Jeppe Johnsson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Moderaterna
Valkrets
Blekinge län
Titel
Adjunkt
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2009-08-15

Justitieutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2009-08-15
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2009-08-15
Suppleant
2003-01-01 – 2006-10-02

Trafikutskottet

Suppleant
2004-09-23 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2002-12-31

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Suppleant
2006-02-09 – 2006-04-26

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • Miljösanktionsavgifter

  Skriftlig fråga 2006/07:1561 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 16 augusti Fråga 2006/07:1561 Miljösanktionsavgifter av Jeppe Johnsson m till miljöminister Andreas Carlgren c Naturvårdsverket har ålagt drygt 120 företag att betala en så kallad miljösanktionsavgift avseende överträdelser av 9 förordningen 2005:209 om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.

  Inlämnad
  2007-08-16
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Laxfisket

  Skriftlig fråga 2006/07:1033 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 13 april Fråga 2006/07:1033 Laxfisket av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Enligt beslut i EU ska de så kallade drivgarnen vara helt borta i Östersjön efter den 1 januari 2008. Anledningen till utfasningen var bland annat oönskade bifångster av marina däggdjur. Argument för förbud

  Inlämnad
  2007-04-13
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Postens service

  Skriftlig fråga 2006/07:898 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 21 mars Fråga 2006/07:898 Postens service av Jeppe Johnsson m till statsrådet Åsa Torstensson c Postverket har inlett ett försök som innebär att man på en del orter i landet, bland annat i Sölvesborgs kommun, delar ut posten sent på eftermiddagen. Många företag får posten så sent på eftermiddagen att man inte

  Inlämnad
  2007-03-21
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Fårregister

  Skriftlig fråga 2006/07:742 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 28 februari Fråga 2006/07:742 Fårregister av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Det svenska och europeiska lantbruket är omgärdat av en omfattande byråkrati. En lantbrukare eller djuruppfödare tvingas använda en stor del av sin disponibla tid till att fylla i banketter och läsa in regelverk

  Inlämnad
  2007-02-28
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Konsekvenser av nya bestämmelser för ålfisket

  Interpellation 2006/07:163 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 15 december Interpellation 2006/07:163 Konsekvenser av nya bestämmelser för ålfisket av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c De nya bestämmelserna för ålfiske, som innebär att endast den som året innan fiskat 400 kilo får fortsätta att fiska ål, slår hårt och orättvist mot många yrkesfiskare.

  Inlämnad
  2006-12-15
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Stillbild från Allmänpolitisk debatt: Allmänpolitisk debatt

  Allmänpolitisk debatt

  Allmänpolitisk

 • Utbyggnaden av E 22

  Motion 2006/07:T313 av Jeppe Johnsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2006/07:T313 av Jeppe Johnsson m.fl. m Utbyggnaden av E 22 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbyggnaden av E 22. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om alternativ finansiering av utbyggnaden

  Inlämnad
  2006-10-31
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2006/07:TU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Ersättningen till fristående skolor

  Motion 2006/07:Ub298 av Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 2006/07:Ub298 av Jeppe Johnsson m Ersättningen till fristående skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ersättningen till fristående skolor. Motivering I många kommuner drar man fortfarande av för s.k. skolpliktkostnader då

  Inlämnad
  2006-10-31
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2006/07:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Förnybara råvaror

  Motion 2006/07:N204 av Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 2006/07:N204 av Jeppe Johnsson m Förnybara råvaror Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över de subventioner som i dag hotar råvarutillgången för de industrier som framställer s.k. oleokemiska produkter. Motivering Fett,

  Inlämnad
  2006-10-31
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2006/07:NU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Tullverket

  Skriftlig fråga 2002/03:1339 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 1 september Fråga 2002/03:1339 av Jeppe Johnsson m till finansminister Bosse Ringholm om Tullverket Inom en snar framtid utvidgas EU med tio nya medlemsstater. Det är positivt och kommer att öka handel och välstånd i både vårt land och i de nya medlemsländerna. Samtidigt måste tullen spara minst 80 miljoner kronor.

  Inlämnad
  2003-09-01
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • stridsbåtar från försvaret

  Skriftlig fråga 2002/03:1278 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 6 augusti Fråga 2002/03:1278 av Jeppe Johnsson m till försvarsminister Leni Björklund om stridsbåtar från försvaret Sjöräddningssällskapet disponerar sedan några år, först tre och sedan ytterligare sju, av försvarets stridsbåtar, med det villkoret att Sjöräddningssällskapet står för drift och underhåll. Detta har

  Inlämnad
  2003-08-06
  Besvarare
  Leni Björklund (S)
 • tingsrätternas organisation

  Skriftlig fråga 2002/03:1268 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 29 juli Fråga 2002/03:1268 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om tingsrätternas organisation Regeringen bedriver för närvarande ett arbete där man ser över organisationen av tingsrätterna. Vid fyra av landets tingsrätter har man så kallad flerortsmodell, bland annat vid Blekinge tingsrätt.

  Inlämnad
  2003-07-29
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • utebliven ersättning till fiskare

  Skriftlig fråga 2002/03:1238 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 15 juli Fråga 2002/03:1238 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om utebliven ersättning till fiskare Den 15 april infördes ett fiskestopp för trålning efter torsk och plattfisk i Östersjön. Stoppet varade till 31 maj, då det tidigare beslutade sommarstoppet tog vid. Regeringen lovade

  Inlämnad
  2003-07-15
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • med anledning av prop. 2002/03:74 Hemliga tvångsmedel - offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering.

  Motion 2002/03:Ju12 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ju12 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:74 Hemliga tvångsmedel offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå proposition 2002/03:74. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs

  Inlämnad
  2003-06-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • bidrag till Frälsningsarméns sociala verksamhet

  Skriftlig fråga 2002/03:1104 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 11 juni Fråga 2002/03:1104 av Jeppe Johnsson m till socialminister Lars Engqvist om bidrag till Frälsningsarméns sociala verksamhet I år delar Socialstyrelsen ut drygt 55 miljoner kronor till ideella organisationer med socialverksamhet. Frälsningsarmén, som under mer än 100 år driver en omfattande social verksamhet,

  Inlämnad
  2003-06-11
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • med anledning av prop. 2002/03:117 Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp

  Motion 2002/03:MJ24 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:MJ24 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:117 Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp 1 Sammanfattning Propositionen lämnar dels flera frågor olösta, dels bland annat förslag som inte är riksdagsfrågor. Därtill finns förslag om ytterligare utredningar

  Inlämnad
  2003-06-03
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2003/04:MJU4
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • påföljd för grova brott av ungdomsbrottslingar

  Skriftlig fråga 2002/03:1018 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 28 maj Fråga 2002/03:1018 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om påföljd för grova brott av ungdomsbrottslingar En studie vid Stockholms universitet, under ledning av professorn i kriminologi, Jerzy Sarnecki, visar att fängelse för grova ungdomsbrottslingar avhåller den dömdes kamrater från

  Inlämnad
  2003-05-28
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa frågor rörande sjö- och kustövervakning m.m.

  Vissa frågor rörande sjö- och kustövervakning m.m.

  Betänkande 2002/03:FÖU4

  Riksdagen avslog motioner om sjö- och kustövervakning. Motionerna handlar om Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne (Sjöräddningssällskapet) och dess resurser, ansvaret för vrak, sjöfartsövervakning, utnyttjande av Försvarsmaktens helikoptrar och samverkan mellan Östersjöländerna.

  Behandlade dokument
  10
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  22, 62 minuter
  Beredning
  2003-03-25
  Justering
  2003-04-29
  Debatt
  2003-05-22
  Beslut
  2003-05-23
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: kostnaderna för skadegörelse

  kostnaderna för skadegörelse

  Interpellation 2002/03:343 av Andrén, Gunnar (fp)

  den 9 maj Interpellation 2002/03:343 av Gunnar Andrén fp till justitieminister Thomas Bodström om kostnaderna för skadegörelse Den 1 maj 2003 urartade en icke tillåten demonstration i Stockholms centralaste delar, vid Stureplan. Ett stort antal näringsidkare drabbades av skadegörelse för betydande belopp, sönderslagna

  Inlämnad
  2003-05-09
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • avtjänande av straff i hemlandet för utländska fångar

  Skriftlig fråga 2002/03:835 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 23 april Fråga 2002/03:835 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om avtjänande av straff i hemlandet för utländska fångar Vi har i dag avtal med ett antal länder, bland annat Estland, Lettland, Litauen och Polen, som på papperet, gör det möjligt att överföra verkställigheten av ett fängelsestraff

  Inlämnad
  2003-04-23
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)

Filter