Jan Erik Ågren (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västernorrlands län
Titel
prost
Född år
1944
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30
Ordinarie
1991-09-29 – 1994-10-02

Riksdagsledamot

Ersättare
2009-08-31 – 2010-02-28
Ersättare
2009-06-15 – 2009-08-16

Försvarsutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-01

Näringsutskottet

Suppleant
2009-08-31 – 2010-02-28
Suppleant
2009-06-15 – 2009-08-16
Suppleant
2002-01-18 – 2002-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2009-08-31 – 2010-02-28
Suppleant
2009-06-15 – 2009-08-16

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2002-05-31 – 2002-06-12
Suppleant
2002-01-17 – 2002-01-18
Suppleant
2001-10-25 – 2001-12-11
Deputerad
1999-03-23 – 1999-09-13
Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2002-04-18 – 2002-06-04
Suppleant
2001-10-16 – 2001-12-06
Suppleant
2001-03-27 – 2001-04-26

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1993-05-24 – 1994-10-02

Valberedningen

Suppleant
2000-06-08 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Trafikutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Försvarsutskottet 91/92-93/94. Suppleant i Riksdagens förvaltningsstyrelse 93/94 och Valberedningen 99/00-. - Ledamot av kds-gruppens förtroenderåd 94.

Bostadsort

Ramsele

Utbildning

Teologie kandidat, prästvigd 73. Kyrkoherde i Ramsele 79-. Kontraktsprost i Ramsele kontrakt 81-92.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av Kristdemokratiska samhällspartiets/kristdemokraternas partistyrelse, vice ordförande 86-99.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Västernorrlands län 92-98 och Styrelsen för psykologiskt försvar 94-96. Ledamot av av Militärledningens rådgivande nämnd 92-. - Ledamot av beredningen rörande totalförsvaret 1992-97 91-92, kyrkoberedningen 92-94, kommissionen för granskning av JAS-projektet 93, kyrkoutjämningsutredningen 94- och kommittén för utredningen om radion ovh televisionen vid krig och krigsfara 94-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Sollefteå kommunfullmäktige 82-. Ledamot av kommunstyrelsen 88-91. - Ledamot av kyrkomötet 91-.

Föräldrar

Kyrkoherden Martin Johannes Ågren och Ester Ingegerd Juhlin

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av skr. 2001/02:186 Ett barnrättsperspektiv i internationellt utvecklingssamarbete

  Motion 2001/02:U9 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:U9 av Jan Erik Ågren m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:186 Ett barnrättsperspektiv i internationellt utvecklingssamarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen måste ställa krav på statsledningars agerande

  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:UU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Krisplan mot ohälsa (väckt enligt 3 kap. 15 § RO med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2001/02:Sf36 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf36 av Alf Svensson m.fl. kd Krisplan mot ohälsa väckt enligt 3 kap. 15 RO med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att införa en ny rehabiliteringsförsäkring i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som

  Inlämnad
  2002-05-13
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 1 avslag, ,
 • med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2001/02:Fi37 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi37 av Alf Svensson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning 1.1 Tid för handling tid för regeringsskifte Ännu en mandatperiod med Socialdemokraterna vid makten går mot sitt slut. Regeringen säger sig vara stolt men inte nöjd med

  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:159 Frivillig försöksverksamhet inom totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö24 av Margareta Viklund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö24 av Margareta Viklund m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:159 Frivillig försöksverksamhet inom totalförsvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det saknas en helhetsbild av totalförsvarets behov av de frivilliga

  Inlämnad
  2002-04-03
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU12
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap

  Motion 2001/02:Fö19 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö19 av Åke Carnerö m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en utredning om vardagens hot och risker bör tillsättas. Riksdagen begär att regeringen

  Inlämnad
  2002-04-03
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU10
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:67 Förlängning av giltighetstiden för konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning, m.m.

  Motion 2001/02:MJ23 av Ulf Björklund och Jan Erik Ågren (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ23 av Ulf Björklund och Jan Erik Ågren kd med anledning av prop. 2001/02:67 Förlängning av giltighetstiden för konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs

  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem

  Motion 2001/02:T26 av Ulf Björklund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:T26 av Ulf Björklund m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Inlandsbanan skall betraktas som nationellt stråk med

  Inlämnad
  2001-10-18
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö6 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö6 av Åke Carnerö m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att man mycket noggrant analyserar vilka kompetenser som bör behållas för att kunna

  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU1 2001/02:FöU11 2001/02:FöU12 2001/02:FöU2
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:12 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitte m.m. under år 2000 och första halvåret 2001

  Motion 2001/02:U1 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:U1 av Holger Gustafsson m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:12 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitte m.m. under år 2000 och första halvåret 2001 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige

  Inlämnad
  2001-10-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:UU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Internationell samverkan

  Motion 2001/02:U351 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:U351 av Holger Gustafsson m.fl. kd Internationell samverkan 1 Sammanfattning Som ordförande i EU:s ministerråd förde Sverige en framgångsrik politik inom ramen för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Samtidigt har utrikespolitiken blivit mer pragmatisk och det saknas ibland en

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2001/02:KU1 2001/02:UU1 2001/02:UU2 2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , ,
 • Balkan

  Motion 2001/02:U350 av Margareta Viklund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:U350 av Margareta Viklund m.fl. kd Balkan Sammanfattning På grund av de sönderslitande konflikterna och krigen på Balkan efter kalla krigets slut fick länderna i det forna Jugoslavien aldrig möjligheten att genomföra övergången från ett kommunistiskt system till ett marknadsekonomiskt och

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU13 2001/02:UU10
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , ,
 • Kvinnors situation i världen

  Motion 2001/02:U349 av Margareta Viklund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:U349 av Margareta Viklund m.fl. kd Kvinnors situation i världen Sammanfattning Det finns fortfarande mycket att göra innan jämställdheten mellan kvinnor och män i Sverige är reell på alla nivåer. Trots det är svenska kvinnor i jämförelse med kvinnor från många andra länder privilegierade.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU10 2001/02:SfU8 2001/02:SoU1 2001/02:UU8 2002/03:UU4
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): 5 avslag, ,
 • Norra Irak (Kurdistan)

  Motion 2001/02:U337 av Marianne Andersson m.fl. (c, m, v, kd, fp, mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:U337 av Marianne Andersson m.fl. c, m, v, kd, fp, mp Norra Irak Kurdistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att världssamfundet stöder folket i irakiska Kurdistan i dess strävan för demokrati. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • Hiv/aids i ett globalt perspektiv

  Motion 2001/02:U335 av Margareta Viklund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:U335 av Margareta Viklund m.fl. kd Hiv/aids i ett globalt perspektiv 1 Sammanfattning Spridningen av hiv/aids har nått närmast ofattbara dimensioner. Värst drabbat är Afrika. Tiotals miljoner människor är smittade och det vi ser idag är bara början. Trots det tas inte denna mänsklighetens

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2001/02:UU2 2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , ,
 • Säkerhetspolitiken

  Motion 2001/02:U332 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:U332 av Jan Erik Ågren m.fl. kd Säkerhetspolitiken Sammanfattning Säkerhetspolitikens utgångspunkt är varje människas rätt till liv och värdighet. Dess övergripande mål är att bidra till fred, frihet och säkerhet för alla människor i samhället och att solidariskt bidra till fredlig utveckling

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  21
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU2 2001/02:FöU9 2001/02:UFöU1 2001/02:UU2
  Riksdagsbeslut
  (21 yrkanden): , ,
 • Barn i världen

  Motion 2001/02:U327 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:U327 av Rosita Runegrund m.fl. kd Barn i världen 1 Sammanfattning Alltsedan barnkonventionen antogs vid barntoppmötet 1990 har en rad förbättringar för barnen i världen kommit till. Det finns dock ingen anledning att pusta ut. Samtidigt som alltfler barn går i skolan, vaccinationer mot

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  2001/02:UU2 2001/02:UU8 2002/03:UU4 2003/04:LU19
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): 12 avslag, ,
 • Afrika

  Motion 2001/02:U326 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:U326 av Rosita Runegrund m.fl. kd Afrika 1 Sammanfattning Under 1990-talet har flera positiva framsteg gjorts i många av södra Afrikas länder. En demokratiseringsvåg, om än lite skakig, har svept över kontinenten. Demokratiska val har hållits i många länder och det civila samhället har

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2001/02:UU2
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): , ,
 • Mänskliga rättigheter

  Motion 2001/02:U305 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:U305 av Holger Gustafsson m.fl. kd Mänskliga rättigheter 1 Sammanfattning Mänskliga rättigheter kränks i alla länder i världen, till och med i Sverige. Det är allas vårt ansvar att arbeta för att så många människor som möjligt kan åtnjuta de fri- och rättigheter som är fastslagna i FN:s

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  2001/02:KU15 2001/02:NU15 2001/02:UFöU1 2001/02:UU2 2001/02:UU7 2001/02:UU8 2002/03:UU4
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): 1 avslag, ,
 • Mellanösternkonflikten

  Motion 2001/02:U285 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:U285 av Jan Erik Ågren m.fl. kd Mellanösternkonflikten 1 Sammanfattning Sedan början av 1990-talet har en fredsprocess pågått i Mellanöstern med vissa uppnådda framgångar. Samtidigt har terrorattacker och motåtgärder hindrat ytterligare framsteg, speciellt i fredssamtalen mellan Israel

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , ,
 • Frihandel och globalisering

  Motion 2001/02:U234 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:U234 av Holger Gustafsson m.fl. kd Frihandel och globalisering Sammanfattning Världsekonomin behöver spelregler präglade av etiska hänsyn och långsiktig hållbarhet. Handelshinder gentemot u-länderna ska elimineras. U-länderna behöver också hjälp att integreras i världshandelssystemet, bl.a.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2001/02:UU2 2001/02:UU4 2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , ,

Filter

Valda filter