Jan Erik Ågren (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västernorrlands län
Titel
prost
Född år
1944
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30
Ordinarie
1991-09-29 – 1994-10-02

Riksdagsledamot

Ersättare
2009-08-31 – 2010-02-28
Ersättare
2009-06-15 – 2009-08-16

Försvarsutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-01

Näringsutskottet

Suppleant
2009-08-31 – 2010-02-28
Suppleant
2009-06-15 – 2009-08-16
Suppleant
2002-01-18 – 2002-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2009-08-31 – 2010-02-28
Suppleant
2009-06-15 – 2009-08-16

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2002-05-31 – 2002-06-12
Suppleant
2002-01-17 – 2002-01-18
Suppleant
2001-10-25 – 2001-12-11
Deputerad
1999-03-23 – 1999-09-13
Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2002-04-18 – 2002-06-04
Suppleant
2001-10-16 – 2001-12-06
Suppleant
2001-03-27 – 2001-04-26

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1993-05-24 – 1994-10-02

Valberedningen

Suppleant
2000-06-08 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Trafikutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Försvarsutskottet 91/92-93/94. Suppleant i Riksdagens förvaltningsstyrelse 93/94 och Valberedningen 99/00-. - Ledamot av kds-gruppens förtroenderåd 94.

Bostadsort

Ramsele

Utbildning

Teologie kandidat, prästvigd 73. Kyrkoherde i Ramsele 79-. Kontraktsprost i Ramsele kontrakt 81-92.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av Kristdemokratiska samhällspartiets/kristdemokraternas partistyrelse, vice ordförande 86-99.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Västernorrlands län 92-98 och Styrelsen för psykologiskt försvar 94-96. Ledamot av av Militärledningens rådgivande nämnd 92-. - Ledamot av beredningen rörande totalförsvaret 1992-97 91-92, kyrkoberedningen 92-94, kommissionen för granskning av JAS-projektet 93, kyrkoutjämningsutredningen 94- och kommittén för utredningen om radion ovh televisionen vid krig och krigsfara 94-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Sollefteå kommunfullmäktige 82-. Ledamot av kommunstyrelsen 88-91. - Ledamot av kyrkomötet 91-.

Föräldrar

Kyrkoherden Martin Johannes Ågren och Ester Ingegerd Juhlin

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av skr. 1999/2000:130 Sverige i Förenta nationerna

  Motion 1999/2000:U23 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U23 av Ågren, Jan Erik kd med anledning av skr. 1999/2000:130 Sverige i Förenta nationerna 1 Människovärdet i centrum Förenta nationerna FN är en av de viktigaste internationella organisationer som världen har, både som idé och verksamhet. Trots en unik möjlighet att efter det kalla

  Inlämnad
  2000-06-09
  Förslag
  56
  Utskottsberedning
  ----------------------------2000/01:UU4
  Riksdagsbeslut
  (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1999/2000:Fi13 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Fi13 InnehÃ¥ll 1 Sammanfattning 4 1.1 Amortera mera 4 1.2 Skatterna sÃ
  nks och pensionÃ
  rerna fÃ¥r det bÃ
  ttre 4 1.3 Fler företag och nya jobb 4 1.4 VÃ
  rdig vÃ¥rd 5 1.5 Valfrihet för barnfamiljerna 5 1.6 VÃ
  gnÃ
  tet rustas upp 5 1.7 RÃ
  ttssamhÃ
  llet stÃ
  rks 5 1.8 SkatteryggsÃ
  cken lyfts av 5 1.9 Studiestödet

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1999/2000:FiU20 1999/2000:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m.

  Motion 1999/2000:Fö42 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fö42 av Carnerö, Åke kd med anledning av prop. 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m. Oordnad process och saknat helhetsperspektiv i försvarsfrågan I den föreliggande propositionen syftar regeringen till att täcka in några av de områden som inte behandlades

  Inlämnad
  2000-04-06
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  ------1999/2000:FöU7 1999/2000:FöU8
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1999/2000:90 Nordiskt samarbete 1999

  Motion 1999/2000:U16 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U16 av Ågren, Jan Erik kd med anledning av skr. 1999/2000:90 Nordiskt samarbete 1999 Det nordiska samarbetet har varit lyckosamt på en lång rad områden. Den fria rörligheten av människor samt gemensamma satsningar inom viktiga politikområden som miljö och utbildning är några tydliga

  Inlämnad
  2000-04-03
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1999/2000:UU9
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1999/2000:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1999

  Motion 1999/2000:U13 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U13 av Gustafsson, Holger kd med anledning av skr. 1999/2000:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1999 Kristdemokraterna anser att det nu är dags att på allvar förespråka en internationell politisk agenda som inkluderar ett fokus på den enskilda människan och människovärdet.

  Inlämnad
  2000-03-24
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:UU10
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret

  Motion 1999/2000:Fö35 av Jan Erik Ågren (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fö35 av Ågren, Jan Erik kd med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret Sollefteå garnison värd att bibehållas Bakgrund Inledningsvis vill jag instämma i den kommittémotion som Kristdemokraterna inlämnat med anledning av försvarspropositionen och avslagsyrkandet på denna proposition.

  Inlämnad
  1999-12-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:FöU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret

  Motion 1999/2000:Fö32 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fö32 av Carnerö, Åke kd med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret En aktiv försvars- och säkerhetspolitik Kristdemokraterna driver en aktiv försvars- och säkerhetspolitik där vi framför allt motiverar ett effektivt svenskt totalförsvar utifrån det svårförutsägbara säkerhetspolitiska

  Inlämnad
  1999-12-10
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1999/2000:FöU2
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:25 Lag om försvarsunderrättelseverksamhet

  Motion 1999/2000:Fö3 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fö3 av Carnerö, Åke kd med anledning av prop. 1999/2000:25 Lag om försvarsunderrättelseverksamhet 1 En aktiv säkerhets- och försvarspolitik Kristdemokraterna driver en aktiv säkerhets- och försvarspolitik där vi motiverar ett effektivt svensk totalförsvar av ideologiska skäl och utifrån

  Inlämnad
  1999-12-03
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:FöU3
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1999/2000:7 Ekonomisk utveckling och samarbete i Östersjöregionen

  Motion 1999/2000:U9 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U9 av Ågren, Jan Erik kd med anledning av skr. 1999/2000:7 Ekonomisk utveckling och samarbete i Östersjöregionen Inledning För Kristdemokraterna är det en självklarhet att Sverige tar aktiv del i det samarbete som nu växer fram mellan länderna kring Östersjön. Sverige bör vara en av

  Inlämnad
  1999-10-26
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1999/2000:UU6
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:10 Ett reformerat studiestödssystem

  Motion 1999/2000:Ub9 av Erling Wälivaara m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ub9 av Wälivaara, Erling kd med anledning av prop. 1999/2000:10 Ett reformerat studiestödssystem Inledning Under flera år har vi debatterat det nuvarande studiemedelssystemet och krävt förändringar. Att en proposition äntligen föreläggs riksdagen är därför positivt, men dessvärre

  Inlämnad
  1999-10-13
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1999/2000:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

  Motion 1999/2000:MJ257 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ257 av Svensson, Alf kd Jord- och skogsbruk, fiske och anslutande näringar Sammanfattning Kristdemokraternas jordbrukspolitik syftar till fortsatt användning av åkermarken för livsmedelsproduktion. En förutsättning för att jordbruket ska finnas kvar som basnäring i hela landet är

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  -------------------1999/2000:MJU11 1999/2000:MJU14 1999/2000:MJU2 1999/2000:MJU4 1999/2000:MJU8 1999/2000:SkU14 1999/2000:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • Hälsovård, sjukvård och social omsorg

  Motion 1999/2000:So482 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So482 av Svensson, Alf kd Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1 En hälso- och sjukvård för framtiden 1.1 Trygghet och rätt att välja Alla är överens om att patientens ställning bör stärkas. Patienterna vill ha mer inflytande över vården. Det blir alltmer självklart att få välja vårdgivare.

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  40
  Utskottsberedning
  --------------------1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU14 1999/2000:SoU8 1999/2000:SoU9 1999/2000:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation
 • Skattepolitikens inriktning, statens inkomster 2000 - 2002

  Motion 1999/2000:Sk325 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk325 av Svensson, Alf kd Skattepolitikens inriktning, statens inkomster 2000-2002 Sammanfattning En skattepolitik där alla får behålla mer av sin egen lön Kristdemokraterna avvisar regeringens metod att sänka inkomstskatten via ett förvärvsavdrag och föreslår i stället ett kraftigt

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  73
  Utskottsberedning
  -------------------------------------1999/2000:FiU1 1999/2000:SkU13 1999/2000:SkU14 1999/2000:SkU15 1999/2000:SkU16 1999/2000:SkU17 1999/2000:SkU21
  Riksdagsbeslut
  (73 yrkanden): , , 37 saknar beslutsinformation
 • Differentierad drivmedelsskatt

  Motion 1999/2000:Sk767 av Erling Wälivaara m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk767 av Wälivaara, Erling kd Differentierad drivmedelsskatt Bilister i glesbygden betalar betydligt mycket mer i drivmedelsskatt varje år än befolkningen i storstäderna. Det visar en utredning från 1997 som gjorts av Sören Wibe professor i nationalekonomi. Utredningen visar att det

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Hobbyplockning av bär m.m.

  Motion 1999/2000:Sk686 av Erling Wälivaara och Jan Erik Ågren (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk686 av Wälivaara, Erling kd Hobbyplockning av bär m.m. Hobbyplockning Kommunalskattelagens 1928:370 19 lyder: Till skattepliktig inkomst enligt denna lag räknas icke intäkter av försäljning av vilt växande bär svampar samt kottar som den skattskyldige själv plockat till den del intäkterna

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SkU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Nordingråvägen

  Motion 1999/2000:T309 av Birgitta Sellén m.fl. (c, v, kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T309 av Sellén, Birgitta c Nordingråvägen Västernorrland är det län som under lång tid föga smickrande kunnat skylta med landets sämsta vägstandard. Behoven av förbättringar är stora på många håll och prioriteringarna är svåra att göra. Upprustningen av vägarna i länet och Höga kustenområdet

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rättsväsendet

  Motion 1999/2000:Ju907 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ju907 av Svensson, Alf kd Rättsväsendet Inledning En effektiv kriminalpolitik En fungerande rättsstat är oumbärlig för ett gott samhälle. I ett gott samhälle överförs de demokratiska värdena och värderingarna från generation till generation. Utan dessa kommer relationerna mellan människor

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  80
  Utskottsberedning
  ----------------------------------------1999/2000:BoU7 1999/2000:JuU1 1999/2000:JuU15 1999/2000:JuU16 1999/2000:JuU23 1999/2000:JuU6 1999/2000:JuU7
  Riksdagsbeslut
  (80 yrkanden): , , 40 saknar beslutsinformation
 • Allmän miljö- och naturvård

  Motion 1999/2000:MJ254 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ254 av Svensson, Alf kd Allmän miljö- och naturvård Allmän miljö- och naturvård, utgiftsområde 20 Miljöhänsyn är ingen sektorsfråga och heller inget särintresse. Det är något som måste finnas med som en röd tråd i alla mänskliga aktiviteter och något som måste finnas med som en

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1999/2000:FiU16 1999/2000:MJU1 1999/2000:MJU5 2000/01:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Ekonomisk trygghet för familjer och barn

  Motion 1999/2000:Sf302 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf302 av Svensson, Alf kd Ekonomisk trygghet för familjer och barn Mer tid för barnen Inledning I år är det 10 år sedan FN:s konvention om barnets rättigheter antogs. Den idémässiga bakgrunden till den syn vi kristdemokrater har på familjen uttrycks mycket väl i inledningen av denna

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  48
  Utskottsberedning
  ------------------------1999/2000:AU5 1999/2000:BoU1 1999/2000:LU15 1999/2000:LU16 1999/2000:SfU1 1999/2000:SoU12 1999/2000:UbU1 2000/01:AU9
  Riksdagsbeslut
  (48 yrkanden): , , 24 saknar beslutsinformation
 • Hospisvården i Sverige

  Motion 1999/2000:So373 av Mikael Oscarsson och Jan Erik Ågren (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So373 av Oscarsson, Mikael kd Hospisvården i Sverige Man blir skakad när man betraktar den utveckling Holland genomgår avseende dödshjälp inom sjukvården. Från att helt ha tagit avstånd från dödshjälp, har den holländska läkarkåren sedan 1970-talet kommit att gå i spetsen för legalisering

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter