Jeppe Johnsson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Blekinge län
Titel
Adjunkt
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2009-08-15

Justitieutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2009-08-15
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2009-08-15
Suppleant
2003-01-01 – 2006-10-02

Trafikutskottet

Suppleant
2004-09-23 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2002-12-31

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Suppleant
2006-02-09 – 2006-04-26

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • körkortsprov

  Skriftlig fråga 2000/01:1329 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 1 juni Fråga 2000/01:1329 av Jeppe Johnsson m till näringsminister Björn Rosengren om körkortsprov Köerna för uppkörning är i dag längre än någonsin tidigare. Den som klarar sitt teoretiska prov i dag kan inte räkna med att få en tid för det praktiska provet förrän efter sommaren. Detta gäller i stora delar av

  Inlämnad
  2001-06-05
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • häktessituationen

  Skriftlig fråga 2000/01:1325 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 1 juni Fråga 2000/01:1325 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om häktessituationen Måndagen den 28 maj satt 340 personer dömda till fängelse kvar på häkten och väntade på en anstaltsplats. Den 1 april hade drygt hälften av landets häkten en beläggning på över 100 av antalet tillgängliga platser.

  Inlämnad
  2001-06-01
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • lagerbolag

  Skriftlig fråga 2000/01:1199 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 10 maj Fråga 2000/01:1199 av Jeppe Johnsson m till finansminister Bosse Ringholm om lagerbolag Sedan ca 50 år tillbaka har det pågått handel med s.k. lagerbolag, dvs. färdigbildade men ej aktiva aktiebolag. Företeelsen har förmodligen uppkommit för att snabbt kunna komma igång med verksamhet i aktiebolagsform.

  Inlämnad
  2001-05-10
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • att ställa till svars för BSE

  Skriftlig fråga 2000/01:1120 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 26 april Fråga 2000/01:1120 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Margareta Winberg om att ställa till svars för BSE WHO, Världshälsoorganisationen, har nyligen haft ett krismöte om BSE, galna ko-sjukan. Där varnade forskare för att det inom kort kan komma utbrott av BSE i Polen, Ryssland och andra östeuropeiska

  Inlämnad
  2001-04-26
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • konkurslagen

  Skriftlig fråga 2000/01:1017 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 6 april Fråga 2000/01:1017 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om konkurslagen Den svenska konkurslagstiftningen har brister. Med jämna mellanrum kan man läsa om någon som köpt och betalat en kapitalvara, men inte hunnit hämta ut den innan det säljande företaget gått i konkurs. Därmed är varan

  Inlämnad
  2001-04-06
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • statlig sponsring

  Skriftlig fråga 2000/01:749 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 19 februari Fråga 2000/01:749 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Margareta Winberg om statlig sponsring SVT:s verksamhet finansieras via våra TV-avgifter och genom direkta statliga bidrag. Då blir man något förbluffad över att staten även går in och finansierar enskilda program genom att sponsra särskilt

  Inlämnad
  2001-02-19
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • avgiftsfinansierad TV-medverkan

  Skriftlig fråga 2000/01:746 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 19 februari Fråga 2000/01:746 av Jeppe Johnsson m till kulturminister Marita Ulvskog om avgiftsfinansierad TV-medverkan När man i den statligt finansierade TV:n tittar på program av utbildnings- eller upplysningskaraktär, utgår man givetvis från att det uppfyller de etiska krav man har rätt ställa på program av

  Inlämnad
  2001-02-19
  Besvarare
  kulturminister Marita Ulvskog (S)
 • djurskyddet inom EU

  Skriftlig fråga 2000/01:518 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 9 januari Fråga 2000/01:518 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Margareta Winberg om djurskyddet inom EU Så har vi då återigen, genom TV:n, fått ta del av fruktansvärda bilder där djur misshandlas och plågas i belgiska slakterier. För mig känns det ofattbart att djur kan behandlas på ett sådant okänsligt

  Inlämnad
  2001-01-09
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • litauiska kriminella

  Skriftlig fråga 2000/01:480 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 20 december Fråga 2000/01:480 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om litauiska kriminella Sedan visumtvånget slopades 1997 har resandeströmmen från Litauen successivt vuxit. Enligt polisen är det uppseendeväckande många av de resande som har helt andra planer med sin vistelse i Sverige än

  Inlämnad
  2000-12-20
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • gamla fiskenät

  Skriftlig fråga 2000/01:268 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 22 november Fråga 2000/01:268 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Margareta Winberg om gamla fiskenät Vid flera tillfällen har jag blivit kontaktad av fiskare hemma i Blekinge om s.k. spökgarn. Spökgarnen är alls inga spöken, de finns i verkligheten och blir fler och fler. Det handlar om gamla nät som glömts

  Inlämnad
  2000-11-22
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • TV-gudstjänster

  Skriftlig fråga 2000/01:272 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 21 november Fråga 2000/01:272 av Jeppe Johnsson m till kulturminister Marita Ulvskog om TV-gudstjänster Som ett public-service- företag, har Sveriges Television bl.a. uppdraget att i skälig omfattning tillgodose olika gruppers behov, bl.a. i fråga om religion. Nu har Sveriges Television efter sin omorganisation

  Inlämnad
  2000-11-22
  Besvarare
  kulturminister Marita Ulvskog (S)
 • våld och hot inom kriminalvården

  Skriftlig fråga 2000/01:201 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 10 november Fråga 2000/01:201 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om våld och hot inom kriminalvården Våld och hot inom kriminalvården blir allt vanligare. Det gäller både hot och våld mellan intagna och mot personalen. Intagna som mördar och slår ihjäl varandra. Bråkar inbördes, bildar gäng

  Inlämnad
  2000-11-09
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • underlag för infrastruktursatsningar

  Skriftlig fråga 2000/01:43 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 10 oktober Fråga 2000/01:43 av Jeppe Johnsson m till näringsminister Björn Rosengren om underlag för infrastruktursatsningar Statens institut för kommunikationsanalys SIKA tar fram siffror och underlag för de långsiktiga investeringsplanerna i landet. Det är av största vikt att dessa analyser speglar verkligheten.

  Inlämnad
  2000-10-10
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • påföljder vid människorsmuggling

  Skriftlig fråga 1999/2000:1152 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 20 juni Fråga 1999/2000:1152 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Laila Freivalds om påföljder vid människosmuggling Tragedin i Dover, där 58 människor fick sätta livet till i en container, har satt fokus på människosmuggling som problem, och som är ett brott som ökar i omfattning. Samma sak som hände i Dover

  Inlämnad
  2000-06-21
  Besvarare
  statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)
 • återfallsförbrytare

  Skriftlig fråga 1999/2000:910 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 10 maj Fråga 1999/2000:910 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Laila Freivalds om återfallsförbrytare BRÅ har i en undersökning letat fram de tio personer som samlat på sig mest lagföringar. Totalt har dessa tio lagförts 1 440 gånger för sammanlagt 2 700 brott och dömts till tillhopa 130 års fängelse. Självklart

  Inlämnad
  2000-05-10
  Besvarare
  justitieminister Laila Freivalds (S)
 • påföljder för kvinnomisshandel

  Skriftlig fråga 1999/2000:697 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 14 mars Fråga 1999/2000:697 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Laila Freivalds om påföljder för kvinnomisshandel Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 1999 har det införts en möjlighet för domstolarna att utdöma påföljden villkorlig dom i förening med samhällstjänst. I lagtexten finns inte

  Inlämnad
  2000-03-15
  Besvarare
  justitieminister Laila Freivalds (S)
 • hot och våld inom kriminalvården

  Skriftlig fråga 1999/2000:497 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 3 februari Fråga 1999/2000:497 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Laila Freivalds om hot och våld inom kriminalvården Situationen inom kriminalvården är ansträngd. Antalet s.k. extrema händelser under åren 1998 och 1999 är många. Våld och hot riktar sig såväl mot personalen som mot de intagna. Ett allt grövre

  Inlämnad
  2000-02-03
  Besvarare
  justitieminister Laila Freivalds (S)
 • KA 2

  Skriftlig fråga 1999/2000:465 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 25 januari Fråga 1999/2000:465 av Jeppe Johnsson m till försvarsminister Björn von Sydow om KA 2 Regeringen har beslutat om Riktlinjer för det fortsatta arbetet med översyn av Försvarsmaktens grundorganisation Under rubriken Miljöpolitiska aspekter står följande. Grundorganisationen skall utformas så att Försvarsmakten

  Inlämnad
  2000-01-25
  Besvarare
  försvarsminister Björn von Sydow (S)
 • allmänt anställningsstöd

  Skriftlig fråga 1999/2000:373 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 14 december Fråga 1999/2000:373 av Jeppe Johnsson m till näringsminister Björn Rosengren om allmänt anställningsstöd När en företagare anställer någon som är arbetslös kan s.k. allmänt anställningsstöd utgå. Syftet är att stimulera anställningar av personer som har svårigheter att få ett reguljärt arbete. Det allmänna

  Inlämnad
  1999-12-14
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • rymningar

  Skriftlig fråga 1999/2000:259 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 24 november Fråga 1999/2000:259 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Laila Freivalds om rymningar Fredagen den 19 november avvek tre interner dömda för mord, grova våldtäkter och narkotikabrott från den psykiatriska kliniken på S:t Sigfrids sjukhus i Växjö. Två av rymlingarna betecknas som mycket farliga.

  Inlämnad
  1999-11-24
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)

Filter

Valda filter