Jeppe Johnsson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Blekinge län
Titel
Adjunkt
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2009-08-15

Justitieutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2009-08-15
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2009-08-15
Suppleant
2003-01-01 – 2006-10-02

Trafikutskottet

Suppleant
2004-09-23 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2002-12-31

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Suppleant
2006-02-09 – 2006-04-26

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning

  Skriftlig fråga 2005/06:2091 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 31 augusti Fråga 2005/06:2091 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning Den 1 juni 2006 justerade miljö- och jordbruksutskottet betänkandet 2005/06:Mju26, Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödningen Bakom betänkandet står Socialdemokraterna,

  Inlämnad
  2006-08-31
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • Tullens resurser för att hindra narkotikasmuggling

  Skriftlig fråga 2005/06:2013 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 15 augusti Fråga 2005/06:2013 av Jeppe Johnsson m till finansminister Pär Nuder s Tullens resurser för att hindra narkotikasmuggling  Vid halvårsskiftet 2004 genomförde Tullverket sin senaste stora omorganisation. Detta innebar att de tidigare regionledningarna ersattes med tre så kallade kompetenscentrum i Stockholm,

  Inlämnad
  2006-08-15
  Besvarare
  Pär Nuder (S)
 • Försvarsmusiken

  Skriftlig fråga 2005/06:1649 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 18 maj Fråga 2005/06:1649 av Jeppe Johnsson m till försvarsminister Leni Björklund s Försvarsmusiken Försvarsmakten har lagt förslag om att spara ca 25 miljoner kronor på försvarsmusiken. Det innebär att ca 30 av kostnaderna för försvarsmusiken ska bort. I dag finns försvarsmusik i Karlskrona Marinens Musikkår,

  Inlämnad
  2006-05-18
  Besvarare
  Leni Björklund (S)
 • Outnyttjad svensk Kilowatt

  Skriftlig fråga 2005/06:1379 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 6 april Fråga 2005/06:1379 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Outnyttjad svensk kilowatt Kilowatt kallas den sammanlagda motorkraften möjligheten att fiska vid fiske i Västerhavet Kattegatt, Skagerrak och NordsjönDen uppgår till 81 000 kilowatt och fördelas bland de fartyg som fiskar

  Inlämnad
  2006-04-06
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • Den snabbt ökande skarvpopulationen vid våra kuster

  Skriftlig fråga 2005/06:1227 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 17 mars Fråga 2005/06:1227 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Den snabbt ökande skarvpopulationen vid våra kuster Fiskeriverkets nya rapport Kartläggning av för skarvskador speciellt utsatta fisken och skarvens effekter på ekosystemet visar att fågelarten skarv har ökat med

  Inlämnad
  2006-03-17
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • Länsrätten i Skåne

  Skriftlig fråga 2005/06:802 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 17 januari Fråga 2005/06:802 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström s Länsrätten i Skåne Den 1 januari 1997 bildades Skåne län genom att Kristianstads och Malmöhus län lades samman. Länsrätten blev vid sammanslagningen kvar både i Kristianstad och i Malmö. I årets budgetproposition står bland

  Inlämnad
  2006-01-17
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Framställningen av miljövänliga oleokemiska produkter

  Skriftlig fråga 2005/06:567 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 8 december Fråga 2005/06:567 av Jeppe Johnsson m till näringsminister Thomas Östros s Framställningen av miljövänliga oleokemiska produkter Fetter, både vegetabiliska och animaliska, är förnyelsebara råvaror och ingår i definitionen för så kallad biomassa. De kan därför användas för framställning av förnyelsebar

  Inlämnad
  2005-12-08
  Besvarare
  Thomas Östros (S)
 • Högriskskydd för arbetsgivare som anställer långtidssjukskrivna

  Skriftlig fråga 2005/06:228 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 25 oktober Fråga 2005/06:228 av Jeppe Johnsson m till statsrådet Hans Karlsson s Högriskskydd för arbetsgivare som anställer långtidssjukskrivna Proposition 2002/03:2 behandlade samarbetet mellan arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Ett projekt under namnet Faros startades och Blekinge var ett av fem projektområden

  Inlämnad
  2005-10-25
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • konvertering av arbetslöshetsersättning till starta-eget-bidrag

  Skriftlig fråga 2004/05:1978 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 1 juli Fråga 2005/06:1978 av Jeppe Johnsson m till näringsminister Thomas Östros om konvertering av arbetslöshetsersättning till starta-eget-bidrag Att starta ett företag är för det mesta förknippat med stort ekonomiskt risktagande. För att underlätta för arbetslösa att starta eget finns ett så kallat starta-eget-bidrag.

  Inlämnad
  2005-07-01
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • den så kallade fyratimmarsregeln för yrkesfiskare

  Skriftlig fråga 2004/05:1551 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 29 april Fråga 2004/05:1551 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om den så kallade fyratimmarsregeln för yrkesfiskare Det svenska yrkesfisket är trängt från många håll, inte minst av en helt otrolig och oförutsebar byråkrati. Den 1 mars infördes den så kallade fyratimmarsregeln. Det innebär

  Inlämnad
  2005-04-29
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • olika momssatser

  Skriftlig fråga 2004/05:1523 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 28 april Fråga 2004/05:1523 av Jeppe Johnsson m till finansminister Pär Nuder om olika momssatser Det svenska momssystemet är ett lapptäcke där det blir allt svårare att se en logik. Det finns flera exempel på verksamheter som tycks vara lika till sin karaktär, men som har olika momssats. Ett exempel är campingplatser

  Inlämnad
  2005-04-28
  Besvarare
  Pär Nuder (S)
 • momsregler vid import av bilar

  Skriftlig fråga 2004/05:1397 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 12 april Fråga 2004/05:1397 av Jeppe Johnsson m till finansminister Pär Nuder om momsregler vid import av bilar Sedan det svenska EU-inträdet 1995 har det blivit enklare att importera bilar från övriga EU-länder. Detta har lett till ökad konkurrens på bilmarknaden och lägre priser för konsumenterna. Reglerna för

  Inlämnad
  2005-04-12
  Besvarare
  Pär Nuder (S)
 • svenskt ålfiske

  Skriftlig fråga 2004/05:1227 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 15 mars Fråga 2004/05:1227 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om svenskt ålfiske Ålen är en av de viktigaste arterna i det svenska småskaliga yrkesfisket, såväl när det gäller fisket vid kusten som insjöfisket. Ålfisket i Europa bedrivs på olika sätt. I Sydeuropa fångas glasål, som

  Inlämnad
  2005-03-15
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • ägarbyte av bil

  Skriftlig fråga 2004/05:1105 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 2 mars Fråga 2004/05:1105 av Jeppe Johnsson m till statsrådet Ulrica Messing om ägarbyte av bil Då du säljer en bil är det viktigt att ägarbytet fungerar. Under senare år har det blivit vanligare att man säljer begagnade bilar till icke-svenska medborgare. Då inträffar det ibland att ägarbytet inte har fungerat,

  Inlämnad
  2005-03-02
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • snatteribrott

  Skriftlig fråga 2004/05:934 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 10 februari Fråga 2004/05:934 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om snatteribrott I Sverige begås varje år ca 20 miljoner så kallade snatteribrott, det vill säga någon stjäl för ett belopp på mindre än 800 kr. Endast ca 67 000 av dessa beräknade snatterier anmäls till polisen och av de anmälda

  Inlämnad
  2005-02-10
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • resursbristen inom kriminalvården

  Skriftlig fråga 2004/05:245 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 29 oktober Fråga 2004/05:245 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om resursbristen inom kriminalvården Att svensk kriminalvård befinner sig i kris behöver ingen tvivla på. Rymningarna från fängelserna och att tidigare generaldirektören för Kriminalvårdsstyrelsen säger upp sig är två tydliga

  Inlämnad
  2004-10-29
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • frigivning av fångar med missbruksproblem

  Skriftlig fråga 2004/05:82 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 7 oktober Fråga 2004/05:82 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om frigivning av fångar med missbruksproblem En stor del av dem som sitter i svenska fängelser har missbruksproblem. Personer med missbruksproblem, som döms till fängelse, har möjlighet att avtjäna en del av sitt straff utanför

  Inlämnad
  2004-10-07
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • att kriminalisera smygfilmning

  Skriftlig fråga 2004/05:66 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 29 september Fråga 2004/05:66 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om att kriminalisera smygfilmning I Sverige är det fullt lagligt att filma eller fotografera människor utan att de känner till det. Det är därför inget brott att smygfilma någon, inte ens om det rör sig om någon som har sex.

  Inlämnad
  2004-09-29
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • modemkapning

  Skriftlig fråga 2004/05:32 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 21 september Fråga 2004/05:32 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om modemkapning Under senare år har antalet fall med modemkapning ökat. Under Internetsurfning får den som är uppkopplad in en särskild programvara i datorn och en ruta poppar uppFör att få bort rutan måste man klicka OK och

  Inlämnad
  2004-09-21
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Tullverket

  Skriftlig fråga 2002/03:1339 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 1 september Fråga 2002/03:1339 av Jeppe Johnsson m till finansminister Bosse Ringholm om Tullverket Inom en snar framtid utvidgas EU med tio nya medlemsstater. Det är positivt och kommer att öka handel och välstånd i både vårt land och i de nya medlemsländerna. Samtidigt måste tullen spara minst 80 miljoner kronor.

  Inlämnad
  2003-09-01
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)

Filter

Valda filter