Jan Erik Ågren (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västernorrlands län
Titel
prost
Född år
1944
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30
Ordinarie
1991-09-29 – 1994-10-02

Riksdagsledamot

Ersättare
2009-08-31 – 2010-02-28
Ersättare
2009-06-15 – 2009-08-16

Försvarsutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-01

Näringsutskottet

Suppleant
2009-08-31 – 2010-02-28
Suppleant
2009-06-15 – 2009-08-16
Suppleant
2002-01-18 – 2002-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2009-08-31 – 2010-02-28
Suppleant
2009-06-15 – 2009-08-16

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2002-05-31 – 2002-06-12
Suppleant
2002-01-17 – 2002-01-18
Suppleant
2001-10-25 – 2001-12-11
Deputerad
1999-03-23 – 1999-09-13
Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2002-04-18 – 2002-06-04
Suppleant
2001-10-16 – 2001-12-06
Suppleant
2001-03-27 – 2001-04-26

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1993-05-24 – 1994-10-02

Valberedningen

Suppleant
2000-06-08 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Trafikutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Försvarsutskottet 91/92-93/94. Suppleant i Riksdagens förvaltningsstyrelse 93/94 och Valberedningen 99/00-. - Ledamot av kds-gruppens förtroenderåd 94.

Bostadsort

Ramsele

Utbildning

Teologie kandidat, prästvigd 73. Kyrkoherde i Ramsele 79-. Kontraktsprost i Ramsele kontrakt 81-92.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av Kristdemokratiska samhällspartiets/kristdemokraternas partistyrelse, vice ordförande 86-99.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Västernorrlands län 92-98 och Styrelsen för psykologiskt försvar 94-96. Ledamot av av Militärledningens rådgivande nämnd 92-. - Ledamot av beredningen rörande totalförsvaret 1992-97 91-92, kyrkoberedningen 92-94, kommissionen för granskning av JAS-projektet 93, kyrkoutjämningsutredningen 94- och kommittén för utredningen om radion ovh televisionen vid krig och krigsfara 94-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Sollefteå kommunfullmäktige 82-. Ledamot av kommunstyrelsen 88-91. - Ledamot av kyrkomötet 91-.

Föräldrar

Kyrkoherden Martin Johannes Ågren och Ester Ingegerd Juhlin

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Internationellt bistånd

  Motion 1999/2000:U215 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U215 av Svensson, Alf kd Internationellt bistånd Inledning För Kristdemokraterna är solidariteten med omvärlden en av grundprinciperna. Människovärdet är universellt och kan därför inte relativiseras av geografiska gränser, vare sig man lever i Sverige eller i övriga världen. Oberoende

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  58
  Utskottsberedning
  -----------------------------1999/2000:UU2
  Riksdagsbeslut
  (58 yrkanden): , , 29 saknar beslutsinformation
 • En bättre skola

  Motion 1999/2000:Ub275 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ub275 av Svensson, Alf kd En bättre skola 1 Inledning Skolan är en framtidsinvestering både för de enskilda samhällsmedborgarna och för samhället i stort. Det är samhällets skyldighet att ge alla en likvärdig möjlighet att utvecklas efter sina anlag, intressen och önskemål. Skolan måste

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  46
  Utskottsberedning
  -----------------------1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU10 1999/2000:UbU11 1999/2000:UbU15 2000/01:UbU3 2000/01:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation
 • Budget år 2000

  Motion 1999/2000:Fi210 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi210 av Svensson, Alf kd Budget år 2000 Sammanfattning Det är glädjande att det går bättre för Sverige och att fler nu får jobb. Det går tyvärr inte bra för alla i Sverige, inte heller går det bra för hela Sverige. Det allvarliga är att regeringen inte vårdar grunden för en långsiktigt

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1999/2000:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Näringsliv

  Motion 1999/2000:N384 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N384 av Svensson, Alf kd Näringsliv Innehållsförteckning 1 Inledning Ett land som vill åstadkomma ekonomisk utveckling, förstärkt välfärd och rika möjligheter till arbeten måste bedriva en näringspolitik som stimulerar enskilda initiativ och företagande. Politikens roll är i detta

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  54
  Utskottsberedning
  ---------------------------1999/2000:AU1 1999/2000:BoU7 1999/2000:FiU16 1999/2000:LU18 1999/2000:NU1 1999/2000:NU13 1999/2000:SkU1 1999/2000:SkU13 1999/2000:SkU14 1999/2000:SkU18 1999/2000:SkU5 1999/2000:UbU15 2000/01:KU6 2000/01:NU4
  Riksdagsbeslut
  (54 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation
 • Vattenkraftsvinster

  Motion 1999/2000:N286 av Erling Wälivaara m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N286 av Wälivaara, Erling kd Vattenkraftsvinster En paradoxal situation råder för Norrlandslänen i Sverige. Å ena sidan finns där stora naturresurser som bidrar med en stor del av välfärden i landet. Vattenkraften, skogen, malmen och järnet är resurser som starkt bidrar till Sveriges

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:NU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skattepolitikens inriktning, statens inkomster 2000 - 2002

  Motion 1999/2000:Sk325 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk325 av Svensson, Alf kd Skattepolitikens inriktning, statens inkomster 2000-2002 Sammanfattning En skattepolitik där alla får behålla mer av sin egen lön Kristdemokraterna avvisar regeringens metod att sänka inkomstskatten via ett förvärvsavdrag och föreslår i stället ett kraftigt

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  73
  Utskottsberedning
  -------------------------------------1999/2000:FiU1 1999/2000:SkU13 1999/2000:SkU14 1999/2000:SkU15 1999/2000:SkU16 1999/2000:SkU17 1999/2000:SkU21
  Riksdagsbeslut
  (73 yrkanden): , , 37 saknar beslutsinformation
 • Ökat säkerhetsmedvetande i samhället

  Motion 1999/2000:Fö213 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fö213 av Carnerö, Åke kd Ökat säkerhetsmedvetande i samhället Inledning Genom det vidgade säkerhetsbegreppet har insikten om det moderna samhällets sårbarhet ökat. Icke-militära hot och påfrestningar kan utgöra risker för vårt land och vår nationella säkerhet. Det vidgade säkerhetsbegreppet

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1999/2000:FöU2 1999/2000:FöU5 1999/2000:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Totalförsvaret

  Motion 1999/2000:Fö212 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fö212 av Carnerö, Åke kd Totalförsvaret Säkerhets- och försvarspolitiken Att på kort tid genomföra en planerad ominriktning och reduktion av Försvarsmakten innebär stora kostnader. När det gäller de framtida försvarskostnaderna är det för tidigt att uttala sig om hur mycket billigare

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1999/2000:FöU1 1999/2000:FöU2 1999/2000:FöU4
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • Rättsväsendet

  Motion 1999/2000:Ju907 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ju907 av Svensson, Alf kd Rättsväsendet Inledning En effektiv kriminalpolitik En fungerande rättsstat är oumbärlig för ett gott samhälle. I ett gott samhälle överförs de demokratiska värdena och värderingarna från generation till generation. Utan dessa kommer relationerna mellan människor

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  80
  Utskottsberedning
  ----------------------------------------1999/2000:BoU7 1999/2000:JuU1 1999/2000:JuU15 1999/2000:JuU16 1999/2000:JuU23 1999/2000:JuU6 1999/2000:JuU7
  Riksdagsbeslut
  (80 yrkanden): , , 40 saknar beslutsinformation
 • Allmän miljö- och naturvård

  Motion 1999/2000:MJ254 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ254 av Svensson, Alf kd Allmän miljö- och naturvård Allmän miljö- och naturvård, utgiftsområde 20 Miljöhänsyn är ingen sektorsfråga och heller inget särintresse. Det är något som måste finnas med som en röd tråd i alla mänskliga aktiviteter och något som måste finnas med som en

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1999/2000:FiU16 1999/2000:MJU1 1999/2000:MJU5 2000/01:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Ekonomisk trygghet för familjer och barn

  Motion 1999/2000:Sf302 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf302 av Svensson, Alf kd Ekonomisk trygghet för familjer och barn Mer tid för barnen Inledning I år är det 10 år sedan FN:s konvention om barnets rättigheter antogs. Den idémässiga bakgrunden till den syn vi kristdemokrater har på familjen uttrycks mycket väl i inledningen av denna

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  48
  Utskottsberedning
  ------------------------1999/2000:AU5 1999/2000:BoU1 1999/2000:LU15 1999/2000:LU16 1999/2000:SfU1 1999/2000:SoU12 1999/2000:UbU1 2000/01:AU9
  Riksdagsbeslut
  (48 yrkanden): , , 24 saknar beslutsinformation
 • Differentierad drivmedelsskatt

  Motion 1999/2000:Sk767 av Erling Wälivaara m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk767 av Wälivaara, Erling kd Differentierad drivmedelsskatt Bilister i glesbygden betalar betydligt mycket mer i drivmedelsskatt varje år än befolkningen i storstäderna. Det visar en utredning från 1997 som gjorts av Sören Wibe professor i nationalekonomi. Utredningen visar att det

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Hobbyplockning av bär m.m.

  Motion 1999/2000:Sk686 av Erling Wälivaara och Jan Erik Ågren (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk686 av Wälivaara, Erling kd Hobbyplockning av bär m.m. Hobbyplockning Kommunalskattelagens 1928:370 19 lyder: Till skattepliktig inkomst enligt denna lag räknas icke intäkter av försäljning av vilt växande bär svampar samt kottar som den skattskyldige själv plockat till den del intäkterna

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SkU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:134 Vissa alkoholfrågor, m.m.

  Motion 1999/2000:So3 av Elver Jonsson m.fl. (fp, kd, c, mp, v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So3 av Jonsson, Elver fp med anledning av prop. 1998/99:134 Vissa alkoholfrågor, m.m. Socialt ansvar i alkoholpolitiken Stora sociala beslut i riksdagen har ofta lång tidsmässig räckvidd och där sträcker sig besluten 10 och inte sällan 20 år framåt i tiden. När den svenska alkoholpolitiken

  Inlämnad
  1999-09-17
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1999/2000:SoU4
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1998/99:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående Utvecklingssamarbetet - styrning, genomförande, samordning och uppföljning av biståndet

  Motion 1999/2000:U2 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U2 av Ågren, Jan Erik kd med anledning av förs. 1998/99:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående Utvecklingssamarbetet styrning, genomförande, samordning och uppföljning av bistånd Inledning För Kristdemokraterna är solidariteten med omvärlden en av grundprinciperna i vårt politiska

  Inlämnad
  1999-09-17
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1999/2000:UU2
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1998/99:RR7 Riksdagens revisorers förslag angående anpassningen av totalförsvaret

  Motion 1999/2000:Fö1 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fö1 av Carnerö, Åke kd med anledning av förs. 1998/99:RR7 Riksdagens revisorers förslag angående anpassningen av totalförsvaret Inledning Kristdemokraternas främsta strategi för fredsplanering är de politiska idéer som utgör grunden för demokratin och de mänskliga rättigheterna. Den

  Inlämnad
  1999-09-17
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1999/2000:FöU2
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:124 Staten och trossamfunden - stöd, medverkan inom totalförsvaret,m.m.

  Motion 1999/2000:K1 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K1 av Svensson, Ingvar kd med anledning av prop. 1998/99:124 Staten och trossamfunden stöd, medverkan inom totalförsvaret, m.m. Med anledning av beslutet om ändrade relationer mellan kyrka och stat år 2000 lägger regeringen fram en proposition som behandlar frågor om statligt stöd till

  Inlämnad
  1999-09-17
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:KU5
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:143 Nationella minoriteter i Sverige

  Motion 1999/2000:K3 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K3 av Svensson, Ingvar kd med anledning av prop. 1998/99:143 Nationella minoriteter i Sverige Den kristdemokratiska människosynen ger människan ett absolut värde. Den utgör grunden för individens personliga rättigheter och för skyddet mot alla former av övergrepp och diskriminering. Detta

  Inlämnad
  1999-09-17
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1999/2000:KU6
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter