Jens Holm (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Vänsterpartiet
Valkrets
Stockholms kommun
Titel
Sociolog/Journalist.
Född år
1971
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2010-10-04 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Ordförande
2018-10-02 – 2022-09-26
Ledamot
2018-10-02 – 2018-10-02

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2018-10-16 – 2022-09-26
Ledamot
2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2010-10-12 – 2014-09-29

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2014-10-14 – 2018-09-24
Suppleant
2010-12-20 – 2014-09-29

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2019-03-08 – 2022-09-26
Ledamot
2014-10-07 – 2019-03-08
Suppleant
2012-01-26 – 2014-10-07
Suppleant
2010-10-26 – 2012-01-25

Ledamotsrådet

Ledamot
2012-03-22 – 2018-10-10

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 10-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10-18 och EU-nämnden 14-18. Ledamot EU-nämnden 14-18. Ordförande trafikutskottet 18-. Suppleant justitieutskottet 10-18, näringsutskottet 10-14, EU-nämnden 10-14 och 18- samt miljö- och jordbruksutskottet 18-. Ledamot Globe, internationellt miljöpolitikernätverk. EU-parlamentariker 06-09.

Föräldrar

Ingenjören Bertil Holm och ingenjören Birgitta Holm.

Utbildning

Gymnasieskola, Sundsvall, slutår 90. Språkstudier spanska, Salamanca 90. Magisterexamen i sociologi, Uppsala universitet, slutår 96. Språkstudier franska, Paris 99.

Anställningar

Simon community, Dundalk, Irland 92-93. Djurens Rätt, Stockholm, pressekreterare och journalist 97-02. Pressekreterare, Socialroteln, Stockholms kommun 02-06. EU-parlamentariker 06-09.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ersättare, Gentekniknämnden. Ledamot, Miljömålsberedningen 15-. Medlem, parlamentariska kommittén för EU-frågor.

Litteratur

För vår rätt och värdighet - Ungdomar om vardagen i Colombia och Sverige (99), Mat, miljö, rättvisa - Köttkonsumtionens påverkan på miljön och den globala livsmedelsförsörjningen (00), Djurindustrin och klimatet - EU blundar och förvärrar (tillsammans med Toivo Jokkala) och EU inifrån - berättelser från EU-parlamentet 06-09 (09), kom ut som e-bok (14). Om inte vi, vem? Politiken som räddar klimatet och förändrar vänstern (17)

Bostadsort

Enskede

Sagt och gjort

Valda filter
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Ordning och reda kring elskotrar

  Ordning och reda kring elskotrar

  Interpellation 2018/19:307 av Jens Holm (V)

  Interpellation 2018/19:307 Ordning och reda kring elskotrar av Jens Holm V till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Användandet av elskotrar/elsparkcyklar sprider sig lavinartat i Sverige och internationellt. Många upplever elskotern som ett smidigt färdmedel för att ta sig fram mellan relativt korta punkter i en stad.

  Inlämnad
  2019-08-27
  Besvarare
  Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Elsparkcyklar i stadsmiljöer

  Elsparkcyklar i stadsmiljöer

  Interpellation 2018/19:295 av Hans Rothenberg (M)

  Interpellation 2018/19:295 Elsparkcyklar i stadsmiljöer av Hans Rothenberg M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S De många elsparkcyklar som på kort tid placerats ut i svenska städer har mött blandade reaktioner. Detta beror dels på deras framfart i hög hastighet på gång- och cykelbanor, dels på att de står parkerade

  Inlämnad
  2019-06-19
  Besvarare
  Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
 • Smarta färdskrivare

  Skriftlig fråga 2018/19:951 av Jens Holm (V)

  Fråga 2018/19:951 Smarta färdskrivare av Jens Holm V till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Enligt tidningen Proffs kan inte Polismyndigheten läsa ut data från de nya färdskrivare som dagens lastbilar enligt lag ska vara utrustade med. Verkstäder och åkerier har sedan länge fått information om hur de ska gå till väga

  Inlämnad
  2019-09-04
  Besvarare
  Statsrådet Mikael Damberg (S)
 • Breddad skattereduktion till de som bor i lägenhet

  Skriftlig fråga 2018/19:946 av Jens Holm (V)

  Fråga 2018/19:946 Breddad skattereduktion till de som bor i lägenhet av Jens Holm V till Statsrådet Anders Ygeman S Egen sol- och vindel är ett sätt att ta ansvar för att den el man själv använder produceras på ett hållbart sätt. Sverige införde 2015 en skattereduktion till villaägare som bygger sol- och vindel på sitt

  Inlämnad
  2019-09-03
  Besvarare
  Statsrådet Anders Ygeman (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Fossilgasterminalen i Göteborg

  Fossilgasterminalen i Göteborg

  Interpellation 2018/19:260 av Jens Holm (V)

  Interpellation 2018/19:260 Fossilgasterminalen i Göteborg av Jens Holm V till Statsrådet Anders Ygeman S Det råder ett akut läge för klimatet. Även de svenska utsläppen ökade förra året. Enligt vår nya klimatlag och vårt klimatpolitiska ramverk måste alla politikområden verka för att klimatmålen ska uppnås. Fortsatta

  Inlämnad
  2019-05-20
  Besvarare
  Statsrådet Anders Ygeman (S)
 • Elskotrar och ordningslagen

  Skriftlig fråga 2018/19:924 av Jens Holm (V)

  Fråga 2018/19:924 Elskotrar och ordningslagen av Jens Holm V till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Användandet av elskotrar/elsparkcyklar sprider sig lavinartat i Sverige och internationellt. Många upplever elskotern som ett smidigt färdmedel för att ta sig fram relativt korta sträckor i en stad. Företag uppbackade

  Inlämnad
  2019-08-27
  Besvarare
  Statsrådet Mikael Damberg (S)
 • Växtbaserat i stället för grissubventioner

  Skriftlig fråga 2018/19:910 av Jens Holm (V)

  Fråga 2018/19:910 Växtbaserat i stället för grissubventioner av Jens Holm V till Statsrådet Jennie Nilsson S FN:s klimatpanel IPCC har nyligen i rapporten Climate Change and Land konstaterat att köttkonsumtionen bidrar till stora utsläpp av växthusgaser och förordar en omläggning till mer växtbaserad kost för att våra

  Inlämnad
  2019-08-21
  Besvarare
  Statsrådet Jennie Nilsson (S)
 • Stöd för förnybar diesel i lantbruket

  Skriftlig fråga 2018/19:817 av Jens Holm (V)

  Fråga 2018/19:817 Stöd för förnybar diesel i lantbruket av Jens Holm V till Statsrådet Jennie Nilsson S Det kan dessvärre inte uteslutas att det också i sommar eller framtida somrar blir ett sådant extremt väder att det svenska lantbruket drabbas på ett sätt som gör att staten genom Jordbruksverket behöver träda in och

  Inlämnad
  2019-06-25
  Besvarare
  Statsrådet Jennie Nilsson (S)
 • Lagstiftning för cykling mot enkelriktat

  Skriftlig fråga 2018/19:795 av Jens Holm (V)

  Fråga 2018/19:795 Lagstiftning för cykling mot enkelriktat av Jens Holm V till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Framkomligheten i täta städer är en utmaning, och långa restider gör det svårare för vardagspusslet att gå ihop. Regeringen har en ambition om att cyklingen ska öka, och det är bra. Cykeln är ett framtidsfordon

  Inlämnad
  2019-06-18
  Besvarare
  Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fyrstegsprincipen inom planeringen av transportinfrastruktur

  Fyrstegsprincipen inom planeringen av transportinfrastruktur

  Betänkande 2018/19:TU18

  Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen om tillämpningen av den så kallade fyrstegsprincipen inom planeringen av transportinfrastruktur. Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att trafikutskottet behandlade en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  19, 53 minuter
  Justering
  2019-06-04
  Bordläggning
  2019-06-13
  Debatt
  2019-06-14
  Beslut
  2019-06-18
 • Körkort för vattenskotrar

  Skriftlig fråga 2018/19:725 av Jens Holm (V)

  Fråga 2018/19:725 Körkort för vattenskotrar av Jens Holm V till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Varje år inträffar ett stort antal allvarliga olyckor orsakade av vattenskotrar och andra snabba vattenfarkoster. Vattenskotrar, med en motorkapacitet som en medelstor bil, kan framföras på mycket grunda vatten och utgör

  Inlämnad
  2019-06-05
  Besvarare
  Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
 • Fossilgasterminalen i Göteborg

  Skriftlig fråga 2018/19:724 av Jens Holm (V)

  Fråga 2018/19:724 Fossilgasterminalen i Göteborg av Jens Holm V till Statsrådet Anders Ygeman S Det råder ett akut läge för klimatet. Även de svenska utsläppen ökade förra året. Enligt vår nya klimatlag och vårt klimatpolitiska ramverk måste alla politikområden verka för att klimatmålen ska uppnås. Fortsatta satsningar

  Inlämnad
  2019-06-05
  Besvarare
  Statsrådet Anders Ygeman (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Väg- och fordonsfrågor

  Väg- och fordonsfrågor

  Betänkande 2018/19:TU16

  Till skillnad från i flera andra länder är det inte olagligt att manipulera mätarställningen på ett fordon i Sverige. Förutom att köpare till manipulerade bilar blir lurade, så kan bilar som har gått många fler mil än vad mätarställningen visar påverka både miljön och trafiksäkerheten

  Behandlade dokument
  50
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  31 
  Anföranden och repliker
  20, 88 minuter
  Justering
  2019-05-28
  Bordläggning
  2019-06-04
  Debatt
  2019-06-05
  Beslut
  2019-06-12
 • Upprustning av Inlandsbanan

  Skriftlig fråga 2018/19:706 av Jens Holm (V)

  Fråga 2018/19:706 Upprustning av Inlandsbanan av Jens Holm V till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Regeringen har i den nationella planen Nationell planering för transportinfrastrukturen 20182019 skr. 2017/18:278 angett att Inlandsbanan framtida funktion överflyttning väg till järnväg samt omledningska vara föremål

  Inlämnad
  2019-06-04
  Besvarare
  Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Luftfartsfrågor

  Luftfartsfrågor

  Betänkande 2018/19:TU15

  Ett system för tillsyn av marktjänster på flygplatser införs. Tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen får möjlighet att besluta om de förelägganden som behövs för att reglerna ska följas. Transportstyrelsen får också befogenhet att meddela ytterligare föreskrifter i vissa

  Behandlade dokument
  32
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  15 
  Anföranden och repliker
  40, 121 minuter
  Justering
  2019-05-14
  Bordläggning
  2019-05-27
  Debatt
  2019-05-28
  Beslut
  2019-05-28
 • Kostnad för besiktning av biogasbilar

  Skriftlig fråga 2018/19:670 av Jens Holm (V)

  Fråga 2018/19:670 Kostnad för besiktning av biogasbilar av Jens Holm V till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Sedan den 20 maj 2018 gäller nytt besiktningssystem för fordon som har bränslesystem för gas. För en ägare till en biogasbil innebär det att hen inför besiktning antingen själv ser till att gastanken och det

  Inlämnad
  2019-05-17
  Besvarare
  Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Arlandas expansion och klimatet

  Arlandas expansion och klimatet

  Interpellation 2018/19:173 av Jens Holm (V)

  Interpellation 2018/19:173 Arlandas expansion och klimatet av Jens Holm V till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Regeringen antog 2017 en flygstrategi. I strategin slås det bland annat fast att Arlandas kapacitet måste byggas ut. Hur många fler flygningar som Arlanda i framtiden kommer att ta emot är ännu oklart,

  Inlämnad
  2019-04-02
  Besvarare
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Förändring av EU:s statsstödsregler

  Förändring av EU:s statsstödsregler

  Interpellation 2018/19:219 av Jens Holm (V)

  Interpellation 2018/19:219 Förändring av EU:s statsstödsregler av Jens Holm V till Statsrådet Hans Dahlgren S För alla som tycker att staten ska spela en avgörande roll i klimatomställningen är EU och dess så kallade statsstödsregler ett stort hinder. EU:s statsstödsregler slår helt enkelt fast att statligt stöd är oförenligt

  Inlämnad
  2019-04-30
  Besvarare
  Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
 • Stillbild från Aktuell debatt: Aktuell debatt med anledning av Klimatpolitiska rådets rapport

  Aktuell debatt med anledning av Klimatpolitiska rådets rapport

  Den 10 maj håller riksdagen en aktuell debatt med anledning av Klimatpolitiska rådets rapport. Vänsterpartiet har begärt debatten. Från regeringen deltar miljö- och klimatminister Isabella Lövin MPDebatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Försvarsminister Peter Hultqvist S Utrikeshandelsminister Ann Linde S Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans S Miljö- och klimatminister

Filter