Jeppe Johnsson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Moderaterna
Valkrets
Blekinge län
Titel
Adjunkt
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2009-08-15

Justitieutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2009-08-15
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2009-08-15
Suppleant
2003-01-01 – 2006-10-02

Trafikutskottet

Suppleant
2004-09-23 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2002-12-31

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Suppleant
2006-02-09 – 2006-04-26

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • salmonellagarantin

  Skriftlig fråga 2001/02:1637 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 25 september Fråga 2001/02:1637 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Margareta Winberg om salmonellagarantin Importerat kött av nöt, svin och fågel omfattas av en obligatorisk salmonellakontroll. Detta undantag förhandlades fram vid Sveriges EU-inträde. I november 2001 fastslog EU-kommissionen att regeln

  Inlämnad
  2002-09-25
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ändringar i djurskyddslagen, m.m.

  Ändringar i djurskyddslagen, m.m.

  Betänkande 2001/02:MJU20

  Djurskyddet förbättras fr.o.m. den 1 januari 2003. Alla djur ska omfattas av djurskyddslagens bestämmelse att djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt som främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Bestämmelsen gäller i dag bara för djur inom husdjursskötseln och djur som används för tävling eller för försöksändamål. Bestämmelserna om förbud att hålla djur och om omhändertagande av djur liksom straffbestämmelserna skärps.

  Behandlade dokument
  66
  Förslagspunkter
  46
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  64, 148 minuter
  Justering
  2002-04-26
  Debatt
  2002-05-22
  Beslut
  2002-05-22
 • utvisning av dömda asylsökande

  Skriftlig fråga 2001/02:1029 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 11 april Fråga 2001/02:1029 av Jeppe Johnsson m till statsrådet Jan O Karlsson om utvisning av dömda asylsökande För närvarande är tillströmningen av asylsökande till Sverige mycket stor. Den aktuella prognosen pekar på att det kommer 30 000 asylsökande under året. Dessutom finns det 17 600 öppna asylärenden kvar

  Inlämnad
  2002-04-11
  Besvarare
  statsrådet Jan O Karlsson (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:135 Sveriges antagande av rambeslut om bekämpande av terrorism

  Motion 2001/02:Ju14 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ju14 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:135 Sveriges antagande av rambeslut om bekämpande av terrorism 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att propositioner om EU:s rambeslut inom det rättsliga

  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU22
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av skr. 2001/02:129 Integrationspolitik för 2000-talet

  Motion 2001/02:Sf29 av Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf29 av Jeppe Johnsson m med anledning av skr. 2001/02:129 Integrationspolitik för 2000-talet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen vad i motionen anförs om krav på svenskkunskaper och kunskaper om det svenska samhället för att erhålla svenskt medborgarskap.

  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:130 Fordonslag, m.m.

  Motion 2001/02:T69 av Anders G Högmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T69 av Anders G Högmark m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:130 Fordonslag, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en avreglering av den allmänna fordonskontrollen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:TU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:107 Lag om grupprättegång

  Motion 2001/02:Ju12 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ju12 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:107 Lag om grupprättegång 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:107. 2 Sammanfattning Regeringen föreslår införandet av en ny rättsfigur i det svenska rättssystemet en möjlighet för en enskild,

  Inlämnad
  2002-03-28
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:111 Kallelser av barn och ungdomar till domstolssammanträde, m.m.

  Motion 2001/02:Ju11 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ju11 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:111 Kallelser av barn och ungdomar till domstolssammanträde, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå regeringens förslag om att kallelse till domstolssammanträde av någon som fyllt 15 men inte 18 år

  Inlämnad
  2002-03-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU23
 • Stillbild från Debatt om förslag: Våldsbrott och brottsoffer

  Våldsbrott och brottsoffer

  Betänkande 2001/02:JUU11

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000 och 2001 om bl.a. stöd i olika former åt brottsoffer, skydd för utsatta kvinnor, besöksförbud, samverkan mellan myndigheter i kampen mot våldsbrott och frågor om brottsskadeersättning.

  Behandlade dokument
  43
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  20 
  Anföranden och repliker
  35, 78 minuter
  Justering
  2002-02-14
  Debatt
  2002-03-06
  Beslut
  2002-03-07
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: brottsutredningar

  brottsutredningar

  Interpellation 2001/02:275 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 21 februari Interpellation 2001/02:275 av Ragnwi Marcelind kd till justitieminister Thomas Bodström om brottsutredningar En rapport från Brottsförebyggande rådet BRÅ visar att allt färre brott klaras upp av polisen. Sedan 1970-talet har polisens uppklaringsprocent stadigt dalat. Av alla brott som polisanmäldes

  Inlämnad
  2002-02-21
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: platsbristen inom kriminalvården

  platsbristen inom kriminalvården

  Interpellation 2001/02:268 av Wallin, Gunnel (c)

  den 19 februari Interpellation 2001/02:268 av Gunnel Wallin c till justitieminister Thomas Bodström om platsbristen inom kriminalvården Möjligheten att placera de som döms till sluten kriminalvård, fängelse, är mycket bekymmersam. Platsbristen blir alltmer påtaglig. Anstalterna har fått direktiv från ledningen att

  Inlämnad
  2002-02-19
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • antalet platser inom kriminalvården

  Skriftlig fråga 2001/02:701 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 8 februari Fråga 2001/02:701 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om antalet platser inom kriminalvården Kriminalvården tvingas varje dag att bryta mot sina egna regler. Antalet verkställighetsfall på häkten, dvs. klienter med verkställbar dom var den 1 december 268 stycken varav 201 väntat

  Inlämnad
  2002-02-08
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:91 Nationell narkotikahandlingsplan

  Motion 2001/02:So33 av Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So33 av Jeppe Johnsson m med anledning av prop. 2001/02:91 Nationell narkotikahandlingsplan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fortbildning av skolpersonal i drogkunskap. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin

  Inlämnad
  2002-02-06
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kriminalvårdsfrågor

  Kriminalvårdsfrågor

  Betänkande 2001/02:JUU6

  Riksdagen avslog motioner från den allmänna motionstiden 2001 om olika kriminalvårdsfrågor, bl.a. verkställighetsinnehållet, permissionsreglerna och påföljderna för psykiskt störda lagöverträdare.

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  17 
  Anföranden och repliker
  32, 90 minuter
  Justering
  2001-11-29
  Debatt
  2002-01-30
  Beslut
  2002-01-30
 • med anledning av prop. 2001/02:118 Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk arresteringsorder och om överlämnande mellan medlemsstaterna

  Motion 2001/02:Ju18 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ju18 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:118 Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk arresteringsorder och om överlämnande mellan medlemsstaterna Ju18 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs

  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU29
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:147 Snabbare lagföring

  Motion 2001/02:Ju28 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ju28 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:147 Snabbare lagföring Ju28 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att kallelse till förundersökning skall kunna förenas med vite i enlighet med vad som anförs i motionen. Inledning Regeringens proposition

  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU24
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:126 Medling med anledning av brott

  Motion 2001/02:Ju27 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ju27 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:126 Medling med anledning av brott Ju27 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om medling med anledning av brott. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin

  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU26
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • minderåriga och läkemedelsuttag

  Skriftlig fråga 2001/02:395 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 10 december Fråga 2001/02:395 av Jeppe Johnsson m till socialminister Lars Engqvist om minderåriga och läkemedelsuttag Omyndiga får inte köpa öl i en Konsum eller ICA-butik. Samma gäller för cigaretter. Förbudet gäller även i de fall den underårige har intyg med sig från målsman. Däremot finns inget hinder för

  Inlämnad
  2001-12-10
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • pälsfarmare

  Skriftlig fråga 2001/02:380 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 7 december Fråga 2001/02:380 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Margareta Winberg om pälsfarmare Oavsett vad man tycker om pälsar och pälsdjursuppfödning måste man ta stor hänsyn till att det är människor som drabbas då förslag kommer om att förbjuda en näring som ger sysselsättning och inkomst till många.

  Inlämnad
  2001-12-07
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • kriminalvården

  Skriftlig fråga 2001/02:346 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 4 december Fråga 2001/02:346 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om kriminalvården Det har snart gått 14 dagar sedan upploppet på fängelset i Gävle ägde rum. Lyckligt nog slutade den händelsen utan att någon kom till skada. Även de materiella skadorna var begränsade. Enligt fackförbundet SEKO

  Inlämnad
  2001-12-04
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)

Filter