Jeppe Johnsson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Blekinge län
Titel
Adjunkt
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2009-08-15

Justitieutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2009-08-15
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2009-08-15
Suppleant
2003-01-01 – 2006-10-02

Trafikutskottet

Suppleant
2004-09-23 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2002-12-31

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Suppleant
2006-02-09 – 2006-04-26

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Läkemedelsinformation för äldre

  Skriftlig fråga 2008/09:899 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 5 maj Fråga 2008/09:899 Läkemedelsinformation för äldre av Jeppe Johnsson m till socialminister Göran Hägglund kd För många äldre innebär läkemedel att de kan leva ett gott liv trots ohälsa. Läkemedelsanvändning är dock i många fall komplicerat och kan medföra hälsorisker. Bristande information i läkemedelsanvändningen

  Inlämnad
  2009-05-05
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fiskeripolitik m.m.

  Fiskeripolitik m.m.

  Betänkande 2008/09:MJU22

  En granskning som Riksrevisionen har gjort visar att det finns brister vad gäller analyser och uppföljningar inom fiskeripolitikens område för att bättre kunna bedöma olika styrmedel och nå uppsatta mål. Riksrevisionens styrelse har därför föreslagit att regeringen ska följa upp och genomföra regelbundna

  Behandlade dokument
  28
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  23, 100 minuter
  Justering
  2009-03-26
  Debatt
  2009-04-29
  Beslut
  2009-04-29
 • Brottslighet på anstalter

  Skriftlig fråga 2008/09:301 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 25 november Fråga 2008/09:301 Brottslighet på anstalter av Jeppe Johnsson m till justitieminister Beatrice Ask m Det hör inte till ovanligheterna att dömda brottslingar fortsätter att begå brott även efter det att de omhändertagits. På landets anstalter polisanmäls varje år en mängd brott, såsom narkotikabrott,

  Inlämnad
  2008-11-25
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Bluffakturor

  Motion 2008/09:C404 av Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 2008/09:C404 av Jeppe Johnsson m Bluffakturor m1489 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regler om skriftliga avtal ska krävas vid telefonförsäljning. Motivering Tidigare var det möjligt att den som utsattes för en bluffaktura,

  Inlämnad
  2008-10-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2008/09:CU34
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Sydostlänken

  Motion 2008/09:T452 av Jeppe Johnsson och Staffan Appelros (m)

  Motion till riksdagen 2008/09:T452 av Jeppe Johnsson och Staffan Appelros m Sydostlänken m1531 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Sydostlänken. Motivering Djuphamnen i Karlshamn är en av Sveriges största hamnar. Mätt i mängden gods som hanteras

  Inlämnad
  2008-10-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2008/09:TU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Vattenkraftens ansvar för ålens fortlevnad

  Motion 2008/09:C359 av Rune Wikström m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2008/09:C359 av Rune Wikström m.fl. m Vattenkraftens ansvar för ålens fortlevnad m1658 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska vattenkraftsindustrin måste vidta konkreta åtgärder för att garantera ålens fortlevnad.

  Inlämnad
  2008-10-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2008/09:CU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utbyggnad av E 22

  Motion 2008/09:T238 av Jeppe Johnsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2008/09:T238 av Jeppe Johnsson m.fl. m Utbyggnad av E 22 m1476 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbyggnaden av E 22. Stor ökning av transporter och handel Väg E 22 är en strategisk transportled som löper genom södra

  Inlämnad
  2008-10-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2008/09:TU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Fastighetsskatt och fastighetsavgift för arrendatorer

  Motion 2008/09:Sk239 av Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 2008/09:Sk239 av Jeppe Johnsson m Fastighetsskatt och fastighetsavgift för arrendatorer m1530 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om översyn av de effekter som uppstår när den kommunala fastighetsavgiften slås samman med den

  Inlämnad
  2008-10-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2008/09:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Marinens musikkår

  Motion 2008/09:Fö217 av Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 2008/09:Fö217 av Jeppe Johnsson m Marinens musikkår m1471 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om huvudmannaskap och uppgifter för Marinens musikkår. Motivering Försvarsmusikcentrum har utan närmare analys föreslagit att Marinens

  Inlämnad
  2008-10-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2008/09:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Elektronisk övervakning av besöksförbud

  Motion 2008/09:Ju383 av Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 2008/09:Ju383 av Jeppe Johnsson m Elektronisk övervakning av besöksförbud m1495 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om elektronisk övervakning av besöksförbud. Motivering Besöksförbudslagen har funnits sedan 1988. Den är könsneutral,

  Inlämnad
  2008-10-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2008/09:JuU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Preskription vid rymning

  Motion 2008/09:Ju382 av Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 2008/09:Ju382 av Jeppe Johnsson m Preskription vid rymning m1500 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om preskription av brott vid rymning. Motivering Varje år rymmer ett antal interner från sina fängelsestraff. Antalet rymningar

  Inlämnad
  2008-10-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:JuU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning

  Skriftlig fråga 2005/06:2091 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 31 augusti Fråga 2005/06:2091 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning Den 1 juni 2006 justerade miljö- och jordbruksutskottet betänkandet 2005/06:Mju26, Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödningen Bakom betänkandet står Socialdemokraterna,

  Inlämnad
  2006-08-31
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • Tullens resurser för att hindra narkotikasmuggling

  Skriftlig fråga 2005/06:2013 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 15 augusti Fråga 2005/06:2013 av Jeppe Johnsson m till finansminister Pär Nuder s Tullens resurser för att hindra narkotikasmuggling  Vid halvårsskiftet 2004 genomförde Tullverket sin senaste stora omorganisation. Detta innebar att de tidigare regionledningarna ersattes med tre så kallade kompetenscentrum i Stockholm,

  Inlämnad
  2006-08-15
  Besvarare
  Pär Nuder (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa fiskeripolitiska frågor

  Vissa fiskeripolitiska frågor

  Betänkande 2005/06:MJU27

  Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen om resultatet av den reformering av EU:s gemensamma fiskeripolitik som genomfördes år 2002 och hur genomförandet och tillämpningen därefter har framskridit. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

  Behandlade dokument
  77
  Förslagspunkter
  57
  Reservationer
  68 
  Anföranden och repliker
  22, 91 minuter
  Justering
  2006-05-30
  Debatt
  2006-06-16
  Beslut
  2006-06-17
 • Stillbild från Debatt om förslag: En modernare kriminalvårdslag

  En modernare kriminalvårdslag

  Betänkande 2005/06:JuU33

  Övergången från livet i anstalt till livet i frihet ska bli bättre och mer strukturerad. Utslussningen ska anpassas till vad varje intagen behöver för att förbättra förutsättningarna för att han eller hon ska klara sig i samhället efter frigivningen utan att återfalla i brott. Det ska finnas fyra typer

  Behandlade dokument
  57
  Förslagspunkter
  54
  Reservationer
  45 
  Anföranden och repliker
  23, 101 minuter
  Justering
  2006-05-11
  Debatt
  2006-05-19
  Beslut
  2006-05-19
 • Försvarsmusiken

  Skriftlig fråga 2005/06:1649 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 18 maj Fråga 2005/06:1649 av Jeppe Johnsson m till försvarsminister Leni Björklund s Försvarsmusiken Försvarsmakten har lagt förslag om att spara ca 25 miljoner kronor på försvarsmusiken. Det innebär att ca 30 av kostnaderna för försvarsmusiken ska bort. I dag finns försvarsmusik i Karlskrona Marinens Musikkår,

  Inlämnad
  2006-05-18
  Besvarare
  Leni Björklund (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ökad kontroll av vapen

  Ökad kontroll av vapen

  Betänkande 2005/06:JuU29

  Riksdagen har godkänt regeringens lagförslag om ökad kontroll av vapen. Syftet med beslutet är att förhindra att skjutvapen hamnar på den illegala marknaden, men också till att motverka missbruk, olyckshändelser och brottslig verksamhet med legala vapen. Riksdagens beslut innebär bland annat att polisen

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  9, 36 minuter
  Justering
  2006-04-20
  Debatt
  2006-04-28
  Beslut
  2006-05-03
 • med anledning av prop. 2005/06:172 Nationell klimatpolitik i global samverkan

  Motion 2005/06:MJ45 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en parlamentarisk utredning som grund för klimatpolitiken efter kontrollstationen 2008. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om energipolitikens koppling till klimatpolitiken.

  Inlämnad
  2006-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2005/06:MJU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning

  Motion 2005/06:Ju53 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en ökad parlamentarisk kontroll av hemliga tvångsmedel. 2 Brottsbekämpning på rättsstatens grund 2.1 Inledning Grov brottslighet är ett hot mot såväl enskilda medborgare som Sverige som helhet. De grövsta brotten,

  Inlämnad
  2006-04-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:JuU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:177 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

  Motion 2005/06:Ju48 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en ökad parlamentarisk kontroll av hemliga tvångsmedel. 2 Brottsbekämpning på rättsstatens grund 2.1 Inledning Grov brottslighet är ett hot mot såväl Sverige som land som mot enskilda medborgare. De grövsta brotten,

  Inlämnad
  2006-04-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:JuU30
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter