Jan Lindholm (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Dalarnas län
Titel
Förskollärare.
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2004-11-15 – 2018-09-24

Riksdagsledamot

Ersättare
2004-08-16 – 2004-11-14
Ersättare
1998-01-23 – 1998-02-22

Socialutskottet

Ledamot
2014-10-07 – 2018-09-24
Suppleant
2006-10-24 – 2010-10-04
Ledamot
2004-11-15 – 2006-10-02
Suppleant
2004-09-14 – 2004-11-14
Suppleant
1998-01-23 – 1998-02-22

Civilutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2004-11-15 – 2006-10-02
Suppleant
2004-09-14 – 2004-11-14
Suppleant
1998-01-23 – 1998-02-22

Utbildningsutskottet

Suppleant
2004-11-15 – 2006-10-02
Suppleant
2004-09-14 – 2004-11-14
Suppleant
1998-01-23 – 1998-02-22

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2010-10-04

Justitieutskottet

Suppleant
2018-05-24 – 2018-09-24

Sammansatta utrikes- och socialutskottet

Deputerad
2005-02-15 – 2005-03-16

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Deputerad
2006-02-09 – 2006-04-26

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2014-10-07 – 2017-09-28
Ledamot
2013-09-17 – 2014-09-29
Ledamot
2012-10-04 – 2013-09-16
Ledamot
2011-10-12 – 2012-09-18
Ledamot
2010-10-19 – 2011-09-15
Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-04

Ledamotsrådet

Suppleant
2016-11-09 – 2018-09-24

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 98 (ersättare 980123-980222) och 04-. Ledamot socialutskottet 04-06 och 14-, sammansatta utrikes- och socialutskottet 05, justitie- och socialutskottet 06 och civilutskottet 06-14. Suppleant socialutskottet 98, 04 och 06-10, socialförsäkringsutskottet 98 och 04-06, utbildningsutskottet 98 och 04-06 och arbetsmarknadsutskottet 06-10. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 06-.

Föräldrar

Handelsläraren Rune Lindholm och företagaren Ulla-Greta Lindholm, f. Bergman.

Utbildning

Elektronikingenjör, Borlänge 72. Engelska, Stockholms universitet 73. Förskollärarexamen, Högskolan Dalarna 80.

Anställningar

ASEA 68. Typograf, Falun 72. Stålverksarbetare, Domnarvets järnverk, Borlänge 73-77. Egenföretagare. Förskollärare, Falu kommun 80-16. Assistent, Centrum för solenergiforskning (SERC) vid Högskolan Dalarna, Borlänge 91-16.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Falun 88-06. Ledamot, kommunstyrelsen 94-04. Ledamot, tekniska styrelsen, Falu kommun 88-04, ordförande 94-98. Ordförande, gatu- och parknämnden 02-04. Styrelseledamot, regionkommittén Falun-Borlänge 94-02. Ledamot, styrgruppen för Agenda 21, 94-02 och styrgruppen för Friska Falun 94-02. Styrelseledamot, Dalatrafik 89-92 och Falu Energi och Vatten 98-09.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Styrelseledamot, Studiefrämjandet Dalarna på 70-talet, Falu Miljögrupp - stoppa kärnkraften 77-, Nybroboden kooperativ ekonomisk förening 79-88 och Dalarnas ekonomiska kulturhusförening 73-77. Ledamot, styrelsen för AB Lindholm & Söner 78-98. Styrelseledamot, DAKA specialavfall 94-98. Ledamot, styrelsen för Miljöpartiet Dalarna 88-05 och styrelsen för Miljöpartiet i Falun 88- 06.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2009/10:119 Förlängning av lagen om hemlig rumsavlyssning och lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

  Motion 2009/10:Ju5 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2009/10:Ju5 av Mehmet Kaplan m.fl. mp med anledning av prop. 2009/10:119 Förlängning av lagen om hemlig rumsavlyssning och lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om

  Inlämnad
  2010-03-31
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2009/10:JuU26
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2009/10:147 Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m.

  Motion 2009/10:Ju11 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2009/10:Ju11 av Mehmet Kaplan m.fl. mp med anledning av prop. 2009/10:147 Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2009/10:147 Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2010-03-31
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2009/10:JuU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2009/10:142 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare

  Motion 2009/10:C11 av Carina Moberg m.fl. (s, v, mp)

  Motion till riksdagen 2009/10:C11 av Carina Moberg m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:142 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare s83012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:142 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare. Motivering Regeringen föreslår

  Inlämnad
  2010-03-26
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:CU23
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Byggfrågor

  Byggfrågor

  Betänkande 2009/10:CU9

  Riksrevisionens styrelse har tagit fram en redogörelse om införandet av energideklarationer. Granskningen visar bland annat på att genomförandet blivit kraftigt försenat och att det finns en oklar ansvarsfördelning mellan de statliga myndigheterna. Riksdagen avslutade ärendet och sa samtidigt nej till

  Behandlade dokument
  23
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 72 minuter
  Justering
  2010-03-09
  Debatt
  2010-03-24
  Beslut
  2010-03-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Upphävande av förköpslagen

  Upphävande av förköpslagen

  Betänkande 2009/10:CU18

  Kommunernas rätt till förköp vid fastighetsförsäljningar tas bort. Det har riksdagen beslutat. Beslutet innebär att förköpslagen från 1968 upphävs. Enligt den kan en kommun i vissa fall träda i en köpares ställe när ett avtal tecknats om en fastighetsöverlåtelse. Tanken är att underlätta för kommunerna

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 63 minuter
  Justering
  2010-03-18
  Debatt
  2010-03-24
  Beslut
  2010-03-24
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Upprustning av Västerdalsbanan

  Upprustning av Västerdalsbanan

  Interpellation 2009/10:278 av Olsson, Lena (v)

  den 5 mars Interpellation 2009/10:278 Upprustning av Västerdalsbanan av Lena Olsson v till statsrådet Åsa Torstensson c Behovet av en upprustning av Västerdalsbanan är akut. Nyligen presenterades ett förslag om att ersätta en del av tågavgångarna med buss. Jag anser att detta står i konflikt med samhällets ambitioner

  Inlämnad
  2010-03-05
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Associationsrättsliga frågor

  Associationsrättsliga frågor

  Betänkande 2009/10:CU13

  Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om associationsrättsliga frågor. Skälet är i några fall tidigare riksdagsbeslut. Motionerna handlar bland annat om könsfördelningen i bolagsstyrelser, regler för socialt företagande, revisionspliktens omfattning och arbete i bolagsstyrelser.

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  19, 79 minuter
  Justering
  2010-03-04
  Debatt
  2010-03-17
  Beslut
  2010-03-17
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fastighetsrätt

  Fastighetsrätt

  Betänkande 2009/10:CU10

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om fastighetsrättsliga frågor. Skälet är i de flesta fall tidigare riksdagsbeslut. Motionerna handlar bland annat om jordabalkens regler om köp och fel, fastighetsmäklarlagen, tomträtt, bostadsarrende samt expropriation.

  Behandlade dokument
  35
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  7, 50 minuter
  Justering
  2010-03-04
  Debatt
  2010-03-17
  Beslut
  2010-03-17
 • Anhöriginvandring

  Skriftlig fråga 2009/10:547 av Lindholm, Jan (mp)

  den 18 februari Fråga 2009/10:547 Anhöriginvandring av Jan Lindholm mp till statsrådet Tobias Billström m Den nordiska passunionen från 1954 gör det möjligt för medborgare i de nordiska länderna att flytta mellan de nordiska länderna utan några byråkratiska problem. Tydligen råder viss oklarhet i frågan om hur

  Inlämnad
  2010-02-18
  Besvarare
  Tobias Billström (M)
 • Hantering av fosfor

  Skriftlig fråga 2009/10:546 av Lindholm, Jan (mp)

  den 18 februari Fråga 2009/10:546 Hantering av fosfor av Jan Lindholm mp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Fosfor är i praktiken en ändlig resurs så som frågan om fosfor hanteras i dag. Vid brytning av fosfor från berggrunden tillförs det biologiska kretsloppet tungmetaller som exempelvis kadmium. Att sluta

  Inlämnad
  2010-02-18
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Ekonomisk ersättning vid skada i bostad

  Skriftlig fråga 2009/10:534 av Lindholm, Jan (mp)

  den 17 februari Fråga 2009/10:534 Ekonomisk ersättning vid skada i bostad av Jan Lindholm mp till miljöminister Andreas Carlgren c Personer som har oturen att drabbas av en osund bostad som förstör deras hälsa har svårt att få ersättning för sina förluster. Oavsett om det är fråga om en ägd villa eller bostadsrätt

  Inlämnad
  2010-02-17
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Information om trådlös teknik

  Information om trådlös teknik

  Interpellation 2009/10:222 av Lindholm, Jan (mp)

  den 3 februari Interpellation 2009/10:222 Information om trådlös teknik av Jan Lindholm mp till statsrådet Åsa Torstensson c Enligt uppgift avser Post- och telestyrelsen PTS att stänga sin webbtjänst Sändarkartan med vars hjälp medborgarna har kunnat se var basstationer för trådlös kommunikation är lokaliserade.

  Inlämnad
  2010-02-03
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Familjerättsliga frågor

  Familjerättsliga frågor

  Betänkande 2009/10:CU8

  Riksdagen sa nej till motioner som rör familjerätt från de allmänna motionstiderna 2008 och 2009. Riksdagen hänvisar bland annat till tidigare ställningstaganden under mandatperioden. Motionerna tar upp frågor som registrering av testamenten, arvsrättsliga frågor, egendomsförhållandet mellan makar och

  Behandlade dokument
  67
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  19, 92 minuter
  Justering
  2010-01-28
  Debatt
  2010-02-11
  Beslut
  2010-02-18
 • Dokument i utredningen om mordet på Olof Palme

  Skriftlig fråga 2009/10:488 av Lindholm, Jan (mp)

  den 8 februari Fråga 2009/10:488 Dokument i utredningen om mordet på Olof Palme av Jan Lindholm mp till justitieminister Beatrice Ask m Den 2 februari sände journalisten Olle Ahlsén ett brev till Palmeutredningen i vilket han redogjorde för den information han av en händelse kommit i kontakt med rörande två unga

  Inlämnad
  2010-02-08
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Arbetet med klimatflyktingproblematiken

  Arbetet med klimatflyktingproblematiken

  Interpellation 2009/10:177 av Lindholm, Jan (mp)

  den 21 december Interpellation 2009/10:177 Arbetet med klimatflyktingproblematiken av Jan Lindholm mp till utrikesminister Carl Bildt m På mitt initiativ beslutade Nordiska rådet vid sin session 2007 att uppmana de nordiska regeringarna att arbeta med klimatflyktingproblematiken. Nordiska rådet ansåg det hösten

  Inlämnad
  2009-12-21
  Besvarare
  Gunilla Carlsson (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Kunskap om vissa cancerrisker

  Kunskap om vissa cancerrisker

  Interpellation 2009/10:172 av Lindholm, Jan (mp)

  den 14 december Interpellation 2009/10:172 Kunskap om vissa cancerrisker av Jan Lindholm mp till socialminister Göran Hägglund kd Frågan om hälsobesvär kopplade till så kallade sjuka hus har debatterats till och från i Sverige sedan 1970-talet. Medierna lyfter gärna fram exempel på problemet när någon omständighet

  Inlämnad
  2009-12-14
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • med anledning av prop. 2009/10:82 Upphävande av förköpslagen

  Motion 2009/10:C8 av Carina Moberg m.fl. (s, v, mp)

  Motion till riksdagen 2009/10:C8 av Carina Moberg m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:82 Upphävande av förköpslagen s83009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:82 Upphävande av förköpslagen. Motivering Regeringen anför i sin proposition att förköpslagen har spelat

  Inlämnad
  2010-01-28
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:CU18
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Konsumentfrågor och sms-lån

  Konsumentfrågor och sms-lån

  Betänkande 2009/10:CU7

  Riksdagen sa nej till ett 60-tal motioner på de konsumentpolitiska och konsumenträttsliga områdena. Förslagen, som lämnades in under den allmänna motionstiden 2009, gäller bland annat om abonnemang på mobiltelefoni, andrahandsförsäljning med evenemangsbiljetter, konsumentskydd vid köp av flygresor, obehörigt användande av kontokort och sms-lån.

  Behandlade dokument
  50
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 54 minuter
  Justering
  2009-12-08
  Debatt
  2010-01-27
  Beslut
  2010-01-27
 • Stillbild från Debatt om förslag: Insolvens- och utsökningsrätt

  Insolvens- och utsökningsrätt

  Betänkande 2009/10:CU6

  Riksdagen sa nej till 31 motioner om insolvensrättsliga frågor. Som insolvensförfaranden räknas i svensk rätt konkurs och företagsrekonstruktion. Förslagen, som lämnats in under den allmänna motionstiden 2009, gäller bland annat utmätning av bostäder och överskuldsättning.

  Behandlade dokument
  24
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  22, 97 minuter
  Justering
  2009-12-15
  Debatt
  2010-01-27
  Beslut
  2010-01-27
 • med anledning av prop. 2009/10:76 En nedre promillegräns för sjöfylleri

  Motion 2009/10:C7 av Carina Moberg m.fl. (s, mp)

  Motion till riksdagen 2009/10:C7 av Carina Moberg m.fl. s, mp med anledning av prop. 2009/10:76 En nedre promillegräns för sjöfylleri s83008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av utvärdering av effekterna av den nya lagstiftningen om

  Inlämnad
  2010-01-22
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:CU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter