Jan Erik Ågren (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västernorrlands län
Titel
prost
Född år
1944
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30
Ordinarie
1991-09-29 – 1994-10-02

Riksdagsledamot

Ersättare
2009-08-31 – 2010-02-28
Ersättare
2009-06-15 – 2009-08-16

Försvarsutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-01

Näringsutskottet

Suppleant
2009-08-31 – 2010-02-28
Suppleant
2009-06-15 – 2009-08-16
Suppleant
2002-01-18 – 2002-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2009-08-31 – 2010-02-28
Suppleant
2009-06-15 – 2009-08-16

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2002-05-31 – 2002-06-12
Suppleant
2002-01-17 – 2002-01-18
Suppleant
2001-10-25 – 2001-12-11
Deputerad
1999-03-23 – 1999-09-13
Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2002-04-18 – 2002-06-04
Suppleant
2001-10-16 – 2001-12-06
Suppleant
2001-03-27 – 2001-04-26

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1993-05-24 – 1994-10-02

Valberedningen

Suppleant
2000-06-08 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Trafikutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Försvarsutskottet 91/92-93/94. Suppleant i Riksdagens förvaltningsstyrelse 93/94 och Valberedningen 99/00-. - Ledamot av kds-gruppens förtroenderåd 94.

Bostadsort

Ramsele

Utbildning

Teologie kandidat, prästvigd 73. Kyrkoherde i Ramsele 79-. Kontraktsprost i Ramsele kontrakt 81-92.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av Kristdemokratiska samhällspartiets/kristdemokraternas partistyrelse, vice ordförande 86-99.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Västernorrlands län 92-98 och Styrelsen för psykologiskt försvar 94-96. Ledamot av av Militärledningens rådgivande nämnd 92-. - Ledamot av beredningen rörande totalförsvaret 1992-97 91-92, kyrkoberedningen 92-94, kommissionen för granskning av JAS-projektet 93, kyrkoutjämningsutredningen 94- och kommittén för utredningen om radion ovh televisionen vid krig och krigsfara 94-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Sollefteå kommunfullmäktige 82-. Ledamot av kommunstyrelsen 88-91. - Ledamot av kyrkomötet 91-.

Föräldrar

Kyrkoherden Martin Johannes Ågren och Ester Ingegerd Juhlin

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1992/93:161 Trafiksäkerheten på vägarna inför 2000-talet

  Motion 1992/93:T92 av Jan Erik Ågren (kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:T92 av Jan Erik Ågren kds med anledning av prop. 1992/93:161 Trafiksäkerheten på vägarna inför 2000-talet Krav på handledarkompetens vid övningskörning från 16 års ålder Propositionen innehåller ett avsnitt som föreslår övningskörning från 16 års ålder. Man hänvisar till den s k franska

  Inlämnad
  1993-04-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:TU29
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:183 Vissa frågor rörande jordbruket och trädgårdsnäringen

  Motion 1992/93:Jo40 av Jan Erik Ågren och Stefan Attefall (kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo40 av Jan Erik Ågren och Stefan Attefall kds med anledning av prop. 1992/93:183 Vissa frågor rörande jordbruket och trädgårdsnäringen I propositionen behandlas bland annat frågan om merkostnadsersättning till jordbruket i norra Sverige för budgetåret 1993/94. Jordbruksministern följer

  Inlämnad
  1993-03-17
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:JoU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Differentierad bensinskatt

  Motion 1992/93:Sk636 av Stefan Attefall och Jan Erik Ågren (kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sk636 av Stefan Attefall och Jan-Erik Ågren kds Differentierad bensinskatt Skatten på bensin utgår den 1 januari 1993 med 3:14 kr per liter för oblyad bensin och med 3:65 kr per liter för blyad bensin. Dessutom tillkommer en koldioxidavgift på 74 öre per liter. På dessa skatter och bensinens

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SkU34
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En norrländsk musikteater

  Motion 1992/93:Kr246 av Ulla Orring m.fl. (fp, m, c, kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:Kr246 av Ulla Orring m.fl. fp, m, c, kds En norrländsk musikteater När Norrlandsoperan startade i Umeå l974 var det ett uttryck för en ny inriktning av kulturpolitiken. Norrlandsoperan skulle bli en musikteater för hela Norrland. Så blev inte riktigt fallet inte på grund av den konstnärliga

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KrU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Regionalpolitiken vid ett EG-medlemskap

  Motion 1992/93:U504 av Jan Erik Ågren (kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:U504 av Jan Erik Ågren kds Regionalpolitiken vid ett EG-medlemskap Sverige kännetecknas av geografiska och strukturella förhållanden som är specifikt nordiska. Kallt klimat, låg befolkningstäthet, små marknader och stora avstånd vilket sammantaget medför bland annat dyr infrastruktur.

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Konsumentanpassad funktions- och materialdeklaration på byggnader och lägenheter

  Motion 1992/93:Bo506 av Jan Erik Ågren och Rose-Marie Frebran (kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:Bo506 av Jan Erik Ågren och Rose-Marie Frebran kds Konsumentanpassad funktions- och materialdeklaration på byggnader och lägenheter Under flera decennier har regleringen av vår byggnadsproduktion ökat, främst genom statliga normer men också genom vårt statliga lånesystem. Därmed har staten

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:BoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Inlandsvägen och riksväg 45

  Motion 1992/93:T339 av Ulf Björklund och Jan Erik Ågren (kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:T339 av Ulf Björklund och Jan Erik Ågren kds Inlandsvägen och riksväg 45 Väl fungerande kommunikationer är av avgörande betydelse för ekonomisk tillväxt, sysselsättning och god livskvalitet. I regioner med långa avstånd, i glesbygden och i de s k skogslänen är detta särskilt viktigt.

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:TU35
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Stödområden i Västernorrlands län

  Motion 1992/93:A461 av Tage Påhlsson (c) och Jan Erik Ågren (kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:A461 av Tage Påhlsson och Jan Erik Ågren c, kds Stödområden i Västernorrlands län Den stödområdesindelning inom det regionalpolitiska området som gäller sedan drygt två år har varit omtvistad på sina håll i landet. Rättvisa och logik kan ju alltid diskuteras i dessa sammanhang, men några

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Beredskapshänsyn i planering och samhällsutveckling

  Motion 1992/93:Fö204 av Göthe Knutson m.fl. (m, fp, c, kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fö204 av Göthe Knutson m.fl. m, fp, c, kds Beredskapshänsyn i planering och samhällsutveckling Starka drivkrafter i den fredstida samhällsutvecklingen förändrar nu radikalt förutsättningarna för det svenska samhället att stå emot de påfrestningar och störningar som säkerhetshotande kriser

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:FöU9 1992/93:KU36
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Bundet bistånd

  Motion 1992/93:U225 av Jan Erik Ågren (kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:U225 av Jan Erik Ågren kds Bundet bistånd Sverige är en stor biståndsgivare. Vårt land har i mer än hundra år gjort stora insatser för att hjälpa människor i tredje världen. Olika svenska missionsorganisationer har här utfört ett imponerande pionjärarbete. Stödet till internationella

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Isbrytarnas stationering

  Motion 1992/93:T617 av Jan Erik Ågren (kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:T617 av Jan Erik Ågren kds Isbrytarnas stationering Frågan om de stora isbrytarnas stationering har varit aktuell under ett antal år. Inte minst länsstyrelsen i Västernorrlands län och Härnösands kommuns studie Isbrytare mot norrdec. 90 har belyst detta. I tidigare motioner har de olika

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Botniabanan

  Motion 1992/93:T561 av Stefan Attefall m.fl. (kds, m, fp, c)

  Motion till riksdagen 1992/93:T561 av Stefan Attefall m.fl. kds, m, fp, c Bottniabanan Sammanfattning Bottniabanan är en betydelsefull systemkomplettering av det svenska och nordiska järnvägsnätet. Den innebär både en förlängning av Ostkustbanan från Sundsvall till Umeå/Vännäs och en samspelslänk med stambanan. Genom

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:TU35
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Svensk arkivinformation, SVAR

  Motion 1992/93:Kr230 av Jan Erik Ågren (kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:Kr230 av Jan Erik Ågren kds Svensk arkivinformation, SVAR Kulturministern framhåller i årets budgetproposition med all rätt och nödvändig tydlighet att i all kulturverksamhet finns de goda krafter som bär fram framtidstro och kreativitet prop. 1992/93:100, bil 12, s. 6 fVidare stryker

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KrU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kulturvårdsföretagens uppgifter, organisation och finansiering

  Motion 1992/93:A226 av Jan Erik Ågren (kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:A226 av Jan Erik Ågren kds Kulturvårdsföretagens uppgifter, organisation och finansiering I regeringens budgetproposition 1992/93:100, bil 12, s. 10-11 redovisar kulturministern, efter samråd med arbetsmarknadsministern, översiktligt vad den tidigare tillsatta interdepartementala arbetsgruppen

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:AU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lönebidragsmedel till SVAR

  Motion 1992/93:A219 av Jan Erik Ågren (kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:A219 av Jan Erik Ågren kds Lönebidragsmedel till SVAR I regeringens budgetproposition 1992/93:100, bil 12, s. 10-11 anmäler kulturministern i anslutning till vissa frågor om kultur- och arbetsmarknadspolitik förslag om en engångsvis omfördelning av s.k. lönebidragsmedel för vissa kulturinstitutioner

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KrU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Miljövänlig upphandling

  Motion 1992/93:Fi502 av Jan Erik Ågren (kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fi502 av Jan-Erik Ågren kds Miljövänlig upphandling Inledning Under de senaste åren har synen på Sveriges miljöproblem förändrats markant. Tidigare handlade det mesta om punktutsläppen från tillverkande industri. Numera är de flesta ense om att miljöpåverkan från produkterna är ett större

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:FiU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Återföring av vinstandel från vattenkraftsproduktion

  Motion 1992/93:N429 av Stefan Attefall och Jan Erik Ågren (kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:N429 av Stefan Attefall och Jan Erik Ågren kds Återföring av vinstandel från vattenkraftsproduktion Sverige är förunnat rika naturtillgångar. Dessa är relativt ojämnt fördelade över vårt land. Paradoxalt nog finns de största tillgångarna i de delar av landet som allmänt betraktas som

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:NU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Älgjakten

  Motion 1992/93:Jo807 av Jan Erik Ågren (kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo807 av Jan Erik Ågren kds Älgjakten I dag bedrivs älgjakten i huvudsak som licensjakt med tilldelning av ett visst antal djur för avskjutning vuxet djur och/eller kalvInom områden som för 1987 års jakt registrerats som älgjaktsområde med s k generell tilldelning får älgjakt ske enligt

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:JoU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Beskattningen av inkomster av bär- och svampplockning

  Motion 1992/93:Sk343 av Jan Erik Ågren (kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sk343 av Jan Erik Ågren kds Beskattningen av inkomster av bär- och svampplockning Våren 1981 infördes en ny princip i 19 i kommunalskattelagen. Där lagfästes principen om att intäkter av försäljning av vilt växande bär och svamp inte blir skattepliktiga om de understiger 5 000 kr under

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:32 Samerna och samisk kultur m.m.

  Motion 1992/93:Bo16 av Pontus Wiklund och Jan Erik Ågren (kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:Bo16 av Pontus Wiklund och Jan-Erik Ågren kds med anledning av prop. 1992/93:32 Samerna och samisk kultur m.m. Motionen delad mellan flera utskott Man kan se samepropositionen som en summering av den politiska process som pågått sedan 1981, då sameorganisationerna hos regeringen begärde

  Inlämnad
  1992-11-04
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:BoU8 1992/93:KU17
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter