Jan Erik Ågren (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västernorrlands län
Titel
prost
Född år
1944
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30
Ordinarie
1991-09-29 – 1994-10-02

Riksdagsledamot

Ersättare
2009-08-31 – 2010-02-28
Ersättare
2009-06-15 – 2009-08-16

Försvarsutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-01

Näringsutskottet

Suppleant
2009-08-31 – 2010-02-28
Suppleant
2009-06-15 – 2009-08-16
Suppleant
2002-01-18 – 2002-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2009-08-31 – 2010-02-28
Suppleant
2009-06-15 – 2009-08-16

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2002-05-31 – 2002-06-12
Suppleant
2002-01-17 – 2002-01-18
Suppleant
2001-10-25 – 2001-12-11
Deputerad
1999-03-23 – 1999-09-13
Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2002-04-18 – 2002-06-04
Suppleant
2001-10-16 – 2001-12-06
Suppleant
2001-03-27 – 2001-04-26

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1993-05-24 – 1994-10-02

Valberedningen

Suppleant
2000-06-08 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Trafikutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Försvarsutskottet 91/92-93/94. Suppleant i Riksdagens förvaltningsstyrelse 93/94 och Valberedningen 99/00-. - Ledamot av kds-gruppens förtroenderåd 94.

Bostadsort

Ramsele

Utbildning

Teologie kandidat, prästvigd 73. Kyrkoherde i Ramsele 79-. Kontraktsprost i Ramsele kontrakt 81-92.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av Kristdemokratiska samhällspartiets/kristdemokraternas partistyrelse, vice ordförande 86-99.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Västernorrlands län 92-98 och Styrelsen för psykologiskt försvar 94-96. Ledamot av av Militärledningens rådgivande nämnd 92-. - Ledamot av beredningen rörande totalförsvaret 1992-97 91-92, kyrkoberedningen 92-94, kommissionen för granskning av JAS-projektet 93, kyrkoutjämningsutredningen 94- och kommittén för utredningen om radion ovh televisionen vid krig och krigsfara 94-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Sollefteå kommunfullmäktige 82-. Ledamot av kommunstyrelsen 88-91. - Ledamot av kyrkomötet 91-.

Föräldrar

Kyrkoherden Martin Johannes Ågren och Ester Ingegerd Juhlin

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Kvinnors situation i världen

  Motion 2001/02:U349 av Margareta Viklund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:U349 av Margareta Viklund m.fl. kd Kvinnors situation i världen Sammanfattning Det finns fortfarande mycket att göra innan jämställdheten mellan kvinnor och män i Sverige är reell på alla nivåer. Trots det är svenska kvinnor i jämförelse med kvinnor från många andra länder privilegierade.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU10 2001/02:SfU8 2001/02:SoU1 2001/02:UU8 2002/03:UU4
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): 5 avslag, ,
 • Norra Irak (Kurdistan)

  Motion 2001/02:U337 av Marianne Andersson m.fl. (c, m, v, kd, fp, mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:U337 av Marianne Andersson m.fl. c, m, v, kd, fp, mp Norra Irak Kurdistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att världssamfundet stöder folket i irakiska Kurdistan i dess strävan för demokrati. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • Hiv/aids i ett globalt perspektiv

  Motion 2001/02:U335 av Margareta Viklund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:U335 av Margareta Viklund m.fl. kd Hiv/aids i ett globalt perspektiv 1 Sammanfattning Spridningen av hiv/aids har nått närmast ofattbara dimensioner. Värst drabbat är Afrika. Tiotals miljoner människor är smittade och det vi ser idag är bara början. Trots det tas inte denna mänsklighetens

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2001/02:UU2 2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , ,
 • Säkerhetspolitiken

  Motion 2001/02:U332 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:U332 av Jan Erik Ågren m.fl. kd Säkerhetspolitiken Sammanfattning Säkerhetspolitikens utgångspunkt är varje människas rätt till liv och värdighet. Dess övergripande mål är att bidra till fred, frihet och säkerhet för alla människor i samhället och att solidariskt bidra till fredlig utveckling

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  21
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU2 2001/02:FöU9 2001/02:UFöU1 2001/02:UU2
  Riksdagsbeslut
  (21 yrkanden): , ,
 • Barn i världen

  Motion 2001/02:U327 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:U327 av Rosita Runegrund m.fl. kd Barn i världen 1 Sammanfattning Alltsedan barnkonventionen antogs vid barntoppmötet 1990 har en rad förbättringar för barnen i världen kommit till. Det finns dock ingen anledning att pusta ut. Samtidigt som alltfler barn går i skolan, vaccinationer mot

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  2001/02:UU2 2001/02:UU8 2002/03:UU4 2003/04:LU19
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): 12 avslag, ,
 • Afrika

  Motion 2001/02:U326 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:U326 av Rosita Runegrund m.fl. kd Afrika 1 Sammanfattning Under 1990-talet har flera positiva framsteg gjorts i många av södra Afrikas länder. En demokratiseringsvåg, om än lite skakig, har svept över kontinenten. Demokratiska val har hållits i många länder och det civila samhället har

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2001/02:UU2
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): , ,
 • Mänskliga rättigheter

  Motion 2001/02:U305 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:U305 av Holger Gustafsson m.fl. kd Mänskliga rättigheter 1 Sammanfattning Mänskliga rättigheter kränks i alla länder i världen, till och med i Sverige. Det är allas vårt ansvar att arbeta för att så många människor som möjligt kan åtnjuta de fri- och rättigheter som är fastslagna i FN:s

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  2001/02:KU15 2001/02:NU15 2001/02:UFöU1 2001/02:UU2 2001/02:UU7 2001/02:UU8 2002/03:UU4
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): 1 avslag, ,
 • Mellanösternkonflikten

  Motion 2001/02:U285 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:U285 av Jan Erik Ågren m.fl. kd Mellanösternkonflikten 1 Sammanfattning Sedan början av 1990-talet har en fredsprocess pågått i Mellanöstern med vissa uppnådda framgångar. Samtidigt har terrorattacker och motåtgärder hindrat ytterligare framsteg, speciellt i fredssamtalen mellan Israel

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , ,
 • Frihandel och globalisering

  Motion 2001/02:U234 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:U234 av Holger Gustafsson m.fl. kd Frihandel och globalisering Sammanfattning Världsekonomin behöver spelregler präglade av etiska hänsyn och långsiktig hållbarhet. Handelshinder gentemot u-länderna ska elimineras. U-länderna behöver också hjälp att integreras i världshandelssystemet, bl.a.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2001/02:UU2 2001/02:UU4 2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , ,
 • Internationellt miljösamarbete

  Motion 2001/02:U233 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:U233 av Jan Erik Ågren m.fl. kd Internationellt miljösamarbete 1 Sammanfattning De globala miljöproblemen måste lösas genom fördjupat samarbete på europeisk och internationell nivå. Inför FN-konferensen om hållbar utveckling nästa år måste Sverige och EU ta initiativ för att förstärka detta

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:UU2
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

  Motion 2001/02:U231 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:U231 av Alf Svensson m.fl. kd Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 1 Sammanfattning Under de senaste 30 åren har många människor i utvecklingsländer rest sig ur fattigdom. Livsvillkoren har förbättrats och allt fler lever längre. Samtidigt har aldrig så många människor fötts in i fattigdom,

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  2001/02:UU2 2001/02:UU4
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , ,
 • Skolan

  Motion 2001/02:Ub446 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub446 av Alf Svensson m.fl. kd Skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skolans värdegrund i såväl förskola som obligatoriskt skolväsende. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU1 2001/02:UbU10 2001/02:UbU12 2001/02:UbU6
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , ,
 • Förstärkt förbandsverksamhet

  Motion 2001/02:Fi274 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi274 av Åke Carnerö m.fl. kd Förstärkt förbandsverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande förändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2001 under utgiftsområde 6 Totalförsvar enligt uppställning: Anslag Uo6 tusental kr Regeringens förslag

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Utgiftsområde 6 Totalförsvar

  Motion 2001/02:Fö257 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö257 av Åke Carnerö m.fl. kd Utgiftsområde 6 Totalförsvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande förändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 6 Totalförsvar enligt uppställning: Anslag Uo6 tusental kr Regeringens förslag Anslags-

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Det civila försvaret

  Motion 2001/02:Fö256 av Amanda Agestav m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö256 av Amanda Agestav m.fl. kd Det civila försvaret Innehållsförteckning Innehållsförteckning 34 Förslag till riksdagsbeslut 35 Inledning 35 Det moderna samhällets sårbarhet 35 Ansvarsprincipen 36 Ledningssystemet 36 Kommunerna 36 Länsstyrelserna 37 En ny säkerhetspolitisk agenda 37

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU2
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , ,
 • Det militära försvaret

  Motion 2001/02:Fö255 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö255 av Åke Carnerö m.fl. kd Det militära försvaret Sammanfattning Säkerhets- och försvarspolitiken är i omvandling. Det svenska försvaret ska bidra till fred, frihet och säkerhet för alla människor i vårt samhälle samt solidariskt bidra till fredlig utveckling i vår omvärld. Såväl civila

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU1 2001/02:FöU2 2001/02:FöU9
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , ,
 • Översvämningskatastrofer

  Motion 2001/02:Fö230 av Jan Erik Ågren och Dan Kihlström (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö230 av Jan Erik Ågren och Dan Kihlström kd Översvämningskatastrofer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en genomgång av dammsäkerheten i landet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU5
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • Skattepolitikens inriktning och statens inkomster 2002-2004

  Motion 2001/02:Fi297 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi297 av Alf Svensson m.fl. kd Skattepolitikens inriktning och statens inkomster 2002-2004 1 Sammanfattning Kristdemokraterna föreslår skattesänkningar, utöver regeringens förslag, med totalt 15,0 miljarder kronor 2002. År 2004 har skattesänkningarna ökat till 46,4 miljarder kronor utöver

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  47
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU1 2001/02:SkU19
  Riksdagsbeslut
  (47 yrkanden): , ,
 • Budgetpropositionen för 2002

  Motion 2001/02:Fi292 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi292 av Alf Svensson m.fl. kd Budgetpropositionen för 2002 1 Sammanfattning Kristdemokraterna tar i sitt budgetalternativ sikte på att långsiktigt förbättra Sveriges historiskt dåliga tillväxtförutsättningar. Detta sker genom strukturella reformer och strategiska skattesänkningar på arbete,

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , ,
 • Utgiftsområde 24 Näringsliv

  Motion 2001/02:N370 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:N370 av Alf Svensson m.fl. kd Utgiftsområde 24 Näringsliv 1 Sammanfattning Kristdemokraternas näringslivspolitik bygger på grundtanken att det goda samhället och en bra välfärd förutsätter ett konkurrenskraftigt och differentierat näringsliv. Ett gott klimat måste skapas för ett dynamiskt

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  2001/02:AU1 2001/02:FiU12 2001/02:KU14 2001/02:NU1 2001/02:NU12 2001/02:NU13 2001/02:NU16 2001/02:NU5 2001/02:SkU14 2001/02:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , ,

Filter

Valda filter