Jan Erik Ågren (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västernorrlands län
Titel
prost
Född år
1944
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30
Ordinarie
1991-09-29 – 1994-10-02

Riksdagsledamot

Ersättare
2009-08-31 – 2010-02-28
Ersättare
2009-06-15 – 2009-08-16

Försvarsutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-01

Näringsutskottet

Suppleant
2009-08-31 – 2010-02-28
Suppleant
2009-06-15 – 2009-08-16
Suppleant
2002-01-18 – 2002-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2009-08-31 – 2010-02-28
Suppleant
2009-06-15 – 2009-08-16

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2002-05-31 – 2002-06-12
Suppleant
2002-01-17 – 2002-01-18
Suppleant
2001-10-25 – 2001-12-11
Deputerad
1999-03-23 – 1999-09-13
Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2002-04-18 – 2002-06-04
Suppleant
2001-10-16 – 2001-12-06
Suppleant
2001-03-27 – 2001-04-26

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1993-05-24 – 1994-10-02

Valberedningen

Suppleant
2000-06-08 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Trafikutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Försvarsutskottet 91/92-93/94. Suppleant i Riksdagens förvaltningsstyrelse 93/94 och Valberedningen 99/00-. - Ledamot av kds-gruppens förtroenderåd 94.

Bostadsort

Ramsele

Utbildning

Teologie kandidat, prästvigd 73. Kyrkoherde i Ramsele 79-. Kontraktsprost i Ramsele kontrakt 81-92.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av Kristdemokratiska samhällspartiets/kristdemokraternas partistyrelse, vice ordförande 86-99.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Västernorrlands län 92-98 och Styrelsen för psykologiskt försvar 94-96. Ledamot av av Militärledningens rådgivande nämnd 92-. - Ledamot av beredningen rörande totalförsvaret 1992-97 91-92, kyrkoberedningen 92-94, kommissionen för granskning av JAS-projektet 93, kyrkoutjämningsutredningen 94- och kommittén för utredningen om radion ovh televisionen vid krig och krigsfara 94-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Sollefteå kommunfullmäktige 82-. Ledamot av kommunstyrelsen 88-91. - Ledamot av kyrkomötet 91-.

Föräldrar

Kyrkoherden Martin Johannes Ågren och Ester Ingegerd Juhlin

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2000/01:Fi18 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi18 av Svensson, Alf kd med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning Kristdemokraterna tar i sitt budgetalternativ sikte på att långsiktigt förbättra Sveriges historiskt dåliga tillväxtförutsättningar. Detta sker genom strukturella reformer

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------2000/01:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:119 Europa i omvandling - Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa

  Motion 2000/01:U19 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:U19 av Ågren, Jan Erik kd med anledning av prop. 2000/01:119 Europa i omvandling Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att respekten för de mänskliga rättigheterna

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:UU9
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårpropositionen

  Motion 2000/01:K10 av Göran Lennmarker m.fl. (m, kd, c, fp)

  Motion till riksdagen 2000/01:K10 av Lennmarker, Göran m med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2000/01:100 avsnitt 3:1 Förslag till lag om ändring av riksdagsordningen vad avser att flytta utrikesförvaltningen

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:KU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:113 Vissa ledningsfrågor inom det militära försvaret m.m.

  Motion 2000/01:Fö20 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fö20 av Carnerö, Åke kd med anledning av prop. 2000/01:113 Vissa ledningsfrågor inom det militära försvaret m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår förslaget att Operativa insatsledningen skall lokaliseras till Täby/Näsby park. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som

  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -------2000/01:FöU9
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:90 Nordiskt samarbete 2000

  Motion 2000/01:U12 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:U12 av Ågren, Jan Erik kd med anledning av skr. 2000/01:90 Nordiskt samarbete 2000 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en nordisk dag. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs

  Inlämnad
  2001-03-29
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----2000/01:UU13
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:52 Beredskapen mot svåra påfrestningar i fred

  Motion 2000/01:Fö9 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fö9 av Carnerö, Åke kd med anledning av skr. 2000/01:52 Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att mer djupgående följa upp beredskapssituationen beträffande

  Inlämnad
  2001-01-19
  Förslag
  23
  Utskottsberedning
  ---------------2000/01:FöU5 2000/01:FöU7
  Riksdagsbeslut
  (23 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:53 Försvarsmaktens framtida fartygsunderhåll m.m.

  Motion 2000/01:Fö14 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fö14 av Carnerö, Åke kd med anledning av prop. 2000/01:53 Försvarsmaktens framtida fartygsunderhåll m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att propositionens förslag till inriktning av det framtida fartygsunderhållet

  Inlämnad
  2001-01-19
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  -----2000/01:FöU3
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:35 Samverkan mellan civil och militär flygutbildning m.m.

  Motion 2000/01:Fö1 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fö1 av Carnerö, Åke kd med anledning av prop. 2000/01:35 Samverkan mellan civil och militär flygutbildning m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår proposition 2000/01:35 Samverkan mellan civil och militär flygutbildning m.m. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin

  Inlämnad
  2000-12-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----2000/01:FöU2
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:36 Sjukhus med vinstsyfte

  Motion 2000/01:So34 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:So34 av Svensson, Alf kd med anledning av prop. 2000/01:36 Sjukhus med vinstsyfte Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2000/01:36. Propositionen I propositionen föreslås att landstingets möjlighet att överlämna driften av ett akutsjukhus till någon som avser att driva

  Inlämnad
  2000-11-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Budgetpropositionen för 2001

  Motion 2000/01:Fi209 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi209 av Svensson, Alf kd Budgetpropositionen för år 2001 Sammanfattning Kristdemokraternas budgetalternativ tar sikte på att långsiktigt förbättra Sveriges historiskt dåliga tillväxtförutsättningar genom strukturella reformer och strategiska skattesänkningar på såväl arbete, sparande

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------2000/01:FiU1 2000/01:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Allmän miljö- och naturvård

  Motion 2000/01:MJ837 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ837 av Svensson, Alf kd Allmän miljö- och naturvård Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om klimatpolitiskt handlingsprogram. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om särskilt

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  -----------2000/01:FiU2 2000/01:MJU1 2000/01:MJU16 2000/01:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Kustbevakningen

  Motion 2000/01:Fö601 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fö601 av Carnerö, Åke kd Kustbevakningen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Kustbevakningen och Försvarsmakten ges i uppdrag att utreda möjligheterna till resurssamverkan inom flygövervakningsområdet. 2. Riksdagen

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----2000/01:FöU1 2000/01:JuU11 2001/02:FöU8
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Totalförsvaret

  Motion 2000/01:Fö208 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fö208 av Carnerö, Åke kd Totalförsvaret Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en kartläggning av Försvarsmaktens internationella förmåga. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  65
  Utskottsberedning
  -----------------------------------------2000/01:FöU1 2000/01:FöU10 2000/01:FöU5 2000/01:FöU6 2000/01:FöU8 2001/02:FöU12 2001/02:FöU4
  Riksdagsbeslut
  (65 yrkanden): , , 41 saknar beslutsinformation
 • Rättsväsendet

  Motion 2000/01:Ju913 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju913 av Svensson, Alf kd Rättsväsendet 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att anställa fler poliser och civilanställda inom polisen. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  81
  Utskottsberedning
  -----------------------------------------------------2000/01:BoU9 2000/01:JuU1 2000/01:JuU12 2000/01:JuU13 2000/01:JuU20 2000/01:JuU32 2000/01:JuU6 2001/02:JuU11
  Riksdagsbeslut
  (81 yrkanden): , , 53 saknar beslutsinformation
 • Jord- och skogsbruk, fiske och anslutanade näringar

  Motion 2000/01:MJ243 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ243 av Svensson, Alf kd Jord- och skogsbruk, fiske och anslutande näringar Sammanfattning Kristdemokraternas jordbrukspolitik syftar till fortsatt användning av åkermarken för livsmedelsproduktion. En förutsättning för att jordbruket ska finnas kvar som basnäring i hela landet är att

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  52
  Utskottsberedning
  -------------------------------2000/01:FiU1 2000/01:MJU12 2000/01:MJU2 2000/01:MJU8 2000/01:NU9 2000/01:SkU17 2000/01:SkU19 2001/02:MJU15 2001/02:MJU23 2001/02:MJU9
  Riksdagsbeslut
  (52 yrkanden): , 1 bifall, 31 saknar beslutsinformation
 • Godtrosförvärv

  Motion 2000/01:L908 av Jan Erik Ågren (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:L908 av Ågren, Jan Erik kd Godtrosförvärv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen bör initiera en översyn av gällande lagstiftning i syfte att minska handeln med stulet gods samt underlätta för de bestulna att återfå sin egendom

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:LU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Tidningen Samefolket

  Motion 2000/01:K312 av Ulf Björklund och Jan Erik Ågren (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:K312 av Björklund, Ulf kd Tidningen Samefolket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att utreda presstöd till tidningen Samefolket. Motivering Samernas ställning som urbefolkning i Sverige innebär att särskilda

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:KU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ekonomisk trygghet för familjer och barn

  Motion 2000/01:Sf273 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sf273 av Svensson, Alf kd Ekonomisk trygghet för familjer och barn 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nätverksstöd för ensamstående föräldrar. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  56
  Utskottsberedning
  ----------------------------2000/01:AU9 2000/01:BoU1 2000/01:LU15 2000/01:SfU1 2000/01:SkU14 2000/01:SoU7 2000/01:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation
 • Vindkraftverk i Lappland

  Motion 2000/01:MJ802 av Margareta Viklund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ802 av Viklund, Margareta kd Vindkraftverk i Lappland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda möjligheter om återbetalning av prövningsavgift vid miljöprövning hos Miljödomstolen för projekt som inte godkänns.

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:MJU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En skola som ger lust att lära och leva

  Motion 2000/01:Ub316 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub316 av Svensson, Alf kd En skola som ger lust att lära och leva 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om specialdestinerade statliga bidrag till skolan. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  92
  Utskottsberedning
  -------------------------------------------------------------2000/01:SfU2 2000/01:UbU1 2000/01:UbU11 2000/01:UbU12 2000/01:UbU13 2000/01:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (92 yrkanden): , , 61 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter