Jan Erik Ågren (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västernorrlands län
Titel
prost
Född år
1944
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30
Ordinarie
1991-09-29 – 1994-10-02

Riksdagsledamot

Ersättare
2009-08-31 – 2010-02-28
Ersättare
2009-06-15 – 2009-08-16

Försvarsutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-01

Näringsutskottet

Suppleant
2009-08-31 – 2010-02-28
Suppleant
2009-06-15 – 2009-08-16
Suppleant
2002-01-18 – 2002-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2009-08-31 – 2010-02-28
Suppleant
2009-06-15 – 2009-08-16

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2002-05-31 – 2002-06-12
Suppleant
2002-01-17 – 2002-01-18
Suppleant
2001-10-25 – 2001-12-11
Deputerad
1999-03-23 – 1999-09-13
Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2002-04-18 – 2002-06-04
Suppleant
2001-10-16 – 2001-12-06
Suppleant
2001-03-27 – 2001-04-26

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1993-05-24 – 1994-10-02

Valberedningen

Suppleant
2000-06-08 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Trafikutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Försvarsutskottet 91/92-93/94. Suppleant i Riksdagens förvaltningsstyrelse 93/94 och Valberedningen 99/00-. - Ledamot av kds-gruppens förtroenderåd 94.

Bostadsort

Ramsele

Utbildning

Teologie kandidat, prästvigd 73. Kyrkoherde i Ramsele 79-. Kontraktsprost i Ramsele kontrakt 81-92.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av Kristdemokratiska samhällspartiets/kristdemokraternas partistyrelse, vice ordförande 86-99.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Västernorrlands län 92-98 och Styrelsen för psykologiskt försvar 94-96. Ledamot av av Militärledningens rådgivande nämnd 92-. - Ledamot av beredningen rörande totalförsvaret 1992-97 91-92, kyrkoberedningen 92-94, kommissionen för granskning av JAS-projektet 93, kyrkoutjämningsutredningen 94- och kommittén för utredningen om radion ovh televisionen vid krig och krigsfara 94-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Sollefteå kommunfullmäktige 82-. Ledamot av kommunstyrelsen 88-91. - Ledamot av kyrkomötet 91-.

Föräldrar

Kyrkoherden Martin Johannes Ågren och Ester Ingegerd Juhlin

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1993/94:157 Stöd till ekologisk odling och trädgårdsnäringen, m.m.

  Motion 1993/94:Jo22 av Stina Eliasson m.fl. (c, fp, m, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo22 av Stina Eliasson m.fl. c, m, fp, kds med anledning av prop. 1993/94:157 Stöd till ekologisk odling och trädgårdsnäringen, m.m. Regeringen föreslår i proposition 1993/94:157 att utbildning i hippologi skall ges på högskolenivå och att SLU bör vara huvudman för den nya utbildningen.

  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Svensk säkerhetspolitik och europeisk integration

  Motion 1993/94:U408 av Jan Erik Ågren (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:U408 av Jan Erik Ågren kds Svensk säkerhetspolitik och europeisk integration 1. Inledning Sedan slutet på 80-talet har det internationella samfundet kraftigt förändrats och är på väg mot en annorlunda utformning. Utvecklingen i världen är inte entydig, internationalisering bestående

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Liv & Fred-Institutet

  Motion 1993/94:U306 av Jan Erik Ågren (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:U306 av Jan Erik Ågren kds Liv Fred-Institutet Liv Fred-Institutet, Uppsala, har en nyckelroll i det pågående freds- och demokratiseringsarbetet i Somalia. På uppdrag av FN och den svenska regeringen leder institutet ett framgångsrikt arbete för att skapa en demokratisk struktur i

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:UU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Minhundar

  Motion 1993/94:U219 av Jan Erik Ågren och Åke Carnerö (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:U219 av Jan Erik Ågren och Åke Carnerö kds Minhundar Minor vållar ett oerhört lidande för miljoner människor i framför allt tredje världens länder. Det rapporteras om hur plastminor som ser ut som leksaker exploderar i händerna på barn, hur kvinnor som samlar ved och bönder som arbetar

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:UU15
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Skattefriheten vid bär- och svampplockning

  Motion 1993/94:Sk327 av Jan Erik Ågren (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk327 av Jan Erik Ågren kds Skattefriheten vid bär- och svampplockning Våren 1981 lagfästes principen om att intäkter av försäljning av vilt växande bär och svamp inte blir skattepliktiga om de understiger 5 000 kr under ett år. De nya skattebestämmelserna gav hela näringen en stimulans.

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Flyktingpolitiken

  Motion 1993/94:Sf626 av Jan Erik Ågren m.fl. (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf626 av Jan Erik Ågren m.fl. kds Flyktingpolitiken Som de flesta andra länder har Sverige under tidernas lopp tagit emot invandrare. Sedan andra världskriget har vårt land haft en mer generös inställning till flyktingar än många andra länder. I slutet av andra världskriget ökade invandringen

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1993/94:JuU19 1993/94:SfU11 1993/94:SfU14
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Differentierad bensinskatt

  Motion 1993/94:Sk647 av Stefan Attefall och Jan Erik Ågren (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk647 av Stefan Attefall och Jan Erik Ågren kds Differentierad bensinskatt Skatten på bensin utgår 1 januari 1994 med 3:14 kr per liter för oblyad bensin och med 3:65 kr per liter för blyad bensin. Dessutom tillkommer en koldioxidavgift på 77 öre per liter. På dessa skatter och bensinens

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU34
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rennäringen

  Motion 1993/94:Bo614 av Jan Erik Ågren (kds) och Tage Påhlsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo614 av Jan-Erik Ågren och Tage Påhlsson kds, c Rennäringen I budgetpropositionen anges från jordbruksverket att framtagandet av underlag för renbetesinventeringen fortsätter. Bostadsutskottet har tidigare understrukit vikten av att betesinventeringar genomförs och får ligga till grund

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:BoU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Flyktingutbildning

  Motion 1993/94:U215 av Jan Erik Ågren och Märtha Gårdestig (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:U215 av Jan Erik Ågren och Märtha Gårdestig kds Flyktingutbildning I Sverige uppehåller sig många flyktingar från u-länder. Många av dem har giltigt uppehållstillstånd och är inlemmade i det svenska samhället. En del har också arbete. Andra och det är ganska många väntar på beslut om

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:UU15
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Inskrivningsmyndigheternas verksamhet

  Motion 1993/94:Ju401 av Liisa Rulander och Jan Erik Ågren (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju401 av Liisa Rulander och Jan Erik Ågren kds Inskrivningsmyndigheternas verksamhet Domstolarnas framtida arbete och organisation behandlas för närvarande i flera utredningar. Judiciell och administrativ bärkraftighet är ledord i förändringsarbetet. Särskilt talas om en nödvändig kompetensutveckling

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JuU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Återbäring till vattenkraftslänen för elproduktionen

  Motion 1993/94:N430 av Stefan Attefall och Jan Erik Ågren (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:N430 av Stefan Attefall och Jan-Erik Ågren kds Återbäring för elproduktionen till vattenkraftslänen Sverige är förunnat rika naturtillgångar. Dessa är relativt ojämnt fördelade över vårt land. Paradoxalt nog finns de största tillgångarna i de delar av landet som allmänt betraktas som

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Miljöanpassat transportsystem

  Motion 1993/94:T223 av Jan Erik Ågren och Rose-Marie Frebran (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:T223 av Jan Erik Ågren och Rose-Marie Frebran kds Miljöanpassat transportsystem Inledning Vårt sätt att transportera oss och våra varor utgör ett av de mest påtagliga exemplen på hur vi tär på naturens kapital. Dels förbrukar vi varje år fossila bränslen som det tagit årtusenden för

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1993/94:JoU30 1993/94:SkU34 1993/94:TU16 1993/94:TU25 1993/94:TU28
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Forskning om älgsjukan

  Motion 1993/94:Jo638 av Arne Andersson m.fl. (m, fp, v, s, c, kds, nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo638 av Arne Andersson m.fl. m, s, fp, c, kds, nyd, v Forskning om älgsjukan Under 1985 upptäcktes i södra delen av Älvsborgs län ett antal älgar som dött av ditintills okänd sjukdom. Djuren hade dött en kvalfull död med svåra infektioner över hela kroppen, hårlöshet, blindhet och diarréer.

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:JoU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Dricksvattentillgången

  Motion 1993/94:Jo611 av Kenneth Lantz och Jan Erik Ågren (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo611 av Kenneth Lantz och Jan-Erik Ågren kds Dricksvattentillgången Inledning Tillgång till friskt vatten är något som lätt tas för givet i ett land med många tusen sjöar, floder, vatten i isälvsavlagringar, med mera. Alltför ofta har planering av mark- och vattenutnyttjande utgått

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:JoU15 1993/94:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:94 Mottagande av asylsökande m.m.

  Motion 1993/94:Sf15 av Jan Erik Ågren m.fl. (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf15 av Jan Erik Ågren m.fl. kds med anledning av prop. 1993/94:94 Mottagande av asylsökande m.m. Grunden i svensk flyktingpolitik måste vara ansvaret för medmänniskors mäsnkliga rättigheter, innefattande rätten till liv, personlig säkerhet och trygghet. Människans värde, oavsett ras och

  Inlämnad
  1993-12-17
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:134 Riktlinjer för överföringen av verksamheten vid domänverket till aktiebolagsform

  Motion 1991/92:N44 av Carl Olov Persson och Jan Erik Ågren (kds)

  Motion till riksdagen 1991/92:N44 av Carl Olov Persson och Jan Erik Ågren kds med anledning av prop. 1991/92:134 Riktlinjer för överföringen av verksamheten vid domänverket till aktiebolagsform Propositionen syftar till att större delen av Domänverkets tillgångar och skulder förs över till Domän AB nuvarande Domänverket

  Inlämnad
  1992-04-21
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:NU33
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Återbäring på elskatt till vattenkraftsproducerande län

  Motion 1991/92:N429 av Stefan Attefall och Jan Erik Ågren (kds)

  Motion till riksdagen 1991/92:N429 av Stefan Attefall och Jan Erik Ågren kds Återbäring på elskatt till vattenkraftsproducerande län Sverige är förunnat rika naturtillgångar. Dessa är relativt ojämnt fördelade över vårt land. Paradoxalt nog finns de största tillgångarna i de delar av landet som allmänt betraktas som

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:NU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bräcke och Åre kommun till stödområde 1

  Motion 1991/92:A479 av Stefan Attefall och Jan Erik Ågren (kds)

  Motion till riksdagen 1991/92:A479 av Stefan Attefall och Jan Erik Ågren kds Bräcke och Åre kommuner till stödområde 1 I Jämtlands län är samtliga kommuner utom Östersund, Åre och Bräcke kommuner inplacerade i stödområde 1. Bräcke och Åre kommuner är inplacerade i stödområde 2 medan Östersunds kommun är helt utanför

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1991/92:AU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Översyn av de s.k. kulturvårdsföretagens uppgifter, m.m.

  Motion 1991/92:A221 av Jan Erik Ågren m.fl. (kds, fp, c)

  Motion till riksdagen 1991/92:A221 av Jan Erik Ågren m.fl. kds, fp, c Översyn av de s.k. kulturvårdsföretagens uppgifter m.m. I regeringens budgetproposition prop. 1991/92:100, bil 12, s.11 anmäler kulturministern efter samråd med arbetsmarknadsministern att inom kultur- och arbetsmarknadsdepartementen har bildats

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:AU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skattefria inkomster av bär- och svampplockning

  Motion 1991/92:Sk355 av Jan Erik Ågren m.fl. (kds)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sk355 av Jan Erik Ågren m.fl. kds Skattefria inkomster av bär- och svampplockning För drygt tio år sedan, våren 1981 infördes en ny bestämmelse i 19 i kommunalskattelagen. Där lagfästes principen om att de intäkter av försäljning av vilt växande bär och svamp som en skattskyldig själv

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter