Jeppe Johnsson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Blekinge län
Titel
Adjunkt
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2009-08-15

Justitieutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2009-08-15
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2009-08-15
Suppleant
2003-01-01 – 2006-10-02

Trafikutskottet

Suppleant
2004-09-23 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2002-12-31

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Suppleant
2006-02-09 – 2006-04-26

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Miljösanktionsavgifter

  Skriftlig fråga 2006/07:1561 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 16 augusti Fråga 2006/07:1561 Miljösanktionsavgifter av Jeppe Johnsson m till miljöminister Andreas Carlgren c Naturvårdsverket har ålagt drygt 120 företag att betala en så kallad miljösanktionsavgift avseende överträdelser av 9 förordningen 2005:209 om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.

  Inlämnad
  2007-08-16
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Laxfisket

  Skriftlig fråga 2006/07:1033 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 13 april Fråga 2006/07:1033 Laxfisket av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Enligt beslut i EU ska de så kallade drivgarnen vara helt borta i Östersjön efter den 1 januari 2008. Anledningen till utfasningen var bland annat oönskade bifångster av marina däggdjur. Argument för förbud

  Inlämnad
  2007-04-13
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Postens service

  Skriftlig fråga 2006/07:898 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 21 mars Fråga 2006/07:898 Postens service av Jeppe Johnsson m till statsrådet Åsa Torstensson c Postverket har inlett ett försök som innebär att man på en del orter i landet, bland annat i Sölvesborgs kommun, delar ut posten sent på eftermiddagen. Många företag får posten så sent på eftermiddagen att man inte

  Inlämnad
  2007-03-21
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Fårregister

  Skriftlig fråga 2006/07:742 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 28 februari Fråga 2006/07:742 Fårregister av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Det svenska och europeiska lantbruket är omgärdat av en omfattande byråkrati. En lantbrukare eller djuruppfödare tvingas använda en stor del av sin disponibla tid till att fylla i banketter och läsa in regelverk

  Inlämnad
  2007-02-28
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Konsekvenser av nya bestämmelser för ålfisket

  Interpellation 2006/07:163 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 15 december Interpellation 2006/07:163 Konsekvenser av nya bestämmelser för ålfisket av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c De nya bestämmelserna för ålfiske, som innebär att endast den som året innan fiskat 400 kilo får fortsätta att fiska ål, slår hårt och orättvist mot många yrkesfiskare.

  Inlämnad
  2006-12-15
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Stillbild från Allmänpolitisk debatt: Allmänpolitisk debatt

  Allmänpolitisk debatt

  Allmänpolitisk

 • Utbyggnaden av E 22

  Motion 2006/07:T313 av Jeppe Johnsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2006/07:T313 av Jeppe Johnsson m.fl. m Utbyggnaden av E 22 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbyggnaden av E 22. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om alternativ finansiering av utbyggnaden

  Inlämnad
  2006-10-31
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2006/07:TU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Ersättningen till fristående skolor

  Motion 2006/07:Ub298 av Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 2006/07:Ub298 av Jeppe Johnsson m Ersättningen till fristående skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ersättningen till fristående skolor. Motivering I många kommuner drar man fortfarande av för s.k. skolpliktkostnader då

  Inlämnad
  2006-10-31
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2006/07:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Förnybara råvaror

  Motion 2006/07:N204 av Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 2006/07:N204 av Jeppe Johnsson m Förnybara råvaror Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över de subventioner som i dag hotar råvarutillgången för de industrier som framställer s.k. oleokemiska produkter. Motivering Fett,

  Inlämnad
  2006-10-31
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2006/07:NU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning

  Skriftlig fråga 2005/06:2091 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 31 augusti Fråga 2005/06:2091 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning Den 1 juni 2006 justerade miljö- och jordbruksutskottet betänkandet 2005/06:Mju26, Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödningen Bakom betänkandet står Socialdemokraterna,

  Inlämnad
  2006-08-31
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • Tullens resurser för att hindra narkotikasmuggling

  Skriftlig fråga 2005/06:2013 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 15 augusti Fråga 2005/06:2013 av Jeppe Johnsson m till finansminister Pär Nuder s Tullens resurser för att hindra narkotikasmuggling  Vid halvårsskiftet 2004 genomförde Tullverket sin senaste stora omorganisation. Detta innebar att de tidigare regionledningarna ersattes med tre så kallade kompetenscentrum i Stockholm,

  Inlämnad
  2006-08-15
  Besvarare
  Pär Nuder (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa fiskeripolitiska frågor

  Vissa fiskeripolitiska frågor

  Betänkande 2005/06:MJU27

  Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen om resultatet av den reformering av EU:s gemensamma fiskeripolitik som genomfördes år 2002 och hur genomförandet och tillämpningen därefter har framskridit. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

  Behandlade dokument
  77
  Förslagspunkter
  57
  Reservationer
  68 
  Anföranden och repliker
  22, 91 minuter
  Justering
  2006-05-30
  Debatt
  2006-06-16
  Beslut
  2006-06-17
 • Stillbild från Debatt om förslag: En modernare kriminalvårdslag

  En modernare kriminalvårdslag

  Betänkande 2005/06:JuU33

  Övergången från livet i anstalt till livet i frihet ska bli bättre och mer strukturerad. Utslussningen ska anpassas till vad varje intagen behöver för att förbättra förutsättningarna för att han eller hon ska klara sig i samhället efter frigivningen utan att återfalla i brott. Det ska finnas fyra typer

  Behandlade dokument
  57
  Förslagspunkter
  54
  Reservationer
  45 
  Anföranden och repliker
  23, 101 minuter
  Justering
  2006-05-11
  Debatt
  2006-05-19
  Beslut
  2006-05-19
 • Försvarsmusiken

  Skriftlig fråga 2005/06:1649 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 18 maj Fråga 2005/06:1649 av Jeppe Johnsson m till försvarsminister Leni Björklund s Försvarsmusiken Försvarsmakten har lagt förslag om att spara ca 25 miljoner kronor på försvarsmusiken. Det innebär att ca 30 av kostnaderna för försvarsmusiken ska bort. I dag finns försvarsmusik i Karlskrona Marinens Musikkår,

  Inlämnad
  2006-05-18
  Besvarare
  Leni Björklund (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ökad kontroll av vapen

  Ökad kontroll av vapen

  Betänkande 2005/06:JuU29

  Riksdagen har godkänt regeringens lagförslag om ökad kontroll av vapen. Syftet med beslutet är att förhindra att skjutvapen hamnar på den illegala marknaden, men också till att motverka missbruk, olyckshändelser och brottslig verksamhet med legala vapen. Riksdagens beslut innebär bland annat att polisen

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  9, 36 minuter
  Justering
  2006-04-20
  Debatt
  2006-04-28
  Beslut
  2006-05-03
 • med anledning av prop. 2005/06:172 Nationell klimatpolitik i global samverkan

  Motion 2005/06:MJ45 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en parlamentarisk utredning som grund för klimatpolitiken efter kontrollstationen 2008. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om energipolitikens koppling till klimatpolitiken.

  Inlämnad
  2006-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2005/06:MJU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning

  Motion 2005/06:Ju53 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en ökad parlamentarisk kontroll av hemliga tvångsmedel. 2 Brottsbekämpning på rättsstatens grund 2.1 Inledning Grov brottslighet är ett hot mot såväl enskilda medborgare som Sverige som helhet. De grövsta brotten,

  Inlämnad
  2006-04-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:JuU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:177 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

  Motion 2005/06:Ju48 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en ökad parlamentarisk kontroll av hemliga tvångsmedel. 2 Brottsbekämpning på rättsstatens grund 2.1 Inledning Grov brottslighet är ett hot mot såväl Sverige som land som mot enskilda medborgare. De grövsta brotten,

  Inlämnad
  2006-04-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:JuU30
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:180 Ett stärkt nämndemannainstitut

  Motion 2005/06:Ju46 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rekrytering av nämndemän genom en fri kvot. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om krav på svenskt medborgarskap för nämndemannauppdraget. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2006-04-13
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2005/06:JuU32
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Outnyttjad svensk Kilowatt

  Skriftlig fråga 2005/06:1379 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 6 april Fråga 2005/06:1379 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Outnyttjad svensk kilowatt Kilowatt kallas den sammanlagda motorkraften möjligheten att fiska vid fiske i Västerhavet Kattegatt, Skagerrak och NordsjönDen uppgår till 81 000 kilowatt och fördelas bland de fartyg som fiskar

  Inlämnad
  2006-04-06
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)

Filter

Valda filter