Jeppe Johnsson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Blekinge län
Titel
Adjunkt
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2009-08-15

Justitieutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2009-08-15
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2009-08-15
Suppleant
2003-01-01 – 2006-10-02

Trafikutskottet

Suppleant
2004-09-23 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2002-12-31

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Suppleant
2006-02-09 – 2006-04-26

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • konvertering av arbetslöshetsersättning till starta-eget-bidrag

  Skriftlig fråga 2004/05:1978 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 1 juli Fråga 2005/06:1978 av Jeppe Johnsson m till näringsminister Thomas Östros om konvertering av arbetslöshetsersättning till starta-eget-bidrag Att starta ett företag är för det mesta förknippat med stort ekonomiskt risktagande. För att underlätta för arbetslösa att starta eget finns ett så kallat starta-eget-bidrag.

  Inlämnad
  2005-07-01
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • med anledning av prop. 2004/05:150 Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag

  Motion 2004/05:MJ26 av Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ26 av Jeppe Johnsson m med anledning av prop. 2004/05:150 Svenska miljömål ett gemensamt uppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inrätta områden med fiskeförbud. Motivering I propositionen föreslås bl.a. ett

  Inlämnad
  2005-06-15
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ändringar i passlagen

  Ändringar i passlagen

  Betänkande 2004/05:JUU27

  Reglerna för svenska pass ändras den 1 oktober 2005, främst för att höja säkerheten i passen. Bland annat ska passen förses med en så kallad biometrisk information. Den som ansöker om pass ska vara skyldig att låta passmyndigheten ta en bild i digitalt format av hans eller hennes ansikte. Bilden sparas

  Behandlade dokument
  10
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  22, 68 minuter
  Justering
  2005-06-02
  Debatt
  2005-06-13
  Beslut
  2005-06-15
 • Stillbild från Debatt om förslag: Överskottsinformation

  Överskottsinformation

  Betänkande 2004/05:JUU28

  Polisen ska från den 1 juli 2005 kunna använda så kallad överskottsinformation från till exempel telefonavlyssning för att utreda brott eller förhindra nya brott. Vid användningen av hemliga tvångsmedel, till exempel telefonavlyssning, kan det komma fram uppgifter som inte har något som helst samband

  Behandlade dokument
  14
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  20, 1 minuter
  Justering
  2005-05-24
  Debatt
  2005-06-02
  Beslut
  2005-06-02
 • med anledning av prop. 2004/05:159 Kommunal uppdragsverksamhet inom kollektivtrafiken

  Motion 2004/05:K23 av Elizabeth Nyström m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:K23 av Elizabeth Nyström m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:159 Kommunal uppdragsverksamhet inom kollektivtrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2004/05:159 mot bakgrund av vad som anförs i motionen. Inledning Regeringen föreslår att

  Inlämnad
  2005-06-03
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:KU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:157 Antagande av rambeslut om straffrättsliga regler vid föroreningar från fartyg

  Motion 2004/05:T1 av Elizabeth Nyström m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:T1 av Elizabeth Nyström m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:157 Antagande av rambeslut om straffrättsliga regler vid föroreningar från fartyg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att propositioner om EU:s rambeslut

  Inlämnad
  2005-05-24
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:TU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • den så kallade fyratimmarsregeln för yrkesfiskare

  Skriftlig fråga 2004/05:1551 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 29 april Fråga 2004/05:1551 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om den så kallade fyratimmarsregeln för yrkesfiskare Det svenska yrkesfisket är trängt från många håll, inte minst av en helt otrolig och oförutsebar byråkrati. Den 1 mars infördes den så kallade fyratimmarsregeln. Det innebär

  Inlämnad
  2005-04-29
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • med anledning av prop. 2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2004/05:Fi18 av Elizabeth Nyström m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi18 av Elizabeth Nyström m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att anslag 22:36:2 Väghållning och statsbidrag ej minskas med 66 000 000 kr år

  Inlämnad
  2005-05-02
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • olika momssatser

  Skriftlig fråga 2004/05:1523 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 28 april Fråga 2004/05:1523 av Jeppe Johnsson m till finansminister Pär Nuder om olika momssatser Det svenska momssystemet är ett lapptäcke där det blir allt svårare att se en logik. Det finns flera exempel på verksamheter som tycks vara lika till sin karaktär, men som har olika momssats. Ett exempel är campingplatser

  Inlämnad
  2005-04-28
  Besvarare
  Pär Nuder (S)
 • med anledning av prop. 2004/05:144 Internationell rättslig hjälp i brottmål: Tillträde till 2000 års EU-konvention m.m.

  Motion 2004/05:Ju51 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju51 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:144 Internationell rättslig hjälp i brottmål: Tillträde till 2000 års EU-konvention m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lagstiftning avseende skyddsidentitet

  Inlämnad
  2005-04-19
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU33
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • momsregler vid import av bilar

  Skriftlig fråga 2004/05:1397 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 12 april Fråga 2004/05:1397 av Jeppe Johnsson m till finansminister Pär Nuder om momsregler vid import av bilar Sedan det svenska EU-inträdet 1995 har det blivit enklare att importera bilar från övriga EU-länder. Detta har lett till ökad konkurrens på bilmarknaden och lägre priser för konsumenterna. Reglerna för

  Inlämnad
  2005-04-12
  Besvarare
  Pär Nuder (S)
 • med anledning av prop. 2004/05:135 Utökade möjligheter att förverka utbyte av och hjälpmedel vid brott m.m.

  Motion 2004/05:Ju46 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju46 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:135 Utökade möjligheter att förverka utbyte av och hjälpmedel vid brott m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen snarast skall återkomma till riksdagen

  Inlämnad
  2005-04-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU31
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:131 En modernare rättegång - reformering av processen i allmän domstol

  Motion 2004/05:Ju44 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju44 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:131 En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att reformen av processen i allmän domstol skall utvärderas

  Inlämnad
  2005-04-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:143 Överskottsinformation vid användning av hemliga tvångsmedel m.m.

  Motion 2004/05:Ju47 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju47 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:143 Överskottsinformation vid användning av hemliga tvångsmedel m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till begränsning av rätten att använda överskottsinformation. Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer

  Inlämnad
  2005-04-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:119 Ökad säkerhet i pass m.m.

  Motion 2004/05:Ju41 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju41 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:119 Ökad säkerhet i pass m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att sökanden av pass skall vara skyldig att inlämna eller låta passmyndigheten ta en bild i

  Inlämnad
  2005-03-31
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:119 Ökad säkerhet i pass m.m.

  Motion 2004/05:Ju37 av Jeppe Johnsson och Anders G Högmark (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju37 av Jeppe Johnsson och Anders G Högmark m med anledning av prop. 2004/05:119 Ökad säkerhet i pass m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att överföra framställandet av passbilder i ett offentligt monopol. Motivering

  Inlämnad
  2005-03-31
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU27
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • svenskt ålfiske

  Skriftlig fråga 2004/05:1227 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 15 mars Fråga 2004/05:1227 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om svenskt ålfiske Ålen är en av de viktigaste arterna i det svenska småskaliga yrkesfisket, såväl när det gäller fisket vid kusten som insjöfisket. Ålfisket i Europa bedrivs på olika sätt. I Sydeuropa fångas glasål, som

  Inlämnad
  2005-03-15
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • ägarbyte av bil

  Skriftlig fråga 2004/05:1105 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 2 mars Fråga 2004/05:1105 av Jeppe Johnsson m till statsrådet Ulrica Messing om ägarbyte av bil Då du säljer en bil är det viktigt att ägarbytet fungerar. Under senare år har det blivit vanligare att man säljer begagnade bilar till icke-svenska medborgare. Då inträffar det ibland att ägarbytet inte har fungerat,

  Inlämnad
  2005-03-02
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • med anledning av prop. 2004/05:77 Lag om tillträdesförbud vid idrottsevenemang

  Motion 2004/05:Ju34 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju34 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:77 Lag om tillträdesförbud vid idrottsevenemang 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att även gärningar som begåtts av ungdomar under 15 år skall tas med vid

  Inlämnad
  2005-02-24
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU32
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: resurserna inom kriminalvården

  resurserna inom kriminalvården

  Interpellation 2004/05:335 av Granbom, Karin (fp)

  den 28 januari Interpellation 2004/05:335 av Karin Granbom fp till justitieminister Thomas Bodström om resurserna inom kriminalvården Pengarna i kriminalvården räcker inte till. Förra året slutade med att verksamheten överskred budgeten med 421 miljoner kronor. Utnyttjandet av anslagskrediten låg mycket högt, på gränsen

  Inlämnad
  2005-01-28
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)

Filter

Valda filter