Jan Erik Ågren (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västernorrlands län
Titel
prost
Född år
1944
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30
Ordinarie
1991-09-29 – 1994-10-02

Riksdagsledamot

Ersättare
2009-08-31 – 2010-02-28
Ersättare
2009-06-15 – 2009-08-16

Försvarsutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-01

Näringsutskottet

Suppleant
2009-08-31 – 2010-02-28
Suppleant
2009-06-15 – 2009-08-16
Suppleant
2002-01-18 – 2002-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2009-08-31 – 2010-02-28
Suppleant
2009-06-15 – 2009-08-16

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2002-05-31 – 2002-06-12
Suppleant
2002-01-17 – 2002-01-18
Suppleant
2001-10-25 – 2001-12-11
Deputerad
1999-03-23 – 1999-09-13
Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2002-04-18 – 2002-06-04
Suppleant
2001-10-16 – 2001-12-06
Suppleant
2001-03-27 – 2001-04-26

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1993-05-24 – 1994-10-02

Valberedningen

Suppleant
2000-06-08 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Trafikutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Försvarsutskottet 91/92-93/94. Suppleant i Riksdagens förvaltningsstyrelse 93/94 och Valberedningen 99/00-. - Ledamot av kds-gruppens förtroenderåd 94.

Bostadsort

Ramsele

Utbildning

Teologie kandidat, prästvigd 73. Kyrkoherde i Ramsele 79-. Kontraktsprost i Ramsele kontrakt 81-92.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av Kristdemokratiska samhällspartiets/kristdemokraternas partistyrelse, vice ordförande 86-99.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Västernorrlands län 92-98 och Styrelsen för psykologiskt försvar 94-96. Ledamot av av Militärledningens rådgivande nämnd 92-. - Ledamot av beredningen rörande totalförsvaret 1992-97 91-92, kyrkoberedningen 92-94, kommissionen för granskning av JAS-projektet 93, kyrkoutjämningsutredningen 94- och kommittén för utredningen om radion ovh televisionen vid krig och krigsfara 94-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Sollefteå kommunfullmäktige 82-. Ledamot av kommunstyrelsen 88-91. - Ledamot av kyrkomötet 91-.

Föräldrar

Kyrkoherden Martin Johannes Ågren och Ester Ingegerd Juhlin

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Samernas nationaldag allmän flaggdag

  Motion 2009/10:K371 av Jan Erik Ågren (kd)

  Motion till riksdagen 2009/10:K371 av Jan Erik Ågren kd Samernas nationaldag allmän flaggdag Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den 6 februari blir allmän flaggdag. Motivering Samerna är en svensk urbefolkning

  Inlämnad
  2009-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:KU31
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Estoniakatastrofen

  Motion 2009/10:T494 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd, mp, s)

  Motion till riksdagen 2009/10:T494 av Jan Erik Ågren m.fl. kd, mp, s Estoniakatastrofen kd413 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en ny från Sverige, Finland och Estland och andra intressenter oberoende, internationell utredning

  Inlämnad
  2009-10-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:TU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Ersättning för samåkande

  Motion 2009/10:Sk309 av Jan Erik Ågren (kd)

  Motion till riksdagen 2009/10:Sk309 av Jan Erik Ågren kd Ersättning för samåkande kd624 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hur avdragsnivån för arbetsresor kan uppmuntra till ett ökat samåkande. Motivering Bilen är svår att ersätta för den

  Inlämnad
  2009-10-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:SkU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Uttagsbeskattning av kooperativa vindkraftverk

  Motion 2009/10:Sk463 av Jan Erik Ågren och Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

  Motion till riksdagen 2009/10:Sk463 av Jan Erik Ågren och Chatrine Pålsson Ahlgren kd Uttagsbeskattning av kooperativa vindkraftverk Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uttagsbeskattningen för kooperativt ägda vindkraftverk.

  Inlämnad
  2009-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:SkU27
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Familjerådgivning

  Motion 2009/10:Ub449 av Jan Erik Ågren (kd)

  Motion till riksdagen 2009/10:Ub449 av Jan Erik Ågren kd Familjerådgivning kd834 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad tilldelning av forskningsresurser som främjar kunskapen om framgångsrik familjerådgivning. Motivering Äktenskapet i Sverige

  Inlämnad
  2009-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Ostkustbanan

  Motion 2009/10:T432 av Jan Erik Ågren (kd)

  Motion till riksdagen 2009/10:T432 av Jan Erik Ågren kd Ostkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om dubbelspår mellan Sundsvall och Uppsala. Motivering Alliansen har satsat mer på infrastruktur än vad som någonsin

  Inlämnad
  2009-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:TU24
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Livshjälp och inte dödshjälp

  Motion 2009/10:So335 av Mikael Oscarsson och Jan Erik Ågren (kd)

  Motion till riksdagen 2009/10:So335 av Mikael Oscarsson och Jan Erik Ågren kd Livshjälp och inte dödshjälp kd522 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om dödshjälp. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om

  Inlämnad
  2009-10-01
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2009/10:SoU11 2009/10:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Skatteavdrag för familjehem

  Motion 2009/10:Sk215 av Gunilla Tjernberg och Jan Erik Ågren (kd)

  Motion till riksdagen 2009/10:Sk215 av Gunilla Tjernberg och Jan Erik Ågren kd Skatteavdrag för familjehem Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att främja tillkomsten av fler familjehem. Motivering Familjehem

  Inlämnad
  2009-09-25
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:SkU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Livskunskap i skolan

  Motion 2009/10:Ub201 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2009/10:Ub201 av Jan Erik Ågren m.fl. kd Livskunskap i skolan kd503 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppdra åt Skolverket att göra ämnet livskunskap till en nationell kurs för gymnasieskolan. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2009-09-22
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2009/10:UbU8 2009/10:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av skr. 2001/02:186 Ett barnrättsperspektiv i internationellt utvecklingssamarbete

  Motion 2001/02:U9 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:U9 av Jan Erik Ågren m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:186 Ett barnrättsperspektiv i internationellt utvecklingssamarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen måste ställa krav på statsledningars agerande

  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:UU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Krisplan mot ohälsa (väckt enligt 3 kap. 15 § RO med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2001/02:Sf36 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf36 av Alf Svensson m.fl. kd Krisplan mot ohälsa väckt enligt 3 kap. 15 RO med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att införa en ny rehabiliteringsförsäkring i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som

  Inlämnad
  2002-05-13
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 1 avslag, ,
 • med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2001/02:Fi37 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi37 av Alf Svensson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning 1.1 Tid för handling tid för regeringsskifte Ännu en mandatperiod med Socialdemokraterna vid makten går mot sitt slut. Regeringen säger sig vara stolt men inte nöjd med

  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:159 Frivillig försöksverksamhet inom totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö24 av Margareta Viklund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö24 av Margareta Viklund m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:159 Frivillig försöksverksamhet inom totalförsvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det saknas en helhetsbild av totalförsvarets behov av de frivilliga

  Inlämnad
  2002-04-03
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU12
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap

  Motion 2001/02:Fö19 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö19 av Åke Carnerö m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en utredning om vardagens hot och risker bör tillsättas. Riksdagen begär att regeringen

  Inlämnad
  2002-04-03
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU10
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:67 Förlängning av giltighetstiden för konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning, m.m.

  Motion 2001/02:MJ23 av Ulf Björklund och Jan Erik Ågren (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ23 av Ulf Björklund och Jan Erik Ågren kd med anledning av prop. 2001/02:67 Förlängning av giltighetstiden för konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs

  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem

  Motion 2001/02:T26 av Ulf Björklund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:T26 av Ulf Björklund m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Inlandsbanan skall betraktas som nationellt stråk med

  Inlämnad
  2001-10-18
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö6 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö6 av Åke Carnerö m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att man mycket noggrant analyserar vilka kompetenser som bör behållas för att kunna

  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU1 2001/02:FöU11 2001/02:FöU12 2001/02:FöU2
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:12 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitte m.m. under år 2000 och första halvåret 2001

  Motion 2001/02:U1 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:U1 av Holger Gustafsson m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:12 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitte m.m. under år 2000 och första halvåret 2001 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige

  Inlämnad
  2001-10-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:UU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Internationell samverkan

  Motion 2001/02:U351 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:U351 av Holger Gustafsson m.fl. kd Internationell samverkan 1 Sammanfattning Som ordförande i EU:s ministerråd förde Sverige en framgångsrik politik inom ramen för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Samtidigt har utrikespolitiken blivit mer pragmatisk och det saknas ibland en

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2001/02:KU1 2001/02:UU1 2001/02:UU2 2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , ,
 • Balkan

  Motion 2001/02:U350 av Margareta Viklund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:U350 av Margareta Viklund m.fl. kd Balkan Sammanfattning På grund av de sönderslitande konflikterna och krigen på Balkan efter kalla krigets slut fick länderna i det forna Jugoslavien aldrig möjligheten att genomföra övergången från ett kommunistiskt system till ett marknadsekonomiskt och

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU13 2001/02:UU10
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , ,

Filter

Valda filter