Jan Lindholm (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Dalarnas län
Titel
Förskollärare.
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2004-11-15 – 2018-09-24

Riksdagsledamot

Ersättare
2004-08-16 – 2004-11-14
Ersättare
1998-01-23 – 1998-02-22

Socialutskottet

Ledamot
2014-10-07 – 2018-09-24
Suppleant
2006-10-24 – 2010-10-04
Ledamot
2004-11-15 – 2006-10-02
Suppleant
2004-09-14 – 2004-11-14
Suppleant
1998-01-23 – 1998-02-22

Civilutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2004-11-15 – 2006-10-02
Suppleant
2004-09-14 – 2004-11-14
Suppleant
1998-01-23 – 1998-02-22

Utbildningsutskottet

Suppleant
2004-11-15 – 2006-10-02
Suppleant
2004-09-14 – 2004-11-14
Suppleant
1998-01-23 – 1998-02-22

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2010-10-04

Justitieutskottet

Suppleant
2018-05-24 – 2018-09-24

Sammansatta utrikes- och socialutskottet

Deputerad
2005-02-15 – 2005-03-16

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Deputerad
2006-02-09 – 2006-04-26

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2014-10-07 – 2017-09-28
Ledamot
2013-09-17 – 2014-09-29
Ledamot
2012-10-04 – 2013-09-16
Ledamot
2011-10-12 – 2012-09-18
Ledamot
2010-10-19 – 2011-09-15
Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-04

Ledamotsrådet

Suppleant
2016-11-09 – 2018-09-24

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 98 (ersättare 980123-980222) och 04-. Ledamot socialutskottet 04-06 och 14-, sammansatta utrikes- och socialutskottet 05, justitie- och socialutskottet 06 och civilutskottet 06-14. Suppleant socialutskottet 98, 04 och 06-10, socialförsäkringsutskottet 98 och 04-06, utbildningsutskottet 98 och 04-06 och arbetsmarknadsutskottet 06-10. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 06-.

Föräldrar

Handelsläraren Rune Lindholm och företagaren Ulla-Greta Lindholm, f. Bergman.

Utbildning

Elektronikingenjör, Borlänge 72. Engelska, Stockholms universitet 73. Förskollärarexamen, Högskolan Dalarna 80.

Anställningar

ASEA 68. Typograf, Falun 72. Stålverksarbetare, Domnarvets järnverk, Borlänge 73-77. Egenföretagare. Förskollärare, Falu kommun 80-16. Assistent, Centrum för solenergiforskning (SERC) vid Högskolan Dalarna, Borlänge 91-16.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Falun 88-06. Ledamot, kommunstyrelsen 94-04. Ledamot, tekniska styrelsen, Falu kommun 88-04, ordförande 94-98. Ordförande, gatu- och parknämnden 02-04. Styrelseledamot, regionkommittén Falun-Borlänge 94-02. Ledamot, styrgruppen för Agenda 21, 94-02 och styrgruppen för Friska Falun 94-02. Styrelseledamot, Dalatrafik 89-92 och Falu Energi och Vatten 98-09.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Styrelseledamot, Studiefrämjandet Dalarna på 70-talet, Falu Miljögrupp - stoppa kärnkraften 77-, Nybroboden kooperativ ekonomisk förening 79-88 och Dalarnas ekonomiska kulturhusförening 73-77. Ledamot, styrelsen för AB Lindholm & Söner 78-98. Styrelseledamot, DAKA specialavfall 94-98. Ledamot, styrelsen för Miljöpartiet Dalarna 88-05 och styrelsen för Miljöpartiet i Falun 88- 06.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare

  Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare

  Betänkande 2013/14:CU34

  Kontrollen av att personer som ska utses till gode män eller förvaltare är lämpliga skärps. En god man eller förvaltare kan företräda en annan persons intressen om den personen av någon anledning, exempelvis sjukdom eller hög ålder, inte kan sköta sina egna angelägenheter.

  Om den som behöver

  Behandlade dokument
  8
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  13, 68 minuter
  Beredning
  2014-05-27
  Justering
  2014-06-12
  Bordläggning
  2014-06-23
  Debatt
  2014-06-24
  Beslut
  2014-06-25
 • Stillbild från Debatt om förslag: Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen

  Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen

  Betänkande 2013/14:CU33

  Ett hinder för bostadsbyggande är osäkerhet om hur buller från till exempel trafik ska hanteras vid planering och byggande av nya bostäder. Därför ändras nu miljöbalken och plan- och bygglagen så att de stämmer bättre överens med varandra. I plan-och bygglagen införs nya krav på att förebygga att

  Behandlade dokument
  10
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 50 minuter
  Beredning
  2014-05-27
  Justering
  2014-06-12
  Bordläggning
  2014-06-23
  Debatt
  2014-06-24
  Beslut
  2014-06-25
 • Stillbild från Debatt om förslag: Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

  Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

  Betänkande 2013/14:CU32

  Den som vill bygga ett komplementbostadshus på högst 25 kvadratmeter på sin tomt ska inte längre behöva bygglov. En- och tvåbostadshus ska kunna byggas till med högst 15 kvadratmeter och förses med högst två takkupor utan bygglov. Det ska också bli tillåtet att utan bygglov inreda enbostadshus med

  Behandlade dokument
  8
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  51, 119 minuter
  Justering
  2014-05-27
  Bordläggning
  2014-06-03
  Debatt
  2014-06-04
  Beslut
  2014-06-04
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fordonsrelaterade skulder

  Fordonsrelaterade skulder

  Betänkande 2013/14:CU36

  Om en person som står som registrerad ägare till en bil har obetalda skatter och avgifter som är kopplade till bilen får Kronofogden rätt att ta bilen i anspråk. Syftet med den nya lagen är att komma till rätta med problemen med så kallade fordonsmålvakter. En fordonsmålvakt är en person som

  Behandlade dokument
  10
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  10, 39 minuter
  Beredning
  2014-04-15
  Justering
  2014-04-29
  Debatt
  2014-05-07
  Beslut
  2014-05-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster

  Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster

  Betänkande 2013/14:CU30

  Personer som utsatts för våld i nära relationer ska få större möjligheter att behålla sin bostad. När en person vräks från sin hyresrätt eller bostadsrätt på grund av att han eller hon har misskött sig ska det särskilt beaktas om misskötseln beror på att personen har utsatts för brott av

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  3, 10 minuter
  Justering
  2014-04-29
  Bordläggning
  2014-05-06
  Debatt
  2014-05-07
  Beslut
  2014-05-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter

  Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter

  Betänkande 2013/14:CU29

  Den som äger en bostadsrätt ska få större möjligheter att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Skälen som bostadsrättsinnehavaren anger för att få hyra ut i andra hand ska bedömas mer generöst än tidigare.

  Bostadsrättsföreningar ska få ta ut en särskild avgift av en bostadsrättsinnehavare som hyr ut sin lägenhet. Avgiften ska ersätta föreningen för extra kostnader som uthyrningar i andra hand kan innebära.

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 54 minuter
  Justering
  2014-04-29
  Debatt
  2014-05-07
  Beslut
  2014-05-07
 • med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2013/14:Fi14 av Åsa Romson m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2013/14:Fi14 av Åsa Romson m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition 201314MP062 För ett modernare Sverige Klimatansvar kunskap och nya jobb Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 4 För ett modernare Sverige Klimatansvar, kunskap och nya jobb 4

  Inlämnad
  2014-04-29
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2013/14:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen

  Motion 2013/14:C8 av Jan Lindholm m.fl. (MP, V)

  Motion till riksdagen 2013/14:C8 av Jan Lindholm m.fl. MP, V med anledning av prop. 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:128. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

  Inlämnad
  2014-04-09
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2013/14:CU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2013/14:126 En enklare planprocess

  Motion 2013/14:C15 av Jan Lindholm m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2013/14:C15 av Jan Lindholm m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:126 En enklare planprocess Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att krav på detaljplan inte ska finnas när byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen.

  Inlämnad
  2014-04-09
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2013/14:CU31
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 5 avslag, 2 bifall,
 • med anledning av prop. 2013/14:127 Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

  Motion 2013/14:C11 av Jan Lindholm och Agneta Börjesson (MP)

  Motion till riksdagen 2013/14:C11 av Jan Lindholm och Agneta Börjesson MP med anledning av prop. 2013/14:127 Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behov av en konsekvensutredning

  Inlämnad
  2014-04-09
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2013/14:CU32
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Konsumenträtt

  Konsumenträtt

  Betänkande 2013/14:CU20

  Långa betalningstider är ett problem för många småföretag. Riksdagen vill därför snabba på lagstiftning om 30 dagars betalningstid mellan företag utan möjlighet till undantag. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen.

  Företag ska betala en fordran senast 30 dagar efter det att

  Behandlade dokument
  48
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  21 
  Anföranden och repliker
  28, 105 minuter
  Beredning
  2014-02-18
  Justering
  2014-03-27
  Debatt
  2014-04-02
  Beslut
  2014-04-02
 • Stillbild från Debatt om förslag: Lätt byte – enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster

  Lätt byte – enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster

  Betänkande 2013/14:CU24

  Det ska bli enklare att säga upp mobiltelefonabonnemang och andra abonnemang på elektroniska kommunikationstjänster. Konsumenterna ska också friare kunna använda mobiltelefoner och annan utrustning som de har köpt ihop med sådana abonnemang.

  Uppsägningstiden för kommunikationstjänster ska få

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  8, 27 minuter
  Justering
  2014-03-20
  Debatt
  2014-03-26
  Beslut
  2014-03-26
 • Stillbild från Debatt om förslag: Hushållningen med mark- och vattenområden

  Hushållningen med mark- och vattenområden

  Betänkande 2013/14:CU17

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om hushållningen med mark- och vattenområden. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om hushållningen med mark- och vattenområden, insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag, vattenverksamheter, stranderosion och allmänna vattentjänster.

  Behandlade dokument
  18
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  18, 88 minuter
  Beredning
  2014-02-06
  Justering
  2014-03-06
  Debatt
  2014-03-19
  Beslut
  2014-03-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ersättningsrätt

  Ersättningsrätt

  Betänkande 2013/14:CU14

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om ersättningsrättsliga frågor. Motionerna handlar om obligatorisk hemförsäkring, möjligheten att teckna personförsäkring, flytträtt för skadeförsäkringar och information vid försäkringsfall. Andra motioner handlar om trafikförsäkringsavgift, handläggning av bland annat trafikskadeärenden, ideellt skadestånd och skadeståndsansvar vid radiologiska olyckor.

  Behandlade dokument
  12
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  17, 78 minuter
  Beredning
  2013-12-05
  Justering
  2014-01-16
  Debatt
  2014-01-29
  Beslut
  2014-01-29
 • Stillbild från Debatt om förslag: Associationsrätt m.m

  Associationsrätt m.m

  Betänkande 2013/14:CU8

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om bland annat associationsrätt. Motionerna handlar om könsfördelningen i bland annat bolagsstyrelser, avskaffande av kravet på aktiekapital, avskaffande av kravet på bolagsstämma, arbete i bolagsstyrelser och jämställdhetsredovisning.

  Behandlade dokument
  17
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  12, 69 minuter
  Beredning
  2013-12-05
  Justering
  2014-01-16
  Debatt
  2014-01-29
  Beslut
  2014-01-29
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Stärkt skydd av bland annat våra nationalälvar

  Stärkt skydd av bland annat våra nationalälvar

  Interpellation 2013/14:190 av Lindholm, Jan (MP)

  den 3 december Interpellation 2013/14:190 Stärkt skydd av bland annat våra nationalälvar av Jan Lindholm MP till miljöminister Lena Ek C Det har nu snart gått ett år sedan delbetänkandet från vattenverksamhetsutredaren om 4 kap. 6 miljöbalken landade på regeringens bord. Det har gått nio månader sedan ministern

  Inlämnad
  2013-12-03
  Besvarare
  Lena Ek (C)
 • Lönebidrag för personer med nedsatt arbetsförmåga

  Skriftlig fråga 2013/14:222 av Lindholm, Jan (MP)

  den 18 december Fråga 2013/14:222 Lönebidrag för personer med nedsatt arbetsförmåga av Jan Lindholm MP till socialminister Göran Hägglund KD Under mina besök hos ett flertal olika organisationer för personer med skilda former av funktionsnedsättningar har jag alltid fått med mig frågan om varför grundnivån på de

  Inlämnad
  2013-12-18
  Besvarare
  Elisabeth Svantesson (M)
 • Utredningen av mordet på statsminister Olof Palme

  Skriftlig fråga 2013/14:172 av Lindholm, Jan (MP)

  den 9 december Fråga 2013/14:172 Utredningen av mordet på statsminister Olof Palme av Jan Lindholm MP till justitieminister Beatrice Ask M Genom en interpellation hösten 2009 väckte jag frågan om ett regeringsinitiativ för att öka sannolikheten för att lösa Palmemordet. Att regeringen då valde att ta bort preskriptionstiden

  Inlämnad
  2013-12-09
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Allmänpolitisk debatt: Allmänpolitisk debatt

  Allmänpolitisk debatt

  Allmänpolitisk

 • Försiktighetsprincipen på strålsäkerhetsområdet samt vetenskaplig osäkerhet

  Motion 2013/14:Fö255 av Jan Lindholm (MP)

  Motion till riksdagen 2013/14:Fö255 av Jan Lindholm MP Försiktighetsprincipen på strålsäkerhetsområdet samt vetenskaplig osäkerhet MP2642 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att försiktighetsprincipen i miljöbalken gäller även på strålsäkerhetsområdet.

  Inlämnad
  2013-10-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2013/14:FöU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag

Filter

Valda filter