Jeppe Johnsson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Blekinge län
Titel
Adjunkt
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2009-08-15

Justitieutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2009-08-15
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2009-08-15
Suppleant
2003-01-01 – 2006-10-02

Trafikutskottet

Suppleant
2004-09-23 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2002-12-31

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Suppleant
2006-02-09 – 2006-04-26

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • påföljder vid människorsmuggling

  Skriftlig fråga 1999/2000:1152 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 20 juni Fråga 1999/2000:1152 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Laila Freivalds om påföljder vid människosmuggling Tragedin i Dover, där 58 människor fick sätta livet till i en container, har satt fokus på människosmuggling som problem, och som är ett brott som ökar i omfattning. Samma sak som hände i Dover

  Inlämnad
  2000-06-21
  Besvarare
  statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)
 • med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformeringen av domstolsväsendet - en handlingsplan

  Motion 1999/2000:Ju31 av Gun Hellsvik m.fl. (m, fp, kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ju31 av Hellsvik, Gun m med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformering av domstolsväsendet en handlingsplan 1 Inledning Land skall med lag byggas.Om Sverige har en grundläggande statsrättslig princip är det kanske denna i grunden romerskrättsliga princip om lagbundenhet. Sveriges

  Inlämnad
  2000-05-12
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:JuU22
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformeringen av domstolsväsendet - en handlingsplan

  Motion 1999/2000:Ju27 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ju27 av Hellsvik, Gun m med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformeringen av domstolsväsendet en handlingsplan 1 Inledning 1.1 Regeringens skrivelse Medborgarna i Sverige förstår värdet av sina domstolar, det visar det engagemang som frågan om tingsrätternas organisation väcker runt

  Inlämnad
  2000-05-12
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:JuU22
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • återfallsförbrytare

  Skriftlig fråga 1999/2000:910 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 10 maj Fråga 1999/2000:910 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Laila Freivalds om återfallsförbrytare BRÅ har i en undersökning letat fram de tio personer som samlat på sig mest lagföringar. Totalt har dessa tio lagförts 1 440 gånger för sammanlagt 2 700 brott och dömts till tillhopa 130 års fängelse. Självklart

  Inlämnad
  2000-05-10
  Besvarare
  justitieminister Laila Freivalds (S)
 • med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1999/2000:Fi29 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi29 av Molén, Per-Richard m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Regeringens förslag till utgiftsnivåer innebär att vissa planerade åtgärder i de fastställda investeringsplanerna inte kommer att kunna genomföras under perioden 2001-2003. Det är mycket

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1999/2000:Fi19 av Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi19 av Johnsson, Jeppe m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringens vårproposition blev ett slag i ansiktet på näringslivet och alla bilister. Fagra ord, men inte ett öre till de allt uruslare vägarna. Tvärt

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:66 Villkoren för järnvägstrafiken på den fasta förbindelsen över Öresund m.m.

  Motion 1999/2000:T16 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T16 av Molén, Per-Richard m med anledning av prop. 1999/2000:66 Villkoren för järnvägstrafiken på den fasta förbindelsen över Öresund m.m. Finansiering via trafikantavgifter var ett av de bärande argumenten när beslutet togs 1991 om att bygga Öresundsbron. Kostnaden för överfarten skulle

  Inlämnad
  2000-04-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:TU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:85 Sveriges tillträde till vissa internationella överenskommelser för bekämpande av penningförfalskning m.m.

  Motion 1999/2000:Ju25 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ju25 av Hellsvik, Gun m med anledning av prop. 1999/2000:85 Sveriges tillträde till vissa internationella överenskommelser för bekämpande av penningförfalskning m.m. Det av EU upprättade rambeslutet om förstärkning av det straffrättsliga och övriga skyddet mot förfalskning i samband

  Inlämnad
  2000-04-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:JuU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:78 Ändrad verksamhetsform för SJ m.m.

  Motion 1999/2000:T14 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T14 av Molén, Per-Richard m med anledning av prop. 1999/2000:78 Ändrad verksamhet för SJ m.m. 1 Inledning Propositionen 1999/2000:78 Ändrad verksamhet för SJ m.m. där m.m.behandlar transportpolitiska frågor av skiftande slag. Statens järnvägar föreslås ombildas från affärsverk till aktiebolag

  Inlämnad
  2000-04-05
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1999/2000:TU11
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • kriminalvården

  Interpellation 1999/2000:321 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 30 mars Interpellation 1999/2000:321 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Laila Freivalds om kriminalvården Besparingarna på kriminalvården har varit omfattande under de senaste åren. Budgetåret 1995/96 uppgick besparingskravet till 208 miljoner beräknat på tolv månader samt budgetåret 1997 och 1998 till 287

  Inlämnad
  2000-03-30
  Besvarare
  justitieminister Laila Freivalds (S)
 • påföljder för kvinnomisshandel

  Skriftlig fråga 1999/2000:697 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 14 mars Fråga 1999/2000:697 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Laila Freivalds om påföljder för kvinnomisshandel Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 1999 har det införts en möjlighet för domstolarna att utdöma påföljden villkorlig dom i förening med samhällstjänst. I lagtexten finns inte

  Inlämnad
  2000-03-15
  Besvarare
  justitieminister Laila Freivalds (S)
 • med anledning av prop. 1999/2000:64 Polissamarbete m.m. med anledning av Sveriges anslutning till Schengen

  Motion 1999/2000:Ju17 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ju17 av Hellsvik, Gun m med anledning av prop. 1999/2000:64 Polissamarbete m.m. med anledning av Sveriges anslutning till Schengen I propositionen lägger regeringen fram dels lagförslag för att genomföra Schengenkonventionens regler om polisärt samarbete, gränskontroller, Schengens informationssystem

  Inlämnad
  2000-03-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:JuU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • våld mot kvinnor

  Interpellation 1999/2000:241 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 17 februari Interpellation 1999/2000:241 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Laila Freivalds om våld mot kvinnor De anmälda misshandelsbrotten mot kvinnor fortsätter att öka. Under hela 1990-talet har vi haft en kraftigt stigande brottskurva över antalet anmälda våldsbrott mot kvinnor. År 1998 uppgick ökningen

  Inlämnad
  2000-02-17
  Besvarare
  justitieminister Laila Freivalds (S)
 • hot och våld inom kriminalvården

  Skriftlig fråga 1999/2000:497 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 3 februari Fråga 1999/2000:497 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Laila Freivalds om hot och våld inom kriminalvården Situationen inom kriminalvården är ansträngd. Antalet s.k. extrema händelser under åren 1998 och 1999 är många. Våld och hot riktar sig såväl mot personalen som mot de intagna. Ett allt grövre

  Inlämnad
  2000-02-03
  Besvarare
  justitieminister Laila Freivalds (S)
 • KA 2

  Skriftlig fråga 1999/2000:465 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 25 januari Fråga 1999/2000:465 av Jeppe Johnsson m till försvarsminister Björn von Sydow om KA 2 Regeringen har beslutat om Riktlinjer för det fortsatta arbetet med översyn av Försvarsmaktens grundorganisation Under rubriken Miljöpolitiska aspekter står följande. Grundorganisationen skall utformas så att Försvarsmakten

  Inlämnad
  2000-01-25
  Besvarare
  försvarsminister Björn von Sydow (S)
 • allmänt anställningsstöd

  Skriftlig fråga 1999/2000:373 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 14 december Fråga 1999/2000:373 av Jeppe Johnsson m till näringsminister Björn Rosengren om allmänt anställningsstöd När en företagare anställer någon som är arbetslös kan s.k. allmänt anställningsstöd utgå. Syftet är att stimulera anställningar av personer som har svårigheter att få ett reguljärt arbete. Det allmänna

  Inlämnad
  1999-12-14
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av prop. 1999/2000:27 En skärpt vapenlagstiftning

  Motion 1999/2000:Ju8 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ju8 av Hellsvik, Gun m med anledning av prop. 1999/2000:27 En skärpt vapenlagstiftning 1 Inledning I propositionen föreslås vissa skärpningar av vapenlagen och kniv- förbudslagen samt en ändring i sekretesslagen, med syfte att bland annat motverka att skjutvapen kommer till användning

  Inlämnad
  1999-12-10
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1999/2000:JuU9
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:26 Effektivisering av förfarandet i allmän domstol

  Motion 1999/2000:Ju5 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ju5 av Hellsvik, Gun m med anledning av prop. 1999/2000:26 Effektivisering av förfarandet i allmän domstol Inledning I propositionen föreslås vissa åtgärder som syftar till en förenkling och effektivisering av domstolsförfarandet i de allmänna domstolarna. Dom- stolarna ges ökat utrymme

  Inlämnad
  1999-12-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:JuU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret

  Motion 1999/2000:Fö24 av Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fö24 av Johnsson, Jeppe m med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret Inledning Svenskt försvar skall vara starkt. Det skall kunna leva upp till de krav som vår omvärld ställer. Det får aldrig planeras för och utformas efter förhoppningar och önskedrömmar utan efter den verklighet

  Inlämnad
  1999-12-10
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1999/2000:FöU2 1999/2000:UU12
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • rymningar

  Skriftlig fråga 1999/2000:259 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 24 november Fråga 1999/2000:259 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Laila Freivalds om rymningar Fredagen den 19 november avvek tre interner dömda för mord, grova våldtäkter och narkotikabrott från den psykiatriska kliniken på S:t Sigfrids sjukhus i Växjö. Två av rymlingarna betecknas som mycket farliga.

  Inlämnad
  1999-11-24
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)

Filter

Valda filter