Jan Erik Ågren (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västernorrlands län
Titel
prost
Född år
1944
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30
Ordinarie
1991-09-29 – 1994-10-02

Riksdagsledamot

Ersättare
2009-08-31 – 2010-02-28
Ersättare
2009-06-15 – 2009-08-16

Försvarsutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-01

Näringsutskottet

Suppleant
2009-08-31 – 2010-02-28
Suppleant
2009-06-15 – 2009-08-16
Suppleant
2002-01-18 – 2002-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2009-08-31 – 2010-02-28
Suppleant
2009-06-15 – 2009-08-16

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2002-05-31 – 2002-06-12
Suppleant
2002-01-17 – 2002-01-18
Suppleant
2001-10-25 – 2001-12-11
Deputerad
1999-03-23 – 1999-09-13
Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2002-04-18 – 2002-06-04
Suppleant
2001-10-16 – 2001-12-06
Suppleant
2001-03-27 – 2001-04-26

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1993-05-24 – 1994-10-02

Valberedningen

Suppleant
2000-06-08 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Trafikutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Försvarsutskottet 91/92-93/94. Suppleant i Riksdagens förvaltningsstyrelse 93/94 och Valberedningen 99/00-. - Ledamot av kds-gruppens förtroenderåd 94.

Bostadsort

Ramsele

Utbildning

Teologie kandidat, prästvigd 73. Kyrkoherde i Ramsele 79-. Kontraktsprost i Ramsele kontrakt 81-92.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av Kristdemokratiska samhällspartiets/kristdemokraternas partistyrelse, vice ordförande 86-99.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Västernorrlands län 92-98 och Styrelsen för psykologiskt försvar 94-96. Ledamot av av Militärledningens rådgivande nämnd 92-. - Ledamot av beredningen rörande totalförsvaret 1992-97 91-92, kyrkoberedningen 92-94, kommissionen för granskning av JAS-projektet 93, kyrkoutjämningsutredningen 94- och kommittén för utredningen om radion ovh televisionen vid krig och krigsfara 94-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Sollefteå kommunfullmäktige 82-. Ledamot av kommunstyrelsen 88-91. - Ledamot av kyrkomötet 91-.

Föräldrar

Kyrkoherden Martin Johannes Ågren och Ester Ingegerd Juhlin

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1991/92:134 Riktlinjer för överföringen av verksamheten vid domänverket till aktiebolagsform

  Motion 1991/92:N44 av Carl Olov Persson och Jan Erik Ågren (kds)

  Motion till riksdagen 1991/92:N44 av Carl Olov Persson och Jan Erik Ågren kds med anledning av prop. 1991/92:134 Riktlinjer för överföringen av verksamheten vid domänverket till aktiebolagsform Propositionen syftar till att större delen av Domänverkets tillgångar och skulder förs över till Domän AB nuvarande Domänverket

  Inlämnad
  1992-04-21
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:NU33
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Bräcke och Åre kommun till stödområde 1

  Motion 1991/92:A479 av Stefan Attefall och Jan Erik Ågren (kds)

  Motion till riksdagen 1991/92:A479 av Stefan Attefall och Jan Erik Ågren kds Bräcke och Åre kommuner till stödområde 1 I Jämtlands län är samtliga kommuner utom Östersund, Åre och Bräcke kommuner inplacerade i stödområde 1. Bräcke och Åre kommuner är inplacerade i stödområde 2 medan Östersunds kommun är helt utanför

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1991/92:AU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Översyn av de s.k. kulturvårdsföretagens uppgifter, m.m.

  Motion 1991/92:A221 av Jan Erik Ågren m.fl. (kds, fp, c)

  Motion till riksdagen 1991/92:A221 av Jan Erik Ågren m.fl. kds, fp, c Översyn av de s.k. kulturvårdsföretagens uppgifter m.m. I regeringens budgetproposition prop. 1991/92:100, bil 12, s.11 anmäler kulturministern efter samråd med arbetsmarknadsministern att inom kultur- och arbetsmarknadsdepartementen har bildats

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:AU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En ny administrativ form för industriforskning

  Motion 1991/92:N216 av Jan Erik Ågren (kds)

  Motion till riksdagen 1991/92:N216 av Jan Erik Ågren kds En ny administrativ form för industriforskning SISY bildades 1980 av skogsindustrin och utvecklingsfonden i Västernorrlands län. Syftet med SISY:s verksamhet var att medverka i kompetensutvecklingen i länet inom relevanta områden. Redan från starten fick projekten

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:NU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Betyg i flit, ordning och uppförande

  Motion 1991/92:Ub211 av Alwa Wennerlund m.fl. (kds)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub211 av Alwa Wennerlund m.fl. kds Betyg i flit, ordning och uppförande Skolan bör präglas av en helhetsyn på varje elev, vilket betyder att skolan måste värdesätta både teoretisk och praktiskt begåvning och så långt det är möjligt söka utveckla varje elev utifrån dennes förutsättningar.

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:UbU19
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Logopedutbildning i Umeå

  Motion 1991/92:Ub524 av Jan Erik Ågren och Stefan Attefall (kds)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub524 av Jan Erik Ågren och Stefan Attefall kds Logopedutbildning i Umeå Logopederna är en mycket viktig yrkesgrupp för dem som har röst-tal- eller språkhandikapp. Antalet tjänster i norrlandslänen är mycket lågt, bara 2,7-3,2 tjänster per 100 000 invånare. Detta skall jämföras med betydligt

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ökad läkarutbildning i Norrland

  Motion 1991/92:Ub523 av Jan Erik Ågren och Stefan Attefall (kds)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub523 av Jan Erik Ågren och Stefan Attefall kds Utökad läkarutbildning i Norrland Den läkarbrist som funnits i Sverige under hela 1970- och 80-talen fortsätter, särskilt uttalat i Norrlandslänen. Hösten 1991 var 250 specialist- och allmänläkartjänster vakanta i de fyra nordligaste landstingen

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Botniabanan m.m.

  Motion 1991/92:T544 av Stefan Attefall m.fl. (kds, v, m, fp, c)

  Motion till riksdagen 1991/92:T544 av Stefan Attefall m.fl. kds, m, fp, c, v Botniabanan m.m. Sammanfattning Botniabanan är ett järnvägsprojekt som innebär en förlängning av Ostkustbanan från Sundsvall till Umeå/Vännäs och med framtida förlängning norrut. Botniabananstärker det för landet betydelsefulla, exportintensiva

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1991/92:TU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Återbäring på elskatt till vattenkraftsproducerande län

  Motion 1991/92:N429 av Stefan Attefall och Jan Erik Ågren (kds)

  Motion till riksdagen 1991/92:N429 av Stefan Attefall och Jan Erik Ågren kds Återbäring på elskatt till vattenkraftsproducerande län Sverige är förunnat rika naturtillgångar. Dessa är relativt ojämnt fördelade över vårt land. Paradoxalt nog finns de största tillgångarna i de delar av landet som allmänt betraktas som

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:NU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skattefria inkomster av bär- och svampplockning

  Motion 1991/92:Sk355 av Jan Erik Ågren m.fl. (kds)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sk355 av Jan Erik Ågren m.fl. kds Skattefria inkomster av bär- och svampplockning För drygt tio år sedan, våren 1981 infördes en ny bestämmelse i 19 i kommunalskattelagen. Där lagfästes principen om att de intäkter av försäljning av vilt växande bär och svamp som en skattskyldig själv

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lagstadgad familjerådgivning

  Motion 1991/92:So218 av Alwa Wennerlund m.fl. (kds)

  Motion till riksdagen 1991/92:So218 av Alwa Wennerlund m.fl. kds Lagstadgad familjerådgivning Som familjen mår så mår samhället Det är de många familjerna som utgör samhället. Familjen är det lilla samhället. Det säkraste sättet att minska våld och kriminalitet, att motverka drogmissbruk och rotlöshet är att ge allt

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1991/92:11 Riksdagens revisorers förslag angående effektiviteten i förvaltningen av svenskt utvecklingsbistånd

  Motion 1991/92:U2 av Jan Erik Ågren (kds)

  Motion till riksdagen 1991/92:U2 av Jan Erik Ågren kds med anledning av förs. 1991/92:11 Riksdagens revisorers förslag angående effektiviteten i förvaltningen av svenskt utvecklingsbistånd Många länder i världen uppfattar att Sverige har en generös biståndspolitik. På olika sätt bistås u-länder med medel och direkta

  Inlämnad
  1991-10-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:UU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter