Jan Lindholm (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Dalarnas län
Titel
Förskollärare.
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2004-11-15 – 2018-09-24

Riksdagsledamot

Ersättare
2004-08-16 – 2004-11-14
Ersättare
1998-01-23 – 1998-02-22

Socialutskottet

Ledamot
2014-10-07 – 2018-09-24
Suppleant
2006-10-24 – 2010-10-04
Ledamot
2004-11-15 – 2006-10-02
Suppleant
2004-09-14 – 2004-11-14
Suppleant
1998-01-23 – 1998-02-22

Civilutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2004-11-15 – 2006-10-02
Suppleant
2004-09-14 – 2004-11-14
Suppleant
1998-01-23 – 1998-02-22

Utbildningsutskottet

Suppleant
2004-11-15 – 2006-10-02
Suppleant
2004-09-14 – 2004-11-14
Suppleant
1998-01-23 – 1998-02-22

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2010-10-04

Justitieutskottet

Suppleant
2018-05-24 – 2018-09-24

Sammansatta utrikes- och socialutskottet

Deputerad
2005-02-15 – 2005-03-16

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Deputerad
2006-02-09 – 2006-04-26

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2014-10-07 – 2017-09-28
Ledamot
2013-09-17 – 2014-09-29
Ledamot
2012-10-04 – 2013-09-16
Ledamot
2011-10-12 – 2012-09-18
Ledamot
2010-10-19 – 2011-09-15
Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-04

Ledamotsrådet

Suppleant
2016-11-09 – 2018-09-24

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 98 (ersättare 980123-980222) och 04-. Ledamot socialutskottet 04-06 och 14-, sammansatta utrikes- och socialutskottet 05, justitie- och socialutskottet 06 och civilutskottet 06-14. Suppleant socialutskottet 98, 04 och 06-10, socialförsäkringsutskottet 98 och 04-06, utbildningsutskottet 98 och 04-06 och arbetsmarknadsutskottet 06-10. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 06-.

Föräldrar

Handelsläraren Rune Lindholm och företagaren Ulla-Greta Lindholm, f. Bergman.

Utbildning

Elektronikingenjör, Borlänge 72. Engelska, Stockholms universitet 73. Förskollärarexamen, Högskolan Dalarna 80.

Anställningar

ASEA 68. Typograf, Falun 72. Stålverksarbetare, Domnarvets järnverk, Borlänge 73-77. Egenföretagare. Förskollärare, Falu kommun 80-16. Assistent, Centrum för solenergiforskning (SERC) vid Högskolan Dalarna, Borlänge 91-16.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Falun 88-06. Ledamot, kommunstyrelsen 94-04. Ledamot, tekniska styrelsen, Falu kommun 88-04, ordförande 94-98. Ordförande, gatu- och parknämnden 02-04. Styrelseledamot, regionkommittén Falun-Borlänge 94-02. Ledamot, styrgruppen för Agenda 21, 94-02 och styrgruppen för Friska Falun 94-02. Styrelseledamot, Dalatrafik 89-92 och Falu Energi och Vatten 98-09.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Styrelseledamot, Studiefrämjandet Dalarna på 70-talet, Falu Miljögrupp - stoppa kärnkraften 77-, Nybroboden kooperativ ekonomisk förening 79-88 och Dalarnas ekonomiska kulturhusförening 73-77. Ledamot, styrelsen för AB Lindholm & Söner 78-98. Styrelseledamot, DAKA specialavfall 94-98. Ledamot, styrelsen för Miljöpartiet Dalarna 88-05 och styrelsen för Miljöpartiet i Falun 88- 06.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Kunskapscentrum om patientsäkerhet

  Skriftlig fråga 2014/15:676 av Jan Lindholm (MP)

  Fråga 2014/15:676 Kunskapscentrum om patientsäkerhet av Jan Lindholm MP till Statsrådet Gabriel Wikström S I svensk sjukvård drabbas enligt beräkningar som Socialstyrelsen gjort nästan var tionde patient av en vårdskada. I varje sådant fall drabbas den enskilde och eventuella anhöriga samtidigt som tilltron till vården
  Inlämnad
  2015-06-16
  Besvarare
  Statsrådet Gabriel Wikström (S)
 • Lönebidrag för personer med nedsatt arbetsförmåga

  Skriftlig fråga 2013/14:222 av Lindholm, Jan (MP)

  den 18 december Fråga 2013/14:222 Lönebidrag för personer med nedsatt arbetsförmåga av Jan Lindholm MP till socialminister Göran Hägglund KD Under mina besök hos ett flertal olika organisationer för personer med skilda former av funktionsnedsättningar har jag alltid fått med mig frågan om varför grundnivån på de
  Inlämnad
  2013-12-18
  Besvarare
  Elisabeth Svantesson (M)
 • Utredningen av mordet på statsminister Olof Palme

  Skriftlig fråga 2013/14:172 av Lindholm, Jan (MP)

  den 9 december Fråga 2013/14:172 Utredningen av mordet på statsminister Olof Palme av Jan Lindholm MP till justitieminister Beatrice Ask M Genom en interpellation hösten 2009 väckte jag frågan om ett regeringsinitiativ för att öka sannolikheten för att lösa Palmemordet. Att regeringen då valde att ta bort preskriptionstiden
  Inlämnad
  2013-12-09
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Konkurrenshinder

  Skriftlig fråga 2011/12:556 av Lindholm, Jan (MP)

  den 27 april Fråga 2011/12:556 Konkurrenshinder av Jan Lindholm MP till näringsminister Annie Lööf C Den moderatledda högerregeringen uttalar ofta sitt stöd för konkurrens bland annat som ett medel för utveckling. Som miljöpartist delar jag den uppfattningen på många verksamhetsområden, dock inte på alla. Inom
  Inlämnad
  2012-04-27
  Besvarare
  Annie Lööf (C)
 • Hot mot Västerdalälven

  Skriftlig fråga 2010/11:295 av Lindholm, Jan (MP)

  den 11 februari Fråga 2010/11:295 Hot mot Västerdalälven av Jan Lindholm MP till miljöminister Andreas Carlgren C Miljödomstolen har tillåtit en höjning av dämningsgränsen på 2,33 meter vid Eldforsen i Västerdalälven och gett tillstånd för Fortum att starta drift. För bolaget innebär detta en tilldelning av
  Inlämnad
  2011-02-11
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Skydd mot förorening av Västerdalälven

  Skriftlig fråga 2010/11:187 av Lindholm, Jan (MP)

  den 17 december Fråga 2010/11:187 Skydd mot förorening av Västerdalälven av Jan Lindholm MP till miljöminister Andreas Carlgren C Ärendet om ett nytt reningsverk för avloppsvatten för att avlasta Köarån i Malung-Sälen har hamnat i Nacka tingsrätt och jag har tagit del av dels yttrandet från länsstyrelsen, dels
  Inlämnad
  2010-12-17
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Anhöriginvandring

  Skriftlig fråga 2009/10:547 av Lindholm, Jan (mp)

  den 18 februari Fråga 2009/10:547 Anhöriginvandring av Jan Lindholm mp till statsrådet Tobias Billström m Den nordiska passunionen från 1954 gör det möjligt för medborgare i de nordiska länderna att flytta mellan de nordiska länderna utan några byråkratiska problem. Tydligen råder viss oklarhet i frågan om hur
  Inlämnad
  2010-02-18
  Besvarare
  Tobias Billström (M)
 • Hantering av fosfor

  Skriftlig fråga 2009/10:546 av Lindholm, Jan (mp)

  den 18 februari Fråga 2009/10:546 Hantering av fosfor av Jan Lindholm mp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Fosfor är i praktiken en ändlig resurs så som frågan om fosfor hanteras i dag. Vid brytning av fosfor från berggrunden tillförs det biologiska kretsloppet tungmetaller som exempelvis kadmium. Att sluta
  Inlämnad
  2010-02-18
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Ekonomisk ersättning vid skada i bostad

  Skriftlig fråga 2009/10:534 av Lindholm, Jan (mp)

  den 17 februari Fråga 2009/10:534 Ekonomisk ersättning vid skada i bostad av Jan Lindholm mp till miljöminister Andreas Carlgren c Personer som har oturen att drabbas av en osund bostad som förstör deras hälsa har svårt att få ersättning för sina förluster. Oavsett om det är fråga om en ägd villa eller bostadsrätt
  Inlämnad
  2010-02-17
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Dokument i utredningen om mordet på Olof Palme

  Skriftlig fråga 2009/10:488 av Lindholm, Jan (mp)

  den 8 februari Fråga 2009/10:488 Dokument i utredningen om mordet på Olof Palme av Jan Lindholm mp till justitieminister Beatrice Ask m Den 2 februari sände journalisten Olle Ahlsén ett brev till Palmeutredningen i vilket han redogjorde för den information han av en händelse kommit i kontakt med rörande två unga
  Inlämnad
  2010-02-08
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Reglerna för bostadsbidrag till barnfamiljer

  Skriftlig fråga 2009/10:404 av Lindholm, Jan (mp)

  den 18 januari Fråga 2009/10:404 Reglerna för bostadsbidrag till barnfamiljer av Jan Lindholm mp till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m För familjer som separerat och bor i skilda boenden är tillvaron på många vis extra besvärlig. Inte bara för de berörda barnen utan många gånger även för föräldrarna. Ett
  Inlämnad
  2010-01-18
  Besvarare
  Göran Hägglund ()
 • Skydd av riksintresse

  Skriftlig fråga 2008/09:636 av Lindholm, Jan (mp)

  den 18 februari Fråga 2008/09:636 Skydd av riksintresse av Jan Lindholm mp till miljöminister Andreas Carlgren c I Miljööverdomstolens beslut den 20 november 2007 över Fortums ansökan om att få uppföra ett vattenkraftverk i Stackmora fors i Oreälven avslås ansökan. I domskälet konstateras att området utmed Oreälven
  Inlämnad
  2009-02-18
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Kränkning av mänskliga rättigheter i Colombia

  Skriftlig fråga 2008/09:205 av Lindholm, Jan (mp)

  den 30 oktober Fråga 2008/09:205 Kränkning av mänskliga rättigheter i Colombia av Jan Lindholm mp till utrikesminister Carl Bildt m Hot, misshandel och även mord av människorättsarbetare och vittnen förekommer i ett land som säger sig vara en demokrati. Den 14 oktober mördades Ualberto Hoyos Rivas, en ledare i den
  Inlämnad
  2008-10-30
  Besvarare
  Carl Bildt (M)
 • Oanmälda arbetsplatsbesök på byggarbetsplatser

  Skriftlig fråga 2007/08:1087 av Lindholm, Jan (mp)

  den 14 april Fråga 2007/08:1087 Oanmälda arbetsplatsbesök på byggarbetsplatser av Jan Lindholm mp till finansminister Anders Borg m Finansdepartementet bereder enligt uppgift för närvarande frågan om huruvida Skatteverket kommer att få möjlighet att göra oanmälda arbetsplatsbesök för att kontrollera efterlevelsen
  Inlämnad
  2008-04-14
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Bättre solenergiteknik

  Skriftlig fråga 2006/07:1249 av Lindholm, Jan (mp)

  den 25 maj Fråga 2006/07:1249 Bättre solenergiteknik av Jan Lindholm mp till statsminister Fredrik Reinfeldt m Under statsministerns besök i USA var klimatfrågan ett genomgående tema. Under besöket på NREL i Denver Colorado gavs en översiktlig beskrivning av samarbetet mellan Sverige och USA på solenergiområdet.
  Inlämnad
  2007-05-25
  Besvarare
  Maud Olofsson (C)
 • Elöverkänsliga och revideringen av PBL

  Skriftlig fråga 2006/07:1159 av Lindholm, Jan (mp)

  den 11 maj Fråga 2006/07:1159 Elöverkänsliga och revideringen av PBL av Jan Lindholm mp till miljöminister Andreas Carlgren c PBL-kommittén kommenterar i korthet frågan om lågstrålande zoner och förklarar att det inte finns anledning till någon lagändring, eftersom det redan i dagsläget finns möjlighet för kommunerna
  Inlämnad
  2007-05-11
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Regleringsbrev till Statens strålskyddsinstitut

  Skriftlig fråga 2006/07:563 av Lindholm, Jan (mp)

  den 26 januari Fråga 2006/07:563 Regleringsbrev till Statens strålskyddsinstitut av Jan Lindholm mp till näringsminister Maud Olofsson c I alliansregeringens regleringsbrev till SSI har man valt att ta bort den första meningen under rubriken Skydd mot ickejoniserande strålning som i tidigare regleringsbrev har
  Inlämnad
  2007-01-26
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Arbetslivsbibliotekets framtid

  Skriftlig fråga 2006/07:90 av Lindholm, Jan (mp)

  den 8 november Fråga 2006/07:90 Arbetslivsbibliotekets framtid av Jan Lindholm mp till statsrådet Sven Otto Littorin m Regeringens förslag att lägga ned Arbetslivsinstitutet innebär som många tolkat det att även arbetslivsbiblioteket kommer att avvecklas. Oron kring detta är stor bland många svenska forskare liksom
  Inlämnad
  2006-11-08
  Besvarare
  Sven Otto Littorin (M)
 • Alkoholfrågan

  Skriftlig fråga 2005/06:1867 av Lindholm, Jan (mp)

  den 20 juni Fråga 2005/06:1867 av Jan Lindholm mp till statsrådet Morgan Johansson s Alkoholfrågan Finland har deklarerat att de under sitt ordförandeskap har för avsikt att bland många andra frågor driva frågan om en höjning av minimiskattenivån för alkohol inom unionen. Det är självklart lovvärt och har fått
  Inlämnad
  2006-06-20
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • Mänskliga rättigheter i Polen

  Skriftlig fråga 2005/06:1855 av Lindholm, Jan (mp)

  den 19 juni Fråga 2005/06:1855 av Jan Lindholm mp till utrikesminister Jan Eliasson s Mänskliga rättigheter i Polen Europaparlamentet har i dag, torsdagen den 15 juni, i en resolution uttryckt stark oro för den homofobiska och främlingsfientliga utvecklingen i Polen. Orsakerna och tecknen på detta är många. Polens
  Inlämnad
  2006-06-19
  Besvarare
  Jan Eliasson (S)

Filter

Valda filter