensionärer hos Kronofogden av Jörgen Berglund M till Finansminister Magdalena Andersson S Antalet skuldsatta pensionärer har ökat kraftigt sedan 2010. Vid det senaste årsskiftet hade drygt 40 000 pensionärer skulder hos Kronofogden. Tillsammans var de skyldiga 18 miljarder kronor. Många pensionärer
  Inlämnad
  2019-04-25
  Besvarare
  Finansminister Magdalena Andersson (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kommunala och regionala frågor

  Kommunala och regionala frågor

  Betänkande 2018/19:KU31

  Riksdagen sa nej till cirka 40 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2018 om kommunala och regionala frågor. Motionerna handlar bland annat om kommunal samverkan, antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige, byte av partitillhörighet, partistöd och kommunal misstroendeförklaring. Anledningen är bland annat att arbete och utredningar redan pågår samt att nya lagar inom området har börjat gälla.

  Behandlade dokument
  18
  Förslagspunkter
  20
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  6, 30 minuter
  Justering
  2019-04-11
  Bordläggning
  2019-04-23
  Debatt
  2019-04-24
  Beslut
  2019-04-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Valfrågor

  Valfrågor

  Betänkande 2018/19:KU25

  Riksdagen sa nej till cirka 40 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2018. Motionerna handlar bland annat om valsedlar, valhemlighet, valsäkerhet och rösträkning samt legitimationskrav vid röstning. Andra områden är valhemlighet för personer med synnedsättning eller annan funktionsnedsättning, rösträttsålder samt skilda valdagar.

  Behandlade dokument
  23
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  5, 22 minuter
  Justering
  2019-04-09
  Bordläggning
  2019-04-23
  Debatt
  2019-04-24
  Beslut
  2019-04-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Minoritetsfrågor

  Minoritetsfrågor

  Betänkande 2018/19:KU24

  Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om minoritetsfrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår eller att riksdagen inte tycker att det finns behov av några åtgärder i dessa frågor.

  Motionerna handlar exempelvis om att bevara

  Behandlade dokument
  11
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  6, 34 minuter
  Justering
  2019-04-09
  Bordläggning
  2019-04-23
  Debatt
  2019-04-24
  Beslut
  2019-04-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Skatteförfarande och folkbokföring

  Skatteförfarande och folkbokföring

  Betänkande 2018/19:SkU14

  Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om skatteförfarande och folkbokföring. Anledningen är bland annat att åtgärder redan är gjorda eller att riksdagen inte tycker att det finns behov av några åtgärder i dessa frågor.

  Motionerna handlar

  Behandlade dokument
  78
  Förslagspunkter
  21
  Reservationer
  25 
  Anföranden och repliker
  7, 42 minuter
  Justering
  2019-03-12
  Bordläggning
  2019-03-26
  Debatt
  2019-03-27
  Beslut
  2019-03-28
 • Stillbild från Debatt om förslag: Inkomstskatt

  Inkomstskatt

  Betänkande 2018/19:SkU10

  Riksdagen sa nej till cirka 170 motioner från allmänna motionstiden 2018. Motionerna handlar bland annat om särskild löneskatt för äldre som arbetar, expertskatt, skatt för personer med sjuk- och aktivitetsstöd och hushållsskatteavdrag. Andra områden är personalvårdsförmåner, reseavdrag, bil- och cykelförmån, avgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassor, personaloptioner och gåvor till ideella ändamål.

  Behandlade dokument
  123
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  20 
  Anföranden och repliker
  15, 58 minuter
  Justering
  2019-03-12
  Bordläggning
  2019-03-26
  Debatt
  2019-03-27
  Beslut
  2019-03-28
 • Stillbild från Debatt om förslag: Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

  Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

  Betänkande 2018/19:SkU15

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag till att avskaffa skattereduktionen för fackföreningsavgifter. Avskaffandet av skattereduktionen var en del av Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation som riksdagen röstade igenom i december 2018. Skattereduktionen avskaffas från den 1 april.

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  10, 32 minuter
  Justering
  2019-03-07
  Bordläggning
  2019-03-12
  Debatt
  2019-03-13
  Beslut
  2019-03-13
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Näringsminister Ibrahim Baylan S Socialminister Lena Hallengren S Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman S Jämställdhetsminister  Åsa Lindhagen MP Näringsminister Ibrahim Baylan S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Inrikesminister Mikael Damberg S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Landsbygdsminister Jennie Nilsson S Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans S Inrikesminister
 • Nya Ostkustbanan

  Skriftlig fråga 2018/19:49 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2018/19:49 Nya Ostkustbanan av Jörgen Berglund M till Statsrådet Tomas Eneroth S Längs Ostkustbanan mellan Sundsvall och Gävle finns i dag en mycket begränsad möjlighet att öka antalet gods- och persontransporter, trots att efterfrågan finns. På den enkelspåriga delen SundsvallGävle går det relativt tät trafik med
  Inlämnad
  2019-01-28
  Besvarare
  Statsrådet Tomas Eneroth (S)
 • Nedsatt moms på livsmedel

  Skriftlig fråga 2018/19:48 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2018/19:48 Nedsatt moms på livsmedel av Jörgen Berglund M till Finansminister Magdalena Andersson S Mervärdesskatten moms på livsmedel är sedan den 1 januari 1996 nedsatt till 12 procent. Riksrevisionen har granskat den nedsatta momsen på livsmedel med avseende på dess priseffekt, fördelningsprofil och kostnadseffektivitet.
  Inlämnad
  2019-01-28
  Besvarare
  Finansminister Magdalena Andersson (S)
 • Uppföljning av lagstiftning

  Motion 2018/19:2879 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

  Motion till riksdagen 2018/19:2879 av Cecilia Widegren m.fl. M Uppföljning av lagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över tullagen i syfte att utreda hur den påverkat kostnaderna för små företag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer
  Inlämnad
  2018-11-30
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2018/19:SkU1 2018/19:SkU13 2018/19:SkU14
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Underlätta UF-företagande

  Motion 2018/19:2878 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

  Motion till riksdagen 2018/19:2878 av Cecilia Widegren m.fl. M Underlätta UF-företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda de skattemässiga förutsättningarna för UF-företag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Företagen utgör motorn i Sveriges
  Inlämnad
  2018-11-30
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2018/19:SkU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Permanent skyddad folkbokföring

  Motion 2018/19:2877 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

  Motion till riksdagen 2018/19:2877 av Cecilia Widegren m.fl. M Permanent skyddad folkbokföring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om permanent skyddad identitet genom kvarskrivning för personer som lever under en långvarig hotbild, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Inlämnad
  2018-11-30
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2018/19:SkU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Skatteförfarande och folkbokföring

  Motion 2018/19:2876 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

  Motion till riksdagen 2018/19:2876 av Cecilia Widegren m.fl. M Skatteförfarande och folkbokföring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Skatteverket ett särskilt uppdrag att stärka arbetet med att bekämpa skattefusk och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen
  Inlämnad
  2018-11-30
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2018/19:SkU14
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag

Filter

Valda filter