Jan Lindholm (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Dalarnas län
Titel
Förskollärare.
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2004-11-15 – 2018-09-24

Riksdagsledamot

Ersättare
2004-08-16 – 2004-11-14
Ersättare
1998-01-23 – 1998-02-22

Socialutskottet

Ledamot
2014-10-07 – 2018-09-24
Suppleant
2006-10-24 – 2010-10-04
Ledamot
2004-11-15 – 2006-10-02
Suppleant
2004-09-14 – 2004-11-14
Suppleant
1998-01-23 – 1998-02-22

Civilutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2004-11-15 – 2006-10-02
Suppleant
2004-09-14 – 2004-11-14
Suppleant
1998-01-23 – 1998-02-22

Utbildningsutskottet

Suppleant
2004-11-15 – 2006-10-02
Suppleant
2004-09-14 – 2004-11-14
Suppleant
1998-01-23 – 1998-02-22

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2010-10-04

Justitieutskottet

Suppleant
2018-05-24 – 2018-09-24

Sammansatta utrikes- och socialutskottet

Deputerad
2005-02-15 – 2005-03-16

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Deputerad
2006-02-09 – 2006-04-26

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2014-10-07 – 2017-09-28
Ledamot
2013-09-17 – 2014-09-29
Ledamot
2012-10-04 – 2013-09-16
Ledamot
2011-10-12 – 2012-09-18
Ledamot
2010-10-19 – 2011-09-15
Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-04

Ledamotsrådet

Suppleant
2016-11-09 – 2018-09-24

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 98 (ersättare 980123-980222) och 04-. Ledamot socialutskottet 04-06 och 14-, sammansatta utrikes- och socialutskottet 05, justitie- och socialutskottet 06 och civilutskottet 06-14. Suppleant socialutskottet 98, 04 och 06-10, socialförsäkringsutskottet 98 och 04-06, utbildningsutskottet 98 och 04-06 och arbetsmarknadsutskottet 06-10. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 06-.

Föräldrar

Handelsläraren Rune Lindholm och företagaren Ulla-Greta Lindholm, f. Bergman.

Utbildning

Elektronikingenjör, Borlänge 72. Engelska, Stockholms universitet 73. Förskollärarexamen, Högskolan Dalarna 80.

Anställningar

ASEA 68. Typograf, Falun 72. Stålverksarbetare, Domnarvets järnverk, Borlänge 73-77. Egenföretagare. Förskollärare, Falu kommun 80-16. Assistent, Centrum för solenergiforskning (SERC) vid Högskolan Dalarna, Borlänge 91-16.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Falun 88-06. Ledamot, kommunstyrelsen 94-04. Ledamot, tekniska styrelsen, Falu kommun 88-04, ordförande 94-98. Ordförande, gatu- och parknämnden 02-04. Styrelseledamot, regionkommittén Falun-Borlänge 94-02. Ledamot, styrgruppen för Agenda 21, 94-02 och styrgruppen för Friska Falun 94-02. Styrelseledamot, Dalatrafik 89-92 och Falu Energi och Vatten 98-09.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Styrelseledamot, Studiefrämjandet Dalarna på 70-talet, Falu Miljögrupp - stoppa kärnkraften 77-, Nybroboden kooperativ ekonomisk förening 79-88 och Dalarnas ekonomiska kulturhusförening 73-77. Ledamot, styrelsen för AB Lindholm & Söner 78-98. Styrelseledamot, DAKA specialavfall 94-98. Ledamot, styrelsen för Miljöpartiet Dalarna 88-05 och styrelsen för Miljöpartiet i Falun 88- 06.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2010/11:149 Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

  Motion 2010/11:C8 av Veronica Palm m.fl. (S, MP, V)

  Motion till riksdagen 2010/11:C8 av Veronica Palm m.fl. S, MP, V med anledning av prop. 2010/11:149 Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor S12001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kärnkraften ska betala

  Inlämnad
  2011-06-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2011/12:CU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fastighetsrätt

  Fastighetsrätt

  Betänkande 2010/11:CU20

  Riksdagen har sagt nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om fastighetsrättsliga frågor. Motionerna handlar om jordabalkens felregler, tomträtt, bostadsarrende och expropriation.

  Behandlade dokument
  20
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  9, 34 minuter
  Justering
  2011-05-19
  Debatt
  2011-06-01
  Beslut
  2011-06-01
 • med anledning av skr. 2010/11:90 Nordiskt samarbete 2010

  Motion 2010/11:U17 av Jan Lindholm (MP)

  Motion till riksdagen 2010/11:U17 av Jan Lindholm MP med anledning av skr. 2010/11:90 Nordiskt samarbete 2010 MP028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regeringens bristfälliga hantering av Nordiska rådets rekommendation 7 från 2007. Riksdagen

  Inlämnad
  2011-05-12
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2011/12:UU3
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ny lag om leksakers säkerhet

  Ny lag om leksakers säkerhet

  Betänkande 2010/11:CU8

  Säkerheten för leksaker höjs. Det blir hårdare krav på att leksaker ska vara säkert utformade, till exempel när det gäller risken för kvävning och innehållet av kemikalier. Tillverkare, importörer och distributörer får också ett tydligare ansvar för att bara säkra leksaker finns på marknaden. Det samma

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  21, 67 minuter
  Justering
  2011-04-26
  Debatt
  2011-05-11
  Beslut
  2011-05-11
 • med anledning av prop. 2010/11:99 Vårändringsbudget för 2011

  Motion 2010/11:Fi13 av Peter Eriksson m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2010/11:Fi13 av Peter Eriksson m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:99 Vårändringsbudget för 2011 MP027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd samt anvisar ändrade och nya anslag enligt uppställning: UO Anslag Regeringens

  Inlämnad
  2011-05-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2010/11:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2010/11:Fi12 av Peter Eriksson m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2010/11:Fi12 av Peter Eriksson m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition MP026 Inledning Miljöpartiet de gröna har en vision för Sverige. Vi vill se ett hållbart Sverige där människor känner sig delaktiga och trygga, ett Sverige som är öppet mot omvärlden och

  Inlämnad
  2011-05-04
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  2010/11:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): 17 avslag, 1 bifall,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Elkänslighet

  Elkänslighet

  Betänkande 2010/11:FöU5

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om elkänslighet. Motionerna handlar om hälsoeffekter av elektromagnetiska och radiofrekventa fält och forskning om detta, gränsvärden för strålning, inrättande av områden med låg strålning för elöverkänsliga samt myndighetsutövning och myndighetsansvar.

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  9, 37 minuter
  Beredning
  2011-03-10
  Justering
  2011-03-29
  Debatt
  2011-04-14
  Beslut
  2011-04-27
 • Stillbild från Debatt om förslag: Familjerättsliga frågor

  Familjerättsliga frågor

  Betänkande 2010/11:CU18

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om familjerättsliga frågor. Skälet är främst tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om faderskap, föräldraskap vid assisterad befruktning, adoption, olika frågor om vårdnad, umgänge, god man för ensamkommande flyktingbarn, barns skuldsättning, former och åldersgräns för att ingå äktenskap, namnlagen, vissa arvsrättsliga frågor och frågor om testamente.

  Behandlade dokument
  55
  Förslagspunkter
  30
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  12, 61 minuter
  Justering
  2011-03-29
  Debatt
  2011-04-14
  Beslut
  2011-04-27
 • Högre säkerhet i svenska kärnreaktorer (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2010/11:N5 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2010/11:N5 av Maria Wetterstrand m.fl. MP Högre säkerhet i svenska kärnreaktorer väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt MP100 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de fyra äldsta

  Inlämnad
  2011-04-11
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2010/11:NU26
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ersättnings- och insolvensrättsliga frågor

  Ersättnings- och insolvensrättsliga frågor

  Betänkande 2010/11:CU16

  Riksdagen har sagt nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om ersättnings- och insolvensrättsliga frågor. Insolvens innebär att en person inte längre klarar av att betala sina skulder. Utskottet hänvisar i huvudsak till tidigare ställningstaganden. Motionerna handlar bland annat om skadeståndsansvar

  Behandlade dokument
  12
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  19, 63 minuter
  Justering
  2011-03-17
  Debatt
  2011-04-06
  Beslut
  2011-04-06
 • Stillbild från Debatt om förslag: Plan- och byggfrågor

  Plan- och byggfrågor

  Betänkande 2010/11:CU22

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om plan- och byggfrågor. Orsakerna är bland annat att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp och att en ny plan- och bygglag träder i kraft den 2 maj. Motionerna handlar bland annat om medborgarinflytande i samhällsplaneringen,

  Behandlade dokument
  37
  Förslagspunkter
  24
  Reservationer
  17 
  Anföranden och repliker
  20, 95 minuter
  Justering
  2011-03-29
  Debatt
  2011-04-06
  Beslut
  2011-04-06
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ändringar i skuldsaneringslagen m.m.

  Ändringar i skuldsaneringslagen m.m.

  Betänkande 2010/11:CU9

  Riksdagen har beslutat att möjligheten till skuldsanering för företagare ska utvidgas. Tidigare kunde bara företagare med verksamhet av ringa omfattning och vars inkomst i huvudsak kom från annat håll få skuldsanering. Den föreslagna utvidgningen innebär att även företagare som bedriver verksamhet som

  Behandlade dokument
  9
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  12, 75 minuter
  Beredning
  2011-01-20
  Justering
  2011-03-29
  Debatt
  2011-04-06
  Beslut
  2011-04-06
 • Stillbild från Debatt om förslag: Konsumentfrågor

  Konsumentfrågor

  Betänkande 2010/11:CU14

  Riksdagen sa nej till ett antal motioner från allmänna motionstiden 2010 om konsumentfrågor. Motionerna handlar bland annat om obeställd reklam, telefonförsäljning, fakturaskojeri, vidareförsäljning av evenemangsbiljetter, konsumentskydd vid köp av flygresor, reklam riktad till barn, miljömärkning av varor och könsdiskriminerande reklam.

  Behandlade dokument
  18
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  9, 54 minuter
  Justering
  2011-03-03
  Debatt
  2011-03-17
  Beslut
  2011-03-30
 • Stillbild från Debatt om förslag: Hyresrätt m.m

  Hyresrätt m.m

  Betänkande 2010/11:CU13

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om hyresrätt. Motionerna handlar om hyresrätten som upplåtelseform, kooperativ hyresrätt och ombildning till bostadsrätt, kooperativ hyresrätt och ägarlägenheter.

  Behandlade dokument
  14
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  20, 108 minuter
  Justering
  2011-03-03
  Debatt
  2011-03-16
  Beslut
  2011-03-17
 • Stillbild från Debatt om förslag: Naturresursfrågor och vattenrätt

  Naturresursfrågor och vattenrätt

  Betänkande 2010/11:CU17

  Riksdagen gav våren 2006 regeringen ett uppdrag som rörde laxens vandringsvägar (se 2005/06:BoU11 ). Regeringen skulle undersöka om det går att ändra reglerna så att kraftverksföretagen blir skyldiga att bygga till exempel laxtrappor. Regeringen har inte återkommit i sakfrågan. Riksdagen gav därför regeringen

  Behandlade dokument
  9
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  7, 42 minuter
  Justering
  2011-02-17
  Debatt
  2011-03-03
  Beslut
  2011-03-09
 • Stillbild från Debatt om förslag: Associationsrättsliga frågor m.m.

  Associationsrättsliga frågor m.m.

  Betänkande 2010/11:CU15

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om associationsrättsliga frågor. En orsak är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om könsfördelningen i bolagsstyrelser, lagen om ekonomiska föreningar, regler för socialt företagande och ytterligare lagstiftning om franchising.

  Behandlade dokument
  13
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  12, 49 minuter
  Justering
  2011-02-15
  Debatt
  2011-03-03
  Beslut
  2011-03-09
 • med anledning av prop. 2010/11:65 Ny lag om leksakers säkerhet

  Motion 2010/11:C7 av Jan Lindholm m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2010/11:C7 av Jan Lindholm m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:65 Ny lag om leksakers säkerhet MP016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillhandahållande av leksaker i verksamhet som utövas av ideella organisationer

  Inlämnad
  2011-02-25
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2010/11:CU8
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Oberoende tillsynsorgan för Försäkringskassan

  Oberoende tillsynsorgan för Försäkringskassan

  Interpellation 2010/11:188 av Ericson, Gunvor G (MP)

  den 7 februari Interpellation 2010/11:188 Oberoende tillsynsorgan för Försäkringskassan av Gunvor G Ericson MP till statsrådet Ulf Kristersson M Många människor blir på olika sätt fel behandlade i kontakten med Försäkringskassan. Det kan till exempel handla om bristande information eller långa handläggningstider.

  Inlämnad
  2011-02-07
  Besvarare
  Ulf Kristersson (M)
 • Hot mot Västerdalälven

  Skriftlig fråga 2010/11:295 av Lindholm, Jan (MP)

  den 11 februari Fråga 2010/11:295 Hot mot Västerdalälven av Jan Lindholm MP till miljöminister Andreas Carlgren C Miljödomstolen har tillåtit en höjning av dämningsgränsen på 2,33 meter vid Eldforsen i Västerdalälven och gett tillstånd för Fortum att starta drift. För bolaget innebär detta en tilldelning av

  Inlämnad
  2011-02-11
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

  Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

  Betänkande 2010/11:CU1

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2011 om cirka 1,3 miljarder kronor till samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik. Mest pengar inom utgiftsområdet går till Lantmäteriet (cirka 489 miljoner kronor) och räntebidrag (drygt 190 miljoner kronor).

  Behandlade dokument
  27
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  45, 176 minuter
  Justering
  2010-12-09
  Debatt
  2010-12-20
  Beslut
  2010-12-20

Filter

Valda filter