Jan Erik Ågren (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västernorrlands län
Titel
prost
Född år
1944
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30
Ordinarie
1991-09-29 – 1994-10-02

Riksdagsledamot

Ersättare
2009-08-31 – 2010-02-28
Ersättare
2009-06-15 – 2009-08-16

Försvarsutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-01

Näringsutskottet

Suppleant
2009-08-31 – 2010-02-28
Suppleant
2009-06-15 – 2009-08-16
Suppleant
2002-01-18 – 2002-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2009-08-31 – 2010-02-28
Suppleant
2009-06-15 – 2009-08-16

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2002-05-31 – 2002-06-12
Suppleant
2002-01-17 – 2002-01-18
Suppleant
2001-10-25 – 2001-12-11
Deputerad
1999-03-23 – 1999-09-13
Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2002-04-18 – 2002-06-04
Suppleant
2001-10-16 – 2001-12-06
Suppleant
2001-03-27 – 2001-04-26

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1993-05-24 – 1994-10-02

Valberedningen

Suppleant
2000-06-08 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Trafikutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Försvarsutskottet 91/92-93/94. Suppleant i Riksdagens förvaltningsstyrelse 93/94 och Valberedningen 99/00-. - Ledamot av kds-gruppens förtroenderåd 94.

Bostadsort

Ramsele

Utbildning

Teologie kandidat, prästvigd 73. Kyrkoherde i Ramsele 79-. Kontraktsprost i Ramsele kontrakt 81-92.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av Kristdemokratiska samhällspartiets/kristdemokraternas partistyrelse, vice ordförande 86-99.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Västernorrlands län 92-98 och Styrelsen för psykologiskt försvar 94-96. Ledamot av av Militärledningens rådgivande nämnd 92-. - Ledamot av beredningen rörande totalförsvaret 1992-97 91-92, kyrkoberedningen 92-94, kommissionen för granskning av JAS-projektet 93, kyrkoutjämningsutredningen 94- och kommittén för utredningen om radion ovh televisionen vid krig och krigsfara 94-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Sollefteå kommunfullmäktige 82-. Ledamot av kommunstyrelsen 88-91. - Ledamot av kyrkomötet 91-.

Föräldrar

Kyrkoherden Martin Johannes Ågren och Ester Ingegerd Juhlin

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1998/99:Fi15 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi15 av Alf Svensson m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning 1999 års ekonomiska vårproposition är ytterligare en i raden av ekonomisk-politiska propositioner som saknar konkreta förslag som skulle kunna öka tillväxten i den svenska

  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1998/99:FiU20 1998/99:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:68 Lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten

  Motion 1998/99:Fö21 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fö21 av Jan Erik Ågren m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:68 Lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten Kristdemokratisk utgångspunkt Den kristdemokratiska övertygelsen om alla människors lika värde är en grund för goda relationer mellan folk i världen. Därför vill Kristdemokraterna

  Inlämnad
  1999-03-25
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1998/99:FöU8
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld - omdanat försvar

  Motion 1998/99:Fö9 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fö9 av Åke Carnerö m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Inledning Kristdemokraternas främsta strategi för fredsplanering är de politiska idéer som utgör grunden för demokratin och de mänskliga rättigheterna. Den etik som skall vara vägledande i

  Inlämnad
  1999-03-24
  Förslag
  62
  Utskottsberedning
  -------------------------------1998/99:FöU5 1998/99:UFöU1
  Riksdagsbeslut
  (62 yrkanden): , , 31 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:64 Säkrare kemikaliehantering

  Motion 1998/99:Fö3 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fö3 av Åke Carnerö m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:64 Säkrare kemikaliehantering Propositionen innehåller förslag om svenskt godkännande av FN-konventionen om gränsöverskridande effekter av industriolyckor, också kallad Industriolyckskonventionen, samt om en lag för att genomföra

  Inlämnad
  1999-03-24
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:FöU6
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1998/99:61 Framtid med Asien. En svensk Asienstrategi inför 2000-talet.

  Motion 1998/99:U8 av Ingrid Näslund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:U8 av Ingrid Näslund m.fl. kd med anledning av skr. 1998/99:61 Framtid med Asien. En svensk Asienstrategi inför 2000-talet. Sveriges deltagande i det internationella samarbetet för demokrati, säkerhet och utveckling får aldrig begränsas till vårt närområde och till Europa utan måste även

  Inlämnad
  1999-03-24
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1998/99:UU11
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • neddragningar inom Vattenfall

  Skriftlig fråga 1998/99:161 av Erik Ågren, Jan (kd)

  Fråga 1998/99:161 av Jan Erik Ågren kd till näringsministern om neddragningar inom Vattenfall den 7 december Vattenfall har för avsikt att lägga ned driftcentralen i Näsåker, Sollefteå kommun, och flytta över körningen av Ångermanälven till Bispgården. Sollefteå kommun svarar för ca 15 av landets vattenkraftsbaserade

  Inlämnad
  1998-12-07
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Drivmedelsskatten i glesbygden

  Motion 1998/99:Sk698 av Erling Wälivaara m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk698 av Erling Wälivaara m.fl. kd Drivmedelsskatten i glesbygden Bilister i glesbygden betalar betydligt mycket mer i drivmedelsskatt varje år än befolkningen i storstäderna. Det visar en utredning som gjorts av Sören Wibe, professor i nationalekonomi och EU-parlamentariker från Umeå.

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SkU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Säkerhets- och försvarspolitiken

  Motion 1998/99:Fö204 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fö204 av Åke Carnerö m.fl. kd Säkerhets- och försvarspolitiken 1 Inledning Efter det kalla krigets slut har vi en annorlunda hotbild. Vi måste därför finna de bästa lösningarna för att behålla vår fred och frihet och för att kunna möta morgondagens utmaningar utan gårdagens låsningar.

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1998/99:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Mänskliga rättigheter

  Motion 1998/99:U632 av Margareta Viklund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:U632 av Margareta Viklund m.fl. kd Mänskliga rättigheter Inledning Vid andra världskrigets slut avslöjades vidden av den ondska som i ett försök att utplåna ett helt folkslag inneburit förintelse av sex miljoner judar. Utrensningarna drabbade också andra som av en eller annan orsak

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1998/99:SfU5 1998/99:UU3 2000/01:UU4
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Utsatta barn i vårt närområde

  Motion 1998/99:U628 av Ingrid Näslund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:U628 av Ingrid Näslund m.fl. kd Utsatta barn i vårt närområde Inledning Under flera år har oroande nyheter nått oss om att barn far illa i de baltiska staterna, i Ryssland och de stater som hörde till Sovjetunionen. Övergångsperioden från det kommunistiska systemet till en marknadsekonomisk

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:UU2
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Körkortsutbildning på gymnasiet

  Motion 1998/99:Ub259 av Jan Erik Ågren (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ub259 av Jan Erik Ågren kd Körkortsutbildning på gymnasiet Det är knappast en överdrift att hävda att morgondagens medborgare i än högre grad än dagens bör ha körkort. Körkort och trafikkunskaper är något av ett obligatorium. För många anställningar fordras körkortsinnehav. Få torde för

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Minröjning

  Motion 1998/99:U404 av Jan Erik Ågren och Ingrid Näslund (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:U404 av Jan Erik Ågren och Ingrid Näslund kd Minröjning Inledning Internationella frågor och ett starkt internationellt ansvar har under en lång följd av år varit kännetecknande för Sverige. Den plats som vårt land nu har i FN:s säkerhetsråd är förpliktigande. De länder som gett oss

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:UFöU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Arena Norden

  Motion 1998/99:U303 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd, c, fp)

  Motion till riksdagen 1998/99:U303 av Jan Erik Ågren m.fl. kd, fp, c Arena Norden Det ökade engagemanget för Östersjösamarbetet och arbetet i EU som statsministern redovisade i regeringsförklaringen och som även framgår av budgetpropositionen, må vara nog så hoppfullt, men det får inte ske på bekostnad av att det

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:UU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utrikesförvaltning och internationell samverkan

  Motion 1998/99:U302 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:U302 av Jan Erik Ågren m.fl. kd Utrikesförvaltning och internationell samverkan Utgiftsområdet består av följande verksamhetsområden: utrikesförvaltning, internationella organisationer, information om Sverige i utlandet, nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor samt övriga utrikespolitiska

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:UU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Internationellt bistånd

  Motion 1998/99:U206 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:U206 av Alf Svensson m.fl. kd Internationellt bistånd Inledning Människovärdet är universellt och kan därför inte relativiseras av geografiska gränser. Oberoende av faktorer som ras, kön, ålder och religion har varje individ ett och samma värde. Det måste vara varje sann demokrats ansvar

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  --------------1998/99:UU1 1998/99:UU2
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • Europapolitiken

  Motion 1998/99:U509 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:U509 av Holger Gustafsson m.fl. kd Europapolitiken 1 Inledning För Kristdemokraterna är Europasamarbetet framför allt ett konkret uttryck för gränsöverskridande broderskap och solidaritet samt insikten om vårt ömsesidiga beroende av internationell samverkan för fred, trygghet och en bättre

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  40
  Utskottsberedning
  --------------------1998/99:FiU1 1998/99:KU17 1998/99:LU14 1998/99:MJU6 1998/99:MJU7 1998/99:SkU1 1998/99:SkU13 1998/99:UU10 1998/99:UU13 1998/99:UU2 1999/2000:MJU4
  Riksdagsbeslut
  (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:157 Stöd till ekologisk odling och trädgårdsnäringen, m.m.

  Motion 1993/94:Jo22 av Stina Eliasson m.fl. (c, fp, m, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo22 av Stina Eliasson m.fl. c, m, fp, kds med anledning av prop. 1993/94:157 Stöd till ekologisk odling och trädgårdsnäringen, m.m. Regeringen föreslår i proposition 1993/94:157 att utbildning i hippologi skall ges på högskolenivå och att SLU bör vara huvudman för den nya utbildningen.

  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Svensk säkerhetspolitik och europeisk integration

  Motion 1993/94:U408 av Jan Erik Ågren (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:U408 av Jan Erik Ågren kds Svensk säkerhetspolitik och europeisk integration 1. Inledning Sedan slutet på 80-talet har det internationella samfundet kraftigt förändrats och är på väg mot en annorlunda utformning. Utvecklingen i världen är inte entydig, internationalisering bestående

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Liv & Fred-Institutet

  Motion 1993/94:U306 av Jan Erik Ågren (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:U306 av Jan Erik Ågren kds Liv Fred-Institutet Liv Fred-Institutet, Uppsala, har en nyckelroll i det pågående freds- och demokratiseringsarbetet i Somalia. På uppdrag av FN och den svenska regeringen leder institutet ett framgångsrikt arbete för att skapa en demokratisk struktur i

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:UU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Minhundar

  Motion 1993/94:U219 av Jan Erik Ågren och Åke Carnerö (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:U219 av Jan Erik Ågren och Åke Carnerö kds Minhundar Minor vållar ett oerhört lidande för miljoner människor i framför allt tredje världens länder. Det rapporteras om hur plastminor som ser ut som leksaker exploderar i händerna på barn, hur kvinnor som samlar ved och bönder som arbetar

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:UU15
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter