Jörgen Berglund (M)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti
Moderaterna
Valkrets
Västernorrlands län, plats 275
Titel
Yrkesofficer.
Född år
1974
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Moderaterna

Kvittningsperson

Försvarsutskottet

Ledamot

Utrikesutskottet

Suppleant

Valberedningen

Ordförande

Krigsdelegationen

Ledamot

Riksdagens överklagandenämnd

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2026-09-21

Moderaterna

Kvittningsperson
2022-11-24 –

Försvarsutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2019-06-17 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2019-02-13 – 2019-06-17
Suppleant
2018-10-02 – 2019-02-12

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2018-10-02 – 2019-02-13

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03
Suppleant
2019-02-13 – 2019-06-17

Utrikesutskottet

Suppleant
2022-10-18 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2022-10-20 – 2022-12-21
Deputerad
2021-11-11 – 2021-12-15
Suppleant
2021-03-18 – 2021-04-21
Suppleant
2020-11-10 – 2020-12-15
Deputerad
2020-03-26 – 2020-09-13
Suppleant
2019-11-14 – 2019-12-17

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04

Valberedningen

Ordförande
2022-09-26 –
Ledamot
2022-09-26 – 2022-09-26

Ledamotsrådet

Ledamot
2022-10-12 – 2022-12-14

Krigsdelegationen

Ledamot
2022-11-15 –

Riksdagens överklagandenämnd

Suppleant
2022-10-11 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18-. Ledamot försvarsutskottet 19-. Suppleant skatteutskottet 18-19, arbetsmarknadsutskottet 18-19 och konstitutionsutskottet 19.

Föräldrar

Göran Berglund och Rut Berglund, f. Jonsson.

Utbildning

Samhällsvetenskaplig linje, Hedbergska gymnasiet, Sundsvall. Europaprogrammet, Mittuniversitetet, Sundsvall. Stridsskola Nord, Officershögskolan, Umeå Stridsskola Mitt, Officershögskola, Linköping/Kvarn MHS, Militärhögskolan, KHS AK i Östersund MSS, Militärhögskolan, Skövde. Enstaka kurser, Umeå universitet, Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle.

Anställningar

Sommar- och helgjobb inom restaurang/kök. MUF-ombudsman, Sundsvall. Yrkesofficer, Östersund. Partiombudsman, Sundsvall. Affärsområdeschef, Stockholm. Kommunalråd, Sundsvall.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Sundsvall 94-97 och 14-.

Sagt och gjort

 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

  Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

  Betänkande 2022/23:FöU1

  Totalt cirka 94 miljarder kronor av statens budget 2023 går till utgiftsområdet försvar och samhällets krisberedskap. Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen som handlar om försvaret och krisberedskapen. Riksdagen delar regeringens uppfattning att

  Behandlade dokument
  9
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  25, 102 minuter
  Justering
  2022-12-13
  Bordläggning
  2022-12-15
  Debatt
  2022-12-16
  Beslut
  2022-12-20
 • Värdet av vattenkraftsproduktion

  Motion 2022/23:1084 av Jörgen Berglund (M)

  Motion till riksdagen 2022/23:1084 av Jörgen Berglund M Värdet av vattenkraftsproduktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra en översyn av hur vattenkraftskommunerna i Sverige kan få del av det värde som vattenkraftsproduktionen genererar i fråga

  Inlämnad
  2022-11-22
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:NU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Gifttunnorna i Bottenhavet

  Motion 2022/23:309 av Jörgen Berglund (M)

  Motion till riksdagen 2022/23:309 av Jörgen Berglund M Gifttunnorna i Bottenhavet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att vidta lämpliga åtgärder för att komma till rätta med problemen med gifttunnorna i Bottenhavet och tillkännager detta för regeringen.

  Inlämnad
  2022-11-17
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:MJU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • En modern järnväg längs hela Norrlandskusten

  Motion 2022/23:308 av Jörgen Berglund m.fl. (M)

  Motion till riksdagen 2022/23:308 av Jörgen Berglund m.fl. M En modern järnväg längs hela Norrlandskusten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av en modern järnväg längs hela Norrlandskusten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sveriges utveckling

  Inlämnad
  2022-11-17
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:TU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Höjd vägstandard i norra Sverige

  Motion 2022/23:307 av Jörgen Berglund m.fl. (M)

  Motion till riksdagen 2022/23:307 av Jörgen Berglund m.fl. M Höjd vägstandard i norra Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åtgärder för höjd trafiksäkerhet och bibehållen hastighet på vägnätet i norra Sverige i nästa nationella transportplan bör få högre prioritet

  Inlämnad
  2022-11-17
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:TU13
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Utrikesminister Tobias Billström M Försvarsminister Pål Jonson M Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Skolminister Lotta Edholm L Utrikesminister Tobias Billström M besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Val: Val av utskott och EU-nämnd

  Val av utskott och EU-nämnd

  Riksdagen väljer vilka ledamöter som under valperioden 20222026 ska ingå i riksdagens olika utskott samt i EU-nämnden. Riksdagen väljer också ledamöter till riksdagsstyrelsen och Utrikesnämnden. Val till

 • Riktade insatser för ökad tillgång till skjutfält

  Skriftlig fråga 2021/22:1540 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2021/22:1540 Riktade insatser för ökad tillgång till skjutfält av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Efter Rysslands invasion av Ukraina har intresset för frivilliga försvarsorganisationer ökat markant i Sverige. Detta är mycket positivt och kommer att ge oss ökad förmåga inom det civila försvaret.

  Inlämnad
  2022-05-04
  Svarsdatum
  2022-05-11
  Besvarare
  Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
 • Specifikation av tillsynsavgifter

  Skriftlig fråga 2021/22:1491 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2021/22:1491 Specifikation av tillsynsavgifter av Jörgen Berglund M till Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson S Sveriges små och medelstora företag är grunden för välfärden och är de som främst skapar resurser för oss andra att fördela. Det är i de små och medelstora företagen jobben växer till, och så har det

  Inlämnad
  2022-04-21
  Svarsdatum
  2022-05-11
  Besvarare
  Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)
 • Ansvaret för kommunal tillsyn

  Skriftlig fråga 2021/22:1490 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2021/22:1490 Ansvaret för kommunal tillsyn av Jörgen Berglund M till Statsrådet Ida Karkiainen S När det ska utövas tillsyn över skolor görs det av Skolinspektionen oavsett om det är en kommunal eller en fristående skola. Det är ur flera aspekter rimligt, då Skolinspektionen är en oberoende och fristående myndighet

  Inlämnad
  2022-04-21
  Svarsdatum
  2022-05-04
  Besvarare
  Statsrådet Ida Karkiainen (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Miljötillstånd och Försvarsmaktens övningsmöjligheter

  Miljötillstånd och Försvarsmaktens övningsmöjligheter

  Interpellation 2021/22:410 av Jörgen Berglund (M)

  Interpellation 2021/22:410 Miljötillstånd och Försvarsmaktens övningsmöjligheter av Jörgen Berglund M till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll S Försvarsmakten har i flera år hemställt till regeringen om att regeringen ändrar miljöprövningsförordningen 2013:251 på så sätt att lagring och hantering av drivmedel

  Inlämnad
  2022-03-18
  Svarsdatum
  2022-04-19
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
 • Målsättning för det civila försvaret

  Skriftlig fråga 2021/22:1456 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2021/22:1456 Målsättning för det civila försvaret av Jörgen Berglund M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S På ett väldigt övergripande plan finns det mål för Sveriges civila försvar som bland annat innefattar att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, upprätthålla

  Inlämnad
  2022-04-11
  Svarsdatum
  2022-04-20
  Besvarare
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Försvarsminister Peter Hultqvist S Utrikesminister Ann Linde S EU-minister Hans Dahlgren SJustitie- och inrikesminister Morgan Johansson S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Militära frågor

  Militära frågor

  Betänkande 2021/22:FöU9

  Det nya säkerhetsläget har gett behov av en kraftig tillväxt inom Försvarsmakten, vilket kan komma att påverka andra delar av samhället. Det kan exempelvis handla om att försvarets övningar kan vara bullriga och miljöpåverkande, vilket kan stå i konflikt till möjligheten

  Behandlade dokument
  17
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  13 
  Anföranden och repliker
  16, 68 minuter
  Justering
  2022-03-24
  Bordläggning
  2022-03-29
  Debatt
  2022-03-30
  Beslut
  2022-03-31
 • Fler organiserade veteraner

  Skriftlig fråga 2021/22:1378 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2021/22:1378 Fler organiserade veteraner av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S En stor del av verksamheten för utlandsveteraner drivs av frivilliga krafter i ideella föreningar runt om i landet, de flesta anslutna till Sveriges Veteranförbund. Dessa föreningar gör ett ovärderligt arbete att

  Inlämnad
  2022-03-29
  Besvarare
  Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
 • Boendestandarden på MHS Karlberg

  Skriftlig fråga 2021/22:1364 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2021/22:1364 Boendestandarden på MHS Karlberg av Jörgen Berglund M till Statsrådet Max Elger S Säkerhetsläget i vårt närområde fortsätter att försämras, och som en följd av detta har riksdagen fattat beslut om att skjuta till mer resurser till totalförsvaret. Att bygga en ökad försvarsförmåga tar tid och innehåller

  Inlämnad
  2022-03-25
  Besvarare
  Statsrådet Max Elger (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

  Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

  Betänkande 2021/22:FöU5

  Riksdagen har behandlat regeringens årliga skrivelse om integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

  Skrivelsen handlar bland annat om de granskningar som Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun) gjort under 2020 med

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  7, 14 minuter
  Justering
  2022-02-15
  Bordläggning
  2022-03-01
  Debatt
  2022-03-02
  Beslut
  2022-03-02
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om att bygga nationell försvarsförmåga – statens arbete med att stärka arméstridskrafterna

  Riksrevisionens rapport om att bygga nationell försvarsförmåga – statens arbete med att stärka arméstridskrafterna

  Betänkande 2021/22:FöU4

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om Riksrevisionens granskning av regeringens och Försvarsmaktens arbete med att stärka arméstridskrafternas operativa förmåga. Brister har setts i planering, analys, styrning och genomförande. Detta har lett

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  17, 56 minuter
  Justering
  2022-02-15
  Bordläggning
  2022-03-01
  Debatt
  2022-03-02
  Beslut
  2022-03-02
 • Förenklad validering av civila kompetenser inom hemvärnet

  Skriftlig fråga 2021/22:1069 av Jörgen Berglund (M)

  Fråga 2021/22:1069 Förenklad validering av civila kompetenser inom hemvärnet av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Engagemanget för hemvärnet ökar kraftigt i Sverige. I januari månad 2022 hade ansökningarna ökat med 156 procent jämfört med 2022. Det är mycket bra då försvarsförmågan stärks och den

  Inlämnad
  2022-02-11
  Besvarare
  Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Försvarsminister Peter Hultqvist S Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman S Civilminister Ida Karkiainen S Infrastrukturminister Tomas Eneroth S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

Filter