Jan Erik Ågren (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västernorrlands län
Titel
prost
Född år
1944
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30
Ordinarie
1991-09-29 – 1994-10-02

Riksdagsledamot

Ersättare
2009-08-31 – 2010-02-28
Ersättare
2009-06-15 – 2009-08-16

Försvarsutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-01

Näringsutskottet

Suppleant
2009-08-31 – 2010-02-28
Suppleant
2009-06-15 – 2009-08-16
Suppleant
2002-01-18 – 2002-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2009-08-31 – 2010-02-28
Suppleant
2009-06-15 – 2009-08-16

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2002-05-31 – 2002-06-12
Suppleant
2002-01-17 – 2002-01-18
Suppleant
2001-10-25 – 2001-12-11
Deputerad
1999-03-23 – 1999-09-13
Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2002-04-18 – 2002-06-04
Suppleant
2001-10-16 – 2001-12-06
Suppleant
2001-03-27 – 2001-04-26

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1993-05-24 – 1994-10-02

Valberedningen

Suppleant
2000-06-08 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Trafikutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Försvarsutskottet 91/92-93/94. Suppleant i Riksdagens förvaltningsstyrelse 93/94 och Valberedningen 99/00-. - Ledamot av kds-gruppens förtroenderåd 94.

Bostadsort

Ramsele

Utbildning

Teologie kandidat, prästvigd 73. Kyrkoherde i Ramsele 79-. Kontraktsprost i Ramsele kontrakt 81-92.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av Kristdemokratiska samhällspartiets/kristdemokraternas partistyrelse, vice ordförande 86-99.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Västernorrlands län 92-98 och Styrelsen för psykologiskt försvar 94-96. Ledamot av av Militärledningens rådgivande nämnd 92-. - Ledamot av beredningen rörande totalförsvaret 1992-97 91-92, kyrkoberedningen 92-94, kommissionen för granskning av JAS-projektet 93, kyrkoutjämningsutredningen 94- och kommittén för utredningen om radion ovh televisionen vid krig och krigsfara 94-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Sollefteå kommunfullmäktige 82-. Ledamot av kommunstyrelsen 88-91. - Ledamot av kyrkomötet 91-.

Föräldrar

Kyrkoherden Martin Johannes Ågren och Ester Ingegerd Juhlin

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • ersättning för skador vid översvämningar

  Skriftlig fråga 2000/01:1696 av Ågren, Jan-Erik (kd)

  den 17 september Fråga 2000/01:1696 av Jan Erik Ågren kd till näringsminister Björn Rosengren om ersättning för skador vid översvämningar De senaste dagarna har vi återigen bevittnat en naturkatastrof i Sundsvalls-området och kring Ljusnan. Förödelsens omfattning kan ingen bedöma än. Regnet kommer att fortsätta, och

  Inlämnad
  2001-09-17
  Besvarare
  statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)
 • med anledning av prop. 2000/01:119 Europa i omvandling - Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa

  Motion 2000/01:U19 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:U19 av Ågren, Jan Erik kd med anledning av prop. 2000/01:119 Europa i omvandling Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att respekten för de mänskliga rättigheterna

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:UU9
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2000/01:Fi18 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi18 av Svensson, Alf kd med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning Kristdemokraterna tar i sitt budgetalternativ sikte på att långsiktigt förbättra Sveriges historiskt dåliga tillväxtförutsättningar. Detta sker genom strukturella reformer

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------2000/01:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårpropositionen

  Motion 2000/01:K10 av Göran Lennmarker m.fl. (m, kd, c, fp)

  Motion till riksdagen 2000/01:K10 av Lennmarker, Göran m med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2000/01:100 avsnitt 3:1 Förslag till lag om ändring av riksdagsordningen vad avser att flytta utrikesförvaltningen

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:KU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sellafield

  Skriftlig fråga 2000/01:1025 av Ågren, Jan-Erik (kd)

  den 6 april Fråga 2000/01:1025 av Jan-Erik Ågren kd till miljöminister Kjell Larsson om Sellafield Merparten av oss hör bara talas om kärnkraftverk när någonting gått på tok. Katastrofer såsom Tjernobyl 1986, Three Mile Island 1979 eller Windscale 1957 skrämmer oss ett tag. Samtidigt får vi aldrig höra talas om de

  Inlämnad
  2001-04-06
  Besvarare
  miljöminister Kjell Larsson (S)
 • med anledning av prop. 2000/01:113 Vissa ledningsfrågor inom det militära försvaret m.m.

  Motion 2000/01:Fö20 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fö20 av Carnerö, Åke kd med anledning av prop. 2000/01:113 Vissa ledningsfrågor inom det militära försvaret m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår förslaget att Operativa insatsledningen skall lokaliseras till Täby/Näsby park. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som

  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -------2000/01:FöU9
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:90 Nordiskt samarbete 2000

  Motion 2000/01:U12 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:U12 av Ågren, Jan Erik kd med anledning av skr. 2000/01:90 Nordiskt samarbete 2000 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en nordisk dag. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs

  Inlämnad
  2001-03-29
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----2000/01:UU13
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • astma, allergi och innehållsdeklarationer

  Skriftlig fråga 2000/01:918 av Ågren, Jan-Erik (kd)

  den 16 mars Fråga 2000/01:918 av Jan-Erik Ågren kd till jordbruksminister Margareta Winberg om astma, allergi och innehållsdeklarationer Fler människor än någonsin lider av någon form av astma eller allergi. För runt tre miljoner svenskar präglas vardagen i varierande utsträckning av allergiska besvär på grund av exempelvis

  Inlämnad
  2001-03-16
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • med anledning av prop. 2000/01:53 Försvarsmaktens framtida fartygsunderhåll m.m.

  Motion 2000/01:Fö14 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fö14 av Carnerö, Åke kd med anledning av prop. 2000/01:53 Försvarsmaktens framtida fartygsunderhåll m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att propositionens förslag till inriktning av det framtida fartygsunderhållet

  Inlämnad
  2001-01-19
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  -----2000/01:FöU3
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:52 Beredskapen mot svåra påfrestningar i fred

  Motion 2000/01:Fö9 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fö9 av Carnerö, Åke kd med anledning av skr. 2000/01:52 Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att mer djupgående följa upp beredskapssituationen beträffande

  Inlämnad
  2001-01-19
  Förslag
  23
  Utskottsberedning
  ---------------2000/01:FöU5 2000/01:FöU7
  Riksdagsbeslut
  (23 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:35 Samverkan mellan civil och militär flygutbildning m.m.

  Motion 2000/01:Fö1 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fö1 av Carnerö, Åke kd med anledning av prop. 2000/01:35 Samverkan mellan civil och militär flygutbildning m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår proposition 2000/01:35 Samverkan mellan civil och militär flygutbildning m.m. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin

  Inlämnad
  2000-12-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----2000/01:FöU2
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:36 Sjukhus med vinstsyfte

  Motion 2000/01:So34 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:So34 av Svensson, Alf kd med anledning av prop. 2000/01:36 Sjukhus med vinstsyfte Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2000/01:36. Propositionen I propositionen föreslås att landstingets möjlighet att överlämna driften av ett akutsjukhus till någon som avser att driva

  Inlämnad
  2000-11-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • etanol

  Skriftlig fråga 2000/01:179 av Ågren, Jan Erik (kd)

  den 7 november Fråga 2000/01:179 av Jan Erik Ågren kd till miljöminister Kjell Larsson om etanol Transporter orsakar en mängd miljöproblem, inte minst vad gäller luftföroreningar. Klimatmålet klaras inte genom att enbart höja bensinpriset och genom förbättrade utsläpp från bensin- och dieselfordon. Det måste också

  Inlämnad
  2000-11-07
  Besvarare
  miljöminister Kjell Larsson (S)
 • Körkortsutbildning

  Motion 2000/01:Sk775 av Jan Erik Ågren (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk775 av Ågren, Jan Erik kd Körkortsutbildning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att frågan om sänkt moms på körkortsutbildningen bör utredas. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:SkU15 2000/01:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Differentierad drivmedelsskatt

  Motion 2000/01:Sk770 av Jan Erik Ågren och Dan Kihlström (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk770 av Ågren, Jan Erik kd Differentierad drivmedelsskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att frågan om en differentierad drivmedelsskatt utreds. Motivering De höga drivmedelspriserna har blivit en mycket tung

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bärplockning

  Motion 2000/01:Sk760 av Erling Wälivaara och Jan Erik Ågren (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk760 av Wälivaara, Erling kd Bärplockning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att höja den skattefria gränsen för hobbyplockning av vildvuxna bär, svampar och kottar till 10 000 kr. Motivering Kommunalskattelagens

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SkU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skattepolitikens inriktning, statens inkomster 2001-2003

  Motion 2000/01:Sk323 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk323 av Svensson, Alf kd Skattepolitikens inriktning, statens inkomster 2001-2003 Sammanfattning Kristdemokraterna föreslår skattesänkningar, utöver regeringens förslag, med totalt 26,4 miljarder kronor 2001. År 2003 har skattesänkningarna ökat till 56 miljarder kronor utöver regeringens

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  114
  Utskottsberedning
  ---------------------------------------------------------2000/01:AU1 2000/01:FiU1 2000/01:MJU2 2000/01:SkU14 2000/01:SkU15 2000/01:SkU19
  Riksdagsbeslut
  (114 yrkanden): , , 57 saknar beslutsinformation
 • Allmän miljö- och naturvård

  Motion 2000/01:MJ837 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ837 av Svensson, Alf kd Allmän miljö- och naturvård Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om klimatpolitiskt handlingsprogram. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om särskilt

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  -----------2000/01:FiU2 2000/01:MJU1 2000/01:MJU16 2000/01:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Västernorrlands länsvägnät

  Motion 2000/01:T348 av Jan Erik Ågren (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:T348 av Ågren, Jan Erik kd Västernorrlands länsvägnät Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att snarast utreda hur Västernorrlands länsvägnät skall åtgärdas för att uppnå en acceptabel standard. Motivering Västernorrlands

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ekonomisk trygghet för familjer och barn

  Motion 2000/01:Sf273 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sf273 av Svensson, Alf kd Ekonomisk trygghet för familjer och barn 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nätverksstöd för ensamstående föräldrar. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  56
  Utskottsberedning
  ----------------------------2000/01:AU9 2000/01:BoU1 2000/01:LU15 2000/01:SfU1 2000/01:SkU14 2000/01:SoU7 2000/01:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter