Jeppe Johnsson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Blekinge län
Titel
Adjunkt
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2009-08-15

Justitieutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2009-08-15
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2009-08-15
Suppleant
2003-01-01 – 2006-10-02

Trafikutskottet

Suppleant
2004-09-23 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2002-12-31

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Suppleant
2006-02-09 – 2006-04-26

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Läkemedelsinformation för äldre

  Skriftlig fråga 2008/09:899 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 5 maj Fråga 2008/09:899 Läkemedelsinformation för äldre av Jeppe Johnsson m till socialminister Göran Hägglund kd För många äldre innebär läkemedel att de kan leva ett gott liv trots ohälsa. Läkemedelsanvändning är dock i många fall komplicerat och kan medföra hälsorisker. Bristande information i läkemedelsanvändningen
  Inlämnad
  2009-05-05
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • Brottslighet på anstalter

  Skriftlig fråga 2008/09:301 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 25 november Fråga 2008/09:301 Brottslighet på anstalter av Jeppe Johnsson m till justitieminister Beatrice Ask m Det hör inte till ovanligheterna att dömda brottslingar fortsätter att begå brott även efter det att de omhändertagits. På landets anstalter polisanmäls varje år en mängd brott, såsom narkotikabrott,
  Inlämnad
  2008-11-25
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • konvertering av arbetslöshetsersättning till starta-eget-bidrag

  Skriftlig fråga 2004/05:1978 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 1 juli Fråga 2005/06:1978 av Jeppe Johnsson m till näringsminister Thomas Östros om konvertering av arbetslöshetsersättning till starta-eget-bidrag Att starta ett företag är för det mesta förknippat med stort ekonomiskt risktagande. För att underlätta för arbetslösa att starta eget finns ett så kallat starta-eget-bidrag.
  Inlämnad
  2005-07-01
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • den så kallade fyratimmarsregeln för yrkesfiskare

  Skriftlig fråga 2004/05:1551 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 29 april Fråga 2004/05:1551 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om den så kallade fyratimmarsregeln för yrkesfiskare Det svenska yrkesfisket är trängt från många håll, inte minst av en helt otrolig och oförutsebar byråkrati. Den 1 mars infördes den så kallade fyratimmarsregeln. Det innebär
  Inlämnad
  2005-04-29
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • olika momssatser

  Skriftlig fråga 2004/05:1523 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 28 april Fråga 2004/05:1523 av Jeppe Johnsson m till finansminister Pär Nuder om olika momssatser Det svenska momssystemet är ett lapptäcke där det blir allt svårare att se en logik. Det finns flera exempel på verksamheter som tycks vara lika till sin karaktär, men som har olika momssats. Ett exempel är campingplatser
  Inlämnad
  2005-04-28
  Besvarare
  Pär Nuder (S)
 • momsregler vid import av bilar

  Skriftlig fråga 2004/05:1397 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 12 april Fråga 2004/05:1397 av Jeppe Johnsson m till finansminister Pär Nuder om momsregler vid import av bilar Sedan det svenska EU-inträdet 1995 har det blivit enklare att importera bilar från övriga EU-länder. Detta har lett till ökad konkurrens på bilmarknaden och lägre priser för konsumenterna. Reglerna för
  Inlämnad
  2005-04-12
  Besvarare
  Pär Nuder (S)
 • svenskt ålfiske

  Skriftlig fråga 2004/05:1227 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 15 mars Fråga 2004/05:1227 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om svenskt ålfiske Ålen är en av de viktigaste arterna i det svenska småskaliga yrkesfisket, såväl när det gäller fisket vid kusten som insjöfisket. Ålfisket i Europa bedrivs på olika sätt. I Sydeuropa fångas glasål, som
  Inlämnad
  2005-03-15
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • ägarbyte av bil

  Skriftlig fråga 2004/05:1105 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 2 mars Fråga 2004/05:1105 av Jeppe Johnsson m till statsrådet Ulrica Messing om ägarbyte av bil Då du säljer en bil är det viktigt att ägarbytet fungerar. Under senare år har det blivit vanligare att man säljer begagnade bilar till icke-svenska medborgare. Då inträffar det ibland att ägarbytet inte har fungerat,
  Inlämnad
  2005-03-02
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • snatteribrott

  Skriftlig fråga 2004/05:934 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 10 februari Fråga 2004/05:934 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om snatteribrott I Sverige begås varje år ca 20 miljoner så kallade snatteribrott, det vill säga någon stjäl för ett belopp på mindre än 800 kr. Endast ca 67 000 av dessa beräknade snatterier anmäls till polisen och av de anmälda
  Inlämnad
  2005-02-10
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • resursbristen inom kriminalvården

  Skriftlig fråga 2004/05:245 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 29 oktober Fråga 2004/05:245 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om resursbristen inom kriminalvården Att svensk kriminalvård befinner sig i kris behöver ingen tvivla på. Rymningarna från fängelserna och att tidigare generaldirektören för Kriminalvårdsstyrelsen säger upp sig är två tydliga
  Inlämnad
  2004-10-29
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • frigivning av fångar med missbruksproblem

  Skriftlig fråga 2004/05:82 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 7 oktober Fråga 2004/05:82 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om frigivning av fångar med missbruksproblem En stor del av dem som sitter i svenska fängelser har missbruksproblem. Personer med missbruksproblem, som döms till fängelse, har möjlighet att avtjäna en del av sitt straff utanför
  Inlämnad
  2004-10-07
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • att kriminalisera smygfilmning

  Skriftlig fråga 2004/05:66 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 29 september Fråga 2004/05:66 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om att kriminalisera smygfilmning I Sverige är det fullt lagligt att filma eller fotografera människor utan att de känner till det. Det är därför inget brott att smygfilma någon, inte ens om det rör sig om någon som har sex.
  Inlämnad
  2004-09-29
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • modemkapning

  Skriftlig fråga 2004/05:32 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 21 september Fråga 2004/05:32 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om modemkapning Under senare år har antalet fall med modemkapning ökat. Under Internetsurfning får den som är uppkopplad in en särskild programvara i datorn och en ruta poppar uppFör att få bort rutan måste man klicka OK och
  Inlämnad
  2004-09-21
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Tullverket

  Skriftlig fråga 2002/03:1339 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 1 september Fråga 2002/03:1339 av Jeppe Johnsson m till finansminister Bosse Ringholm om Tullverket Inom en snar framtid utvidgas EU med tio nya medlemsstater. Det är positivt och kommer att öka handel och välstånd i både vårt land och i de nya medlemsländerna. Samtidigt måste tullen spara minst 80 miljoner kronor.
  Inlämnad
  2003-09-01
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • stridsbåtar från försvaret

  Skriftlig fråga 2002/03:1278 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 6 augusti Fråga 2002/03:1278 av Jeppe Johnsson m till försvarsminister Leni Björklund om stridsbåtar från försvaret Sjöräddningssällskapet disponerar sedan några år, först tre och sedan ytterligare sju, av försvarets stridsbåtar, med det villkoret att Sjöräddningssällskapet står för drift och underhåll. Detta har
  Inlämnad
  2003-08-06
  Besvarare
  Leni Björklund (S)
 • tingsrätternas organisation

  Skriftlig fråga 2002/03:1268 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 29 juli Fråga 2002/03:1268 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om tingsrätternas organisation Regeringen bedriver för närvarande ett arbete där man ser över organisationen av tingsrätterna. Vid fyra av landets tingsrätter har man så kallad flerortsmodell, bland annat vid Blekinge tingsrätt.
  Inlämnad
  2003-07-29
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • utebliven ersättning till fiskare

  Skriftlig fråga 2002/03:1238 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 15 juli Fråga 2002/03:1238 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om utebliven ersättning till fiskare Den 15 april infördes ett fiskestopp för trålning efter torsk och plattfisk i Östersjön. Stoppet varade till 31 maj, då det tidigare beslutade sommarstoppet tog vid. Regeringen lovade
  Inlämnad
  2003-07-15
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • bidrag till Frälsningsarméns sociala verksamhet

  Skriftlig fråga 2002/03:1104 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 11 juni Fråga 2002/03:1104 av Jeppe Johnsson m till socialminister Lars Engqvist om bidrag till Frälsningsarméns sociala verksamhet I år delar Socialstyrelsen ut drygt 55 miljoner kronor till ideella organisationer med socialverksamhet. Frälsningsarmén, som under mer än 100 år driver en omfattande social verksamhet,
  Inlämnad
  2003-06-11
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • påföljd för grova brott av ungdomsbrottslingar

  Skriftlig fråga 2002/03:1018 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 28 maj Fråga 2002/03:1018 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om påföljd för grova brott av ungdomsbrottslingar En studie vid Stockholms universitet, under ledning av professorn i kriminologi, Jerzy Sarnecki, visar att fängelse för grova ungdomsbrottslingar avhåller den dömdes kamrater från
  Inlämnad
  2003-05-28
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • avtjänande av straff i hemlandet för utländska fångar

  Skriftlig fråga 2002/03:835 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 23 april Fråga 2002/03:835 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om avtjänande av straff i hemlandet för utländska fångar Vi har i dag avtal med ett antal länder, bland annat Estland, Lettland, Litauen och Polen, som på papperet, gör det möjligt att överföra verkställigheten av ett fängelsestraff
  Inlämnad
  2003-04-23
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)

Filter

Valda filter