Jeppe Johnsson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Blekinge län
Titel
Adjunkt
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2009-08-15

Justitieutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2009-08-15
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2009-08-15
Suppleant
2003-01-01 – 2006-10-02

Trafikutskottet

Suppleant
2004-09-23 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2002-12-31

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Suppleant
2006-02-09 – 2006-04-26

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Ammunitionen i Östersjön

  Skriftlig fråga 2007/08:1458 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 7 juli Fråga 2007/08:1458 Ammunitionen i Östersjön av Jeppe Johnsson m till miljöminister Andreas Carlgren c På Östersjöns botten finns mycket vapen och ammunition som dumpades vid andra världskrigets slut. En del av denna ammunition innehåller olika typer av kemiska stridsmedel av vilka särskilt senapsgas
  Inlämnad
  2008-07-07
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Sälarnas inverkan på torsken

  Skriftlig fråga 2007/08:1205 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 13 maj Fråga 2007/08:1205 Sälarnas inverkan på torsken av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Torsken är en art som för närvarande anses hotad. Torskförekomsten i Östersjön beror inte bara på hur stort fisketrycket är. Av stor betydelse är även syrehalt, salthalt, skarpsill, skarv och
  Inlämnad
  2008-05-13
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Miljöstyrningsrådet

  Skriftlig fråga 2007/08:1131 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 21 april Fråga 2007/08:1131 Miljöstyrningsrådet av Jeppe Johnsson m till miljöminister Andreas Carlgren c Miljöstyrningsrådet är ett bolag som bildades 1995 och som ägs gemensamt av stat och näringsliv genom Miljödepartementet, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting. Miljöstyrningsrådet rekommenderar
  Inlämnad
  2008-04-21
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Djurskydd

  Djurskydd

  Betänkande 2007/08:MJU13

  Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om djurskydd. Skälet är att det redan finns regler som gäller eller att det pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar om nationella och internationella djurskyddsfrågor samt djurhållning och djurskötsel.
  Behandlade dokument
  24
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  17, 1 minuter
  Justering
  2008-03-27
  Debatt
  2008-04-09
  Beslut
  2008-04-10
 • Vattenkraftens miljöansvar

  Skriftlig fråga 2007/08:979 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 14 mars Fråga 2007/08:979 Vattenkraftens miljöansvar av Jeppe Johnsson m till näringsminister Maud Olofsson c Under de senaste dagarna har medier i sydöstra Sverige rapporterat om vattenkraftverksbygget i Fridasfors i Mörrumsån. Det nya vattenkraftverket kommer att ersätta ett äldre, och i samband med bygget
  Inlämnad
  2008-03-14
  Besvarare
  Maud Olofsson (C)
 • Tullverkets organisation i Blekinge

  Skriftlig fråga 2007/08:673 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 30 januari Fråga 2007/08:673 Tullverkets organisation i Blekinge av Jeppe Johnsson m till finansminister Anders Borg m I dag presenterade Tullverket sin plan för att spara in 300 tjänster runt om i landet. Bland de drabbade tullstationerna finns Karlshamns hamn där 16 personer ur gränsskyddsgrupperna kommer
  Inlämnad
  2008-01-30
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Telefoni i glesbygd

  Skriftlig fråga 2007/08:333 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 23 november Fråga 2007/08:333 Telefoni i glesbygd av Jeppe Johnsson m till statsrådet Åsa Torstensson c På flera håll i den svenska glesbygden har enskilda medborgare blivit utan fungerande telefon när Telia effektiviserar sitt telenät. Företaget klipper helt sonika av kopparkablarna till fastigheter som ligger
  Inlämnad
  2007-11-23
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Stillbild från Allmänpolitisk debatt: Allmänpolitisk debatt

  Allmänpolitisk debatt

  Allmänpolitisk
 • Bluffakturor

  Motion 2007/08:Fi261 av Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 2007/08:Fi261 av Jeppe Johnsson m Bluffakturor m1630 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om reglerna för hantering av ansökningar om betalningsföreläggande. Motivering Enligt uppgifter från Svensk Handel omsätter branschen
  Inlämnad
  2007-10-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2007/08:FiU18
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Översyn av konsumentköplagen

  Motion 2007/08:C345 av Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 2007/08:C345 av Jeppe Johnsson m Översyn av konsumentköplagen m1679 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändringar i konsumentköplagen. Motivering Enligt konsumentköplagen har kunden trettio dagar på sig att betala en faktura
  Inlämnad
  2007-10-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2007/08:CU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utvisning för brott

  Motion 2007/08:Ju357 av Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 2007/08:Ju357 av Jeppe Johnsson m Utvisning för brott m1454 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utvisning av icke-svensk medborgare som döms för brott med fängelse i mer än sex månader i straffskalan. Riksdagen tillkännager
  Inlämnad
  2007-10-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2009/10:JuU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Återvinning av mobiltelefoner

  Motion 2007/08:MJ306 av Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 2007/08:MJ306 av Jeppe Johnsson m Återvinning av mobiltelefoner m1364 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett återvinningssystem för uttjänta mobiltelefoner införs. Motivering Enligt riksdagens utredningstjänst RUT
  Inlämnad
  2007-10-03
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2007/08:MJU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utbyggnad av E 22

  Motion 2007/08:T274 av Jeppe Johnsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2007/08:T274 av Jeppe Johnsson m.fl. m Utbyggnad av E 22 m1358 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbyggnaden av E 22. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alternativ finansiering
  Inlämnad
  2007-10-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2007/08:TU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Ersättning till fristående skolor

  Motion 2007/08:Ub269 av Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 2007/08:Ub269 av Jeppe Johnsson m Ersättning till fristående skolor m1365 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ersättningen till fristående skolor. Motivering Kommunernas ersättning till friskolor styrs av skollagen. I början
  Inlämnad
  2007-10-02
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2007/08:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Tjuvar som vägrar avslöja tjuvgömman

  Motion 2007/08:Ju220 av Ulla Löfgren och Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 2007/08:Ju220 av Ulla Löfgren och Jeppe Johnsson m Tjuvar som vägrar avslöja tjuvgömman m1118 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om straff för brottslingar som inte avslöjar var de gömt tjuvgodset. Motivering Det finns brottslingar
  Inlämnad
  2007-09-28
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:JuU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Högersväng vid rödljus

  Motion 2007/08:T237 av Jeppe Johnsson och Staffan Appelros (m)

  Motion till riksdagen 2007/08:T237 av Jeppe Johnsson och Staffan Appelros m Högersväng vid rödljus m1135 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om högersväng vid rödljus. Motivering För att få trafiken att flyta bättre är det på vissa håll i världen,
  Inlämnad
  2007-10-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2007/08:TU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning

  Skriftlig fråga 2005/06:2091 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 31 augusti Fråga 2005/06:2091 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning Den 1 juni 2006 justerade miljö- och jordbruksutskottet betänkandet 2005/06:Mju26, Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödningen Bakom betänkandet står Socialdemokraterna,
  Inlämnad
  2006-08-31
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • Tullens resurser för att hindra narkotikasmuggling

  Skriftlig fråga 2005/06:2013 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 15 augusti Fråga 2005/06:2013 av Jeppe Johnsson m till finansminister Pär Nuder s Tullens resurser för att hindra narkotikasmuggling  Vid halvårsskiftet 2004 genomförde Tullverket sin senaste stora omorganisation. Detta innebar att de tidigare regionledningarna ersattes med tre så kallade kompetenscentrum i Stockholm,
  Inlämnad
  2006-08-15
  Besvarare
  Pär Nuder (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa fiskeripolitiska frågor

  Vissa fiskeripolitiska frågor

  Betänkande 2005/06:MJU27

  Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen om resultatet av den reformering av EU:s gemensamma fiskeripolitik som genomfördes år 2002 och hur genomförandet och tillämpningen därefter har framskridit. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.
  Behandlade dokument
  77
  Förslagspunkter
  57
  Reservationer
  68 
  Anföranden och repliker
  22, 91 minuter
  Justering
  2006-05-30
  Debatt
  2006-06-16
  Beslut
  2006-06-17
 • Stillbild från Debatt om förslag: En modernare kriminalvårdslag

  En modernare kriminalvårdslag

  Betänkande 2005/06:JuU33

  Övergången från livet i anstalt till livet i frihet ska bli bättre och mer strukturerad. Utslussningen ska anpassas till vad varje intagen behöver för att förbättra förutsättningarna för att han eller hon ska klara sig i samhället efter frigivningen utan att återfalla i brott. Det ska finnas fyra typer
  Behandlade dokument
  57
  Förslagspunkter
  54
  Reservationer
  45 
  Anföranden och repliker
  23, 101 minuter
  Justering
  2006-05-11
  Debatt
  2006-05-19
  Beslut
  2006-05-19

Filter

Valda filter