Jeppe Johnsson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Blekinge län
Titel
Adjunkt
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2009-08-15

Justitieutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2009-08-15
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2009-08-15
Suppleant
2003-01-01 – 2006-10-02

Trafikutskottet

Suppleant
2004-09-23 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2002-12-31

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Suppleant
2006-02-09 – 2006-04-26

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning

  Skriftlig fråga 2005/06:2091 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 31 augusti Fråga 2005/06:2091 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning Den 1 juni 2006 justerade miljö- och jordbruksutskottet betänkandet 2005/06:Mju26, Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödningen Bakom betänkandet står Socialdemokraterna,

  Inlämnad
  2006-08-31
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • Tullens resurser för att hindra narkotikasmuggling

  Skriftlig fråga 2005/06:2013 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 15 augusti Fråga 2005/06:2013 av Jeppe Johnsson m till finansminister Pär Nuder s Tullens resurser för att hindra narkotikasmuggling  Vid halvårsskiftet 2004 genomförde Tullverket sin senaste stora omorganisation. Detta innebar att de tidigare regionledningarna ersattes med tre så kallade kompetenscentrum i Stockholm,

  Inlämnad
  2006-08-15
  Besvarare
  Pär Nuder (S)
 • Försvarsmusiken

  Skriftlig fråga 2005/06:1649 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 18 maj Fråga 2005/06:1649 av Jeppe Johnsson m till försvarsminister Leni Björklund s Försvarsmusiken Försvarsmakten har lagt förslag om att spara ca 25 miljoner kronor på försvarsmusiken. Det innebär att ca 30 av kostnaderna för försvarsmusiken ska bort. I dag finns försvarsmusik i Karlskrona Marinens Musikkår,

  Inlämnad
  2006-05-18
  Besvarare
  Leni Björklund (S)
 • Outnyttjad svensk Kilowatt

  Skriftlig fråga 2005/06:1379 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 6 april Fråga 2005/06:1379 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Outnyttjad svensk kilowatt Kilowatt kallas den sammanlagda motorkraften möjligheten att fiska vid fiske i Västerhavet Kattegatt, Skagerrak och NordsjönDen uppgår till 81 000 kilowatt och fördelas bland de fartyg som fiskar

  Inlämnad
  2006-04-06
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • Den snabbt ökande skarvpopulationen vid våra kuster

  Skriftlig fråga 2005/06:1227 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 17 mars Fråga 2005/06:1227 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Den snabbt ökande skarvpopulationen vid våra kuster Fiskeriverkets nya rapport Kartläggning av för skarvskador speciellt utsatta fisken och skarvens effekter på ekosystemet visar att fågelarten skarv har ökat med

  Inlämnad
  2006-03-17
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • Länsrätten i Skåne

  Skriftlig fråga 2005/06:802 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 17 januari Fråga 2005/06:802 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström s Länsrätten i Skåne Den 1 januari 1997 bildades Skåne län genom att Kristianstads och Malmöhus län lades samman. Länsrätten blev vid sammanslagningen kvar både i Kristianstad och i Malmö. I årets budgetproposition står bland

  Inlämnad
  2006-01-17
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Framställningen av miljövänliga oleokemiska produkter

  Skriftlig fråga 2005/06:567 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 8 december Fråga 2005/06:567 av Jeppe Johnsson m till näringsminister Thomas Östros s Framställningen av miljövänliga oleokemiska produkter Fetter, både vegetabiliska och animaliska, är förnyelsebara råvaror och ingår i definitionen för så kallad biomassa. De kan därför användas för framställning av förnyelsebar

  Inlämnad
  2005-12-08
  Besvarare
  Thomas Östros (S)
 • Högriskskydd för arbetsgivare som anställer långtidssjukskrivna

  Skriftlig fråga 2005/06:228 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 25 oktober Fråga 2005/06:228 av Jeppe Johnsson m till statsrådet Hans Karlsson s Högriskskydd för arbetsgivare som anställer långtidssjukskrivna Proposition 2002/03:2 behandlade samarbetet mellan arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Ett projekt under namnet Faros startades och Blekinge var ett av fem projektområden

  Inlämnad
  2005-10-25
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • körkortsprov

  Skriftlig fråga 2000/01:1329 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 1 juni Fråga 2000/01:1329 av Jeppe Johnsson m till näringsminister Björn Rosengren om körkortsprov Köerna för uppkörning är i dag längre än någonsin tidigare. Den som klarar sitt teoretiska prov i dag kan inte räkna med att få en tid för det praktiska provet förrän efter sommaren. Detta gäller i stora delar av

  Inlämnad
  2001-06-05
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • häktessituationen

  Skriftlig fråga 2000/01:1325 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 1 juni Fråga 2000/01:1325 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om häktessituationen Måndagen den 28 maj satt 340 personer dömda till fängelse kvar på häkten och väntade på en anstaltsplats. Den 1 april hade drygt hälften av landets häkten en beläggning på över 100 av antalet tillgängliga platser.

  Inlämnad
  2001-06-01
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • lagerbolag

  Skriftlig fråga 2000/01:1199 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 10 maj Fråga 2000/01:1199 av Jeppe Johnsson m till finansminister Bosse Ringholm om lagerbolag Sedan ca 50 år tillbaka har det pågått handel med s.k. lagerbolag, dvs. färdigbildade men ej aktiva aktiebolag. Företeelsen har förmodligen uppkommit för att snabbt kunna komma igång med verksamhet i aktiebolagsform.

  Inlämnad
  2001-05-10
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • att ställa till svars för BSE

  Skriftlig fråga 2000/01:1120 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 26 april Fråga 2000/01:1120 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Margareta Winberg om att ställa till svars för BSE WHO, Världshälsoorganisationen, har nyligen haft ett krismöte om BSE, galna ko-sjukan. Där varnade forskare för att det inom kort kan komma utbrott av BSE i Polen, Ryssland och andra östeuropeiska

  Inlämnad
  2001-04-26
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • konkurslagen

  Skriftlig fråga 2000/01:1017 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 6 april Fråga 2000/01:1017 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om konkurslagen Den svenska konkurslagstiftningen har brister. Med jämna mellanrum kan man läsa om någon som köpt och betalat en kapitalvara, men inte hunnit hämta ut den innan det säljande företaget gått i konkurs. Därmed är varan

  Inlämnad
  2001-04-06
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • statlig sponsring

  Skriftlig fråga 2000/01:749 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 19 februari Fråga 2000/01:749 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Margareta Winberg om statlig sponsring SVT:s verksamhet finansieras via våra TV-avgifter och genom direkta statliga bidrag. Då blir man något förbluffad över att staten även går in och finansierar enskilda program genom att sponsra särskilt

  Inlämnad
  2001-02-19
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • avgiftsfinansierad TV-medverkan

  Skriftlig fråga 2000/01:746 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 19 februari Fråga 2000/01:746 av Jeppe Johnsson m till kulturminister Marita Ulvskog om avgiftsfinansierad TV-medverkan När man i den statligt finansierade TV:n tittar på program av utbildnings- eller upplysningskaraktär, utgår man givetvis från att det uppfyller de etiska krav man har rätt ställa på program av

  Inlämnad
  2001-02-19
  Besvarare
  kulturminister Marita Ulvskog (S)
 • djurskyddet inom EU

  Skriftlig fråga 2000/01:518 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 9 januari Fråga 2000/01:518 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Margareta Winberg om djurskyddet inom EU Så har vi då återigen, genom TV:n, fått ta del av fruktansvärda bilder där djur misshandlas och plågas i belgiska slakterier. För mig känns det ofattbart att djur kan behandlas på ett sådant okänsligt

  Inlämnad
  2001-01-09
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • litauiska kriminella

  Skriftlig fråga 2000/01:480 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 20 december Fråga 2000/01:480 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om litauiska kriminella Sedan visumtvånget slopades 1997 har resandeströmmen från Litauen successivt vuxit. Enligt polisen är det uppseendeväckande många av de resande som har helt andra planer med sin vistelse i Sverige än

  Inlämnad
  2000-12-20
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • gamla fiskenät

  Skriftlig fråga 2000/01:268 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 22 november Fråga 2000/01:268 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Margareta Winberg om gamla fiskenät Vid flera tillfällen har jag blivit kontaktad av fiskare hemma i Blekinge om s.k. spökgarn. Spökgarnen är alls inga spöken, de finns i verkligheten och blir fler och fler. Det handlar om gamla nät som glömts

  Inlämnad
  2000-11-22
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • TV-gudstjänster

  Skriftlig fråga 2000/01:272 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 21 november Fråga 2000/01:272 av Jeppe Johnsson m till kulturminister Marita Ulvskog om TV-gudstjänster Som ett public-service- företag, har Sveriges Television bl.a. uppdraget att i skälig omfattning tillgodose olika gruppers behov, bl.a. i fråga om religion. Nu har Sveriges Television efter sin omorganisation

  Inlämnad
  2000-11-22
  Besvarare
  kulturminister Marita Ulvskog (S)
 • våld och hot inom kriminalvården

  Skriftlig fråga 2000/01:201 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 10 november Fråga 2000/01:201 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om våld och hot inom kriminalvården Våld och hot inom kriminalvården blir allt vanligare. Det gäller både hot och våld mellan intagna och mot personalen. Intagna som mördar och slår ihjäl varandra. Bråkar inbördes, bildar gäng

  Inlämnad
  2000-11-09
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)

Filter

Valda filter