Jeppe Johnsson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Blekinge län
Titel
Adjunkt
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2009-08-15

Justitieutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2009-08-15
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2009-08-15
Suppleant
2003-01-01 – 2006-10-02

Trafikutskottet

Suppleant
2004-09-23 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2002-12-31

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Suppleant
2006-02-09 – 2006-04-26

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • körkortsprov

  Skriftlig fråga 2000/01:1329 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 1 juni Fråga 2000/01:1329 av Jeppe Johnsson m till näringsminister Björn Rosengren om körkortsprov Köerna för uppkörning är i dag längre än någonsin tidigare. Den som klarar sitt teoretiska prov i dag kan inte räkna med att få en tid för det praktiska provet förrän efter sommaren. Detta gäller i stora delar av

  Inlämnad
  2001-06-05
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • häktessituationen

  Skriftlig fråga 2000/01:1325 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 1 juni Fråga 2000/01:1325 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om häktessituationen Måndagen den 28 maj satt 340 personer dömda till fängelse kvar på häkten och väntade på en anstaltsplats. Den 1 april hade drygt hälften av landets häkten en beläggning på över 100 av antalet tillgängliga platser.

  Inlämnad
  2001-06-01
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • med anledning av prop. 2000/01:127 Sjöfartsstöd

  Motion 2000/01:T18 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T18 av Molén, Per-Richard m med anledning av prop. 2000/01:127 Sjöfartsstöd Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som framförs i motionen om att regeringen genast bör inleda förhandlingar med de andra berörda nordiska länderna kring statliga

  Inlämnad
  2001-05-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  -2001/02:TU3
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:130 Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategi

  Motion 2000/01:MJ48 av Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ48 av Johnsson, Jeppe m med anledning av prop. 2000/01:130 Svenska miljömål delmål och åtgärdsstrategier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge Miljöbalkskommittén tilläggsdirektiv att se över den s.k. sanktionsavgiften.

  Inlämnad
  2001-05-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:130 Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategi

  Motion 2000/01:MJ38 av Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ38 av Johnsson, Jeppe m med anledning av prop. 2000/01:130 Svenska miljömål delmål och åtgärdsstrategier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av att yrkesfisket vägs in i miljömålen och åtgärdsstrategierna.

  Inlämnad
  2001-05-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • lagerbolag

  Skriftlig fråga 2000/01:1199 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 10 maj Fråga 2000/01:1199 av Jeppe Johnsson m till finansminister Bosse Ringholm om lagerbolag Sedan ca 50 år tillbaka har det pågått handel med s.k. lagerbolag, dvs. färdigbildade men ej aktiva aktiebolag. Företeelsen har förmodligen uppkommit för att snabbt kunna komma igång med verksamhet i aktiebolagsform.

  Inlämnad
  2001-05-10
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: EU:s framtidsfrågor

  EU:s framtidsfrågor

  Betänkande 2000/01:KUU1

  Riksdagen gjorde fyra tillkännagivanden till regeringen om EU:s framtidsfrågor efter toppmötet mellan EU:s stats- och regeringschefer i Nice i december 2000. När det gäller de grundläggande rättigheterna inom EU uttalade riksdagen att regeringen med all kraft bör verka för att EU ska tillträda Europakonventionen

  Behandlade dokument
  8
  Anföranden och repliker
  95, 352 minuter
  Beredning
  2001-03-22
  Justering
  2001-04-26
  Debatt
  2001-05-09
  Beslut
  2001-05-09
 • med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2000/01:Fi30 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi30 av Molén, Per-Richard m med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om omfördelningen av medel mellan anslaget 36:2 Vägverket: administration och

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----2000/01:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • att ställa till svars för BSE

  Skriftlig fråga 2000/01:1120 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 26 april Fråga 2000/01:1120 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Margareta Winberg om att ställa till svars för BSE WHO, Världshälsoorganisationen, har nyligen haft ett krismöte om BSE, galna ko-sjukan. Där varnade forskare för att det inom kort kan komma utbrott av BSE i Polen, Ryssland och andra östeuropeiska

  Inlämnad
  2001-04-26
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • med anledning av skr. 2000/01:112 Reformeringen av domstolsväsendet - information och uppföljning av handlingsplanen

  Motion 2000/01:Ju24 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju24 av Reinfeldt, Fredrik m med anledning av skr. 2000/01:112 Reformeringen av domstolsväsendet information och uppföljning av handlingsplanen 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om domstolarnas särställning inom

  Inlämnad
  2001-04-17
  Förslag
  21
  Utskottsberedning
  --------------2000/01:JuU28 2000/01:JuU29
  Riksdagsbeslut
  (21 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • konkurslagen

  Skriftlig fråga 2000/01:1017 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 6 april Fråga 2000/01:1017 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om konkurslagen Den svenska konkurslagstiftningen har brister. Med jämna mellanrum kan man läsa om någon som köpt och betalat en kapitalvara, men inte hunnit hämta ut den innan det säljande företaget gått i konkurs. Därmed är varan

  Inlämnad
  2001-04-06
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • med anledning av prop. 2000/01:95 Lag om vägtrafikregister m.m.

  Motion 2000/01:T12 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T12 av Molén, Per-Richard m med anledning av prop. 2000/01:95 Lag om vägtrafikregister m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar att regeringen utreder vägtrafikregistrets anpassning till EG-rätten. 2. Riksdagen beslutar förtydliga vägregistrets ändamål i syfte att stärka den

  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----2000/01:TU15
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:85 Förberedelse till brott m.m.

  Motion 2000/01:Ju17 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju17 av Reinfeldt, Fredrik m med anledning av prop. 2000/01:85 Förberedelse till brott m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om ett i lag definierat uppsåtsbegrepp. 2 Motivering I regeringens proposition 2000/01:85 Förberedelse till brott

  Inlämnad
  2001-04-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:JuU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:79 Stöd till brottsoffer

  Motion 2000/01:Ju14 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju14 av Reinfeldt, Fredrik m med anledning av prop. 2000/01:79 Stöd till brottsoffer 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av en fungerande rättsstat för att bistå brottsoffer. 2. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2001-04-02
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:JuU20
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Stillbild från Debatt om förslag: Mänskliga rättigheter

  Mänskliga rättigheter

  Betänkande 2000/01:UU10

  Riksdagen besvarade eller avslog motioner om mänskliga rättigheter och andra förhållanden som rör länder, områden och folkgrupper.

  Behandlade dokument
  63
  Anföranden och repliker
  63, 272 minuter
  Beredning
  2001-02-13
  Justering
  2001-03-20
  Debatt
  2001-03-28
  Beslut
  2001-03-28
 • forskningsprogram för IT-säkerhet

  Interpellation 2000/01:346 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 29 mars Interpellation 2000/01:346 av Jeppe Johnsson m till näringsminister Björn Rosengren om forskningsprogram för IT-säkerhet Vårt moderna samhälle blir alltmer beroende av IT. IT-revolutionen har förändrat vår tillvaro och kommer fortsatt att förändra, och förhoppningsvis förbättra, vår vardag. Samtidigt blir

  Inlämnad
  2001-03-29
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • med anledning av prop. 2000/01:76 Från anstalt till frihet

  Motion 2000/01:Ju10 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju10 av Reinfeldt, Fredrik m med anledning av prop. 2000/01:76 Från anstalt till frihet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Inledning I proposition 2000:01:76 Från anstalt till frihet lägger regeringen fram ett förslag om att inleda en treårig försöksverksamhet

  Inlämnad
  2001-03-20
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  --2000/01:JuU21
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen

  Motion 2000/01:Ub26 av Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub26 av Johnsson, Jeppe m med anledning av prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att fritt få välja utbildningsanordnare, såväl offentlig som fristående,

  Inlämnad
  2001-03-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • beslagtaget gods

  Interpellation 2000/01:326 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 16 mars Interpellation 2000/01:326 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om beslagtaget gods Nu har det hänt igen. Rubrikerna i en av mina lokaltidningar lyder: De häktade litauerna försätts på fri fot igen. Inte tillräckliga bevis för fällande dom kan få beslagtaget gods värt 80 000 kr med

  Inlämnad
  2001-03-16
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Författningsfrågor

  Författningsfrågor

  Betänkande 2000/01:KU11

  Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag i olika författningsfrågor, regeringen flera uppdrag: 1) Att utreda frågor om skyldigheten, reglerad i regeringsformen, för domstolar och andra offentliga organ att i vissa fall inte tillämpa en föreskrift och om undantaget från denna skyldighet, det s.k.

  Behandlade dokument
  45
  Anföranden och repliker
  91, 1 minuter
  Beredning
  2000-10-10
  Justering
  2001-02-22
  Debatt
  2001-03-07

Filter

Valda filter