Jeppe Johnsson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Blekinge län
Titel
Adjunkt
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2009-08-15

Justitieutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2009-08-15
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2009-08-15
Suppleant
2003-01-01 – 2006-10-02

Trafikutskottet

Suppleant
2004-09-23 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2002-12-31

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Suppleant
2006-02-09 – 2006-04-26

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Tullverket

  Skriftlig fråga 2002/03:1339 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 1 september Fråga 2002/03:1339 av Jeppe Johnsson m till finansminister Bosse Ringholm om Tullverket Inom en snar framtid utvidgas EU med tio nya medlemsstater. Det är positivt och kommer att öka handel och välstånd i både vårt land och i de nya medlemsländerna. Samtidigt måste tullen spara minst 80 miljoner kronor.

  Inlämnad
  2003-09-01
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • stridsbåtar från försvaret

  Skriftlig fråga 2002/03:1278 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 6 augusti Fråga 2002/03:1278 av Jeppe Johnsson m till försvarsminister Leni Björklund om stridsbåtar från försvaret Sjöräddningssällskapet disponerar sedan några år, först tre och sedan ytterligare sju, av försvarets stridsbåtar, med det villkoret att Sjöräddningssällskapet står för drift och underhåll. Detta har

  Inlämnad
  2003-08-06
  Besvarare
  Leni Björklund (S)
 • tingsrätternas organisation

  Skriftlig fråga 2002/03:1268 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 29 juli Fråga 2002/03:1268 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om tingsrätternas organisation Regeringen bedriver för närvarande ett arbete där man ser över organisationen av tingsrätterna. Vid fyra av landets tingsrätter har man så kallad flerortsmodell, bland annat vid Blekinge tingsrätt.

  Inlämnad
  2003-07-29
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • utebliven ersättning till fiskare

  Skriftlig fråga 2002/03:1238 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 15 juli Fråga 2002/03:1238 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om utebliven ersättning till fiskare Den 15 april infördes ett fiskestopp för trålning efter torsk och plattfisk i Östersjön. Stoppet varade till 31 maj, då det tidigare beslutade sommarstoppet tog vid. Regeringen lovade

  Inlämnad
  2003-07-15
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • med anledning av prop. 2002/03:74 Hemliga tvångsmedel - offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering.

  Motion 2002/03:Ju12 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ju12 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:74 Hemliga tvångsmedel offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå proposition 2002/03:74. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs

  Inlämnad
  2003-06-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • bidrag till Frälsningsarméns sociala verksamhet

  Skriftlig fråga 2002/03:1104 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 11 juni Fråga 2002/03:1104 av Jeppe Johnsson m till socialminister Lars Engqvist om bidrag till Frälsningsarméns sociala verksamhet I år delar Socialstyrelsen ut drygt 55 miljoner kronor till ideella organisationer med socialverksamhet. Frälsningsarmén, som under mer än 100 år driver en omfattande social verksamhet,

  Inlämnad
  2003-06-11
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • med anledning av prop. 2002/03:117 Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp

  Motion 2002/03:MJ24 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:MJ24 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:117 Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp 1 Sammanfattning Propositionen lämnar dels flera frågor olösta, dels bland annat förslag som inte är riksdagsfrågor. Därtill finns förslag om ytterligare utredningar

  Inlämnad
  2003-06-03
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2003/04:MJU4
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • påföljd för grova brott av ungdomsbrottslingar

  Skriftlig fråga 2002/03:1018 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 28 maj Fråga 2002/03:1018 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om påföljd för grova brott av ungdomsbrottslingar En studie vid Stockholms universitet, under ledning av professorn i kriminologi, Jerzy Sarnecki, visar att fängelse för grova ungdomsbrottslingar avhåller den dömdes kamrater från

  Inlämnad
  2003-05-28
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa frågor rörande sjö- och kustövervakning m.m.

  Vissa frågor rörande sjö- och kustövervakning m.m.

  Betänkande 2002/03:FÖU4

  Riksdagen avslog motioner om sjö- och kustövervakning. Motionerna handlar om Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne (Sjöräddningssällskapet) och dess resurser, ansvaret för vrak, sjöfartsövervakning, utnyttjande av Försvarsmaktens helikoptrar och samverkan mellan Östersjöländerna.

  Behandlade dokument
  10
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  22, 62 minuter
  Beredning
  2003-03-25
  Justering
  2003-04-29
  Debatt
  2003-05-22
  Beslut
  2003-05-23
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: kostnaderna för skadegörelse

  kostnaderna för skadegörelse

  Interpellation 2002/03:343 av Andrén, Gunnar (fp)

  den 9 maj Interpellation 2002/03:343 av Gunnar Andrén fp till justitieminister Thomas Bodström om kostnaderna för skadegörelse Den 1 maj 2003 urartade en icke tillåten demonstration i Stockholms centralaste delar, vid Stureplan. Ett stort antal näringsidkare drabbades av skadegörelse för betydande belopp, sönderslagna

  Inlämnad
  2003-05-09
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • avtjänande av straff i hemlandet för utländska fångar

  Skriftlig fråga 2002/03:835 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 23 april Fråga 2002/03:835 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om avtjänande av straff i hemlandet för utländska fångar Vi har i dag avtal med ett antal länder, bland annat Estland, Lettland, Litauen och Polen, som på papperet, gör det möjligt att överföra verkställigheten av ett fängelsestraff

  Inlämnad
  2003-04-23
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • med anledning av förs. 2002/03:RR12 Riksdagens revisorers förslag angående villkoren för veterinär verksamhet

  Motion 2002/03:MJ20 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:MJ20 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. m med anledning av förs. 2002/03:RR12 Riksdagens revisorers förslag angående villkoren för veterinär verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den föreslagna utredningen

  Inlämnad
  2003-04-17
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:MJU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:70 Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer

  Motion 2002/03:Ju7 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ju7 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:70 Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den utvidgade lagen om besöksförbud skall utvärderas

  Inlämnad
  2003-04-04
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:JuU17
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:67 Sveriges antagande av rambeslut om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial

  Motion 2002/03:Ju6 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ju6 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:67 Sveriges antagande av rambeslut om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2002/03:67. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2003-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2002/03:JuU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kriminalvårdsfrågor

  Kriminalvårdsfrågor

  Betänkande 2002/03:JUU6

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om kriminalvårdsfrågor. Motionerna handlar om bl.a. kriminalvårdens resursutnyttjande, behovet av en ny verkställighetslag, frigivningsförberedelser, behandlingsinnehåll, kvinnors särskilda behov, placering av långtidsdömda, drogbekämpning och kontroll vid permissioner.

  Behandlade dokument
  24
  Förslagspunkter
  20
  Reservationer
  22 
  Anföranden och repliker
  27, 1 minuter
  Justering
  2003-02-20
  Debatt
  2003-03-12
  Beslut
  2003-03-12
 • kvinnofridskränkning

  Skriftlig fråga 2002/03:645 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 7 mars Fråga 2002/03:645 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om kvinnofridskränkning År 1998 infördes brottet grov kvinnofridskränkning i brottsbalken. Straffet ska vara lägst sex månaders och högst tolv månaders fängelse. BRÅ:s statistik för utdömda straff för grov kvinnofridskränkning för

  Inlämnad
  2003-03-07
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • med anledning av prop. 2002/03:38 Straffansvar för terroristbrott

  Motion 2002/03:Ju3 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ju3 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:38 Straffansvar för terroristbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om straffansvaret för ledande av och deltagande i en terroristgrupp. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2003-03-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2002/03:JuU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:41 Ändringar i fiskelagen, m.m.

  Motion 2002/03:MJ15 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:MJ15 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:41 Ändringar i fiskelagen, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2002/03:41 vad gäller föreskrifter för fiskevård och för fiskets bedrivande. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

  Inlämnad
  2003-02-20
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:MJU16
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:41 Ändringar i fiskelagen, m.m.

  Motion 2002/03:MJ12 av Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:MJ12 av Jeppe Johnsson m med anledning av prop. 2002/03:41 Ändringar i fiskelagen, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag såvitt avser höjning av straffet för brott mot fiskelagen. Riksdagen avslår regeringens förslag såvitt avser höjning av de s.k. normerande

  Inlämnad
  2003-02-20
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:MJU16
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • preskriptionstid vid rymning

  Skriftlig fråga 2002/03:484 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 6 februari Fråga 2002/03:484 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om preskriptionstid vid rymning Varje år rymmer ett antal interner från sina fängelsestraff. De flesta av dem som rymmer kommer tillbaka förr eller senare. I dag befinner sig drygt 100 rymlingar på fri fot och en del har varit

  Inlämnad
  2003-02-06
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)

Filter

Valda filter