Jeppe Johnsson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Blekinge län
Titel
Adjunkt
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2009-08-15

Justitieutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2009-08-15
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2009-08-15
Suppleant
2003-01-01 – 2006-10-02

Trafikutskottet

Suppleant
2004-09-23 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2002-12-31

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Suppleant
2006-02-09 – 2006-04-26

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning

  Skriftlig fråga 2005/06:2091 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 31 augusti Fråga 2005/06:2091 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning Den 1 juni 2006 justerade miljö- och jordbruksutskottet betänkandet 2005/06:Mju26, Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödningen Bakom betänkandet står Socialdemokraterna,

  Inlämnad
  2006-08-31
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • Tullens resurser för att hindra narkotikasmuggling

  Skriftlig fråga 2005/06:2013 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 15 augusti Fråga 2005/06:2013 av Jeppe Johnsson m till finansminister Pär Nuder s Tullens resurser för att hindra narkotikasmuggling  Vid halvårsskiftet 2004 genomförde Tullverket sin senaste stora omorganisation. Detta innebar att de tidigare regionledningarna ersattes med tre så kallade kompetenscentrum i Stockholm,

  Inlämnad
  2006-08-15
  Besvarare
  Pär Nuder (S)
 • Försvarsmusiken

  Skriftlig fråga 2005/06:1649 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 18 maj Fråga 2005/06:1649 av Jeppe Johnsson m till försvarsminister Leni Björklund s Försvarsmusiken Försvarsmakten har lagt förslag om att spara ca 25 miljoner kronor på försvarsmusiken. Det innebär att ca 30 av kostnaderna för försvarsmusiken ska bort. I dag finns försvarsmusik i Karlskrona Marinens Musikkår,

  Inlämnad
  2006-05-18
  Besvarare
  Leni Björklund (S)
 • Outnyttjad svensk Kilowatt

  Skriftlig fråga 2005/06:1379 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 6 april Fråga 2005/06:1379 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Outnyttjad svensk kilowatt Kilowatt kallas den sammanlagda motorkraften möjligheten att fiska vid fiske i Västerhavet Kattegatt, Skagerrak och NordsjönDen uppgår till 81 000 kilowatt och fördelas bland de fartyg som fiskar

  Inlämnad
  2006-04-06
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • Den snabbt ökande skarvpopulationen vid våra kuster

  Skriftlig fråga 2005/06:1227 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 17 mars Fråga 2005/06:1227 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Den snabbt ökande skarvpopulationen vid våra kuster Fiskeriverkets nya rapport Kartläggning av för skarvskador speciellt utsatta fisken och skarvens effekter på ekosystemet visar att fågelarten skarv har ökat med

  Inlämnad
  2006-03-17
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • Länsrätten i Skåne

  Skriftlig fråga 2005/06:802 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 17 januari Fråga 2005/06:802 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström s Länsrätten i Skåne Den 1 januari 1997 bildades Skåne län genom att Kristianstads och Malmöhus län lades samman. Länsrätten blev vid sammanslagningen kvar både i Kristianstad och i Malmö. I årets budgetproposition står bland

  Inlämnad
  2006-01-17
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Framställningen av miljövänliga oleokemiska produkter

  Skriftlig fråga 2005/06:567 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 8 december Fråga 2005/06:567 av Jeppe Johnsson m till näringsminister Thomas Östros s Framställningen av miljövänliga oleokemiska produkter Fetter, både vegetabiliska och animaliska, är förnyelsebara råvaror och ingår i definitionen för så kallad biomassa. De kan därför användas för framställning av förnyelsebar

  Inlämnad
  2005-12-08
  Besvarare
  Thomas Östros (S)
 • Högriskskydd för arbetsgivare som anställer långtidssjukskrivna

  Skriftlig fråga 2005/06:228 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 25 oktober Fråga 2005/06:228 av Jeppe Johnsson m till statsrådet Hans Karlsson s Högriskskydd för arbetsgivare som anställer långtidssjukskrivna Proposition 2002/03:2 behandlade samarbetet mellan arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Ett projekt under namnet Faros startades och Blekinge var ett av fem projektområden

  Inlämnad
  2005-10-25
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • Tullverket

  Skriftlig fråga 2002/03:1339 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 1 september Fråga 2002/03:1339 av Jeppe Johnsson m till finansminister Bosse Ringholm om Tullverket Inom en snar framtid utvidgas EU med tio nya medlemsstater. Det är positivt och kommer att öka handel och välstånd i både vårt land och i de nya medlemsländerna. Samtidigt måste tullen spara minst 80 miljoner kronor.

  Inlämnad
  2003-09-01
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • stridsbåtar från försvaret

  Skriftlig fråga 2002/03:1278 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 6 augusti Fråga 2002/03:1278 av Jeppe Johnsson m till försvarsminister Leni Björklund om stridsbåtar från försvaret Sjöräddningssällskapet disponerar sedan några år, först tre och sedan ytterligare sju, av försvarets stridsbåtar, med det villkoret att Sjöräddningssällskapet står för drift och underhåll. Detta har

  Inlämnad
  2003-08-06
  Besvarare
  Leni Björklund (S)
 • tingsrätternas organisation

  Skriftlig fråga 2002/03:1268 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 29 juli Fråga 2002/03:1268 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om tingsrätternas organisation Regeringen bedriver för närvarande ett arbete där man ser över organisationen av tingsrätterna. Vid fyra av landets tingsrätter har man så kallad flerortsmodell, bland annat vid Blekinge tingsrätt.

  Inlämnad
  2003-07-29
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • utebliven ersättning till fiskare

  Skriftlig fråga 2002/03:1238 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 15 juli Fråga 2002/03:1238 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om utebliven ersättning till fiskare Den 15 april infördes ett fiskestopp för trålning efter torsk och plattfisk i Östersjön. Stoppet varade till 31 maj, då det tidigare beslutade sommarstoppet tog vid. Regeringen lovade

  Inlämnad
  2003-07-15
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • bidrag till Frälsningsarméns sociala verksamhet

  Skriftlig fråga 2002/03:1104 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 11 juni Fråga 2002/03:1104 av Jeppe Johnsson m till socialminister Lars Engqvist om bidrag till Frälsningsarméns sociala verksamhet I år delar Socialstyrelsen ut drygt 55 miljoner kronor till ideella organisationer med socialverksamhet. Frälsningsarmén, som under mer än 100 år driver en omfattande social verksamhet,

  Inlämnad
  2003-06-11
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • påföljd för grova brott av ungdomsbrottslingar

  Skriftlig fråga 2002/03:1018 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 28 maj Fråga 2002/03:1018 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om påföljd för grova brott av ungdomsbrottslingar En studie vid Stockholms universitet, under ledning av professorn i kriminologi, Jerzy Sarnecki, visar att fängelse för grova ungdomsbrottslingar avhåller den dömdes kamrater från

  Inlämnad
  2003-05-28
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • avtjänande av straff i hemlandet för utländska fångar

  Skriftlig fråga 2002/03:835 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 23 april Fråga 2002/03:835 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om avtjänande av straff i hemlandet för utländska fångar Vi har i dag avtal med ett antal länder, bland annat Estland, Lettland, Litauen och Polen, som på papperet, gör det möjligt att överföra verkställigheten av ett fängelsestraff

  Inlämnad
  2003-04-23
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • kvinnofridskränkning

  Skriftlig fråga 2002/03:645 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 7 mars Fråga 2002/03:645 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om kvinnofridskränkning År 1998 infördes brottet grov kvinnofridskränkning i brottsbalken. Straffet ska vara lägst sex månaders och högst tolv månaders fängelse. BRÅ:s statistik för utdömda straff för grov kvinnofridskränkning för

  Inlämnad
  2003-03-07
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • preskriptionstid vid rymning

  Skriftlig fråga 2002/03:484 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 6 februari Fråga 2002/03:484 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om preskriptionstid vid rymning Varje år rymmer ett antal interner från sina fängelsestraff. De flesta av dem som rymmer kommer tillbaka förr eller senare. I dag befinner sig drygt 100 rymlingar på fri fot och en del har varit

  Inlämnad
  2003-02-06
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • torskfiskestopp

  Skriftlig fråga 2002/03:312 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 16 december Fråga 2002/03:312 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om torskfiskestopp Regeringen har aviserat ett ensidigt svenskt torskfiskestopp från och med den 1 mars 2003. Trots att den snabbutredning, som Fiskeriverket presenterade den 15 november i år, visar att ett ensidigt svenskt

  Inlämnad
  2002-12-16
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • registerhållningsavgiften

  Skriftlig fråga 2002/03:278 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 11 december Fråga 2002/03:278 av Jeppe Johnsson m till näringsminister Leif Pagrotsky om registerhållningsavgiften Det är viktigt att onödigt krångel för både myndigheter, enskilda och företagare minimeras. Från och med den 1 oktober 2001 gäller att en registerhållningsavgift tas ut för alla registrerade fordon.

  Inlämnad
  2002-12-11
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • barnets bästa

  Skriftlig fråga 2002/03:147 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 18 november Fråga 2002/03:147 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om barnets bästa En 21-årig kvinna misshandlades och förnedrades under fyra års tid av sin sambo, så illa att sambon dömdes till ett och ett halvt års fängelse. Den 3-årige sonen har bevittnat misshandeln och är rädd för pappan.

  Inlämnad
  2002-11-18
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)

Filter

Valda filter