Jan Erik Ågren (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västernorrlands län
Titel
prost
Född år
1944
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30
Ordinarie
1991-09-29 – 1994-10-02

Riksdagsledamot

Ersättare
2009-08-31 – 2010-02-28
Ersättare
2009-06-15 – 2009-08-16

Försvarsutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-01

Näringsutskottet

Suppleant
2009-08-31 – 2010-02-28
Suppleant
2009-06-15 – 2009-08-16
Suppleant
2002-01-18 – 2002-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2009-08-31 – 2010-02-28
Suppleant
2009-06-15 – 2009-08-16

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2002-05-31 – 2002-06-12
Suppleant
2002-01-17 – 2002-01-18
Suppleant
2001-10-25 – 2001-12-11
Deputerad
1999-03-23 – 1999-09-13
Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2002-04-18 – 2002-06-04
Suppleant
2001-10-16 – 2001-12-06
Suppleant
2001-03-27 – 2001-04-26

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1993-05-24 – 1994-10-02

Valberedningen

Suppleant
2000-06-08 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Trafikutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Försvarsutskottet 91/92-93/94. Suppleant i Riksdagens förvaltningsstyrelse 93/94 och Valberedningen 99/00-. - Ledamot av kds-gruppens förtroenderåd 94.

Bostadsort

Ramsele

Utbildning

Teologie kandidat, prästvigd 73. Kyrkoherde i Ramsele 79-. Kontraktsprost i Ramsele kontrakt 81-92.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av Kristdemokratiska samhällspartiets/kristdemokraternas partistyrelse, vice ordförande 86-99.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Västernorrlands län 92-98 och Styrelsen för psykologiskt försvar 94-96. Ledamot av av Militärledningens rådgivande nämnd 92-. - Ledamot av beredningen rörande totalförsvaret 1992-97 91-92, kyrkoberedningen 92-94, kommissionen för granskning av JAS-projektet 93, kyrkoutjämningsutredningen 94- och kommittén för utredningen om radion ovh televisionen vid krig och krigsfara 94-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Sollefteå kommunfullmäktige 82-. Ledamot av kommunstyrelsen 88-91. - Ledamot av kyrkomötet 91-.

Föräldrar

Kyrkoherden Martin Johannes Ågren och Ester Ingegerd Juhlin

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av skr. 1999/2000:130 Sverige i Förenta nationerna

  Motion 1999/2000:U23 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U23 av Ågren, Jan Erik kd med anledning av skr. 1999/2000:130 Sverige i Förenta nationerna 1 Människovärdet i centrum Förenta nationerna FN är en av de viktigaste internationella organisationer som världen har, både som idé och verksamhet. Trots en unik möjlighet att efter det kalla

  Inlämnad
  2000-06-09
  Förslag
  56
  Utskottsberedning
  ----------------------------2000/01:UU4
  Riksdagsbeslut
  (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1999/2000:Fi13 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Fi13 InnehÃ¥ll 1 Sammanfattning 4 1.1 Amortera mera 4 1.2 Skatterna sÃ
  nks och pensionÃ
  rerna fÃ¥r det bÃ
  ttre 4 1.3 Fler företag och nya jobb 4 1.4 VÃ
  rdig vÃ¥rd 5 1.5 Valfrihet för barnfamiljerna 5 1.6 VÃ
  gnÃ
  tet rustas upp 5 1.7 RÃ
  ttssamhÃ
  llet stÃ
  rks 5 1.8 SkatteryggsÃ
  cken lyfts av 5 1.9 Studiestödet

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1999/2000:FiU20 1999/2000:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m.

  Motion 1999/2000:Fö42 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fö42 av Carnerö, Åke kd med anledning av prop. 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m. Oordnad process och saknat helhetsperspektiv i försvarsfrågan I den föreliggande propositionen syftar regeringen till att täcka in några av de områden som inte behandlades

  Inlämnad
  2000-04-06
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  ------1999/2000:FöU7 1999/2000:FöU8
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1999/2000:90 Nordiskt samarbete 1999

  Motion 1999/2000:U16 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U16 av Ågren, Jan Erik kd med anledning av skr. 1999/2000:90 Nordiskt samarbete 1999 Det nordiska samarbetet har varit lyckosamt på en lång rad områden. Den fria rörligheten av människor samt gemensamma satsningar inom viktiga politikområden som miljö och utbildning är några tydliga

  Inlämnad
  2000-04-03
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1999/2000:UU9
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1999/2000:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1999

  Motion 1999/2000:U13 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U13 av Gustafsson, Holger kd med anledning av skr. 1999/2000:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1999 Kristdemokraterna anser att det nu är dags att på allvar förespråka en internationell politisk agenda som inkluderar ett fokus på den enskilda människan och människovärdet.

  Inlämnad
  2000-03-24
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:UU10
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret

  Motion 1999/2000:Fö35 av Jan Erik Ågren (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fö35 av Ågren, Jan Erik kd med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret Sollefteå garnison värd att bibehållas Bakgrund Inledningsvis vill jag instämma i den kommittémotion som Kristdemokraterna inlämnat med anledning av försvarspropositionen och avslagsyrkandet på denna proposition.

  Inlämnad
  1999-12-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:FöU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret

  Motion 1999/2000:Fö32 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fö32 av Carnerö, Åke kd med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret En aktiv försvars- och säkerhetspolitik Kristdemokraterna driver en aktiv försvars- och säkerhetspolitik där vi framför allt motiverar ett effektivt svenskt totalförsvar utifrån det svårförutsägbara säkerhetspolitiska

  Inlämnad
  1999-12-10
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1999/2000:FöU2
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:25 Lag om försvarsunderrättelseverksamhet

  Motion 1999/2000:Fö3 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fö3 av Carnerö, Åke kd med anledning av prop. 1999/2000:25 Lag om försvarsunderrättelseverksamhet 1 En aktiv säkerhets- och försvarspolitik Kristdemokraterna driver en aktiv säkerhets- och försvarspolitik där vi motiverar ett effektivt svensk totalförsvar av ideologiska skäl och utifrån

  Inlämnad
  1999-12-03
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:FöU3
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1999/2000:7 Ekonomisk utveckling och samarbete i Östersjöregionen

  Motion 1999/2000:U9 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U9 av Ågren, Jan Erik kd med anledning av skr. 1999/2000:7 Ekonomisk utveckling och samarbete i Östersjöregionen Inledning För Kristdemokraterna är det en självklarhet att Sverige tar aktiv del i det samarbete som nu växer fram mellan länderna kring Östersjön. Sverige bör vara en av

  Inlämnad
  1999-10-26
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1999/2000:UU6
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:10 Ett reformerat studiestödssystem

  Motion 1999/2000:Ub9 av Erling Wälivaara m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ub9 av Wälivaara, Erling kd med anledning av prop. 1999/2000:10 Ett reformerat studiestödssystem Inledning Under flera år har vi debatterat det nuvarande studiemedelssystemet och krävt förändringar. Att en proposition äntligen föreläggs riksdagen är därför positivt, men dessvärre

  Inlämnad
  1999-10-13
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1999/2000:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

  Motion 1999/2000:MJ257 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ257 av Svensson, Alf kd Jord- och skogsbruk, fiske och anslutande näringar Sammanfattning Kristdemokraternas jordbrukspolitik syftar till fortsatt användning av åkermarken för livsmedelsproduktion. En förutsättning för att jordbruket ska finnas kvar som basnäring i hela landet är

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  -------------------1999/2000:MJU11 1999/2000:MJU14 1999/2000:MJU2 1999/2000:MJU4 1999/2000:MJU8 1999/2000:SkU14 1999/2000:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • Hospisvården i Sverige

  Motion 1999/2000:So373 av Mikael Oscarsson och Jan Erik Ågren (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So373 av Oscarsson, Mikael kd Hospisvården i Sverige Man blir skakad när man betraktar den utveckling Holland genomgår avseende dödshjälp inom sjukvården. Från att helt ha tagit avstånd från dödshjälp, har den holländska läkarkåren sedan 1970-talet kommit att gå i spetsen för legalisering

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Hälsovård, sjukvård och social omsorg

  Motion 1999/2000:So482 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So482 av Svensson, Alf kd Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1 En hälso- och sjukvård för framtiden 1.1 Trygghet och rätt att välja Alla är överens om att patientens ställning bör stärkas. Patienterna vill ha mer inflytande över vården. Det blir alltmer självklart att få välja vårdgivare.

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  40
  Utskottsberedning
  --------------------1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU14 1999/2000:SoU8 1999/2000:SoU9 1999/2000:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation
 • Nordingråvägen

  Motion 1999/2000:T309 av Birgitta Sellén m.fl. (c, v, kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T309 av Sellén, Birgitta c Nordingråvägen Västernorrland är det län som under lång tid föga smickrande kunnat skylta med landets sämsta vägstandard. Behoven av förbättringar är stora på många håll och prioriteringarna är svåra att göra. Upprustningen av vägarna i länet och Höga kustenområdet

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Democide

  Motion 1999/2000:U650 av Ingrid Näslund och Jan Erik Ågren (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U650 av Näslund, Ingrid kd Democide Hade folkmordet i Rwanda kunnat undvikas På den hypotetiska frågan kan inget entydigt svar ges. Det finns ändå mycket som talar för att folkmordet skulle kunna ha förhindrats. Förvarningar för vad som var i görningen var tydliga. Däremot saknades

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --2000/01:UU4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Mänskliga rättigheter

  Motion 1999/2000:U639 av Ingrid Näslund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U639 av Näslund, Ingrid kd Mänskliga rättigheter 1 Inledning De mänskliga rättigheterna kränks varje dag runt om i världen trots att FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna kunde fira femtioårsdag den 10 december 1998. Det manar till eftertanke att så mycket återstår

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1999/2000:UU11 2000/01:UU4
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Uppbyggnaden av ett demokratiskt Kosovo

  Motion 1999/2000:U636 av Margareta Viklund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U636 av Viklund, Margareta kd Uppbyggnaden av ett demokratiskt Kosovo 1 Inledning Det råder ingen tvekan om att situationen i Kosovo idag är mycket kritisk. Trots en fredsöverenskommelse mellan Nato, den jugoslaviska regeringen och företrädare för den kosovoalbanska befolkningen är

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1999/2000:UU11 1999/2000:UU2
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Europapolitiken

  Motion 1999/2000:U514 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U514 av Gustafsson, Holger kd Europapolitiken 1 Inledning Europatanken grundar sig på nödvändigheten av att för all framtid knyta de europeiska länderna närmare varandra i ekonomiskt samarbete och ömsesidigt beroende, för att på så vis förhindra kontinenten från att åter förödas av

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1999/2000:FiU5 1999/2000:JuU17 1999/2000:JuU19 1999/2000:MJU2 1999/2000:SfU11 1999/2000:SkU16 1999/2000:UU10 2000/01:MJU12 2000/01:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • Internationella fredsfrämjande insatser

  Motion 1999/2000:U416 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U416 av Ågren, Jan Erik kd Internationella fredsfrämjande insatser 1 Inledning I en värld av ökat ömsesidigt internationellt beroende utgör Förenta Nationerna FN ett oundgängligt samarbetsinstrument. Det är ett bra bevis på hur människor tillsammans försöker lösa gemensamma regionala

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1999/2000:FöU2 2000/01:UU4
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • En generation i fara

  Motion 1999/2000:U221 av Ingrid Näslund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U221 av Näslund, Ingrid kd En generation i fara Inledning Vid slutet av 1989 hade Berlinmuren fallit och länder som Tjeckoslovakien, Ungern och Polen påbörjat reformer. Besvikelse över misslyckade ekonomiska reformer parade med starkt missnöje över den politiska situationen i Sovjetunionen

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  35
  Utskottsberedning
  -----------------1999/2000:UU2 2000/01:UU11 2000/01:UU7 2000/01:UU9 2001/02:UU2
  Riksdagsbeslut
  (35 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter