Jeppe Johnsson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Moderaterna
Valkrets
Blekinge län
Titel
Adjunkt
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2009-08-15

Justitieutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2009-08-15
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2009-08-15
Suppleant
2003-01-01 – 2006-10-02

Trafikutskottet

Suppleant
2004-09-23 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2002-12-31

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Suppleant
2006-02-09 – 2006-04-26

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • Läkemedelsinformation för äldre

  Skriftlig fråga 2008/09:899 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 5 maj Fråga 2008/09:899 Läkemedelsinformation för äldre av Jeppe Johnsson m till socialminister Göran Hägglund kd För många äldre innebär läkemedel att de kan leva ett gott liv trots ohälsa. Läkemedelsanvändning är dock i många fall komplicerat och kan medföra hälsorisker. Bristande information i läkemedelsanvändningen

  Inlämnad
  2009-05-05
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fiskeripolitik m.m.

  Fiskeripolitik m.m.

  Betänkande 2008/09:MJU22

  En granskning som Riksrevisionen har gjort visar att det finns brister vad gäller analyser och uppföljningar inom fiskeripolitikens område för att bättre kunna bedöma olika styrmedel och nå uppsatta mål. Riksrevisionens styrelse har därför föreslagit att regeringen ska följa upp och genomföra regelbundna

  Behandlade dokument
  28
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  23, 100 minuter
  Justering
  2009-03-26
  Debatt
  2009-04-29
  Beslut
  2009-04-29
 • Brottslighet på anstalter

  Skriftlig fråga 2008/09:301 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 25 november Fråga 2008/09:301 Brottslighet på anstalter av Jeppe Johnsson m till justitieminister Beatrice Ask m Det hör inte till ovanligheterna att dömda brottslingar fortsätter att begå brott även efter det att de omhändertagits. På landets anstalter polisanmäls varje år en mängd brott, såsom narkotikabrott,

  Inlämnad
  2008-11-25
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Bluffakturor

  Motion 2008/09:C404 av Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 2008/09:C404 av Jeppe Johnsson m Bluffakturor m1489 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regler om skriftliga avtal ska krävas vid telefonförsäljning. Motivering Tidigare var det möjligt att den som utsattes för en bluffaktura,

  Inlämnad
  2008-10-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2008/09:CU34
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Sydostlänken

  Motion 2008/09:T452 av Jeppe Johnsson och Staffan Appelros (m)

  Motion till riksdagen 2008/09:T452 av Jeppe Johnsson och Staffan Appelros m Sydostlänken m1531 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Sydostlänken. Motivering Djuphamnen i Karlshamn är en av Sveriges största hamnar. Mätt i mängden gods som hanteras

  Inlämnad
  2008-10-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2008/09:TU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Vattenkraftens ansvar för ålens fortlevnad

  Motion 2008/09:C359 av Rune Wikström m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2008/09:C359 av Rune Wikström m.fl. m Vattenkraftens ansvar för ålens fortlevnad m1658 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska vattenkraftsindustrin måste vidta konkreta åtgärder för att garantera ålens fortlevnad.

  Inlämnad
  2008-10-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2008/09:CU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utbyggnad av E 22

  Motion 2008/09:T238 av Jeppe Johnsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2008/09:T238 av Jeppe Johnsson m.fl. m Utbyggnad av E 22 m1476 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbyggnaden av E 22. Stor ökning av transporter och handel Väg E 22 är en strategisk transportled som löper genom södra

  Inlämnad
  2008-10-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2008/09:TU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Fastighetsskatt och fastighetsavgift för arrendatorer

  Motion 2008/09:Sk239 av Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 2008/09:Sk239 av Jeppe Johnsson m Fastighetsskatt och fastighetsavgift för arrendatorer m1530 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om översyn av de effekter som uppstår när den kommunala fastighetsavgiften slås samman med den

  Inlämnad
  2008-10-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2008/09:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Marinens musikkår

  Motion 2008/09:Fö217 av Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 2008/09:Fö217 av Jeppe Johnsson m Marinens musikkår m1471 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om huvudmannaskap och uppgifter för Marinens musikkår. Motivering Försvarsmusikcentrum har utan närmare analys föreslagit att Marinens

  Inlämnad
  2008-10-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2008/09:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Elektronisk övervakning av besöksförbud

  Motion 2008/09:Ju383 av Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 2008/09:Ju383 av Jeppe Johnsson m Elektronisk övervakning av besöksförbud m1495 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om elektronisk övervakning av besöksförbud. Motivering Besöksförbudslagen har funnits sedan 1988. Den är könsneutral,

  Inlämnad
  2008-10-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2008/09:JuU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Preskription vid rymning

  Motion 2008/09:Ju382 av Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 2008/09:Ju382 av Jeppe Johnsson m Preskription vid rymning m1500 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om preskription av brott vid rymning. Motivering Varje år rymmer ett antal interner från sina fängelsestraff. Antalet rymningar

  Inlämnad
  2008-10-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:JuU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Miljösanktionsavgifter

  Skriftlig fråga 2006/07:1561 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 16 augusti Fråga 2006/07:1561 Miljösanktionsavgifter av Jeppe Johnsson m till miljöminister Andreas Carlgren c Naturvårdsverket har ålagt drygt 120 företag att betala en så kallad miljösanktionsavgift avseende överträdelser av 9 förordningen 2005:209 om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.

  Inlämnad
  2007-08-16
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Laxfisket

  Skriftlig fråga 2006/07:1033 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 13 april Fråga 2006/07:1033 Laxfisket av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Enligt beslut i EU ska de så kallade drivgarnen vara helt borta i Östersjön efter den 1 januari 2008. Anledningen till utfasningen var bland annat oönskade bifångster av marina däggdjur. Argument för förbud

  Inlämnad
  2007-04-13
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Postens service

  Skriftlig fråga 2006/07:898 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 21 mars Fråga 2006/07:898 Postens service av Jeppe Johnsson m till statsrådet Åsa Torstensson c Postverket har inlett ett försök som innebär att man på en del orter i landet, bland annat i Sölvesborgs kommun, delar ut posten sent på eftermiddagen. Många företag får posten så sent på eftermiddagen att man inte

  Inlämnad
  2007-03-21
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Fårregister

  Skriftlig fråga 2006/07:742 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 28 februari Fråga 2006/07:742 Fårregister av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Det svenska och europeiska lantbruket är omgärdat av en omfattande byråkrati. En lantbrukare eller djuruppfödare tvingas använda en stor del av sin disponibla tid till att fylla i banketter och läsa in regelverk

  Inlämnad
  2007-02-28
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Konsekvenser av nya bestämmelser för ålfisket

  Interpellation 2006/07:163 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 15 december Interpellation 2006/07:163 Konsekvenser av nya bestämmelser för ålfisket av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c De nya bestämmelserna för ålfiske, som innebär att endast den som året innan fiskat 400 kilo får fortsätta att fiska ål, slår hårt och orättvist mot många yrkesfiskare.

  Inlämnad
  2006-12-15
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Stillbild från Allmänpolitisk debatt: Allmänpolitisk debatt

  Allmänpolitisk debatt

  Allmänpolitisk

 • Utbyggnaden av E 22

  Motion 2006/07:T313 av Jeppe Johnsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2006/07:T313 av Jeppe Johnsson m.fl. m Utbyggnaden av E 22 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbyggnaden av E 22. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om alternativ finansiering av utbyggnaden

  Inlämnad
  2006-10-31
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2006/07:TU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Ersättningen till fristående skolor

  Motion 2006/07:Ub298 av Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 2006/07:Ub298 av Jeppe Johnsson m Ersättningen till fristående skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ersättningen till fristående skolor. Motivering I många kommuner drar man fortfarande av för s.k. skolpliktkostnader då

  Inlämnad
  2006-10-31
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2006/07:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Förnybara råvaror

  Motion 2006/07:N204 av Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 2006/07:N204 av Jeppe Johnsson m Förnybara råvaror Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över de subventioner som i dag hotar råvarutillgången för de industrier som framställer s.k. oleokemiska produkter. Motivering Fett,

  Inlämnad
  2006-10-31
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2006/07:NU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter