Jeppe Johnsson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Blekinge län
Titel
Adjunkt
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2009-08-15

Justitieutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2009-08-15
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2009-08-15
Suppleant
2003-01-01 – 2006-10-02

Trafikutskottet

Suppleant
2004-09-23 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2002-12-31

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Suppleant
2006-02-09 – 2006-04-26

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning

  Skriftlig fråga 2005/06:2091 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 31 augusti Fråga 2005/06:2091 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning Den 1 juni 2006 justerade miljö- och jordbruksutskottet betänkandet 2005/06:Mju26, Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödningen Bakom betänkandet står Socialdemokraterna,

  Inlämnad
  2006-08-31
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • Tullens resurser för att hindra narkotikasmuggling

  Skriftlig fråga 2005/06:2013 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 15 augusti Fråga 2005/06:2013 av Jeppe Johnsson m till finansminister Pär Nuder s Tullens resurser för att hindra narkotikasmuggling  Vid halvårsskiftet 2004 genomförde Tullverket sin senaste stora omorganisation. Detta innebar att de tidigare regionledningarna ersattes med tre så kallade kompetenscentrum i Stockholm,

  Inlämnad
  2006-08-15
  Besvarare
  Pär Nuder (S)
 • Försvarsmusiken

  Skriftlig fråga 2005/06:1649 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 18 maj Fråga 2005/06:1649 av Jeppe Johnsson m till försvarsminister Leni Björklund s Försvarsmusiken Försvarsmakten har lagt förslag om att spara ca 25 miljoner kronor på försvarsmusiken. Det innebär att ca 30 av kostnaderna för försvarsmusiken ska bort. I dag finns försvarsmusik i Karlskrona Marinens Musikkår,

  Inlämnad
  2006-05-18
  Besvarare
  Leni Björklund (S)
 • Outnyttjad svensk Kilowatt

  Skriftlig fråga 2005/06:1379 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 6 april Fråga 2005/06:1379 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Outnyttjad svensk kilowatt Kilowatt kallas den sammanlagda motorkraften möjligheten att fiska vid fiske i Västerhavet Kattegatt, Skagerrak och NordsjönDen uppgår till 81 000 kilowatt och fördelas bland de fartyg som fiskar

  Inlämnad
  2006-04-06
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • Den snabbt ökande skarvpopulationen vid våra kuster

  Skriftlig fråga 2005/06:1227 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 17 mars Fråga 2005/06:1227 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Den snabbt ökande skarvpopulationen vid våra kuster Fiskeriverkets nya rapport Kartläggning av för skarvskador speciellt utsatta fisken och skarvens effekter på ekosystemet visar att fågelarten skarv har ökat med

  Inlämnad
  2006-03-17
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • Länsrätten i Skåne

  Skriftlig fråga 2005/06:802 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 17 januari Fråga 2005/06:802 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström s Länsrätten i Skåne Den 1 januari 1997 bildades Skåne län genom att Kristianstads och Malmöhus län lades samman. Länsrätten blev vid sammanslagningen kvar både i Kristianstad och i Malmö. I årets budgetproposition står bland

  Inlämnad
  2006-01-17
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Framställningen av miljövänliga oleokemiska produkter

  Skriftlig fråga 2005/06:567 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 8 december Fråga 2005/06:567 av Jeppe Johnsson m till näringsminister Thomas Östros s Framställningen av miljövänliga oleokemiska produkter Fetter, både vegetabiliska och animaliska, är förnyelsebara råvaror och ingår i definitionen för så kallad biomassa. De kan därför användas för framställning av förnyelsebar

  Inlämnad
  2005-12-08
  Besvarare
  Thomas Östros (S)
 • Högriskskydd för arbetsgivare som anställer långtidssjukskrivna

  Skriftlig fråga 2005/06:228 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 25 oktober Fråga 2005/06:228 av Jeppe Johnsson m till statsrådet Hans Karlsson s Högriskskydd för arbetsgivare som anställer långtidssjukskrivna Proposition 2002/03:2 behandlade samarbetet mellan arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Ett projekt under namnet Faros startades och Blekinge var ett av fem projektområden

  Inlämnad
  2005-10-25
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • lagen om allmän inpasseringskontroll i kriminalvården

  Skriftlig fråga 2003/04:1529 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 17 augusti Fråga 2003/04:1529 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om lagen om allmän inpasseringskontroll i kriminalvården Den 15 december 2003 beslöt riksdagen om så kallad allmän inpasseringskontroll i kriminalvården. Lagen trädde i kraft den 1 februari i år. Lagen ger Kriminalvårdsstyrelsen

  Inlämnad
  2004-08-17
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • tullens brottsbekämpning

  Skriftlig fråga 2003/04:1498 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 5 augusti Fråga 2003/04:1498 av Jeppe Johnsson m till finansminister Bosse Ringholm om tullens brottsbekämpning Den 1 juli trädde tullens nya organisation i kraft, vilket innebar kraftiga besparingar på verksamheten. På många platser i landet försvann tullen helt och i mitt hemlän, Blekinge, minskades bemanningen

  Inlämnad
  2004-08-05
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • strafflindring vid utvisningsdom

  Skriftlig fråga 2003/04:1492 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 4 augusti Fråga 2003/04:1492 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om strafflindring vid utvisningsdom I brottsbalken 29 kap. 5 finns en bestämmelse som säger att vid straffmätning ska rätten utöver brottets straffvärde i skälig omfattning beakta bland annat om den tilltalade förorsakas men

  Inlämnad
  2004-08-04
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • återbetalning av studielån vid värnplikt

  Skriftlig fråga 2003/04:1205 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 14 maj Fråga 2003/04:1205 av Jeppe Johnsson m till utbildningsminister Thomas Östros om återbetalning av studielån vid värnplikt Enligt reglerna för studiemedel har du rätt till en betalningsfri termin då du avslutar eller gör uppehåll i dina studier. Den som inkallas till militärtjänstgöring under pågående studier

  Inlämnad
  2004-05-14
  Besvarare
  Thomas Östros (S)
 • införande av friår

  Skriftlig fråga 2003/04:1155 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 5 maj Fråga 2003/04:1155 av Jeppe Johnsson m till statsrådet Hans Karlsson om införande av friår Försök med så kallat friår har pågått i tolv kommuner och hitintills har 3 000 personer utnyttjat möjligheten. En utredning från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering IFAU visar att försöket inte gett avsett

  Inlämnad
  2004-05-05
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • sätet för myndigheten Statens sjöhistoriska museer

  Skriftlig fråga 2003/04:725 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 10 februari Fråga 2003/04:725 av Jeppe Johnsson m till kulturminister Marita Ulvskog om sätet för myndigheten Statens sjöhistoriska museer Den 19 mars 1998 beslutade riksdagen att myndigheten Statens sjöhistoriska museer skall ha sitt säte i Karlskrona samt att överintendenten vid myndigheten och det centrala kansliet

  Inlämnad
  2004-02-10
  Besvarare
  Marita Ulvskog (S)
 • livstidsstraff

  Skriftlig fråga 2003/04:634 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 27 januari Fråga 2003/04:634 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om livstidsstraff I SOU 2002:26, Frigivning från livstidsstraff finns förslag om hur livstidsdömdas ansökan om att få sina straff omvandlade till tidsbestämda straff ska regleras i framtiden. Förslaget har varit utsänt på remiss

  Inlämnad
  2004-01-27
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • utvisning på grund av brott

  Skriftlig fråga 2003/04:551 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 13 januari Fråga 2003/04:551 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om utvisning på grund av brott Sverige ska vara ett öppet samhälle. En tydligare syn på människors rättigheter, skyldigheter och möjligheter lägger grunden för detta. En grundläggande skyldighet utgörs av att inte bryta mot lagen.

  Inlämnad
  2004-01-13
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • misskötsel vid icke frihetsberövande påföljd

  Skriftlig fråga 2003/04:343 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 27 november Fråga 2003/04:343 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om misskötsel vid icke frihetsberövande påföljd Den som döms till en icke frihetsberövande påföljd kan om han/hon missköter sig få denna dom undanröjd. Domstolen kan då i stället döma till fängelse. Fängelsestraffet kan i vissa

  Inlämnad
  2003-11-27
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Tullverket

  Skriftlig fråga 2002/03:1339 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 1 september Fråga 2002/03:1339 av Jeppe Johnsson m till finansminister Bosse Ringholm om Tullverket Inom en snar framtid utvidgas EU med tio nya medlemsstater. Det är positivt och kommer att öka handel och välstånd i både vårt land och i de nya medlemsländerna. Samtidigt måste tullen spara minst 80 miljoner kronor.

  Inlämnad
  2003-09-01
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • stridsbåtar från försvaret

  Skriftlig fråga 2002/03:1278 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 6 augusti Fråga 2002/03:1278 av Jeppe Johnsson m till försvarsminister Leni Björklund om stridsbåtar från försvaret Sjöräddningssällskapet disponerar sedan några år, först tre och sedan ytterligare sju, av försvarets stridsbåtar, med det villkoret att Sjöräddningssällskapet står för drift och underhåll. Detta har

  Inlämnad
  2003-08-06
  Besvarare
  Leni Björklund (S)
 • tingsrätternas organisation

  Skriftlig fråga 2002/03:1268 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 29 juli Fråga 2002/03:1268 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om tingsrätternas organisation Regeringen bedriver för närvarande ett arbete där man ser över organisationen av tingsrätterna. Vid fyra av landets tingsrätter har man så kallad flerortsmodell, bland annat vid Blekinge tingsrätt.

  Inlämnad
  2003-07-29
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)

Filter

Valda filter