Jan Lindholm (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Dalarnas län
Titel
Förskollärare.
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2004-11-15 – 2018-09-24

Riksdagsledamot

Ersättare
2004-08-16 – 2004-11-14
Ersättare
1998-01-23 – 1998-02-22

Socialutskottet

Ledamot
2014-10-07 – 2018-09-24
Suppleant
2006-10-24 – 2010-10-04
Ledamot
2004-11-15 – 2006-10-02
Suppleant
2004-09-14 – 2004-11-14
Suppleant
1998-01-23 – 1998-02-22

Civilutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2004-11-15 – 2006-10-02
Suppleant
2004-09-14 – 2004-11-14
Suppleant
1998-01-23 – 1998-02-22

Utbildningsutskottet

Suppleant
2004-11-15 – 2006-10-02
Suppleant
2004-09-14 – 2004-11-14
Suppleant
1998-01-23 – 1998-02-22

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2010-10-04

Justitieutskottet

Suppleant
2018-05-24 – 2018-09-24

Sammansatta utrikes- och socialutskottet

Deputerad
2005-02-15 – 2005-03-16

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Deputerad
2006-02-09 – 2006-04-26

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2014-10-07 – 2017-09-28
Ledamot
2013-09-17 – 2014-09-29
Ledamot
2012-10-04 – 2013-09-16
Ledamot
2011-10-12 – 2012-09-18
Ledamot
2010-10-19 – 2011-09-15
Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-04

Ledamotsrådet

Suppleant
2016-11-09 – 2018-09-24

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 98 (ersättare 980123-980222) och 04-. Ledamot socialutskottet 04-06 och 14-, sammansatta utrikes- och socialutskottet 05, justitie- och socialutskottet 06 och civilutskottet 06-14. Suppleant socialutskottet 98, 04 och 06-10, socialförsäkringsutskottet 98 och 04-06, utbildningsutskottet 98 och 04-06 och arbetsmarknadsutskottet 06-10. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 06-.

Föräldrar

Handelsläraren Rune Lindholm och företagaren Ulla-Greta Lindholm, f. Bergman.

Utbildning

Elektronikingenjör, Borlänge 72. Engelska, Stockholms universitet 73. Förskollärarexamen, Högskolan Dalarna 80.

Anställningar

ASEA 68. Typograf, Falun 72. Stålverksarbetare, Domnarvets järnverk, Borlänge 73-77. Egenföretagare. Förskollärare, Falu kommun 80-16. Assistent, Centrum för solenergiforskning (SERC) vid Högskolan Dalarna, Borlänge 91-16.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Falun 88-06. Ledamot, kommunstyrelsen 94-04. Ledamot, tekniska styrelsen, Falu kommun 88-04, ordförande 94-98. Ordförande, gatu- och parknämnden 02-04. Styrelseledamot, regionkommittén Falun-Borlänge 94-02. Ledamot, styrgruppen för Agenda 21, 94-02 och styrgruppen för Friska Falun 94-02. Styrelseledamot, Dalatrafik 89-92 och Falu Energi och Vatten 98-09.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Styrelseledamot, Studiefrämjandet Dalarna på 70-talet, Falu Miljögrupp - stoppa kärnkraften 77-, Nybroboden kooperativ ekonomisk förening 79-88 och Dalarnas ekonomiska kulturhusförening 73-77. Ledamot, styrelsen för AB Lindholm & Söner 78-98. Styrelseledamot, DAKA specialavfall 94-98. Ledamot, styrelsen för Miljöpartiet Dalarna 88-05 och styrelsen för Miljöpartiet i Falun 88- 06.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Driftsformer för offentligt finansierade sjukhus

  Driftsformer för offentligt finansierade sjukhus

  Betänkande 2004/05:SOU18

  Landstingen får inte överlämna uppgiften att bedriva sjukvård som ges vid universitetssjukhus till någon annan. För att driften av sjukvård vid övriga sjukhus ska få överlämnas måste entreprenören bedriva verksamheten utan syfte att dela ut vinst och enbart med offentlig finansiering. Det innebär det

  Behandlade dokument
  15
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  59, 1 minuter
  Justering
  2005-06-02
  Debatt
  2005-06-15
  Beslut
  2005-06-15
 • med anledning av prop. 2004/05:150 Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag

  Motion 2004/05:MJ38 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -)

  1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 203 2 Förslag till riksdagsbeslut 207 3 Sammanfattning 214 4 Inledning 214 5 En överordnad miljöpolitik 215 6 Livsmöjligheter 215 7 Rättvist miljöutrymme 215 7.1 Rättvist miljöutrymme 215 7.2 Den saknade miljödimensionen 216 7.3 Global handelspolitik 216 7.4 Hållbar

  Inlämnad
  2005-06-15
  Förslag
  128
  Utskottsberedning
  2005/06:BoU7 2005/06:MJU3 2005/06:MJU4 2005/06:NU18
  Riksdagsbeslut
  (128 yrkanden): 128 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:168 Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige

  Motion 2004/05:Sf31 av Mona Jönsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf31 av Mona Jönsson m.fl. mp med anledning av prop. 2004/05:168 Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2004/05:168. Motivering Migrationspolitiken är alltid beroende av och avgörs av vår omvärld. Krig, konflikter, miljökatastrofer,

  Inlämnad
  2005-06-15
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:SfU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: basindustrins energivillkor i Västmanlands län

  basindustrins energivillkor i Västmanlands län

  Interpellation 2004/05:654 av Lindström, Torsten (kd)

  den 23 maj Interpellation 2004/05:654 av Torsten Lindström kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om basindustrins energivillkor i Västmanlands län Den 7 maj 2005 skrev 61 socialdemokratiska kommunal- och oppositionsråd på DN Debatt under rubriken Vi måste sluta vilseleda om kärnkraftens avvecklingArtikeln belyste

  Inlämnad
  2005-05-23
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Statlig organisation för handikappolitisk samordning

  Statlig organisation för handikappolitisk samordning

  Betänkande 2004/05:SOU24

  Regeringen har rapporterat till riksdagen om sina planer att bilda en ny myndighet som ska samordna handikappolitiken och se till att de nationella målen genomförs. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 71 minuter
  Justering
  2005-05-19
  Debatt
  2005-06-02
  Beslut
  2005-06-03
 • Stillbild från Debatt om förslag: Hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer

  Hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer

  Betänkande 2004/05:SOU23

  De båda ämnena GBL och 1,4-butandiol ska kunna klassificeras som hälsofarliga varor. Ämnena har viktiga användningsområden inom industrin men missbrukas även som narkotika. Ett ämne som klassificeras som hälsofarlig vara får inte utan särskilt tillstånd införas i landet, överlåtas, framställas, förvärvas i överlåtelsesyfte, bjudas ut till försäljning eller innehas. Dessutom får ämnena beslagtas om de påträffas hos någon som inte har rätt att inneha dem.

  Behandlade dokument
  15
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  21, 68 minuter
  Justering
  2005-05-19
  Debatt
  2005-06-02
  Beslut
  2005-06-02
 • naturreservatet Städjan-Nipfjället och Natura 2000

  Skriftlig fråga 2004/05:1783 av Lindholm, Jan (mp)

  den 2 juni Fråga 2004/05:1783 av Jan Lindholm mp till statsrådet Lena Sommestad om naturreservatet Städjan-Nipfjället och Natura 2000 Städjan-Nipfjällets naturreservat och tillika Natura 2000-område är hotat av exploateringsintressen. Projektet Tre toppar avser att genomföra en omfattande utbyggnad av liftar och nedfarter

  Inlämnad
  2005-06-02
  Besvarare
  Lena Sommestad (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Tobakskontroll - genomförande av WHO:s ramkonvention om tobakskontrollm.m.

  Tobakskontroll - genomförande av WHO:s ramkonvention om tobakskontrollm.m.

  Betänkande 2004/05:SOU21

  Riksdagen sade ja till att genomföra WHO:s ramkonvention om tobakskontroll. Konventionen handlar om skärpta regler för marknadsföring av tobak, bättre kontroll så att minderåriga inte kan köpa tobaksvaror och ett förebyggande arbete så att människor inte börjar röka. Varje försäljningsställe ska ha en tydlig och synbar skylt med information om förbudet mot sälja att tobak till barn och ungdomar under 18 år.

  Behandlade dokument
  13
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  27, 106 minuter
  Justering
  2005-05-10
  Debatt
  2005-05-26
  Beslut
  2005-05-26
 • konflikt mellan miljömål och handel

  Interpellation 2004/05:685 av Lindholm, Jan (mp)

  den 25 maj Interpellation 2004/05:685 av Jan Lindholm mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om konflikt mellan miljömål och handel Borlänge kommun har 47 000 innevånare och kommunens detaljhandelsindex ligger mycket högt. Man har redan i dag stora externetableringar som påverkar kringliggande kommuner kraftigt.

  Inlämnad
  2005-05-25
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • UD:s arbete med försvunnen svensk

  Skriftlig fråga 2004/05:1648 av Lindholm, Jan (mp)

  den 19 maj Fråga 2004/05:1648 av Jan Lindholm mp till utrikesminister Laila Freivalds om UD:s arbete med försvunnen svensk Min bild av Utrikesdepartementets agerande när svenska medborgare försvinner i andra länder är att mediernas bevakning av försvinnandet är helt avgörande för den ansträngning departementet gör.

  Inlämnad
  2005-05-19
  Besvarare
  Laila Freivalds (S)
 • Stillbild från EU-debatt: Eu-debatt

  Eu-debatt

  Eu-

 • Stillbild från Debatt om förslag: Folkhälsopolitik

  Folkhälsopolitik

  Betänkande 2004/05:SOU11

  Samhället måste göra mer för att förhindra självmord. Riksdagen vill därför att ett nationellt program för att förhindra självmord ska tas fram. Riksdagen vill att regeringen tar fram ett nationellt program för självmordsprevention. Dessutom ska regeringen redovisa detta arbete till riksdagen. Självmord

  Behandlade dokument
  80
  Förslagspunkter
  36
  Reservationer
  24 
  Anföranden och repliker
  28, 125 minuter
  Justering
  2005-04-07
  Debatt
  2005-04-27
  Beslut
  2005-04-27
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet

  Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet

  Betänkande 2004/05:SOU13

  Ett nytt personregister med uppgifter om de förskrivna läkemedel som patienter hämtar ut på apotek inrättas den juli 2005. Registret ska skötas av Apoteket AB. Själva registreringen av uppgifter ska ske utan patientens medgivande. Tillgång till uppgifterna är däremot beroende av patientens uttryckliga

  Behandlade dokument
  10
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  12, 66 minuter
  Justering
  2005-04-12
  Debatt
  2005-04-27
  Beslut
  2005-04-27
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: förskrivning av antidepressiva medel till barn

  förskrivning av antidepressiva medel till barn

  Interpellation 2004/05:423 av Lindholm, Jan (mp)

  den 24 februari Interpellation 2004/05:423 av Jan Lindholm mp till statsrådet Ylva Johansson om förskrivning av antidepressiva medel till barn I oktober 2004 ställde jag en fråga till statsrådet Ylva Johansson angående förskrivning av antidepressiva läkemedel till barn. Motivet till min fråga då var en dokumenterad

  Inlämnad
  2005-02-24
  Besvarare
  Ylva Johansson (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: relationen mellan lokaldemokrati och mobiltelefoni

  relationen mellan lokaldemokrati och mobiltelefoni

  Interpellation 2004/05:507 av Lindholm, Jan (mp)

  den 1 april Interpellation 2004/05:507 av Jan Lindholm mp till statsrådet Ulrica Messing om relationen mellan lokaldemokrati och mobiltelefoni Som kommunalpolitiker undertecknade jag för drygt ett år sedan ett brev till regeringen där vi i kommunledningen i Falu kommun begärde ett tillfälligt stopp med utbyggnaden

  Inlämnad
  2005-04-01
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: demokratin i Colombia

  demokratin i Colombia

  Interpellation 2004/05:462 av Astudillo, Luciano (s)

  den 15 mars Interpellation 2004/05:462 av Luciano Astudillo s till utrikesminister Laila Freivalds om demokratin i Colombia Den väpnade konflikten i Colombia har pågått i över fyra decennier. Konflikten är mångfasetterad och har många orsaksfaktorer. En av många är att alla de väpnade grupperna är involverade i landets

  Inlämnad
  2005-03-15
  Besvarare
  Laila Freivalds (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Motioner om alkohol- och tobaksbeskattning m.m.

  Motioner om alkohol- och tobaksbeskattning m.m.

  Betänkande 2004/05:SKU25

  Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om alkohol- och tobaksbeskattning. Riksdagen sade också nej till tre motioner som lämnats in med anledning av regeringens proposition 2003/04:161 Alkoholpolitiska frågor.

  Behandlade dokument
  29
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  20, 57 minuter
  Justering
  2005-03-08
  Debatt
  2005-03-23
  Beslut
  2005-03-23
 • situationen i Colombia

  Interpellation 2004/05:463 av Lindholm, Jan (mp)

  den 15 mars Interpellation 2004/05:463 av Jan Lindholm mp till utrikesminister Laila Freivalds om situationen i Colombia Sista veckan i februari deltog jag tillsammans med andra riksdagsledamöter i en studieresa till Colombia. Vi fick information om den utdragna och blodiga väpnade konflikten, om den prekära MR-situationen

  Inlämnad
  2005-03-15
  Besvarare
  Laila Freivalds (S)
 • med anledning av framst. 2004/05:RRS15 Riksrevisionens styrelses framställning angående snabbare asylprövning

  Motion 2004/05:Sf20 av Gustav Fridolin m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf20 av Gustav Fridolin m.fl. mp med anledning av framst. 2004/05:RRS15 Riksrevisionens styrelses framställning angående snabbare asylprövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motion anförs om en bortre tidsgräns för handläggningstiden

  Inlämnad
  2005-03-15
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:SfU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m.

  Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m.

  Betänkande 2004/05:SOU10

  Riksdagen gjorde tre uttalanden om hälso- och sjukvårdsfrågor med anledning av förslag från Riksrevisionens styrelse och motionsförslag. Det första uttalandet handlar om dels behovet av en förbättrad styrning och uppföljning av riksdagens riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvården, dels

  Behandlade dokument
  250
  Förslagspunkter
  67
  Reservationer
  73 
  Anföranden och repliker
  58, 1 minuter
  Justering
  2005-02-01
  Debatt
  2005-03-02
  Beslut
  2005-03-02

Filter

Valda filter